‘Resultaten boeken voor kiezers, daar gaat het om’

Tweede Kamer tijdens het gasdebat in 2015, gefotografeerd vanaf de publieke tribune. (Foto: Flickr, Ritzo ten Kate)

‘Het gaat om het rendement. Wat bereiken partijen? Misschien neemt de onvrede van burgers over de politiek wel toe, omdat de politiek niet zo veel voor hen bereikt. Of omdat er geen parlementariërs meer in zitten die het spel het beste beheersen en het meeste resultaat halen’, aldus historicus en hoogleraar Remieg Aerts in Elsevier. Resultaten boeken voor kiezers, daar gaat het om.

Prof. dr. Remieg Aerts heeft een trefzekere remedie tegen de kloof tussen burger en politiek: laat goede politici resultaten boeken voor hun achterban. (beeld: screenshot Youtube, ru.nl)

Aerts werkt al jaren aan een biografie van de grote staatsman Johan Rudolf Thorbecke. ‘Een groot politicus die dwars stond op wat de meerderheid vond. Dat moet je niet onderschatten’, aldus Aerts. De petitiebewegingen van die tijd waren enorm, dat waren massabewegingen. Zijn gezag en wilskracht waren befaamd, zelfs koning Willem III was hij de baas. Thorbecke kreeg dingen voor elkaar.

In Thorbeckes tijd was de enorme kloof tussen volk en politiek nog geen probleem, maar anno 2017 is die kloof volgens critici wel een punt. Onder meer de eenzijdigheid van de Tweede Kamer -te oud, blank en hoogopgeleid- zou de hedendaagse kloof verklaren. Oplossing: een betere afspiegeling van de samenleving. ‘Onzin’, oordeelt de hoogleraar.

Aerts: ‘Politiek is een vak, misschien zelfs wel een ambacht. We hebben een stelsel gecreëerd waarin je met hele goede redenen mensen een tijdje vrijstelt en er professionals van maakt, die dat ingewikkelde geheel van beleid en besturen voor ons uitvoeren. Dat doe je omdat burgers dat niet zelf willen doen. Mensen willen meestal met rust worden gelaten. De kloof kan alleen maar worden gedicht door resultaat te boeken, te laten merken dat je openstaat voor de grote problemen van de samenleving en dat je die wilt adresseren’.

Zolang volksvertegenwoordigers maar resultaten boeken voor hun achterban, is er niets aan de hand. Het is de basis

‘In de vroegere verzuilde politiek leek de Kamer ook niet op de bevolking, maar zolang mensen het gevoel hadden dat de SDAP of KVP iets voor hun bevolkingsgroep kon doen, hadden ze er blind vertrouwen in. En die partijen bereikten ook iets voor die groepen.’

Kamerleden moeten dus liefst door de wol geverfde professionals zijn die resultaten bereiken, vindt Aerts. Maar de doorloopsnelheid van politici loopt intussen op volle toeren waardoor de senior-volksvertegenwoordiger, de vakman of vrouw, een zeldzaamheid wordt. ‘Geert Wilders is met ruim twintig jaar ervaring één van de oude rotten, en een uitzondering’, weet de hoogleraar.

Aerts maakt een goed punt. Of de Tweede Kamer een doctorandussensociëteit blijft, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Zolang deze volksvertegenwoordigers maar resultaten blijven boeken voor hun achterban. Partijen die dat niet of onvoldoende doen, of hun resultaten niet weten over te brengen, hebben een probleem. Het is de basis.

(Bron: Elsevier)

4 Reacties op ‘Resultaten boeken voor kiezers, daar gaat het om’

 1. Volksvertegenwoordigers klinkt goed. Maar we hebben tegenwoordig eerder volksverlakkers die het niet meer gaat om hun achterban te vertegenwoordigen maar om hun leider en bevoormonder te zijn zonder tegenspraak. Het manipuleren van het stemgedracht en wat ik denk zelfs de stemgegevens gaan ze niet uit de weg. Het zijn oplichters en leugenaars die ons bevoormonden en dagelijks beïnvloeden door de MSM die door hun omgekocht word. De wereld die hun creëren is een schijnwereld zonder franje maar die van macht en geld voor een kleine elitaire groep krankzinnigen die denken dat de wereld alleen voor hun geschapen is. Jammer voor ons en jammer voor de krankzinnigen.


 2. Wat deze professor vergeet in ogenschouw te nemen is de neoliberale agenda van een grote groep beroepspolitici. Neoliberalisme is op dit moment de dominante, allesbepalende politieke stroming en is aanwezig in elk land en in bijna elke partij; links en rechts.

  Pas in de laatste regel komt naar voren dat deze professor in dit stuk het enorme verlies van de PvdA tracht te verklaren. Deze prof heeft het echter niet bij het juiste eind: de PvdA onder leiding van neoliberaal Samsom heeft wel degelijk resultaten geboekt. Resultaten die echter waardevol zijn voor de neoliberale agenda van de EU en niet voor de burger.

  Het laat zien dat de PvdA politici helemaal niet dienstbaar willen zijn aan de kiezer. Zij willen dienstbaar zijn aan zichzelf en de EU en hebben het verlies aan zetels dat dit heeft gegenereerd reeds ingecalculeerd: een groot verlies voor de sociaal democratie past immers uitstekend in de neoliberale agenda. Komt dat even goed uit…

  Het is blijkbaar voor beroepspolitici voordeliger om hun eigen partij op te offeren voor de EU dan dingen voor het volk teweeg te brengen. Dit geeft aan hoe sterk bepalend het neoliberalisme voor politici is. Maar het geeft ook aan dat het hele systeem van representatieve democratie in Nederland niet meer werkt en hoognodig moet veranderen.

  “Mensen willen graag met rust gelaten worden en willen dat politici de beslissingen voor hen nemen”. Dit gaat niet meer op. Mensen kunnen het zich nu niet meer veroorloven om politici voor hen alle beslissingen te laten nemen en zullen directer bij het politieke beslissingsproces moeten worden betrokken, bijvoorbeeld middels referenda; al is het alleen al om politici in het gareel te houden. Dat heeft het grote offer van de eens zo trotse PvdA ons geleerd.
  /-

 3. voor de meeste politici is de tweede kamer of regering niet het enige hoogtepunt. Brussel lonkt nog meer en als je hier een slaafse Brusselse politiek voert wordt je misschien uitgenodigd. Rutte is hier de beste voorbeeld van. A zeggen en B doen. Dat maakt huidige politiek zo onbetrouwbaar.

 4. jos van veen // 8 april 2017 om 13:58 // Beantwoorden

  Ik heb mijn vraagtekens bij zijn mensbeeld..dat beld komt min of meer overeen met wat er gaande is bij de aflopende conservatie partijen.
  Hij sluit zich min of mer an bij Mc Gragor>
  Je hebt mensen die als ze niet op de huid worden gezeten ze ook niks doen en afwachten totdat er een baas komt die hen vertelt dat ze aan het werk moeten
  Ze opstelling is erg afhankelijk, “ZE..”moeten het oplossen, niet ik..
  ze wachten af om later te beoordelen of de gekozen oplossingen voor hen wel lekker waren of niet.

  Daar tegenover staat de groep mensen die gemotiveerd aan het werk gaan, meer dan competent, vaak het onderwerp van kritiek,zichzelf richtend, wetend wat er moet gebeuren en zelf zaken tot een goed einde wil brengen. Ze wachten niet af of en wat “Ze” ervan bakken ,ze willen directe zeggenschap in de oplossingen strategie en leiding van de rattenvanger van Hamelen maar zelf meer richtig geven geven aan hun opvattingen.

  Arts belicht vooral de eerste groep,
  In de 19e eeuw was dat misschien meer de gang van zaken , maar er is erg veel water door de Rijn gegaan in de tussentijd van pak weg 70 jaren. Het opleidingniveau is gestegen, technologische ontwikkelingen zijn erg voortvarend hun stempel aan het drukken en opvattingen rond democratisering en gelijkheid zi ook verder aangecherpt. Een verandering van cultuur met heel andere belangen.

  Zijn opvatting over achterban is tunnelvisie..een plitieke partij is niet een snoepwikeltjes als vervangende zuil met eiegen ideologie, “geloof”, en relaies in onze samleving.
  Partijen zijn geen sektarische eilandjes of vervangng van zuilen…Van elke partij mag verwacht worden dat zij een landsbelang, dus ook alle belangen van iedereen, vertegenwoordigt.
  Het huidige dilemma..Achterkamertjescultuur uur met uitsluitingen, incrowd/outcrowd..1,3 miljoen mensen worden NIET vertegenwoordigd door 4 andere sektarische partijen en leidende betweters met grote decadente ego’s..(*waar we niet op zitten te wachten….)
  En het is nog kwalijker dat een besluit wat schadelijk is voor de bevolking niet gecorrigeerd mag worden door de bevolking zelf *semi-totalitair bewind

  Er wordt dus voor ons besloten en er wordt door de collectieve strot geduwd, m.n. als de meest kritische partij wordt uitgesloten door separate besluitvorming wat een sterk onrechtmatig karakter heeft. De bevolking kiest maar mag niet kiezen wei er aan het bewind komt als de uitslag tegenvalt..en eventjes niet uitkomt.
  Dat gegeven ziet Aarts helemaal niet,,die hangt nog steeds in persoonsveerijking van iemand uit de 19e eeuw..
  Zoiets als”het zo goed uitkomen als we Indonesië nog hadden”

  Ook die beelden en wensen passen niet meer

  Zijn opvattngen over beroepsbkwaamheid lijden ook aan de historische opvattingen.
  Experts in een vak worden bediend door het verleden maar niet door de toekomst..Wat voorheen ene goede geaccepteerde oplossing was is nu vaak achterhaald (sommige dingen blijven,blijven langer omdat ze in de sociale genen van mensen zijn opgeslagen of een sterk bepalend karakter hebben in een zich verder ontwikkelende wetenschap en cultuur.

  En voor een nog niet bestaande toekomst heb je nog geen experts. waar een wil is , is er ook een “wil niet..”,arrogantie van het heden is niet dezelfde arrogantie van het verleden of de toekomst. etc “Arrogantie is als veel andere kwalificaties een kwestie van alfabet, concept en definitie in een bepaalde tijd en omstandigheid”.En dat is al lastig genoeg..zie bijv. de term populist(isch), of de alom begrepen geachte termen “Links” – “Rechts” ( vraag het 100 mensen en je krijgt 100 verschillende antwoorden op de deze zwart/wit gebruikte combinaties van het alfabet *de termen zijn dus obsoleet/versleten, niemand weet goed meer waar hij/zij over praat dus worden het termen waarmee anderen gediskwalificeerd worden en als de gebruiker echt menens wil maken in zijn verhaal gebruikt hij/zij toegevoegde vieze woorden zoals extreem/uitzonderlijk en dat klinkt tenminste dan nog eens echt serieus bedoeld, ook al weet de gebruiker absoluut niet wat er zo extreem etc is.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.