Blok werkt aan bezuinigingen op huurtoeslag

(Foto: rijksoverheid.nl)

De huurtoeslag wordt aangepakt. Minister Stef Blok van wonen treft voorbereidingen om vooral in de toeslagen voor de duurdere woningen te snijden, zo heeft hij laten weten aan De Telegraaf. Huurders boven een bepaalde huurgrens krijgen straks geen toeslag meer over de hele huur, maar over een deel ervan. Of deze maatregel ook daadwerkelijk doorgaat is nog niet honderd procent zeker. Blok denkt ook na over andere kortingen die álle huurders met een toeslag raken.

(Foto: publicdomainpictures.net)

(Foto: publicdomainpictures.net)

Er is volgens de VVD-minister ook nog een kleine mogelijkheid dat de bezuinigingen vanwege meevallers helemaal niet nodig zijn. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. De bewindsman zit namelijk al langer in zijn maag met de toeslag.

Jaarlijks overstijgen de uitgekeerde huurtoeslagen de begroting, in 2015 weer met 200 miljoen. Met de overschrijding van 2014 erbij, kijkt het kabinet tegen een huurtoeslagen-tekort aan van 400 miljoen. De oorzaak ligt volgens het ministerie bij de toename van het aantal asielzoekers en de crisis. Blok wil het gat deze kabinetsperiode nog dichten.

Op deze manier vindt het kabinet het stelsel onhoudbaar, maar een grondige stelselaanpassing schuift Rutte2 door naar een volgend kabinet. Het totale huurtoeslagbedrag groeit al jaren als kool. In 2006 bedroeg het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog 2 miljard euro, in 2015 ruim 3,5 miljard. Daar moet dus wat aan gebeuren, vindt het kabinet. Het ministerie van Wonen buigt zich volgens De Telegraaf al enige tijd over een oplossing.

Rutte2 schuift de hete aardappel door, maar wil geen tekort van 400 miljoen achterlaten. Blok werkt daarom aan kleinere maatregelen waarvoor geen wetswijzigingen nodig zijn.

Niet elke huurder krijgt zomaar een huurtoeslag. Wil je daarvoor in aanmerking komen, dan verdien je jaarlijks niet meer dan €22.000 (alleenstaande) of €30.000 (gezin). Ook de hoogte van je huur en je vermogen tellen mee voor de aanvraag.

Het zijn dus de allerarmsten met een te hoge huur die een toeslag ontvangen. Wanneer dat bedrag op Rijksniveau almaar stijgt, kan dat maar twee dingen betekenen: óf het aantal arme huurders groeit, óf de huren schieten omhoog. Het kabinet zorgde voor beide.

(Bron: De Telegraaf)

20 Reacties op Blok werkt aan bezuinigingen op huurtoeslag

 1. Als hij er voor zorgt dat huren weer betaalbaar worden zijn toeslagen niet meer nodig!In de jaren 70 betaalde ik 168 gulden;nu 602 euro!!!! voor hetzelfde huis dat inmiddels piept en kraakt aan alle kanten!In een eens nette,rustige,nu geïslamiseerde “prachtwijk”!!!De huren rijzen de pan uit en woningcorporaties varen er zeer wel bij,terwijl de huurders krom liggen!

 2. jos van veen // 31 mei 2016 om 12:23 // Beantwoorden

  dit stinkt natuurlijk nar smeerlapperij..de armsten worden nog even flink armr gemaakt..Blok is nu eenmaal grenzeloos asocoaal, Rutte laat nog ven zijn arrogante domheid zien met de Oekraine en Dijsselbloem showt zijn gluiperige huichelarij rond toegezegde fianancieringen.
  Ze gaan toch weg, dus wat doet het er toe…

  Het is weer tijd voor loonsverhoging..kan best, het aantal mensen met werk is toch al beperkt..De ratten zoeken waar het niet gaan kan em de graaizucht is nog lang niet over..maar weer eens een rondje laag fruit terwijl de miljonairs hoog groeien als de pest..

  En dit alles om de verhuurders/de geldbezitters/ even rijk of rijker te maken..uit de wind dus..en voor de schatkist geen groter gat voor grote sier te krijgen

  Gaan we massaal edze ieden uit het toentje naar beneden gooien= Doen we toch niet..dus kan er nog wel wat meer gekte bij

 3. pieter van brakel // 31 mei 2016 om 13:04 // Beantwoorden

  de grootste onzin asielzoekers!. de verh heffing en de jarenlange extra huurverh hebben dit veroorzaakt.tel daarbij op “ik de verhuurdersh jullie extra huurverh(corporaties) en de bal is rond.
  de aftopping (575) is al een begin geweest om de ht te verlagen(daarboven is het al maar 40% van het meerdere) hij is zelf schuldig ! dat heb ik hem meermalen geschreven! aan alle 2ekamerleden. heb me er 10jaar in verdiept. ht is nu 3,1miljard, hypotheek aftrek ruim 11 miljard.maar ja vvd he!

 4. Op http://bit.ly/1XaZdMt “Voorjaarsnota Verticale Toelichting” staat het volgende:

  “Huurtoeslag (2015 realisatie en ejm, raming 2016-2021)
  Door hogere aantallen aanvragers (onder meer door de instroom van vergunninghouders), een lager niet-gebruik en een aanpassing van het heffingsvrije vermogen is er bij de huurtoeslag sprake van tegenvallers. Daarnaast resteert een nog niet gedekt tekort van vorig jaar. De tekorten worden binnen de huurtoeslag opgevangen door een verhoging van de zgn. kwaliteitskorting. De inpassing van de tekorten binnen het instrument wordt dit jaar voorbereid. Hiertoe wordt een AmvB opgesteld. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij nadere budgettaire besluitvorming.”

  Het is nog maar de vraag of er voor volgend jaar op de huurtoeslag bezuinigd wordt. De afgelopen jaren waren er ook steeds tekorten op het huurtoeslagbudget en dreigden er ook bezuinigingen op de huurtoeslag, telkens werd er wel geld voor gevonden vanuit andere budgetten.

  Op http://bit.ly/1Pf5FPr lees ik daarover het volgende:

  “De heer Nijboer (PvdA):

  Dit probleem speelt al langer; ik heb het al vaker opgebracht. De begroting van minister Blok heeft eigenlijk maar één begrotingspost, de huurtoeslag. Als die dan tegenvalt, moet hij daar direct in snijden. De huurtoeslag wordt volgens afspraak betrokken bij de besluitvorming over de koopkracht in augustus. Dat is anders dan anders, want departementen moeten normaal gewoon hun broek ophouden. De PvdA-fractie heeft jaar op jaar, overigens ook een keer samen met de ChristenUnie, deze tegenvallers gecompenseerd. Dit ligt dan ook in augustus weer op tafel.”

  Stuurt minister Blok doelbewust aan op huisuitzettingen en dakloosheid om daarna de vrijgekomen huurwoningen te verkopen of in de vrije sector te verhuren aan hogere inkomens?


 5. Het is voor mij onbegrijpelijk dat mensen deze demonische monsters hun gang laten gaan. Schippers, Blok, Steur, etc, het is allemaal gericht om de bevolking ten gronde te richten.

  De politieke oppositie doet vrijwel niets en gaat eigenlijk wel akkoord met dit uiterst destructieve neoliberale schikbewind.

  Hier helpt geen enkel poitiek proces meer.
  Laat de echte waanzin beginnen…

 6. macht van de regering bankiers en woningbouw
  die varen er wel bij
  jan met de pet word weer genaait aan alle kanten weg met de eu weg met deze regering die zijn eigen medelanders kapot maken totaal schaamteloos en in en in triest bah

 7. De huurwoningen van minima, kun je wat huur betreft ook verminderen bij de woningcorporaties,(zullen ze het absoluut niet mee eens zijn, met het oog op winst maken) door minder huur in rekening te brengen dan huursubsidie te verlenen. Dus een directe permanente verlaging van deze lasten zou mijns inzien heel goed zijn, en zou zelfs kunnen lijden van minder tot geen huisuitzetting. Men houdt meer over om van te kunnen leven. Minder mensen die dan naar de voedselbank zouden hoeven en 1 keer per jaar aantonen of er iets in je financiële situatie is veranderd met betrekking op je lage huur. Daar moeten dan regels voor komen. Net zoals nu het passend wonen wordt gehanteerd. Boven de huurtoeslaggrens val je ook kwa inkomen al boven een gemiddeld salaris. Daar zal een woningcorporatie zijn winst moeten halen, niet bij de minima die heeft niks te verhapstukken.

  • chris,lees mijn inbreng. met de aftopping (575 t/m 2015) is al een begin gemaakt met korten HT .ook de eigen bijdrage(gedeelte waar je helemaal geen HT krijgt) is meermalen al verhoogd. heb een dik dossier daarover. door lange tijd in bestuur huurvereniging te hebben doorgebracht(10jaar) weet ik iets meer van huren en beleid daarop. veelal zijn de ministers van vvd huize. de hypotheek aftrek(gun de eigenwoning bezitters hun aftrek)is iets aangedaan ,maar in geen verhouding tot de huren. in 2006 was de quote 16% nu tot 35% ! maar ook een veredelde paardenstal doet 550 euro huur. nu geeft blok de asielinstroom de schuld. ja op lange termijn wel.omdat 3 van de 10 maar opgeleid zijn.dus bijstand voor de rest.dus HT. de verhuurders heffing is ontstaan(en structureel net als kwartje van kok) door malversaties van o.a vestia cum suis. maar ook corporaties gezamenlijk moeten daar boven op de verh heffing voor bloeden. daarom verkopen de woningcorp veel oude slechte woningen ivm achterstallig onderhoud en energie label eisen! kan hier nog wel 100 A’viertjes neer pennen. ruimte is maar 100 woorden!

  • Een aantal woningcorporaties verhoogt de huren voor huurtoeslagontvangers alleen maar met de inflatie per 1 juli as., of bevriezen zelfs de huur voor deze doelgroep. Dat levert ook een bezuiniging op de huurtoeslag op, zonder dat je dat merkt in je portemonnee, want de overheid hoeft dan minder uit te keren dan wanneer de huren met inflatie + 1,5% stijgen.

   Verder vind ik de huurtoeslag een gedrocht van jewelste, onnodig rondpompen van belastinggeld, ingewikkeld en fraudegevoelig. Het mooiste zou zijn om de huurtoeslag af te schaffen en dat de woningcorporatie je maandelijkse huur bepaalt aan de hand van je inkomen en de kwaliteit van de huurwoning. Of dat een forfaitair huurbedrag van 300 Euro per maand van je uitkering/minimumloon wordt afgetrokken. Dit bedrag wordt dan geïndexeerd met de inflatie.

   In het document “Kansrijk Woonbeleid” http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-Boek-24-Kansrijk-woonbeleid.pdf staat op pag. 93 het volgende over een eenvoudigere huurtoeslag:

   Technische inrichting alternatieve huurtoeslag (in 2021)

   Standaardhuur (betreft kale huur excl. huurtoeslag)

   Eenpersoonshuishoudens: 5600 euro p.j.
   Eenoudergezinnen: 7000 euro p.j.
   Overige meerpersoonshuishoudens: 7000 euro p.j.

   Drempelinkomen

   Eenpersoonshuishoudens: 13.000 euro p.j.
   Eenoudergezinnen: 13.000 euro p.j.
   Overige meerpersoonshuishoudens: 18.200 euro p.j.

   Normhuur

   Eenpersoonshuishoudens: 2200 + 0,375 * (toetsingsinkomen – drempelinkomen)
   Eenoudergezinnen: 2200 + 0,375 * (toetsingsinkomen – drempelinkomen)
   Overige meerpersoonshuishoudens: 3300 + 0,375 * (toetsingsinkomen – drempelinkomen)

   N.B.: het toetsingsinkomen is minimaal gelijk aan het drempelinkomen
   Huurtoeslag = standaardhuur – normhuur

   De vormgeving van de huurtoeslag in deze maatregel is vergelijkbaar met de opzet van de zorgtoeslag.
   De huurtoeslag is gelijk aan het verschil tussen de voor dat huishouden vastgestelde standaardhuur en de normhuur (zie kader). De standaardhuur vertegenwoordigt de huur van de woning die een huishouden, ongeacht het inkomen, zou moeten kunnen betalen om een passende woning te kunnen huren. De normhuur vertegenwoordigt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die van een huishouden mag worden verwacht. Het drempelinkomen waarbij de regeling begint af te bouwen, is afhankelijk van de huishoudenssamenstelling. Bij de bepaling van zowel de standaardhuurprijs als de eigen bijdrage is rekening gehouden
   met het NIBUD-budget voor levensonderhoud en sociale participatie.

 8. de huur omhoog de ziektenkosten omhoog boetes omhoog zogenaamd voor de veiligheid nee voor de vuiligheid van deze gore zakkenvullers alles gaat omhoog en de pensioenen omlaag ik ben geen minister om te begrijpen dat als je minder geld hebt je niet meer kan betalen en op deze domme mensen wordt gestemd mijn kleinzoon van 5jaar begrijpt als je geen geld hebt je ook niets kan kopen volgens mij hebben deze mensen hogere blo gehad rutte en zijn bende kunnen niet rekenen ik weet een leuke baan voor deze domme mensen van zakkenvuller naar vakkenvuller maar daar komen ze niet voor in aanmerking want dan moeten ze nadenken en dat kunnen ze niet stuur ze maar naar de kleuterschool dan leren ze rekenen

  • 100% mee eens. regelmatig in de clinch gelegen met die heren via email. jaren geleden,ttv de wtcg voorspelde ik al een enorme achteruitgang in k.k. ook emailde ik alle 2ekamerleden dat rekenen een vak is. idem het cpb en zelfs het nibud zat er naast! alhoewel gelijk,hoor ik verder niemand in de 2ekamer. heb van 50+,sp cda en sgp concressen afgelopen. zijn wij nou zo dom in dit land? laat alle partijen een poepje ruiken in maart 2017. stem op 1 partij (ouderen) al was het maar voor 1keer. 50/55 zetels in het verschiet. heb alle forums en via facebook opgeroepen( verontruste ouderen) om de neuzen de zelfde kant op te krijgen, idem ouderenbonden. misschien najaar in hollandse zaken.

 9. Als er bezuinigd moet worden, kijk dan eens naar de verschillen in draagkracht van de diverse doelgroepen. Door de verschillen in fiscale voordelen van eenoudergezinnen ten opzichte van paren met kinderen hebben de eenoudergezinnen een veel grotere draagkracht en kunnen ze met minder huurtoeslag toe. Ook bij tweeverdieners is er bij een gelijk totaal huishoudinkomen een groot verschil in draagkracht ten opzichte van een traditioneel gezin.

  • de awir regeling waaronder ht valt is de doos van pandora. stef blok zij in 2012 tegen (AEDES,overkoepelend orgaan van de woningcorporaties) geef mij de verhuurdersheffing.kunnen jullie de huur extra verhogen!(gechargeerd) welnu dat is gebeurd. de verhuurders heffing zou maar tot 2017 intact blijven(gedachtig het kwartje van kok) maar hij heeft al ingeboekt t/m 2018 ! dan is de verhf 2miljard. tja als je de huren stelselmatig verhoogt.gaat ook de ht omhoog.alhoewel heeft hij daar ook in gegrepen! middels eigenbijdrage huur 3x te verhogen.en de aftopping (t/m 2015) 575 euro.daarboven voor 65- niets en 65+ 40% van het meerdere. dan nog hebben alle corporaties door het vestia debacle 700 miljoen bij moeten passen! zo kan iedereen boekhouden als je maar kunt graaien.dus bij de have nots. niet bij zijn dikke nekken.de hypotheek aftrek wordt miniscuul verlaagd!

   • Quote “Door de verschillen in fiscale voordelen van eenoudergezinnen ten opzichte van paren met kinderen hebben de eenoudergezinnen een veel grotere draagkracht en kunnen ze met minder huurtoeslag toe”
    Waar haalt u de wijsheid vandaan mnr van Brakel, dat er bij eenoudergezinnen zoveel meer valt halen. De kinderbijslag, kind gebonden budget verminderd al zodra het kind 16 jr is. Ze zitten dan nog op school. Na hun 18 valt een eenoudergezin financieel in een heel diep gat. Zeker als er geleefd moet worden van bijstand en de ouder geen uitzicht heeft op een baan, maar de kinderen wel naar het Mbo moeten voor hun toekomst. Dat is niet gratis, weet u. Er valt bij deze groep niks te halen.

    • hallo, ik heb alleen bedoeld de ht . niet over een ouder gezinnen e.d

     uiteraard hebben deze het ook slecht. ik kan daar een dossier van 1meter over schrijven. maar ik laat het bij de ht wat ik eerder verwoorde. daar heb ik veel gegevens van omdat mijn beroep daar mee heeft te maken.

    • ben het helemaal met u eens. mijn kleinkinderen zitten in die fase. de oudste moet op kamers ivm university. kost klauwen met geld. daar is heel veel over te schrijven. maar ik doe alleen ht dat is mijn vak.

     • Lex Brown // 7 juni 2016 om 22:43 //

      Als bij een jaarinkomen van 21.000 het besteedbaar maandinkomen inclusief kinderbijslag, zorgtoeslag en kind gebonden budget van een eenoudergezin met 2 kinderen (8 en 14 jaar) vergelijkt met dat van een paar met hetzelfde inkomen dan blijkt dat een eenouder gezin per maand 261 meer netto inkomen heeft. Dat neemt niet weg het besteedbaar inkomen voor beide huishoudtypen te weinig kan zijn. Maar als er (helaas) toch bezuinigd moet worden dan komen eenoudergezinnen met dit soort inkomens daar eerder voor in aanmerking dan paren met kinderen.

    • hallo chris,

     ik zie nu pas de fout het stukje over u quote was van lex brown,niet van mij.

 10. een goede manier om de arme onder ons tot wanhoop te drijven, geef de rijken hun kinderopvang toeslag en verminder de huurtoeslag bij de armen, goed bezig Blok, u heeft zelf vast geen huurhuis

 11. Eerst de huren hoger laten worden (die gaat niet meer naar beneden), aan de andere kant het ontslagrecht versoepelen (je word er ook niet jonger op zodat een baan vinden na ontslag steeds lastiger word). Logisch gevolg is dan ook dat steeds meer mensen een huursubsidie aanvragen, of als ze die al hadden, omhoog moet. En dan nu gaan snijden in de huursubsidie. Ik ben benieuwd wat dit gaat doen voor het aantal huisuitzettingen en faillissementen (wat mensen niet hebben kunnen ze ook niet uitgeven bij de middenstand). Geweldig plan! Applaus!

2 Trackbacks & Pingbacks

 1. Huurtoeslag: Minister Blok werkt aan bezuinigingen
 2. Als huurder moet je maar op de blaren zitten « nelpuntnl.nl

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.