SCP-onderzoeker: ‘Als er niets gebeurt, groeien de sociale opdeling en het maatschappelijk ongenoegen’

(Flickr, FacemePLS)

Mensen die 35 jaar geleden in een uitkering terecht kwamen, waren heel wat beter af dan de uitkeringsgerechtigden van nu. Onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau en tevens bijzonder hoogleraar in Utrecht Cok Vrooman noemt het huidige sociale beleid inmiddels ‘zorgwekkend’. Hij pleit voor ander beleid. Al 35 jaar neemt de inkomens- en werkzekerheid af, terwijl de overheid de verzorgingsstaat afbouwt onder het motto werk, werk, werk. Vrooman: ‘De sociale opdeling wordt versterkt en ook het maatschappelijk ongenoegen kan groeien’.

Vrooman: ‘Beleidsmakers moeten de verhouding tussen inkomenszekerheid, werkzekerheid en maatschappelijke participatie opnieuw doordenken en optimaliseren. De invulling is een politieke keus, maar dit zou kunnen met een inkomen dat maatschappelijk nuttige inzet beloont. Via zo’n conditioneel participatie-inkomen kunnen we bevorderen dat er een goede afweging komt tussen inkomenszekerheid en betaald werk, mantelzorg, scholing en vrijwilligerswerk’.

Het huidige beleid is vooral gebaseerd op beleidsideologie. De eerste bezuinigingen op de sociale zekerheid gingen in de jaren tachtig nog om het terugdringen van de hoog opgelopen kosten. Dat waren ad-hocbezuinigingen waarbij de oudere werknemers nog werden gespaard. Maar sinds de jaren negentig gaat het ook om activering. De verzorgingsstaat werd verder afgebouwd. Het resultaat is dat Nederland werklozen nu probeert te activeren zoals dat in Zweden gebeurt, maar dan met veel lagere en kortlopende uitkeringen en sterk versoberde arbeidsongeschiktheiduitkeringen, zoals in Angelsaksische landen.

SCP-onderzoeker prof.dr. Cok Vrooman adviseert politici anders naar sociale zekerheid te kijken. De huidige situatie noemt hij 'zorgwekkend'. (foto: scp.nl)

SCP-onderzoeker prof.dr. Cok Vrooman adviseert politici anders naar sociale zekerheid te kijken. De huidige situatie noemt hij ‘zorgwekkend’. (foto: scp.nl)

Vrooman onderzocht de ontwikkeling van de inkomenszekerheid sinds 1990. Die daalde in Nederland voor mensen tussen de 18 en 64 flink. In 1990 was het rapportcijfer nog een 7,5, in 2015 slechts een 4,7 (op schaal van één tot en met tien). De rapportcijfers baseert het SCP op objectieve kenmerken zoals hoogte en duur van de uitkeringen.

Zijn Nederlanders dan niet meer solidair met elkaar? Vrooman: ‘Dat wordt door politici wel vaak verondersteld, maar het blijkt niet uit onderzoek. In een recente SCP-studie zagen we bijvoorbeeld dat mensen sterk hechten aan solidariteit tussen de deelnemers aan pensioenfondsen. Wat wel is veranderd, is de dominante beleidsideologie’.

Die ideologie lijkt op haar grenzen te stuiten. In tegenstelling tot vroeger tijden mogen de onzekere middenklasse en ‘het nieuwe proletariaat’ stemmen. Beschikken ze ook over internet en informatie. Hoe ontwrichtend een groeiende groep genegeerde en boze mensen in potentie is, wordt in dit tijdsgewricht steeds duidelijker.

(Bron: fd.nl)

8 Reacties op SCP-onderzoeker: ‘Als er niets gebeurt, groeien de sociale opdeling en het maatschappelijk ongenoegen’

 1. jos van veen // 15 juni 2016 om 13:08 // Beantwoorden

  Nederland is nog steeds een feminiene samenleving maar schuurt steeds harder tegen de masculiene eurofiel neoliberalisme. Staat bij het feminiene karakter de zorg voor natuur en het Zwakkere centraal(ziek, slachtoffers, werkelozen, bedreigde dieren en planten, etc)
  Bij het masculiene is het ieder voor zich,eiegen schuld, dominantie, zeggenschap, macht, geld,winsten,aanzien en is de smanleving een optelsom van losse individuen, volop contracten en controles,verjuridisserd en tot het absurde geregeld, de markt die niet meer dan geregelde vrijheid is,geven is een wederdienst verlangen en mensen als middel voor het doel dat door de leiders wordt bepaald en gefaciliteerd..de interesse in mensen zelf is in principe gering tot compleet onverschillig..
  Ons kabinet en nog 5 andere grotere en kleine partijen delen deze eigenschappen(VVD,PvdA,D66,CDA,GL,SGP en CHU)
  De `D´s en `C`´s stellen geen donder meer voor..het nadeel voor het gewone volk is absurd geworden..EU als neoliberale organisatie em hum eurofiele volgers zijn desastreus voor gezonde samenleving.(armoede,ongelijkheid,ongezond,asociaal en onzinnig)

  De VS waar de EU zich mee idetificeert is de slechtst functionerende samenleving op deze aarde. gevolgd door het UK..

  We moeten niet weer gaan streven naar allerlei oplappingen..dat doen we juist maar schiteen er geen moer mee op.
  Zie onze zorg (Van Rijn..van alles er bij en uitbreiden maar budgetneutraal..dus meer instanties en mindergeld voor degenen die het werk moeten doen..want het moet uit de lengte of de breedte), onze gezondheidszorg vermarkt/geprivatiseerd..er moet wist gehaald worden(Schippers).Ik hoef denk ik niet uit te leggen wat de gevolgen daar van waren..Die ervaren we allemaal..we betalen ons inmiddels suf en ongezond

  Onze politiek is ziekmakend..Meer stress, meer kanker,meer suicide etc etc meer armoede door scheve welvaartsverdeling.

  Tja, en nu is er nog 3% aanvertouwen in de politiek over.

  Wat moet er veranderen? Gewoon geen eurofiel neoliberale partijen meer stemmen..Echte verandering en geen woorden od sluwe partijprogramma´s waar toch geen moer van terev cht komt.

  Lange termijn= verdwijnen van de particratie..volk vertegenwoordigen is obsoleet..gaat altijd fout.
  Laat het volk zichzelf maar direct vertegenwoordigen..dat vergroot ook het politiek bewustzijn..!

  • Adri van Ham // 15 juni 2016 om 16:07 // Beantwoorden

   Hoi Jos,
   Ik heb problemen met alle politieke partijen in Nederland. Ik weet echt niet wat ik zou moeten stemmen. Daarom vraag ik je welgemeend, wat zou ik het beste kunnen stemmen?
   groeten,
   Adri van Ham

 2. Duidelijk verhaal , hoe de politici ontmaskerd worden en buigen voor geld en economie ipv deze te besturen. Eigenbelang en vriendjes eerst en voor het volk uit de context en betekenis getrokken mooie woorden en dus loze beloftes en boete en repressie beleid. De participatie wet versus het ontbreken van een investeringswet. Winst. Boven alles. Geld wordt uit het niets gecreerd en houden we schaars middels ” vrije belastingvrije beurshandel” derivaten, etc . de multunationals een eigen tribunaal middels. ” vrij en belastingvrij handelsverkeer en de meerderheid leeft in armoede. Politiek keuzes. Ondoordacht onverantwoord. En het dehumaniseerd.
  Het volk als grondstof en kostenpost Een kostenfactor. Politici gebrainwashed , de samenleving vereconomiseerd en gefinancialiseerd.


 3. In een samenleving die gebaseerd is op geldsystemen en markten gebaseerd op concurentie zal uiteindelijk een situatie ontstaan dat alleen een kleine rijke en machtige groep mensen kan overleven ten koste van alle anderen.

  Neoliberalisme en fascistisch corporatisme spelen dan de hoofdrol in het onleefbaar worden van de humane samenleving. Wij kunnen vandaag de dag zien dat allerlei maatschappelijke mechanismen hierbij een rol spelen.

  Het is goed en misschien ook wel grappig als een wetenschapper, en velen met hem, signaleert dat het helemaal mis aan het gaan is met de samenleving als geheel. Maar begrijp ondertussen goed dat het heel erg goed gaat met die kleine groep mensen die steeds maar rijker en machtiger wordt. En deze kleine groep mensen bepaalt wat er gebeurt, niemand anders. Dus er zal niet zoveel veranderen.

  Het schort aan de basis, aan de fundamenten, van de huidige samenleving. Het geldsysteemn dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd en het marktdenken dat grote tekortkomingen vertoont.

  Het systeem blijkt dan maar zeer moeilijk vanuit zichzelf ten goede te keren. Er is sprake van een autistisch inert systeem dat constant en steeds sneller mechanisch mensen en natuur aan het vermorzelen is.

  Zolang er geen bereidheid is om sterk te twijfelen aan fundamentele vanzelfsprekendheden zoals de geldsystemen en concurerende markten is er geen kans dat er ook maar iets zal veranderen.

 4. Bas van Stapelberg // 15 juni 2016 om 14:19 // Beantwoorden

  Goh die Cok toch. Ja daar heb je voor gestudeerd om dit te concluderen, iets wat al 20 jaar bezig is. Maar Cok doe eens onderzoek naar de 23/24 zetels die in het bezit zijn van de meest leugenachtige criminele politiek partij van de laatste eeuw. Want ik denk dat het niet klopt, fraude weet je wel.

 5. bert-maathuis- // 15 juni 2016 om 22:47 // Beantwoorden

  Als we het de laatste tijd dan tóch hebben over “sustainability”/ duurzaamheid; duurzaam is slechts datgene dat stabiel, in evenwicht, in balans is.
  Dat geldt dus ook voor de balans in werkverdeling en inkomstenverdeling.
  Daartoe hebben we minimaal 2 prima werkende regelingen tot onze beschikking.
  Uiteraard willen politici – zowel regeerders als volksvertegenwoordigers(!) – hier niet aan (luister maar naar George Carlin
  https://www.youtube.com/watch?v=i5dBZDSSky0).
  Want dan verliezen zij hun rijke luizenleven. Inclusief hun macht over de mensheid.
  Die twee regelingen:
  1] duidelijk kortere werkweek
  2] OBI onvoorwaardelijk Basis Inkomen (voor íedereen).
  http://www.degrotetransitie.nl/themas/24-urige-werkweek/

  Ja, Bas; waarom schrijft die Cok dat nu, terwijl het al járen in ontwikkeling is, deze gepoogde (en voor een gróót deel reeds gelukte) mens-ontwaardiging. Cok is natuurlijk óók een dikverdiener; dus waarom schrijft hij dit???

 6. Sociale zekerheid is een farce geworden!Werk is er niet;scholing krijg je niet en een uitkering is maar net genoeg om niet dood te gaan!

 7. Het vieze spel dat wordt gespeeld om op de achtergrond tot nog verdere afbraak én dwang te komen:

  http://www.stopdebankiers.eu/een-walgelijke-vertoning-tussen-vvd-en-pvda/

  En wat werk betreft:

  http://www.bnr.nl/nieuws/tech/10306379/robots-vervangen-onze-banen/

  http://www.pakkenproletariaat.nl/update/realistisch-over-de-arbeidsmarkt

  En de “beleidsmakers” steken vooral de kop in het zand om aan de rechtse kant goedkope flex arbeid te faciliteren en aan de linkse kant de schijnwereld der “begeleiding”- de failliete werklozenindustrie met kunst en vliegwerk aan de gang te houden plus de dwangarbeid via de “Participatiewet” op te leggen wat bij wet verboden is maar ondemocratisch geplaatste EU technocraten wanen zich sowieso boven de wet, het komt het neo- liberale project dat de EU is prima uit natuurlijk.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.