VVD en PvdA hebben wéér ruzie: nu over de rol van zorgverzekeraars

De coalitiepartners VVD en PvdA hebben wéér ruzie, ditmaal over de betaling van de wijkverpleging, de verpleging en verzorging aan huis. Die zorg valt sinds vorig jaar onder de zorgverzekeringswet en werd daarmee het domein van zorgverzekeraars. Maar, het loopt niet lekker. De Tweede Kamer krijgt signalen binnen over verzekeraars die te strenge toelatingscriteria hanteren voor de wijkverpleegkundige zorg. De PvdA wil de criteria nu in een wet vastleggen zodat verzekeraars minder naar eigen inzicht kunnen handelen, maar de VVD is daar fel tegen. De liberalen staan echter helemaal alleen.
efaw

PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk (l.) heeft zijn handtekening al geplaatst onder een voorstel om toelatingscriteria voor pgb’s voor wijkverpleging vast te leggen. VVD’er Sjoerd Potters (r.) is principieel tegen het voorstel. De coalitiepartners staan weer frontaal tegenover elkaar. (Foto’s: wikimedia.commons.org)

Op 3 februari debatteerde de Kamer over de uitbreiding van de persoonsgebonden budget(pgb)-regelingen naar de wijkverpleegkundige zorg. Het is namelijk de bedoeling dat de wijkverpleging voortaan ook met een pgb betaald wordt. Voor jeugdzorg en zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen is dat al het geval.

De wijkverpleging valt sinds 2015 onder de zorgverzekeringswet, het terrein waar de zorgverzekeraars de zorg betalen. Die krijgen dan ook te maken met de pgb-regelingen wanneer de wijkverpleging daar straks onder valt. In de praktijk lopen al een jaar lokale proeven met de pgb’s voor wijkverpleging. De verzekeraars hebben daarvoor zelf afspraken gemaakt met de vereniging van budgethouders Per Saldo.

De resultaten blijken alleen niet om over naar huis te schrijven. Verzekeraars maken er een potje van. Ze gebruiken namelijk allemaal andere toelatingcriteria zodat pgb-houders vaak niet weten waar ze aan toe zijn. Bovendien wijzen de verzekeraars veel verzoeken af op niet-eenduidige of willekeurige gronden. Zo zijn er verzekeraars die voor hulp bij problematisch wc-bezoek geen pgb toekennen, maar gewoon elke drie uur iemand langs sturen. Een pgb is dan helemaal niet nodig, redeneren sommige verzekeraars.

Hoewel de hele Kamer vindt dat de wijkverpleging voortaan onder een pgb-regeling moet vallen, is er een diep meningsverschil over de wijze waarop. Bijna de hele Kamer wil de toelatingscriteria voor wijkverpleging zwart op wit vastleggen zodat de verzekeraars er niet naar eigen goeddunken over kunnen beslissen. Pgb-houders krijgen zo ook meer zekerheid, zo is de gedachte. Alleen de VVD is fel tegen.

Trouw, 4 februari.

Trouw, 4 februari.

De coalitiepartners botsen frontaal over dit punt: de PvdA wil de toelatingscriteria wettelijk vastleggen, terwijl de VVD vindt dat de zorgverzekeraars juist naar eigen inzicht moeten handelen. Het is een principieel punt voor de liberalen. Volgens VVD-Kamerlid Sjoerd Potters vormen de verzekeraars juist de kern van het zorgstelsel. Zij hebben de regierol, de sleutelfunctie om te letten op de kosten, zoals in het regeerakkoord in 2012 tussen VVD en PvdA is afgesproken. Ondanks de VVD-bezwaren, wil de PvdA de criteria per se vastleggen zoals bij alle andere pgb-zorg overigens al lang het geval is. Kamerlid Otwin van Dijk zette zijn handtekening onder een GroenLinks-voorstel met dat doel.

Niet alle sociaaldemocraten keren zich tegen de zorgverzekeraars en de VVD. PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn staat naast de eenzame liberalen. Ook hij wil de zorgverzekeraars de ruimte geven om hun toelatingscriteria zelf te bepalen. ‘Het moet cliënten niet te gemakkelijk worden gemaakt om te kiezen voor een pgb’, vindt hij.

De verzekeraars balen als een stekker. Pgb-houders mogen straks zelf bepalen bij wie ze hun zorg aan huis inkopen, terwijl de verzekeringsbedrijven die zorg via de pgb wel moeten vergoeden. Tja, de zorgverzekeraars zijn nu eenmaal niet populair bij de kiezers. Ze hebben dus nauwelijks nog echte politieke vrienden.

(Bron: Trouw, Per Saldo)

Update 10 februari: Op 9 februari kwam Van Rijn met een voorstel waarmee zowel PvdA als VVD konden leven. In plaats van de toelatingscriteria in een wet vast te leggen, komt er een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die de voorwaarden voor verzekeraars regelt. VVD is akkoord, want er komt geen wet met voorwaarden. PvdA is akkoord omdat de AMvB net zo goed voorwaarden kan opleggen. Er is eigenlijk weinig verschil tussen een wet en een AMvB. Een AMvB kan door een rechter worden getoetst aan de Grondwet, dat kan met officiële wetten niet.

5 Reacties op VVD en PvdA hebben wéér ruzie: nu over de rol van zorgverzekeraars

 1. het eeuwige links rechts spelletje.
  Toneelstukjes.
  De commercialisering van de zorg had nooit mogen gebeuren. Het kost bakken met geld en i direct overheveling en creatie van olicharchische structuren. 4 zorgverzekeraars. Geen marktwerking, kan ook niet in een pps constructie. Typisch een product bedacht door de “vrijheids”denkers van den VVD en de gemakkelijke angsthazen voor het grootkapitaal van de Pvda . sektarich geloof in de thrickle down economie.
  En die toegangscriteria en de eindeloze discussies erover zijn pas ontstaan na ANGST en Doem scenario dat de zorg onbetaalbaar zou worden.
  De EU is onbetaalbaar. Europa niet overigens

 2. Er zijn een paar idiote dingen aan et wijzn±
  de zgn commercialisering van zorg met winstoogmermrk.
  De neo liberale waanzinn dus

  De idiote herzieningen van Van Rijn..die man knoeit er wat op los binnen de gegeven parameters

  En wat mij betreft: de idioter geworden positie van wijkverpleegkundigen. Hun wereld moest op de kop omdat ze `spil in de zorg`zouden moeten worden.
  Allemaal extra scholing, veel getoeter en niet verder gekomen dan aanvullend secretariaat voor verzekeringen en onderhevig aan het lokale gemeentebewind.
  Scylla en Abdis, zonder eigen bevoegdheid en professionele erkenning.
  Alles wordt teruggebracht naar de toekenning van gelden en niet naar de inhoud van benodigde zorg.
  Je kunt gen spil in de zorg zijn als je nergens of heel beperkte echte zeggenschap over hebt..die zeggenschap is allemaal afgeleide zeggenschap gebleven en dat komt menigmaal neer op goedpraten wat krom is omdat anderen daartoe besluiten.
  De vaststelling van zorg wordt in belangrijke mate bepaald voor compleet andere organisaties met meer bevoegdheden.
  Er is dus geen professionele erkenning van wijkverpleegkundigen. Wie betaalt bepaalt wat zorg is of niet.En dat is heel iets anders..de gevolgen voor de klanten zijn onmiskenbaar..dat zijn kostenposten en dat moet omlaag, minder, minder, minder en daar gaan we dan voor zorgen..De familie en/of ander netwerk moet maar opdraven..de nationale marktreserve
  Met de client gaat het goed, de mantelzorgers lopen op hun tandvlees..
  Wat is het toch geweldig om thuis te – MOETEN – blijven `wonen`..

  De winsten zijn belangrijker

 3. Bas van Stapelberg // 5 februari 2016 om 13:59 // Beantwoorden

  Toneelspel voor de buitenwereld waar niemand meer intrapt met een IQ hoger dan een aardbei. Maar die leus Nederland sterker en sociaal. Wat een slappe leus zeg. Kan het me niet voorstellen dat iemand daar geld voor heeft gevangen. Middelbare scholieren zouden een nog betere leus kunnen verzinnen. Nederland sterker?? Wat voor slap gelul zeg, wat sterker, wie sterker, waar sterker, ik wil dit als burger kunnen meten wat u daarmee bedoelt. Wat nou sterker. Geldt ook voor sociaal. Nederland socialer, houdt dus in dat PvdA altijd asociaal bezig is geweest, tjjaaa dat klopt wel.

 4. Een vrije vertaling van wat de fascistische leider Mussolini eens heeft gezegd over het fascisme:

  van fascisme spreekt men vooral als er een innig huwelijk bestaat tussen overheid en de grote bedrijven in het bedrijfsleven. De belangen van een kleine elite kunnen dan optimaal worden gewaarborgd.

  Dit is precies wat er in Nederland (en de verdere EU) gaande is. Men kan het neoliberalisme noemen, maar het gaat steeds meer de richting op van fascisme. En dat is logisch in het licht van het bovenstaande citaat, en vooral hetgeen gebeurt in de zorg en gezondheidszorg is hier tekenend voor.

  En in het zicht van de komende verkiezingen krijgen de neoliberale partijen (VVD, PvdA, CDA, GL, CU, SGP en D66) dan nu eindelijk eens twijfels of het allemaal wel zo goed verloopt in deze sector.

  De beste jongens en meisjes zullen het wel allemaal niet zo bedoelen, maar hetgeen gesteld is in bovengenoemd citaat is wel het eindresultaat van wat er gaande is.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.