Wie zit er straks namens Nederland, de grootste nettobetaler, aan de EU-tafel?

(Foto: Flickr.com, Euractiv.com, Copyright: European Parliament)

Op 15 maart kiezen Nederlanders een nieuw parlement. Hoewel we niet rechtstreeks een nieuwe premier kiezen, is de uitslag van grote invloed. De grootste partij levert in de regel de minister-president. Nederland is de grootste nettobetaler aan de EU (dit is door NRC Handelsblad gecheckt en als waar gewaardeerd), en dus is een goede vertegenwoordiging in Brussel belangrijk. Wie gaat Nederland vertegenwoordigen? Rutte, Buma, Pechtold of Wilders?

De EU speelt nauwelijks een rol in de campagne, en dat is onterecht. De EU en Eurogroep spelen een steeds grotere rol in de binnenlandse politiek. Mag Rutte straks weer als regeringsleider naar Brussel? Volgens politiek filosoof en hoogleraar EU-studies Luuk van Middelaar is Rutte ‘de internemarktliefhebber die met schade (euro) en schade (Oekraïnereferendum) heeft ontdekt dat Europa ook politiek is’.

CDA-lijsttrekker Buma noemt Van Middelaar in zijn NRC-column ‘de verbeten dorpsdominee die zijn partij onverhoeds op eurokritische koers zette’. D66-leider Pechtold is volgens de hoogleraar ‘de Europeaan die in zijn eeuwig enthousiasme riskeert te ver voor de troepen uit te lopen’. Asscher beschouwt Brussel als ‘een storende ver-van-mijn-bedshow’, aldus Van Middelaar. Over Geert Wilders zegt de euro-expert overigens niets.

Intussen staat de EU voor een cruciale keuze: hoe verder? Met een aanstaande Brexit en verkiezingen in Nederland, Frankrijk (in mei) en Duitsland (in september) zweet men peentjes in Brussel. Commissievoorzitter Jean Claude Juncker voorziet dat het zo niet langer kan en kwam woensdag met vijf toekomstscenario’s voor de Unie.

Scenario 1 luidt min of meer ‘doormodderen’, doorgaan met de 27 overgebleven lidstaten op de huidige wijze. Riskant en kansrijk. De tweede optie van Juncker behelst een reductie van de EU tot alleen de interne markt. Nummer drie voorziet een EU van verschillende snelheden. De Duitse leider Angela Merkel sprak zich al uit voor een ‘kopgroep-Europa’ (waarvan Nederland uiteraard deel zal uitmaken). Optie 4 luidt meer EU op slechts een aantal terreinen. Optie 5 is volledige samenwerking op alle gebieden. Kansloos.

De EU staat wat te wachten te komende jaren. Wie er straks namens Nederland als regeringsleider aan de Brusselse tafel zit, is belangrijk. Graag iemand die resultaat behaalt en die bovendien betrouwbaar is. Maak uw keuze op 15 maart.

Bron: nrc.nl

7 Reacties op Wie zit er straks namens Nederland, de grootste nettobetaler, aan de EU-tafel?

 1. Maan Arkenbosch // 3 maart 2017 om 21:03 // Beantwoorden

  Terwijl ouderen verkommeren en er meer dan 30.000 daklozen/zwervers zijn, gelukzoekers huizen toegewezen krijgen, worden hardwerkende Nederlanders fiscaal gefileerd door de tientallen jaren regerende zuilenkliek. Via handje klap wordt in achterkamertjes ieder jaar ongeveer 9 miljard toegezegd aan een chaotisch corrupt Brussels systeem, welke via hun vehikel de ECB/Frankfurt in leven gehouden wordt.De import van gelukzoekers en Oostblok slaven moet de arbeidende klasse, vanuit bestaan mogelijkheid, marginaliseren ter meerder hebzucht van de multi-s,banken en corrupte politiek. Met het drukpersen van €.80 miljard per maand crieert deze volksvreemde politiek een hyper inflatie welke, de pensioenen en spaargeld waardeloos maakt. Vervolgens kunnen dan de €eurocraten hun schulden met waardeloos papier/computer gestuurd flitsgeld aflossen. Ondertussen breekt wel sociale onrust uit…En wat dan? Ga niet sparen maar koop edelmetalen!!!

 2. bert xmaathuisx // 3 maart 2017 om 23:04 // Beantwoorden

  Wie er ook “in Brussel” gaat zitten, Brussel/E.U. is én blijft een gedrocht!
  Net als “Den Haag”.

  De burgers dienen weer in hun kracht te gaan staan en zich niet langer laten mind-controllen. Want de hersenspoeling gaat veel, véél verder dan men zich bewust is!
  Zo lang het gros van de burgers nog 5 dagen per week moet werken voor een voldoende inkomen, zolang zijn wij nog een werkslavenvolk.
  http://www.degrotetransitie.nl/themas/24-urige-werkweek/
  https://decorrespondent.nl/3/de-oplossing-voor-bijna-alles-minder-werken/115335-ad6c6f0b

 3. jos van Veen // 4 maart 2017 om 02:42 // Beantwoorden

  Tja..als k het voor het zeggen zou hebben dan zou ik zeggen dat de enige betrouwbare variant voor NL het vrekaten van de EU en euro..

  De tweeedeacceptabele variant is dat van de EU een interne handelsorganisatie wordt gehouden en gehouden en dat de nationale naties soeverein blijven en zich politiek beschermen tegen de uitwassen van internationale bedrijven/corporates en zeker niet politiek afhankelijk wordt gemaakt van multinationals, internationele bedrijven of grote corporates.Dus geen ceta,TTIP of soortgelijke constructies waar onze NIET-vertegenwoordigers in de Tweede Kamer over gaat en mag besluiten.
  Dat wekt dan de illusie dat de Tweede of Eerste Kamer het mandaat heeft zulke dingen TEGEN de wensen van de bevolking door te voeren op basis van hun eigen politieke of persoonlijke belangen.
  Terwijl dit toch dingen zijn voor directe Bindende referenda met een percentage van 70% (anders krijgen we weer draaikonterij en gezanik achteraf.
  Wordt dat niet gehaald dan wordt het referenda over dat onderwerp met 2 jaar
  uitgesteld naar later tijdstip

  Geen van de voorstellen zal genoeg doen richting lidstaat-bevolkingen..zij zullen er geen barst van profiteren..
  De stroom valt droog in de hogere gremia die zoals gewoonlijk nooit genoeg hebben..

  Ook niet bij het model waarbij nu al bepalende neoliberalen bij elkaar kruipen in een tweedeling van de EU waarbij de neoliberalen de Oostelijke staten zullen worden geplukt en uitgehold/zullen beschadigen voor eigen voordeel.
  Dan ploft de EU..en doormodderen met de huidige praktijkn leidt tot implosie.

  De euro is een volstrekt islukt project zoals al duideijk met redenen omkleddt voorspeld werd vanaf he begin..de euro heeft niks bijgedragen aan unificering..alleen mensen unficeren, een munt niet..de grootste kans had geegen om niet e beginnen met een euro maar met een gemeenschappelijke taal
  De graai en grijp stond echter (nog steeds )voorop en het idee van money talks blijkt nu in de weg te staan
  Naar mijn mening kunnen we een dergelijke berg onzin beter bij het grofvuil zetten, de wonden te likken en gauw vergeten..en mensen die dit ooit hebben ondersteund nooit meer aanstellen in de politiek of ergens in landbestuur..
  Dat soort is niet te vertrouwen

 4. jos van Veen // 4 maart 2017 om 03:06 // Beantwoorden

  even rinstormen..
  Optie 3..2 snelheden..lijk verdraait veel op integratieproeces van immigranten..
  Te integreren lidstaten die als zwakke broeders mete xtra seun van rijke staten (gaan we weer…! let op!)op gelijke tred mee moeten marcheren in het erofielse neoliberale ballet met en binnen de ootmoedig gehanterde ruimt en marges-het zijn tenslotte te begeleiden nakomerst–(lasten vergotig voor de v bevolkingen van rijke staten( waar die nationale bevolking geen kloot van merkt..die geplukt voor Nobele neoliberale doelen..

  Het leidt tot zeer ongelijke posities met alle gevolgen van dien..leegloop. armoede, werkeloosheid..dus hou je open grenzen maar beperkt open

  De economieeen van die achterblijvende landen gaan slechter worden..hun concurrentie wordt geEUiseerd..dus Tweederangs tegen Eersterangs zodat er discussie gaat ontstaan ovr weke onderhandse afspraken er nu worden gemaakt om het ene beetje in balans te houden en support te geven aan bepaalde wenselijke ontwikkelingen..tegen de wens van neoliberalen in…dat wordt herrie dus die willen onder de prijs van nationale werknemers die door allerlei hogere en verschuivende belastingen en EUROprijsstijgingen nu al aan de rand hangen en herrie gaan trappen over de VEELTEDUURzaamheid
  Geld plukken door neoliberaal is bijzonder duurzaam politiek.

  Klaver mag dan een systeem te hebben gedacht van immer budgetneutraal maar krijgt daarmee nu al neoliberaal tegenover zich…de stijging van prijzen en accijnzen vallen nergens te compenseren…dus wordt het nationale gewone volk naar de niet gesubsidieerde voedselbanken gedreven en gedirigeerd
  Neoliberaal vindt alles goed zolang hun belangen niet worden geschaad.
  (geld, macht, grote sier, status enz.)

  Teveel ideologie en onbenul is te naief..


 5. Het maakt niet zoveel uit wie van de Nederlandse politici er in Brussel zit.
  Juncker geeft 5 opties, maar in wezen is er voor de eurofielen maar een echte optie: op naar ‘een Federatie van Europa’.

  Het “Project EU” is echter volledig mislukt en is niet meer te redden. De incompetentie op bijna elk gebied, het wanbeleid, de bureaucratie, de schandalen, het nepotisme, de corruptie, de verrijking, het lobbyisme, het massale persoonlijke falen, etc etc hebben het in wezen extreem neoliberale/fascistische “Project EU” volledig laten mislukken.

  NRC verzwijgt het steeds groter wordende ani sentiment tegen de EU; door eurofielen ook wel aangeduid met “populisme”. Typisch eurofiele berichtgeving dus. Men legt, net als Juncker, een eurofiele keuze voor, terwijl de keuze er in werkelijkheid helemaal niet is, of niet relevant is omdat het helemaal niets uit maakt wie van de Nederlandse politici in Brussel zit. De EU trein dendert toch wel door…

  Er is maar een echte optie voor de EU: opheffen, zo spoedig mogelijk.
  Nederland dient zich nu eindelijk te realiseren dat het “Project EU” is mislukt en niet meer is te redden in welke vorm dan ook. Een Nexit is de enige juiste mogelijkheid.
  Een gecontroleerde afbreken van de EU moloch en hernieuwde samenwerkingsverbanden tussen afzonderlijke Europese lidstaten op economisch gebied en enkele andere essentiële terreinen, zoals beveiliging en criminaliteitsbestrijding, is noodzakelijk.
  /-

 6. Laat het EU PL eens transparant zijn en duidelijk maken wat ze nu precies doen.Als EU burger hebben we daar gewoon recht op.Ze worden door ons betaald en goed ook.Ook hun pensioenregeling dient veranderd te worden.Lijkt me dat ze de premie prima zelf kunnen betalen van al de toeslagen die ze krijgen.En het pensioen zeker niet verhoogd wordt met een dekkingsgraad van 37% en tekorten in kas.Dat moet ons dan vertellen hoe we het moeten doen?Omdat ze zo hard werken, ook oa de bouwvakker en verzorgenden werken hard.Maar die zien hun pensioen niet stijgen,omdat de dekkingsgraad beneden de 105% is met ruim voldoende in kas.Vreemd op zijn minst.Men zou het wantrouwen wat kunnen verminderen door dit aan te pakken en dus zelf een voorbeeld stelt.Vind je het gek dat burgers dit een graaicultuur vinden?
  Bovendien wat zien wij als burger nu terug van de EU,ja dat we oa vrij kunnen reizen.Wat het vluchtelingen vraagstuk nog lastiger maakt.Hoe dat is verlopen en verloopt verdient geen schoonheidsprijs.Het Eu Pl is te druk met en voor elkaar ipv zich met echte zaken bezig te houden.Bovendien is de verdeeldheid te groot om echt zaken te kunnen doen.Geef mij maar weer de oude EEG en kijk dan kritisch wie zich aan wil sluiten ipv al die armoedzaaiers die zich hebben aangesloten maar bv niet eens vluchtelingen willen opnemen.lekker hoor zulke partners.En dan ook nog een verdrag met Oekraiene.Die moet nog laten zien of het betrouwbaar is,wat je normaal doet voordat je een verdrag sluit.Hierin worden we gewoon belazert.Met Jumcker aan het hoofd die een poos wacht tot de gemoederen zijn bedaart en steeds een stapje verder gaat.We zien dit nu toch duidelijk met dit verdrag met Oekraiene.Wie betaalt bepaald niet, zeker niet als een van de grootste netto betaler die wij zijn.
  Tot nog toe is er een zootje van gemaakt en is niet bepaald gedaan wat er van hen werd verwacht.Of waren onze verwachtingen anders en kunnen ze die niet waarmaken.In elk geval zou duidelijkheid en transparantie hier verbetering in kunnen brengen.Ben bang dat dit een utopie is met al de hanen in het kippenhok.

 7. Als je alle belastingen in dit land betaald heb ben je 75% van je verdiensten kwijt. En dan meent de politiek met zijn te grote ambtenaren apparaat ook nog dat ze het goed doen. Op die manier zo als hun politiek bedrijven kan een kind van 5 jaar nog. Gewoon telkens meevallers hebben doordat de geldkraan weer te ver open gedraaid is. En dan klagen als de staat weer teveel uitgegeven heeft. Het blijft maar jo jo en op kosten van de burger. Waardeloze amateurs.

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Hoeveel bent u jaarlijks kwijt aan de EU? | Partij Vrij Almelo

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.