Raad van State: pas op met meer ‘volksdemocratie’

Vice-voorzitter van de Raad van State Piet-Hein Donner adviseert tegen meer 'volksdemocratie'. (Foto: wikimedia.commons.org)

Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, de Raad van State, vindt de invoering van meer ‘volksdemocratie’ een gevaar voor de Nederlandse democratie en rechtsstaat, En bovendien in strijd met de Grondwet. Dat staat in het jaarlijks verslag van de Raad dat afgelopen week verscheen. Vice-president Piet-Hein Donner vreest dat referenda valse verwachtingen wekken. 

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie vindt met de Raad van State dat raadgevende referenda voor teleurstellingen zorgen. ‘Daarom ben ik ook voor bindende referenda.'(Foto: wikimedia.commons.org)

Het huidige Nederlandse parlementaire stelsel is volgens de RvS niet geschikt voor referenda en andere ‘directe volksdemocratie’. De tegenstelling tussen directe en indirecte democratie is een van de grote problemen van deze tijd, aldus het orgaan. Directe democratie bedreigt zelfs de continuïteit van bestuur. Volgens Donner is de vertegenwoordigende democratie echt iets anders dan een ‘volksdemocratie’.

In het huidige stelsel bestaat het parlement uit plaatsvervangers van het volk zonder een echte achterban, maar Donner denkt dat kiezers de parlementariërs steeds vaker zien als hún vertegenwoordigers die zich voor hen inzetten. Een misvatting, aldus de oud-minister. Kamerleden zetten zich nu in voor het geheel, ze slaan bruggen en werken aan compromissen, en doen niet aan deelbelangen zoals veel mensen denken. In een directe democratie zouden deelbelangen en tegenstellingen centraal komen te staan, waarschuwt de Raad.

Directe democratie is bovendien in strijd met de Grondwet, aldus het adviesorgaan. De kiezer krijgt door referenda een andere verantwoordelijkheid, namelijk die van wetgever. Maar de Grondwet geeft hem die rechten helemaal niet. Ook blijft onduidelijk hoeveel invloed de burger bij referenda op de besluitvorming heeft. ‘Als je de kant van meer directe democratie op zou willen, dan moet je het systeem ingrijpend anders inrichten’, adviseert Donner.

‘Het klopt dat de continuïteit van bestuur door referenda in het geding komt, maar dat is juist goed’

Forum voor Democratieleider Thierry Baudet ziet het in de Volkskrant, niet verrassend, heel anders dan de Raad van State. ‘Het klopt dat de continuïteit van bestuur door referenda in het geding komt, maar dat is juist goed. Mensen schudden het partijkartel op en politici en beleid kunnen tussentijds worden gecorrigeerd’.

De Raad van State wil de kloof tussen burger en politiek opheffen door de invloed van de burger te beperken, sneert Baudet. ‘Ik wil juist meer invloed geven.’ Baudet ziet ook dat raadgevende referenda voor teleurstellingen zorgt, en pleit daarom voor bindende.

‘Ik ben blij dat de discussie op gang komt. Precies een jaar na het Oekraïnereferendum komt het wandelende partijkartel met een betoog tegen referenda’, schampert Baudet. ‘Wandelend partijkartel’, die kwalificatie is vast bedoeld voor de oud-CDA-minister van Justitie, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken en nu dus vice-voorzitter van de Raad van State Piet-Hein Donner.

(Bron: de Volkskrant)

12 Reacties op Raad van State: pas op met meer ‘volksdemocratie’


 1. Donner voelt zich in zijn kuif gepikt en voelt de bui al hangen. Het gaat einde oefening worden voor het bestuur zoals dat tot nu toe gestalte werd gegeven door mensen zoals Donner. Hij probeert zelfs te schermen met de grondwet.

  Het bestuur rekent zichzelf rijk omdat het collectief denkt de invloed van de kiezer wel even te kunnen verwaarlozen. Hiermee probeert zij zich zichzelf teveel macht toe te dichten. En dat is dodelijk in een democratie. Het alternatief is de democratie afschaffen zoals in Turkije gebeurt, maar dat lijkt niet haalbaar in Nederland.

  Het is onafwendbaar dat de bestuurslaag aan macht in gaat boeten. Indien een bestuurslaag een geheel eigen leven gaat leiden, overigens geheel ten dienste van de EU, op kosten van de kiezer, maar ook vooral ten koste van de kiezer, dat tekent zij haar eigen doodsvonnis.

  De echte macht in een democratie ligt altijd bij het volk. Nooit bij een al dan niet verkozen bestuurslaag of een stel rijke en machtig mensen. Donner is als een roepende in de woestijn, bevindt zich in een glazen huis, en heeft als enige alternatief om zijn macht te behouden door geheel afschaffen van de democratie. Maar of hij dat gevecht met Baudet aan gaat is niet waarschijnlijk omdat hij eieren voor zijn geld gaat kiezen.
  /-

 2. Vroeger was ook ikzelf faliekant tegen referenda. Maar gezien de veranderingen in de samenleving ben ik van mening veranderd. Wanneer vreemde mogendheden onze politiek gaan bepalen, denk ik dat het volk de mogelijkheid moet hebben in te grijpen en in belangrijke zaken en op korte termijn hun mening te geven. Een voorbeeld is het handelsverdrag met Oekraïne en de onvermijdelijke toetreding tot de EU. Vreselijk!
  Maar ja, het had de Verenigde Staten al zo veel miljarden gekost, dus enz. enz….. U weet het wel.

  Advies: EU volledig opheffen en opnieuw beginnen. Een nieuw krachtig Europa. “Europe first”!

 3. Piet Hein Donner is de kwade genius achter de raad van state.hij heeft in het verleden oa de wet Wtcg als minister van sociale zaken volledig genegeerd. Destijds haalde ik de voorpagina’s van alle couranten van de Wegener groep omdat men geen onderzoek ( Piet Hein Donner) wilde doen naar de gevolgen van die wet ivm koopkracht verlies van de zieken. Ook nu nog werkt die wet door. Pieter Omtzigt en Kees Vendrix stelde vragen aan de minister op aanwijzingen van ondergetekende dat met name huur en zorgtoeslag en belastingen minder werden.laatse minder terug na aangifte.
  Per saldo heeft dat die groep duizenden euro’s gekost en ook nu werkt die
  Wet door tot in lengte van dagen.

 4. Vergelijk het met de voorverkiezingen wanneer van alles wordt beloofd. Met referenda zorg je voor dat het ook gebeurd. Om te blijven zitten zullen de politici ook hun werk moeten doen. En daar is Donner met vele andere juist bang voor. Zwitserland is het bewijs dat het kan.

 5. kijk eens aan ..Donner,het spinragmannetje bij de Raad van State(typisch een symbolisch orgaan dat nodig afgeschaft kan worden, is zich weer eens aan het afstoffen en gata knerpen..Hij zietz elhzelf als niet meer behorend tot het gewone land van het volk en wil vooral de decadente eurofiel neoliberle kliek aan top houden en heersen zoals het kasteelheren betamde…
  Dooner zelf was toen hij nog acto ief was in het geheel niet gecharm ,eerd van de grondet..Er moets vooaal geen regeringspraktijken emn besluiten geters gaan worden aan de grndwet, het waren immers andere tijden en niet langer 19e eeuw.Met als gevolg da we met heel wat regeingen, afgeleide regeingen, weten en maatrgelen zitten die de toets met de grondwet niet kunnen doorstaan (geen probleem voor Donner die er wel voor zorgde dat hij de gang vn met zijn interoretties goed kon belazeren ten bate van machthebbers(waaronder hij zichzelf ook rangschikte)..We hebben hier us nu iemand die weer uit de krochten komt met eiegen percepries en opvattingen..extreem en eenzijdig conzervatief en babbeend also Thorbecke nog rondloopt als ultieme godfather….!9e eeuw en het huidige systeem van eurofiel neoliberalisme een karakter van eeuwigheid wil geven..een soort van macht dat steunt op zichzelf na een circus van zgn verkeizingen..
  Eris wel sprake van achterban mener donner..de regering kleurt([paradigmatisch) in de richting van de grootste prtij, zelf nog gekker….1,3 miljoen mensen worden uitgesloten omdat ze tot een partij behoren die andere partijen niet wenslijk achten…Hoezo spelregels , grond en democratie..?? en niet gebonden verlichtingen naar achterban??
  Uw versie van grondwet meneer Donner voldoet helemaal niet aan “vertegnwoordigend karakter..en dat rept uw niet vanuit uw dike laag spinrag??

  Meneer Donner e u bent een gelegenheidsfreak met eenzijdige zeer conservatieve basis en selectie..U ziet de banen in het gezag sneuvelen.
  Gezag is niets anders dan door het volk/omgeving geaccepteerde functionele macht waarbij de persoonlijke kwaliteiten de doorslag geven

  De meeste mensen staan niet gauw stil bij macht en geven macht een negatieve lading omdat macht meestal zaken betreft die voor hen nadelig zijn.
  Het soort van dwang om mensen dingen te laten doen, zelfs tegen hun zin en intenties in..
  “Kennis” is macht..het 19e eeuwse opleidingsniveau lijkt niet meer op ons huidige niveau//we hebben specialisten op elk terrein en zoeken daar de oplossingen.Als nu drs. bent , dan ben je iemand die zijn opleiding niet heeft afgemaakt..

  De techniek is vele malen verbeterd en ontwikkeld zich nog steeds..de wetgeving op dat terrein is voortdurend in beweging en dat had Thorbecke ook niet in het vooruitzicht
  Gek genoeg wil Donner voor verhoudingen, relaties en prioriteiten/rangen voor de bevolking een antieke manier van denken blijven handhaven…bizar!

  Functie is macht. Functiemacht is gebaseerd op de positie die mensen in de opstelling van rangen en standen innemen.
  De ene is manusje van alles(lage rang maar we iemnad die een compleet bef drijf naar de dner kan eheben.Onze overload aan “managers(vergetend dat iedereen een manager is van zichzelf), diecteuren, besturen,opgeleid/niet opgeleid, rijk en arm (des te rijker des te meer macht), mulninational versus kiosk, etc.
  Donner ziet een groep politici voor zich die zich al “managend” en onaantastbare positie kunnen en moeten aanmeten..bergen poeha en veel onkunde..Bij Donner kan het allemaal, maar het gaat wel ten koste van de gewone bevolking die niks meer te vertellen heeft, maar dat dan Donner geen barst schelen…(nou, ONS kan het wel wat schelen..)

  Massa is macht..als enkele roepende heb je erg weinig macht…staan er 20 000 man naast dan groeit die macht exponentieel
  Wil je dus iets veranderen dan moet je zorgen voor slagkracht om het af te dwingen
  De ingeslapen politiek moet wakker geschud worden en waakzaam gemaakt door hun achterban of protestgroep, maar als daar de almacht zit is het kiesvolk aan twee vleugels lam
  Donner mag zich verheugen in het verwende arrogante en antidemocratische jongetje dat Mark Rutte heet die er alles aan doet om mee te deinen en voorop te lopen als een EU dictator

  De uitleg van wat er allemaal gebeurt en prioriteit krijgt heeft zijn langste tijd gehad..
  Het wordt chaos, ja, een nodige chaos want anders wordt er niet meer geupdate..geld is niet alles, symbolische organen en zwaar overbetaalde posities gaan de laan uit..dezieke conservarieve geesten krijgen hun loon wat ze verdienen..: de laan uit!
  en we zijn de nnsensongeijkheid zwaar zat..het is niet alleen geld, het is ook moreel..Valse moraal en begrog, ja zeggen en proageren bij verkeizingen en NEE doen uit zgn “riniiele”overwegingen..het ego..Het ego wat gata bealen wat iederen nog mag doen en moet doen..

  Dat moeten we corrigeren..Onze vertegenwoordigers weten echt niet meer wat ze nu vertegenwoordigen..laat die verkiezingsretoriek maar..komt geen hout van terecht..wat resteert zijn ego’s, in en uitsluitingen..ze hebben het veel te druk met elkaar

 6. Bas van Stapelberg // 10 april 2017 om 14:01 // Beantwoorden

  Donner aarrggg, waar deze man in zit en belang bij heeft wil je niet weten. Afschuwelijke man die een regerecht gevaar vormt voor de democratie. Ook de man die geen moeite zou hebben met invoering van de sharia, dat zegt toch wel genoeg over deze levensgevaarlijke man.Geen probleem met de sharia, ja CDA een raadsel waarom je bij dit figuur zijn lidmaatschap niet hebt opgezegd.

 7. Het volk is degene die zorgt dat de democratie aan verantwoorde bestuurders doorgeeft.
  De bestuurders dienen om voor het volk alles op democratische leest te handelen.
  99% is de democratie, niet de 1% top.
  Zo misleidend bij de RvS. Een poging om ons de democratie te ontnemen?
  Heel gevaarlijk ook, het brengt spanningen als we onder “democratuur” komen te staan, en het kan vanuit hier door alle EU lidstaten toegepast worden, kijk maar hoe het in Spanje aan toe gaat, dat zegt meer dan genoeg.

 8. Een grotere gluiperd dan Donner bestaat er niet!

 9. 1984 George Orwell’s newspeak (nieuwpraat)
  Ministerie van waarheid (lees: ministerie van leugen).
  Ministerie van vrede (lees: ministerie van oorlog).
  Etc. etc.

  Je snapt ‘m wel, hoop ik..

 10. Maan Arkenbosch // 11 juni 2017 om 22:29 // Beantwoorden

  Met het afschaffen van de visumplicht en een ongebreideld verblijf van 3 maanden in de E.U. voor de Oekraïne burgers, hebben de E.U. globalisten weer een gevaarlijke grens overschreden. Er lag vanuit het verleden een afspraak dat de staten grenzend aan Rusland een neutrale positie zouden innemen. Gevreesd moet worden dat Poetin dit niet over zijn kant zal laten gaan en dat de Don of Donetz gebied definitief bij Rusland ingelijfd wordt.Voorts zullen er weer bakken Brussels geld naar Minsk gaan. De corruptie tiert welig, maar de integratie stappen gaan verder. Tenslotte wordt de wil van het volk via het referendum over de Oekraïne met minachting terzijde geschoven, vooral door het hypocriete CDA

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.