Gemeente Utrecht wil een objectieve norm voor ‘een schoon en leefbaar huis’

(Foto: www.sgp-chistenunie.nl, fotograaf onbekend)

De gemeente Utrecht heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld om een objectieve norm vast te stellen voor ‘een schoon en leefbaar huis’. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal dat nog niet zo eenvoudig zijn. Schoon is immers subjectief: wat de een schoon noemt, vindt de ander vies. Utrecht werd 18 mei fors terechtgewezen door de hoogste rechter die oordeelde dat rigoureuze kortingen op de thuishulp moeten worden teruggedraaid. Dat gold voor alle gemeenten. Intussen is het budget door het Rijk met een kwart gekort. Zoals veel gemeenten zoekt Utrecht nu naar een oplossing.

(Foto: wikimedia.commons.org, pvda, Martin Hogenboom)

Van de staatssecretaris Martin van Rijn krijgen gemeenten een kwart minder budget voor de thuiszorg, maar van de rechter mogen ze niet te veel korten. Ga er maar aanstaan als gemeente. (Foto: wikimedia.commons.org, pvda, Martin Hogenboom)

Gemeenten vinden het lastig om de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) te vertalen naar nieuwe regels voor de thuiszorg. De VNG stuurde zijn leden een brief met de nodige richtlijnen en adviezen. Dat de rechter bij zijn uitspraak geen rekening hield met de bezuinigingen, begrijpt VNG. ‘De rechter toetst immers de wet.’ Maar intussen zitten de gemeenten met een lastig probleem. VNG schrijft: ‘Voor de gemeenten resteert echter de moeilijke opdracht om met een krimpend budget alle cliënten te ondersteunen’.

De rechter vond dat gemeenten die de thuishulp helemaal hebben afgeschaft, dat moeten terugdraaien. Sowieso valt de hulp in de huishouding onder de Wmo 2015 en die moeten gemeenten dus gewoon blijven ‘leveren’. Het is een soort prestatie-afspraak tussen het Rijk en gemeenten. Volgens de rechter is men bovendien verplicht om maatwerk aan zorgbehoevende inwoners te leveren. Maar, wat is maatwerk?

Volgens VNG mogen gemeenten werken met zogenaamde modules, zoals de gemeente Utrecht al heeft. Maar dat is wel aan strenge regels gebonden. Zo moeten de standaardmodules gebaseerd zijn op deugdelijk en onafhankelijk onderzoek.

Een gemeente mag bijvoorbeeld niet zomaar de geldende normtijden toepassen, zoals die zijn vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Want dat is namelijk geen maatwerk. Vandaar dat Utrecht onderzoek laat doen naar wat objectief ‘een schoon en leefbaar’ huis is. De VNG volgt het Utrechtse onderzoek met belangstelling, om te bekijken of het ook bruikbaar is voor andere gemeenten.

Wanneer is een huis schoon? Voor de een zijn een paar stofvlokken geen probleem, voor de ander een complete ramp. Wellicht is een hypnotiseur een beter en goedkoper idee: ‘Bij de derde tel, knip ik met mijn vingers, en dan is alles schoon…..’

(Bron: zorgvisie.nl)

3 Reacties op Gemeente Utrecht wil een objectieve norm voor ‘een schoon en leefbaar huis’

 1. jos van veen // 10 juni 2016 om 00:55 // Beantwoorden

  voor al deze zaken..complete zorg zijn nu juist wijkverpleegkundige aangesteld..die worden geacht zorgdeskundige te zijn..die maken plannen met doelen, methodieken en middelen..
  Dat moet je miet overlaten aan willekeurige maatschappelijk werkers,wethouders en gementebelangen,
  Op dit moment zijn wijkverpleegkundigen de vertalers van zorg voor de verzekeringen,verlengde arm secretaresse- en niet voor het integraal vaststellen van thuiszorg en het regelen daarvan.
  de gemeenteambtenaar heeft meer bevoegdheden dan de zorgprofessional..Hetzelfde geldt voor de diverse ( te talrijke) ambtelijke controle instanties..Kost kapitalen en interne institutiestrijd..wie strijkt het geld voor wat op..etc.Waardeloos systeem..kunnen 4000 ambtenaren- veel teveel bureaucratie- weg..maar dan krijgen we meer werkelozen..etc etc.Dat schuift dit kabinet dus door naar het volgende..hun bedrog gaat later dus opspelen..Doel en effectiviteit en efficientie liggen veel te veer uit elkaar..dus primaire bureaucratuiche orientatie..de klanten moten passend gemaakt worden..anders loopt het systeem vast.
  Klanten op maat gedramd binnen de planning en uitvoering..de wereld op zijn kop.
  Het onderwijs in NL weet er ook alles van..de plannen moeten er binnen een bepaald tijdbestek door ,vooraf gesmede plannen en gefixeerd.
  Eén programma voor allen, iedereen hetzelfde..saaiheid, onvermogen draagt zorg voor eeuwige middelmatigheid..one size fits all..en niemand is echt tevreden
  De euro kent hetzelfde liedje

  Operationalisering van de termen is een universeel probleem..zeker bij eurofiel neoliberalen van NL
  Gebruik de termen maar eens aan de hand van popilaire uitleg en kijk dan maar eens wat er van klopt–
  Wat is terrirme? Voor de ene zij het vrijheidsstriders voor de ander een bedreiginh ogf weer iets anders. Wat is parlemenatire democratie= Veiligheid binnen en samenleving? Wat is het verschil tussen regeling. wet. AmvB,verorderning, eis en dwang..? allemaal woorden die we regelmatig lezen..Welzijnszorg. welvaartsverdelig.preventiezorg en zorpreventie?
  Dus taal is verdraaid belangrijk voor een goede beeldvorming en vertrouw nooit op slechts 1 vlotte definitie om een partijbelang te dienen..


 2. Er was niet erg veel mis met de situatie zoals deze was. De zorgbehoefte werd vastgesteld door daarvoor speciaal opgeleide mensen. Een vbvb (voor beroep vatbare beslissing) werd gegeven en indien gewenst kon beroep worden aangetekend door de betreffende.

  Dit veranderde geheel toen de gemeentes de boel overnamen. Er werd nu vanuit de bezuinigingbehoefte van de overheid gedacht en niet meer vanuit de zorgbehoefte van de mensen die het betreffen.

  Met een beetje handjeklap aan de keukentafel werd de zorg afgebouwd; dit is bijna de neoliberale manier van zorgverlening. “Bijna”, Want echte neoliberalen verlenen in het geheel geen zorg behalve als het om henzelf gaat.

  De neoliberale bezuinigingspoging van deze overheid is met de uitspraak van de hoge raad volledig op losse schroeven komen te staan. En terecht. Mijn complimenten voor deze uitspraak van de hoge raad.

  De gemeent zitten nu opgezadeld met een vaststaande zorgbehoefte, die ook nog vaak aan het toenemen is, met veel minder geld doordat deze neoliberale overheid bezuinigd. Dit is een precaire situatie.

  Door nu “objectieve maten” in de zorg te definieren proberen de gemeentes op een andere manier de zorgverlening te verminderen. Want met “objectieve maatstelling” is het makkelijk marchanderen. Dit is een bekende neoliberale truc. Ook deze poging tot bezuiniging zal echter niet lukken en zal ook eventueel op termijn door de hoge raad worden terug geroepen.

  Zorgbehoefte van een populatie mensen in een gemeente is nu eenmaal een vastaande variabele; een natuurlijk gegeven. Uiteraard neemt deze toe als er meer ouderen komen.

  Het is oneigenlijk om als overheid zorgbehoefte uit bezuinigingsoverwegingen te ontkennen. Dit geldt voor de zorg maar ook voor de gezondheidszorg. Er zullen niet opeens minder zieken in een gemeente komen doordat een neoliberale minister dit van achter haar bureau vanuit bezuinigingsoverwegingen wenst.

 3. heb dergelijke onzin meer gehoord en gezien. wat is een “schoon” huis.
  niet stofzuigen met een stofzuiger die alleen het stof verspreid.
  maar ook douche, wc en andere zaken goed schoonmaken.de hygiëne is ver te zoeken bij miljoenen huishoudens. je hebt minimaal 8 uur per week nodig om het huis redelijk schoon te houden. ik kan het weten ben al 10jaar huisman. en geloof me, dan valt het nog niet mee om het huis clean te houden.waar wordt de stofzuiger zelf nog schoongemaakt? zak,filters krioelen van bacteriën en viezigheid.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.