In 2017 volgen weer forse bezuinigingen vanwege Europese begrotingseisen

Prinsjesdag 2014 (Foto: rijksoverheid.nl, Valerie Kuijpers)
Geniet maar van de lastenverlichting in 2016, want in 2017 wordt het weer ouderwets bezuinigen. Volgens de Europese begrotingsregels komt Nederland volgend jaar namelijk structureel 2,5 procent tekort, terwijl de Europese norm 0,5 procent is. Economen van de Rabobank verwachten bezuinigingen van ten minste 3 miljard. De Nederlandsche Bankpresident Klaas Knot zei onlangs ook dat Nederland in 2017 weer moet bezuinigen om aan de Brusselse eisen te voldoen. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem sprak Knots uitspraken niet tegen: ‘De minister van Financiën kan bezuinigingen nooit uitsluiten’.
President van de Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot. (foto: copyright De Nederlandsche Bank)

President van de Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot verwacht dat Nederland in 2017 weer moet bezuinigen. 2016 noemde hij onlangs een ‘a-typisch jaar’. (foto: copyright De Nederlandsche Bank)

Een misverstand ligt op de loer, want de DNB-president en Rabo-economen Björn Giesbergen en Maartje Wijffelaars hebben het niet over het gewone begrotingstekort. Dat is het bekende tekort dat van Brussel niet meer dan 3 procent mag bedragen. Nederland voldoet ruim aan die eis. Het gaat om een ander tekort: het structurele, zonder incidentele mee- en tegenvallers. Dat verslechterde de laatste jaren, terwijl het gewone begrotingstekort juist verbeterde. Kennelijk had de staat veel incidentele meevallers. Het structurele tekort groeide in rap tempo van -0,7 procent in 2014 naar -2,5 procent in 2017.

Volgens Giesbergen en Wijffelaars eist de Europese Commissie straks van Nederland structurele bezuinigingsmaatregelen in de begroting van 2017. ‘Nederlandse begroting: na het jubeljaar 2016 dreigen zure bezuinigingen in 2017’, kopt het duo dan ook veelzeggend boven hun artikel.

Maar dat is gek, in de Volkskrant roept de verantwoordelijke eurocommissaris Valdis Dombrovskis uit Letland het Nederlandse kabinet juist op tot meer investeren. Ook zou Rutte2 volgens de Brusselse bestuurder meer moeten doen aan de enorme particuliere schuldenberg en de te hoge pensioenpremies voor jongeren. In de Volkskrant dus geen woord uit Europa over een stijgend structureel begrotingstekort dat hoognodig moet worden aangepakt.

De Letse Eurocommissaris D (Foto: wikimedia.commons.org)

De Letse eurocommissaris Valdis Dombrovskis wil dat Nederland meer gaat investeren in de economie. DNB-president Klaas Knot wil echter bezuinigen in 2017. Minister van Financiën Dijsselbloem spreekt hem niet tegen. (Foto: wikimedia.commons.org)

Een al te strenge houding tegenover Nederland zou ook vreemd zijn, gezien de Europese fluwelen handschoentjes waarmee bijvoorbeeld Frankrijk wordt aangepakt. Terwijl het tekort daar vele malen groter is dan in Nederland, krijgt het land telkens uitstel om de hoognodige bezuinigingsmaatregelen te nemen.

En die andere big spender, Italië wil zelfs de belastingen verlagen. Dat het land aan de rand van de afgrond wankelt met een staatsschuld van 133 procent van de totale inkomsten (bbp) mag de Italiaanse pret niet drukken. Premier Renzi liet weten dat de Europese Commissie zich er niet mee moet bemoeien, anders speelt de Commissie de populisten en extermisten in de kaart. Geconfronteerd met de situatie van Frankrijk en Italië, wijst Dombrovskis er op dat het gemiddelde tekort in de eurozone wel is gedaald, net als de totale schuld. En dáár gaat het hem om.

Moet Nederland straks weer bezuinigen, terwijl landen als Frankrijk en Italië er een potje van mogen maken? Nee, waarschijnlijker is dat Dijsselbloem en Knot zelf de beste jongetjes van de klas willen zijn, en dus heel graag precies doen wat Brussel -officieel- voorschrijft. Het gemiddelde Europese tekort daalt dan dankzij de bovengemiddelde inspanningen aan de Noordzee. En de Fransen en Italianen liggen intussen in een deuk.

(Bronnen: mejudice.nl, de Volkskrant)

10 Reacties op In 2017 volgen weer forse bezuinigingen vanwege Europese begrotingseisen

 1. Dat Dijsselbloem en Knot dit willen, bete jongetje van de klas zijn, is omdat NL zelf initiator is van de EU. Zonder instemming van de NL bevolking wel te verstaan. Tekorten lopen op omdat de belasting druk onevenredig is verdeeld. En met name door de Liberalen (wat dus neo-liberalen zijn en de sociaal democraten ook neo liberalen blijken te zijn)kunstmatig in stand wordt gehouden. Belasting op arbeid is ondanks de belastingverlaging nog steeds 3 maal hoger dan belasting op vermogen (bezit). De “virtuele economie” de beurzen, aandelen , derivaten waar tot 9 maal meer “geld/valuta” als de reele arbeidseconomie in omgaat wordt al helemaal niet belast.
  Waar de politiek en dit kabinet altijd op inzoomt is de belasting op arbeid, lage lonen beleid, sociale zekerheid ( de afbraak ervan)etc etc. Allen zaken die de werkelijke context van verdeling van al het gegeneerde kapitaal verhuld.

  Men verschuilt zich achter middeleeuwse afspraken.Eenieder heeft het recht ( vrijheid) om ondernemer te worden en ziet dan af van sociale zekerheid ( behoudens dan private verzekeringen).
  De arbeider, in dienst van de ondernemer, krijgt loon en betaald belastingen, en uit die belastingen reerveert men dan sociale zekerheid premies. Het solidariteitsbeginsel.

  Winsten van de onderneming e.d. worden minimaal belast ( de aftrekposten , belasting ontwijking etc etc) en dragen nauwelijks tot niets bij aan sociale zekerheid.

  Daarnaast is door de deregulering van banken , verzekeraars, private eigendomsrecht op geldcreatie etc uitbesteed aan private partijen. En vallen deze financiële producten ( aandelen, effecten etc etc) vrijwel geheel buiten belastingen , belasting vrijstellingen. Dus nul bijdrage aan sociale zekerheid.

  Dit construct heeft ertoe geleid dat er een concentratie van bedrijven, multinationals, en banken en superrijken is ontstaan. Een concentratie die gebruik kan makken van alle “vrijheden” en inmiddels bijna 100% van alle economische groei absorberen ( zich toeeigenen, legaal omdat dat de wet dat mogelijk maakt.)

  Het grote probleem is dat bij een fiat monetair stelsel, met centrale banken en overheidsschulden, en derhalve doordat overal door de banken over de uitstaande schulden rente over wordt geheven er economische groei noodzakelijk is.

  Als er dus een situatie ontstaat waarbij enkelen de groei absorberen en de economische groei niet ten goede komt aan werkgelegenheid ( en dus belastingen, en dus ook belastingen om de overheidsschuld terug te betalen/ af te lossen). Ontstaat er vanzelf de situatie dat overheden zoals italie etc gaan wankelen.

  Het is dus an het hoogste belang dat ingezine gaat worden dat de oude middeleeuwse ( 1980, thatcher/reagan/ neo liberaal) gewoonweg niet meer werken. DE verdeling van al het kapitaal ( uit het niets) dient ten goede te komen van iedereen. Bij de huidige situatie zal het ineenstorten van sociale systemen (= kapot bezuinigen van sociale zekerheid/zorg / repressief bijstandsbeleid/ 1 miljoen zpp ers/ondernmers) leiden tot grote sociale onrust. Neem daarbij de “vluchtelingen” crisis en de chaos wordt compleet.

  Kennelijk een prijs die onze huidige politieke “leiders” graag willen betalen om vooral een verouderde en inmiddels feitelijk bewijsbaar niet werkbaar systeem en ( met verouderde politieke mensbeelden)in stand te houden.

  Ondertussen wordt het merendeel van de bevolking zoet gehouden met huurtoeslag, zorg toeslag etc. Een systeem wat eenieder volledig afhankelijk maakt en gebaseerd is op alleen de pure basis behoeften.
  En op het betalen van de lasten aan ( de investeerders).
  Dat leid dan overigens ook weer tot deflatie.. Er komt namelijk structureel te weinig geld beschikbaar voor een te groot deel van de bevolking ( zie de schrikbarende toename armoede in NL, en hoeveelheid mensen in schuldsanering). Kennelijk ook een acceptabele situatie voor onze politieke “leiders”.

  Neo liberalen refelcteren niet. Sektarisch geloof in eigen filosofie.
  Voedingsbodem voor verheven standpunten en patholigisch gedrag en denken in het overeind houden van het neo liberale geloof.
  Wat in feit betekend de tweedeling in stand houden en alle onwelgevallige informatie dat in NL ook de ernstige situatie is ontstaan in de vermogensongelijkheid endoch ook macht tussen superrijken/multiantionals/ banken en de overige 99% van de bevolking afdoen als niet bestaand. Hiervoor wordt dan verwezen naar het CPB en het CBS ( die gebruik maken van rekenformule die de context en onderlinge verbanden van het fiat monetair stelsel, de financiele sector en belastingwetgeving nu juist verder van elkaar verwijderd ( uitrafelt) en dus onderlinge effecten uitsluit).

  En dus dan, voor hen , de legitieme houding ontstaat rustig doorslapen /doorlopen/ niets aan de hand.
  Buigen voor de top 1% en de lasten ( lees de schulden) naar de resterende groep overheveld. De slimsten, de winnaars, de verhevenen.
  De TTIP bedenkers etc etc.
  Uiteraard geen houdbare siutatie. Een overheidsshuldens crisis ( en dus sociale zekerheidscrisis_) nadert snel. Versneld door de EU.
  En verhuld met allerlei nonsens over china, wereldeconomie etc. als oorzaak.

  Bezuinigen dus.

 2. En ook dhr Wilders hoor ik hier NIET over spreken.

 3. Nou wordt 2016 helemaal geen jubeljaar hoor.

  Een gedeelte van de mensen gaat er wat op vooruit/ rijk het meest..
  Bedrijven krijgen kortingen/ een soort subsidie omdat het verband tussen deze `subsidie`en werkeloosheid afwezig is..geen conditionele verplichtingen.

  Grote delen van de bevolking worden door de belastingmaatregelen juist weer stelselmatig en relatief geplukt en- voorspeld en wel- kan er van elke eurofiel neoliberale overheid worden verwacht dat het door hen verstrekte extra aan geld weer meervoudig wordt teruggehaald door lastenverzwaringen en duurdere prijzen.
  /Let maar op de supermarkten die al maandenlang van tevoren hun producten een paar centen verhogen..5 cent, 7 cent etc. voor dagelijkse boodschappen../

  Motto:Geven is een grotere wederdienst verlangen..
  Blijven over de duurdere prijsverhogingen..ook al zouden lasten wat dalen, hetgeen vermeden zal worden..Neoliberaal en zo..’

  De EU komt geld te kort..geen animo om de 120 miljard corruptie jaarlijks aan te pakken maar gewoon weer meer geld te halen bij de lidstaten..over bewust jatwerk gesproken..
  De hobby´s van neoliberaal beginnen uit de hand te lopen..
  De EU haalt steeds meer maar brengt steeds meer onheil, ongelijkheid en armoede..lang leve de EU
  De achterliggende gedachte is een centrale concentarie van nationale inkomens richting Brussle..daarom zijn ze zo benieuwd naar het totaalinkomen van de EU..Alle lidstaten..

  Een enorme coup détats moet dat mogelijk maken.
  Dan is elke nationale politiek ook meteen uitgeschakeld..en dat is het product dat onder de leiding van bijv. Dijsselbloem plaats moet vinden

  Het eigenbelang van neoliberaal staat voorop..Geld eerst, macht, aanzien en markt..pedante grote sier maar van sociale probleemoplossing is er blijkbaar geen kaas gegeten. Figureen als Asscher maken er ene zooitje van..te druk met de Joodse agenda en zo.

  De politisering tot `vluchteling`van economische asielzoekers vraagt een gigantische hoeveelheid geld.
  Boven de veel poeha stand en geen tering naar de nering . Neoliberaal is van mening dat natielidstaten de EU ruimer moeten bedienen, ongeacht de consequenties..en daar gaan we dan weer ..ook in 2016 en 2017..

  Dis stemm NEE op 6 april/ zit de mentaliteut bij de EU dwars, en maak dat dit kabinet daardoor steeds ongeloofwaardiger wordt met zijn affaires in het neoliberale met smeerlapperij voor de NL bevolking.
  Dan kom je echt steeds te kort..

  • Tja Jos, mee eens. De opmaat is ook naar een twee partijen stelsel/kampen. Republikeins en Democraten. De oorspronkelijke tweedeling naar amerikaans voorbeeld.
   De bevolking wordt ondertussen de lariekoek van de “vrijheid” van het individu verkocht. Als individu ben je natuurlijk al vrij. En heeft de westerse verlichting ook heel veel vrijheid gebracht. Echter is door de oorzaken genoemd n mijn eerste bijdrage de tweedeling vergroot met een concentratie aan macht en vooral rijkdom bij enkelen. Afbraak sociale zekerheid zorg ( = vergroten tweedeling)
   De volstrekte nonsens dat zorg “onbetaalbaar” is zoals ook de volstrekte achterhaalde voordelen van markt privatisering is een lariekoek verhaal van de politiek “leiders”. Het draait om de orgganisatie, wet en regelgeving van de financiele sector, beurzen/aandelen en rijkman/vrouw. landen en bevolkingen in europa worden leeggeroofd. Gedwongen tot armoede. En dan roepen dat je harder moet roeien bij tegenslag, of mensen die gedwongen worden tot bijstand/schuldsanering labbekakken noemen.Vanuit een pluchen positie Creatie van tweede en derderangsburgers.
   Onhoudbaar.

 4. Kan iemand mij eerst inzage geven waar het vorige bezuinigde geld gebleven is?

 5. In 2016 krijgen de burgers een paar grijpstuivers, in de hoop dat ze in maart 2017 verkiezingen weer op EenPotNat stemmen. Medio 2017 kan EenPotNat dan weer de broekriem aanhalen om onze centjes uit te kunnen delen in Brussel.

  • Kan iemand mij eerst inzage geven waar het vorige bezuinigde geld gebleven is?

   wat denk je van oa 800 miljoen voor de migranten en alles wat ze extra kosten (inzet politie, zorgkosten, leerkrachten, bouw opvanglocaties of huur van vakantiewoningen, reizen met OV etc etc

 6. in 2017 zijn chronisch zieken en bejaarden weer de klos dan word er op hun 600 miljoen extra bezuinigt!!

 7. Die 3 miljard tekort, zijn die 3 miljard die de EU aan Erdo wie heeft betaald voor het vluchtelingen probleem. En wij moeten dit ophoesten.

 8. Maan Arkenbosch // 18 april 2016 om 22:04 // Beantwoorden

  De beurs wordt gedomineerd door computer gestuurde programma-s voor aan en verkoop. Dat geeft Casino trekjes en wordt veroorzaakt door laag rentende (bedrijf of investering) obligaties welke de Centrale Banken (ECB en Japan) opkopen.Deze windhandel heeft weinig betekenis voor economische groei. Voorts worden miljarden (straks) waardeloze obligaties gedrukt en opgekocht door de Centrale banken met printgeld welk in het sociale circuit verdwijnt (pensioenen en bijstand).De vraag is hoe lang producenten en grondstoffen landen dit printgeld blijven accepteren.Rusland en China zien de bui al hangen en slaan iedere maand forse hoeveelheden goud in.Zo lang de bevolking de stiekeme inflatie en belasting verhogingen accepteert is niets aan de hand. Echter steeds grotere groepen uit de middenklasse (ruggengraat van de maatschappij) in verschillende vooral zuidelijke E.U. landen beginnen te morren, staken en stemmen extreem.De tegenstrijdigheden tussen Noord-Zuid-Oost E.U. zorgen al voor bestuurlijke chaos, daarvan profiteren gelukzoekers uit alle werelddelen met hun mobieltjes en dat is de eerste horde voor sociale onrust en straks gewapend verzet.Het draagvlak van de bevolking voor Brussel is tot een bedenkelijk peil gedaald!! Brexit wordt hopelijk het keerpunt.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.