Zwitserland is minder soeverein en onafhankelijk dan veel EU-lidstaten

Na het referendum van afgelopen woensdag ruiken de EU-tegenstanders hun kans: een referendum over een Nexit moet toch mogelijk zijn. Nederland uit de EU, de gulden terug, grenzen dicht en volstrekte onafhankelijkheid. Eindelijk verlost van die verschrikkelijke Brusselse bureaucraten. Dat zou prachtig zijn. Toch? De vraag is wat Nederland wint met zo’n Europese buitenboordpositie. Kijk eens naar Zwitserland. Het Alpenland lijkt soevereiner dan de EU-lidstaten, maar is dat zeker niet. De Zwitsers zijn nog bozer dan de Nederlanders. De extreem-rechtse SVP is al sinds 1999 de grootste partij van het land.

Zwitserland globaliseerde de laatste decennia sterker dan veel andere landen om concurrerend te blijven. Het paste zich noodgedwongen aan aan onder meer Europese, Amerikaanse- en Chinese wet- en regelgeving. Het kleine Zwitserland heeft in zijn eentje aan de internationale onderhandelingstafels namelijk weinig in te brengen. In ruil voor toelating tot de nationale markten eisen landen van de Zwitsers van alles en nog wat.

image-2016-04-08(1)

De Europese en Nederlandse vlag wapperend aan de voorgevel van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. (Foto: Flickr, rijksoverheid, Aad Meijer)

In Zwitserland maken al vijftien jaar dezelfde politieke thema’s een deel van de burgers boos: immigratie en Europa. Net als in Nederland. Het extreem-rechtse SVP is er sinds 1999 de grootste partij, en voert consequent campagne met de boodschap dat de Zwitsers steeds minder de baas zijn in hun eigen land. Dat terwijl het een van de meest geglobaliseerde landen ter wereld is met een extreem open economie. Bovendien is Zwitserland al lang een immigratieland; een kwart van de inwoners komt van elders.

Door de globalisering is een deel van de besluitvorming verschoven van een nationaal naar een internationaal niveau. Een voorbeeld: terwijl de Zwitsers massaal achter hun bankgeheim stonden, maakten de Amerikanen er een einde aan. Hoe? Door te dreigen de vergunning van UBS, een bankgigant, op Wallstreet in te trekken. De Zwitserse regering in Bern haalde bakzeil. Stel dat Den Haag door Washington onder druk werd gezet om de hypotheekrenteaftrek overnight af te schaffen. Het land was te klein.

Om concurrerend te blijven moeten de Zwitsers zich meer aanpassen aan buitenlandse krachten dan veel lidstaten van de EU. Zo onderhandelt Zwitserland op eigen houtje met de Chinezen. Nederland onderhandelt samen met andere lidstaten in een gezamenlijk EU-blok met China. Dat biedt vanzelfsprekend een sterkere onderhandelingspositie.

Vurig voorstander van een Nexit is PVV-leider Geert Wilders. In 2014 knipte hij voor de deur van het europarlement symbolisch een ster uit een Europese vlag. De ster, symbool voor de lidstaat Nederland, nam hij daarna weer mee terug naar Nederland. (Beeld: screenshot Youtube, Dirk Buiter)

Vurig voorstander van een Nexit is PVV-leider Geert Wilders. In 2014 knipte hij voor de deur van het europarlement symbolisch een ster uit een Europese vlag. De ster, symbool voor de lidstaat Nederland, nam hij daarna weer mee terug naar Nederland. (Beeld: screenshot Youtube, Dirk Buiter)

Ook over de migratie hebben de Zwitsers zelf weinig te vertellen. Hun bedrijven willen namelijk toegang tot de Europese markt. Dat kan, maar op voorwaarde dat ze de EU-regels zoals vrij personenverkeer accepteren. Veel EU-burgers komen nu naar Zwitserland, zonder dat de Zwitsers er iets tegen kunnen doen. Het feit dat de bevolking er niets over te zeggen heeft, steekt. De Zwitsers zeggen: ‘We wilden toch niet bij de EU? Nu komt de EU via de achterdeur toch binnen. Waar dient onze democratie dan voor?’

In Nederland willen sommigen uit de EU. Voorbeeld is dan vaak Zwitserland dat ‘onafhankelijk’ in de wereld opereert. Het idee van een Nexit, zoals een eventuele Brexit, bezorgt de EU-tegenstanders een gelukzalig gevoel. De vergelijking met Groot-Brittannië gaat echter mank: het Verenigd Koninkrijk is namelijk veel groter en machtiger dan Nederland.

De Britse economie is een van de grootste ter wereld. Het land is aangesloten bij de G8 en Koningin Elisabeth staat aan het hoofd van de 53 landen van the Common Wealth of Nations. Dat is echt andere koek dan het piepkleine Nederland met enkele Antillen.

Het lot van Nederland buiten de EU is te vergelijken met dat van Zwitserland. Een Nexit is dus geen goed idee. De EU kunnen we beter van binnenuit veranderen.

(Bron: NRC Handelsblad)

16 Reacties op Zwitserland is minder soeverein en onafhankelijk dan veel EU-lidstaten

 1. Gluteus Maximus // 8 april 2016 om 09:00 // Beantwoorden

  “In Nederland willen sommigen uit de EU….Het idee van een Nexit… De vergelijking met Groot-Brittannië gaat echter mank: het Verenigd Koninkrijk is namelijk veel groter en machtiger dan Nederland.”

  Mss het beste van 2 werelden proberen: die Britten willen er mss uit en zijn machtig. Wij willen er mss uit en zijn niet machtig. Ik weet waar ik een kop koffie zou gaan drinken: kwartiertje vliegen.

 2. Het volk is boos omdat….. democratie een farce aan het worden. Het “volk” heeft geen inspraak en dient alllerlei opgelegde repressie en boet en tot armoede leidende wetgeving maar te accepteren. Zonder dat daar nog een rechtvaardiging/ inspraak tegenover staat.
  Neo liberalisme is, als je het ontleed, ge-ent op sterk verouderde zelfs middeleeuwse mensbeelden. De “leiders” van de EU baseren het geldcreatie stelsel op regels bedacht in 1910. Vrijheid is dat alle activiteiten in markten geprivatiseerd zijn. De huidige oorlog die woed ( tussen het “Westen” en het “Communisme” is een oorlog van geloof,overtuigingen, systemen en kapitaal ( zie de valuta oorlogen). Het gevolg is dat de sociale cohesie die nodig is voor een weerbare samenleving in tijden van crisis ernstig wordt en al is aangetast.
  Een kernbegrip daarbij is zorg en bestaanszekerheid in de context van geldcreatie en geldverdeling. Zorg en bestaanszekerheid leiden naar arbeidsproductiviteit/ innovatie/ welzijn en bovenal naar sociale weerbaarheid. Helaas is huidige wetgeving alleen maar stimulerend voor de productie van winst.

 3. Globalisatie maakt zichtbaar dat het draait om creeren van winsten. En je bent een winnaar en behoort tot de elite als je dit spelletje goed beheerst. In een markt waarbij diensten als produkt worden verkocht, zoals in de kenniseconomie nederland. Is de primaire “grondstof” het brein. De mens dus. Onderwijs, zorg en bestaanszekerheid zijn dan essentieel.
  Concurrentie is gebaseerd op verschillen in intellect, afkomst, diploma’s en kan alleen werken als er vraag naar kennis is. Bij een neo liberale wind, waarbij alles wordt geprivatiseerd, wordt ook het intellect ondergeschikt aan de productie van geldelijke winsten. Haal de zorg, bestaanszekerheid weg, lees dus ondergeschikt aan de creatie van winst en je ondermijnt dan duurzaam je concurrentiepositie.
  Het brein wordt in een permanente staat van overleven gezet en kan niet meer “vrij” beschikken over voldoende capaciteit voor innovatie, creativiteit, empathie etc. etc.
  Met andere woorden, het tast het vermogen van sociale en emotionele aansluiting aan.
  Essentieel voor de verdediging / positie van onze vrijheid al mens.

  • sterker:de geschiedenis leert dat macht en geld een slimmerik die niet in het stramien meedraaft, helemaal niet worden gewaardeerd.
   Politiek en rijkman vrezen dit soort slimme lieden..ruim ze zo snel mogelijk uit de weg, maak ze belachelijk en monddood,isoleer hen..
   Ze verstoren de gewenste stabiliteit, ze kunnen mensen wakker maken en dan is er kermis in de hel..
   In elke echte of schijnoorlog zijn de slimmeriken (wat niet gelijk is aan academici ) de eerste verdachten

   • Ja Jos, het is een doctrine. Edoch “slimmeriken” of te wel mensen kun je niet beheersen noch overheersen en ook niet altijd kopen. Het word erg interessant te volgen hoe de “reresentatieve” volgvertegenwoordigers omgaan met de huidige referendum wetgeving. DE eerste die all kwam met een waardig neo liberaal voorstel was toch plasterk. Een opkomstdrempel voor nee stemmers. Dan hoeven de ja stemmers niet naar het kieslokaal. Zie wat er gebeurt met intellect a la plasterk zodra je in een doctrine zit. Gevolg wordt dan blanco stemmen. Volgt er weer eeen “correctie” En uiteindelijk dan maar helemaal niet meer stemmen. Einde repersentatieve democratie. Kan het grootkapitaal zich ook daar niet meer achter verschuilen. Ik stel voor, met spoed repressieve onteigeningswetgeving voor het grootkapitaal. Kan daar geen referendum voor worden georganiseerd? 90% belasting voor de superrijken en verplichte investeringsquota in banen? Dat is wat Bernie Sanders meegeeft.

   • Hoe anders dan met behulp van een doctrine kan men 28 lidstaten “verbinden” in “vrijheid” met als enige “schuif” tussen links en rechtse ideologie Geld ( of te wel de EURO).

 4. zonder voldoend capaciteit voor innovatie, creativiteit , empathie en dus sociale en emotionele aansluiting als samenleving ( met respect en sociale bejegening voor de onderlinge verschillen en de zorgplicht staatsrechterlijk belegd) creer je een concurrentiepositie die juist geent is op de verschillen tussen mensen. Afkomst, diploma’s, intellect. Dus ook de sociale cohesie wordt in het neo liberale model als interne markt geprivatiseerd.

 5. Maan Arkenbosch // 8 april 2016 om 10:48 // Beantwoorden

  Er is maar een oplossing voor de dominerende grote landen t.o.v. de kleine landen. De kleine landen moeten onder elkaar een associatie verdrag sluiten en de grote landen er buiten houden.Gelijktijdig dienen deze kleine landen er wel voor te zorgen dat hun culturele achtergrond en financiële discipline bij elkaar passen. Voorts dient een bepaalde vorm van soevereiniteit in acht genomen te worden.Als leidraad kan ook de verhouding tot het BNP gelden.De huidige E.U. dominantie is een verschrikking geworden. Meer schulden, werkeloosheid, pensioen afstempeling, koopkracht verlies,criminaliteit en sociale onrust. De burger wordt met minachting behandeld, zodat de Brusselse kliek geen draagvlak maar heeft.

 6. Maan Arkenbosch // 8 april 2016 om 11:01 // Beantwoorden

  Je kunt de E.U. van binnen niet meer veranderen of het zou met geheel andere partijen moeten zijn. De E.U. Politieke top is verankerd en geassocieerd met het groot kapitaal de Z.G. Bilderberg Groep. Dat bewijst wel dat 1% van alle rijken 99% van alle bezit hebben. Deze ziekelijke verhouding zorgt voor sociale onrust en uiteindelijk oorlog. het E.U.project is grotendeels mislukt door hoge schulden, culturele strijd tussen autochtone bevolking en moslims, werkeloosheid, koopkracht verlies voor de massa en opkomende ontevredenheid van ouderen via afstempeling van hun pensioenen.

  • Inderdaad Maan. Zo kun je het ook zeggen. Verlies koopkracht door overheveling schuldenlast naar 90% van de bevolking inclusief verlies zorg, sociale zekerheid ( bestaansrecht) en afstempelen pensioenen. neo liberaal beleid = extreme snelle eigendomswisselingen. Plus beleid wat de menselijke verschillen uitvergroot als driver voor economische groei. Echter dit leid naar ondermijning sociale cohesie en een tweedeling in de samenleving. Dus idd. een totale mislukking. Bezit zonder menselijk sociaal kapitaal is helemaal geen bezit. Persoonlijk koester ik wel hoop met ondermeer de opkomst van de betekeniseconomie, referenda ( directe democratie samen met representatieve democratie), de opkomst van bernie sanders in de US presidentsverkiezingen, as. hervormingen en reguleringen in de geldcreatie en financiele sector, en de opkomst van cooperatie /non profit ondernemingen met een eigen financiering ( en bij die moeten we dus gaan kopen/ samen mee ondernemen. Eurocratie=autocratie=hypercontrole en repressie= macht en derhalve geen kracht. Een onhoudbare ideologie.

 7. wat een vooringenomen propagandataal zeg..!! Manipulatief als de pest
  De essentie van de EU is handel en de activiteiten zijn gericht om handel te gebruiken als politieke macht.EU als corporatemodel .
  En dat laatste is ziekelijk..

  Maak er ene handelsorganisatie van..geen probleem, ontkoppel deze van politieke machtswanen en besluitvorming voor de weg die volkeren willen inslaan. Deze worden gewoon democratisch bepaald

  Nu mag een natie zelfs geen eigen mening meer hebben, anders dan de neoliberale machtsexercities van de EU.
  Ongekozen lieden hebben een gerommeld mandaat opgeeist tegen de wil van NL in !! Volksverlakkerij en arrogantie..
  De neoliberale politiek heeft de Nederlandse kiezers voor de EU verkwanseld en hanteert nu valse moraal, leugens en perverse praktijken.
  Niets is bereikt wat werd voorgespiegeld..alles is opgeofferd voor geld, macht, aanzien en grote sier ten nadele van de gewone bevolking..die mocht armer worden en onderwerp van uitbuiten en ongelijkheid,
  De euro was en werd een ramp,Foute gedachte in machts-waanideeen.

 8. en nukomt weer de zoveelste geinfecteerde ons voorhouden dat eigen koers helemaal niet goed is..Dat was ook de strategie van de Nazi´s..Creeer een gebied en houding voor lemmingen die allemaal blindelings naar het ravijn rennen en zich massaal opofferen voor het geld, macht,aanzien en Grote Sier complex, wat welvaart afpakt, nieuw carriere perspectief biedt voor graaizuchtige idioten als extra topgremium en pak het leven van de inwoners af door hen met wetgeveing en justitie te dwingen te denken in neoliberale termen en hun plaats te weten..zijnde de grondstof en katalysator voor geld en macht..Hou ze nederig en klein en maak ze monddood..ze zijn menigmaal te weinig volgelingen in de leer..
  Neolberalisme als vervangende religie
  Dit eindigt in terreur en revolutie.
  De EU hysterie is ad vomitam..
  Gewoon een handelsorganisatie zonder wereldmacht-aspiraties en verkapt godendom
  als tegenpool van diepogewortelde Allah akbar..

 9. bertmaathuis // 8 april 2016 om 23:47 // Beantwoorden

  “Ook over de migratie hebben de Zwitsers zelf weinig te vertellen. Hun bedrijven willen namelijk toegang tot de Europese markt. Dat kan, maar op voorwaarde dat ze de EU-regels zoals vrij personenverkeer accepteren.”
  De criminele houding van de E.U.!

  Kort gezegd:
  Als je je aan onze dictatoriale macht onttrekt, mag je ook geen handel meer met ons drijven.

  En wat wordt bedoeld met geen “vrij handelsverkeer”?
  Grenscontrole? Im/exportbelasting?

  De E.U. heeft alles goed dichtgetimmerd; en als je je buiten de E.U. plaatst, dan ben je blijkbaar buitengetimmerd!

  Dit alles toont inderdaad eens te meer aan dat de E.U. een dictatoriaal gedrocht is. Vandaar hun hechten aan het bijtrekken van de Oekraïne: één grote Europese politie en militaire macht. Ter onderdrukking van de eigen bevolking en ter meerdere verrijking van de minimale bevoorrechte onderdrukkers en aanhang.

  Voor de dag met de zagen!

 10. De EU van binnenuit hervormen is dan de oplossing. Géén handtekening onder het associatieverdrag met de Oekraïne. Dat is nu het enige, De overige EU-landen kunnen wel ratificeren. En Mark Rutte praat poep met zijn conclusies op vorm en inhoud. Want hoe we om moeten gaan met de EU is geen digitale vraag maar een analoge vraag. Dus Rutte: ga als een man naar Brussel en niet in een rokje en maillots. We hoeven binnen de EU helemaal niet onder alles een handtekening te zetten en met alles mee te doen.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.