Kabinet en de hele oppositie staan lijnrecht tegenover elkaar over vervolg op referendum

(Beeld: screenshot, nos.nl)

Het kabinet staat lijnrecht tegenover de hele oppositie over de vraag wat er moet gebeuren met de uitslag van het Oekraïnereferendum. Dat bleek tijdens een Tweede Kamerdebat woensdagavond. Hoewel de wet spoedige actie voorschrijft, wil het kabinet voorlopig niets doen en afwachten tot het Britse referendum in juni is geweest. De oppositie eist echter dat Rutte2 alvast de goedkeuring op het Oekraïne-akkoord intrekt. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Koenders belden voor het debat nog persoonlijk met de oppositieleiders, maar dat hielp niets. Integendeel.

Premier Rutte moet volgende week, na de stemming over een SP-motie die voorschrijft dat het kabinet per omgaande het akkoord op het associatieverdrag intrekt, aan de bak in Brussel. (Foto: wikimedia.commons)

Premier Rutte moet volgende week, na de stemming over een SP-motie die voorschrijft dat het kabinet per omgaande het akkoord op het associatieverdrag intrekt, aan de bak in Brussel. (Foto: wikimedia.commons)

Zomaar op een achternamiddag de goedkeuring op het Oekraïne-verdrag intrekken kan niet. Daarvoor moet eerst een wet worden voorgesteld en aangenomen, een zogenaamde intrekkingswet. Rutte2 wil daar nog een paar maanden mee wachten. Maar de SP niet. Die partij deed inmiddels het voorstel om het kabinet te dwingen tot intrekking van het akkoord. Over dat voorstel stemt de Kamer volgende week. En dat wordt spannend, want het is zeker niet uitgesloten dat de SP-motie een Kamermeerderheid achter zich krijgt.

De wet schrijft voor dat bij een ‘nee’ het kabinet ‘zo spoedig mogelijk’ tot een besluit moet komen. Maar dat is Rutte2 niet van plan. Volgens PVV-leider Wilders maakt de premier zich daarom schuldig aan een ‘ambstmisdrijf’. Het lijkt er in elk op dat de referendumuitslag als een graat in Rutte’s keel zit. Tweederde van de VVD-achterban is namelijk ook tegen het associatieverdrag, bleek uit onderzoek, maar de premier wil het verdrag toch nog zoveel mogelijk redden.

De voltallige oppositie wil nu dat het kabinet het eerder gegeven akkoord op het associatieverdrag snel intrekt. Zelfs CDA en het immer constructieve D66 pleiten daarvoor. CDA-leider Sybrand Buma:’Ik was tegen het referendum en vóór het verdrag, maar als het een ‘nee’ is geworden, kun je niet ‘ja’ doen. Intrekken is onvermijdelijk’. Een kanttekening: het überbrave D66 blaft nu wel, maar bijt volgende week wellicht weer niet.

PvdA-leider Diederik Samsom zit met de handen in zijn -virtuele- haar. Onder de PvdA-fractieleden zouden dissidenten zijn die volgende week de coalitiemeerderheid in gevaar brengen. De Partijleider heeft zijn kudde nauwelijks nog in de hand. (Beeld: screenshot Youtube, pvda)

PvdA-leider Diederik Samsom zit met de handen in zijn -virtuele- haar. Onder de PvdA-fractieleden zouden dissidenten zijn die volgende week de coalitiemeerderheid in gevaar brengen. De Partijleider heeft zijn kudde nauwelijks nog in de hand. (Beeld: screenshot Youtube, pvda)

De coalitie is erg ongelukkig met de situatie. Het debat van volgende week kan zelfs tot een crisis leiden. Binnen de PvdA zouden individuele Kamerleden hebben gezegd ook voor de SP-motie te gaan stemmen. De VVD eist echter van de sociaaldemocraten dat ze allemaal tegen de motie stemmen. PvdA-leider Samsom zit met de handen in zijn -virtuele- haar, want het rommelt dus in zijn fractie. Zoals bekend heeft de coalitie een Kamermeerderheid van slechts één schamele zetel.

De PvdA is sowieso weer aan het draaien. Voor het referendum stelden verschillende PvdA’ers nog dat het associatieverdrag niet kan worden uitgevoerd bij een ‘nee’. Maar daar komt Samsom nu op terug, want Rutte wil pas in juni onderhandelen met Brussel.

Er viel ook wat te lachen. Tijdens het debat stelde VVD-Kamerlid Ten Broeke dat het nee-kamp verdeeld is en de nee-stemmers bovendien totaal verschillende motieven hebben. SP-opponent Harry van Bommel merkte op dat Ten Broeke ook niet moeilijk deed over de motieven van VVD-stemmers die dachten dat ze duizend euro zouden krijgen. De socialist kreeg luidruchtige bijval van bijna de hele Kamer (op de VVD-fractie na).

Je voelt op je klompen aan, hier komt het kabinet niet onderuit zonder een hele slimme truc. Reken maar dat Rutte broedt op een list, want wanneer de SP-motie volgende week op steun van de voltallige oppositie kan rekenen, én een enkele PvdA-dissident -Jacques Monasch heeft zijn vertrek al aangekondigd en dus niets te verliezen-, dan heeft het kabinet een groot probleem. Intern en als tijdelijk EU-voorzitter met Brussel.

(Bronnen: de Volkskrant, De Telegraaf)

5 Reacties op Kabinet en de hele oppositie staan lijnrecht tegenover elkaar over vervolg op referendum

 1. Gluteus Maximus // 14 april 2016 om 11:45 // Beantwoorden

  Was er geloof ik maar 1 (Grashof meen ik) die bij Rutte naar vroeg:

  Als je de overweging hebt – niet intrekken zodat men in Brussel nog naar je luistert – is dan de schade niet te groot bij je electoraat in de zin van “ze luisteren echt niet, het heeft allemaal echt geen zin”.
  (dit in mijn eigen woorden)

  Rutte maakte er weer wat moois van – maar het gaat hem om Brussel. Niet om wat Nederlandse kiezers vinden. Die schade die dat oplevert wordt steeds een beetje groter. En wanneer wordt het volgende nieuwe scheurtje – te groot??? Ik weet het niet…

 2. Tja, je kunt natuurlijk niet de vlotte babbelende jongen uithangen en haastig je eurofilie bevredigen met van alles en nog wat te ondertekenen en,,wel of geen kiezer, je op deze manier handhaven.Het hondje aan de lijn van Brussel..
  Appelflap Koenders is natuurlijk te negeren,,smakeloos met spraakgebrek ..achter de tanden..Wellicht wel flap maar geen appel
  Cosmetisch gezien is er heel wat gaande: Voorzitterschap van de EU is nou echt niet zo geweldig,veel poeha en weinig resultaat.
  Rutte gaat nationaal en internationaal..op de bek en is is pisnijdig/wil wraak,,het volk laat hem voor wat hij is..een verwend jochie en Farage zal hem zeker te grazen nemen als hij daar de gelegenheid voor krijgt
  `Rutte, moet je eerst thuis niet vragen of je wel mag ondertekenen..`?

  Toch is dit goed.Duidelijke volksuitspraak dat dit zo niet kan, het is geen uitvoering van een paar antibevolkingsclowns met de pretentie dat zij de staat zijn..en dus alle zeggenschap over de rug van de -gewone- bevolking

 3. tja..en de andere partijen moeten haast maken om hun geloofwaardigheid proberen te herstellen..het falen van de particratie en inconsistenties moet verdoezeld worden..zelfs D66 za door het stof moeten en nit ene zoveelste inconsistentie etaleren. Wel zeggen, maar niet doen..de status van de partij in kritisch daglicht durven stellen, want de gewone bevolking heeft tot nu toe inhoudelijk niet veel aan deze partij gehad.
  Selfies,narcisme en ijdelheid of groot misbaar draagt niet erg veel bij als je daar als gewone bevolking de rekeningen voor mag betalen.
  D66 de partij van zelfbeminnend, zgn. geschoold, Nederland..veel misbaar en gedoe maar geen materiaal om garen mee te spinnen.Kleren maken de man-partij.
  Ik ben benieuwd wat hun `D`van democratie uiteindelijk oplevert.
  De partijen weten welk gebrek en wantrouwen hen zo weinig draagvlak oplevert:
  eurofiel neoliberalisme..het gaat om machtsideologie c°van het geld en niet meer om mensen, ze gaan voor de grootsheid van het nieuwe Rijk…en zelfoverschatting.

 4. We weten niet waarom Mark Rutte vóór het verdrag is, maar uitgerekend hij gaat de nee-stem van Nederland verkopen. De Oekraïne wordt geleid door 40 rovers en is in een soort oorlog met Rusland. Er kan dus helemaal geen compromis komen over het verdrag, het is ja of nee. En er is verder weinig reden om aan te nemen dat Mark Rutte als een man naar Brussel gaat.

 5. jungleelephant // 14 april 2016 om 22:34 // Beantwoorden

  Rutte is wel een uitzonderlijk vies ventje gebleken;een hielenlikker!Duidelijker kan hij zijn maling aan het volk niet maken!

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.