Poolse minister: ‘Timmermans is niet gekozen, en dus geen legitieme gesprekspartner’

(Foto: wikimedia.commons.org)
De nieuwe Poolse regering heeft mot met Brussel. Door maatregelen van de Polen tegen de persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak vreest de Europese Commissie voor de Poolse rechtsstaat. Eurocommissaris Frans Timmermans riep Warschau onlangs in een brief ter verantwoording. Zonder resultaat. In de Duitse krant Bild maakte de minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski zelfs gehakt van de Nederlander: ‘Timmermans is dankzij politieke relaties aan zijn baan gekomen, waar haalt hij het recht vandaan ons te kapittelen’.
De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski vindt dat eurocommisaris Timmermans bter zijn mond kan houden. 'Timmermans is dankzij politieke relaties aan zijn baan gekomen, waar haalt hij het recht vandaan ons te kapittelen'. (foto: wikimedia.commons.org)

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski vindt dat eurocommisaris Timmermans bter zijn mond kan houden. ‘Timmermans is dankzij politieke relaties aan zijn baan gekomen, waar haalt hij het recht vandaan ons te kapittelen’. (foto: wikimedia.commons.org)

Op een officieel antwoord uit Warschau wacht de commissie nog, maar de toon lijkt gezet. Brussel is overigens ook fel. Europarlementsvoorzitter Martin Schulz zag zelfs ‘de karakteristieken van een coup’. Toe maar. Zou Schulz zijn vergeten dat de nationaal-conservatieve partij Recht en Gerechtigheid (PiS), in tegenstelling tot de Europese Commissie, netjes democratisch gekozen is?

De PiS vormt niet alleen het Poolse kabinet. Het won eerder ook de presidentsverkiezingen. Verder ligt de partij in één bed met de zeer gezaghebbende Poolse katholieke kerk. De PiS is dus binnenlands oppermachtig. En ook voor Brussel hoeven ze niet bang te zijn.

De verontwaardigde Europese politici kunnen namelijk weinig beginnen. De Polen voelen zich binnen de EU gesteund door veel andere voormalige Oostbloklanden. De EU dreigt er weliswaar mee om Polen het stemrecht te ontnemen, maar dat is bluf. Voor zo’n verregaande beslissing is namelijk viervijfde meerderheid vereist, die er nooit zal komen. De Hongaren, Slowaken, Tsjechen, Esten, Litouwers, Letten, Slovenen en Kroaten hebben het sinds de vluchtelingencrisis namelijk helemaal gehad met de EU. Ze sympathiseren met de Polen.

In NRC Handelsblad en De Telegraaf, 5 januari.

In NRC Handelsblad en De Telegraaf, 5 januari.

Diplomaten verwachten niet dat Polen wordt gemuilkorfd door Brussel. Het is immers een van de grootste lidstaten, een voorname handelspartner van Duitsland én een uiterst belangrijke NAVO-partner. En de Amerikanen willen beslist geen gedonder over Polen.

Europa is een continent dat de geschiedenisboekjes met name haalde met bloedige oorlogen. De laatste 70 jaar was het rustiger. Dat kwam grotendeels door de EU. Maar de laatste jaren loopt het weer minder lekker. De EU strijdt nu zelfs tegen meerdere crises tegelijk: euro, Griekenland, Oekraïne en natuurlijk de vluchtelingen. Die laatste crisis splijt Europa in West en Oost, waardoor het draagvlak voor de EU nu ook in Oost-Europa afneemt. Daar plukken de nationaal-conservatieve politici de vruchten van. En niet alleen in Oost-Europa.

(Bronnen: De Telegraaf, NRC Handelsblad)

21 Reacties op Poolse minister: ‘Timmermans is niet gekozen, en dus geen legitieme gesprekspartner’

 1. hahahhahah, die man heeft groot gelijk. Pak ze maar aan die Nederlanders met die grote …………Laten de Nederlandse politici eerst in eigen land maar eens gaan regeren zoals het hoort in plaats van paniek zaaien en mensen uit de middenklasse het geld maar blijven aftroggeleren, d.m.v. hoge huur- en zorgkosten etc. Als je iest meer verdient in dit land word je van alle kanten bestolen. Als je als 60-jarige netjes woont voor 800,- per maand en door promoties iets meer verdient de laatste 5 jaar, ben je “crimineel” oftewel scheefwoner.

 2. In het artikel staat o.a. “…Europa is een continent dat de geschiedenisboekjes met name haalde met bloedige oorlogen. De laatste 70 jaar was het rustiger. Dat kwam grotendeels door de EU…”
  Waarschijnlijk is deze tekst klakkeloos overgenomen van de NRC of de Telegraaf. Jammer dat de auteur dit gedaan heeft, en zoniet, dan lees ik graag zijn onderbouwing van deze bewering. Want vlgs mij zorgt de EU alleen maar voor onvrede en oproer.

  • De tekst is zeker niet klakkeloos overgenomen uit de NRC of Telegraaf. Allereerst zijn ‘onvrede en oproer’ iets anders dan een bloedige oorlog. De afgelopen 70 jaar is er, behalve in de jaren 90 in het voormalige Joegoslavië, geen grote Europese oorlog geweest. Wel waren er dictaturen (het hele Oostblok, Spanje, Portugal, Griekenland) en terrorisme (IRA in GB, RAF in Duitsland, Algerijnen in Frankrijk en Rode Brigades in Italië, enz.), maar dat is iets anders dan oorlog. Dat was overigens niet alleen een verdienste van de EU. Zeker niet. Ook de Koude Oorlog (en zijn constante dreiging van een kernoorlog) zorgde voor stabiliteit. Onderlinge spanningen waren er heus wel, maar die werden, en worden, tussen de lidstaten aan de vergadertafel uitonderhandeld.

   • Dat het relatief rustiger is in de laatste 70 jaren heeft niets met de EU te maken, maar met de NAVO.

   • De EU bestaat sinds 1992. Toch knap dat de EU met terugwerkende kracht al 70 jaar voor vrede zorgt.
    De echte reden dat er vrede is, is de NAVO. De EU zorgt er juist voor dat wij de Grieken zijn gaan haten en andersom.

 3. Hr Van Liesterbeek, dank voor uw snelle reactie!
  Helaas zijn de meeste (bloedige) oorlogen altijd klein begonnen. Onvrede en oproer kunnen heel goed de opmaat vormen van een (burger)oorlog.
  En misschien kunt u ook voorbeeld(en) geven van situaties waarin de EU (in zijn huidige vorm) ervoor heeft gezorgd dat onderlinge spanningen die anders tot een bloedige oorlog zou hebben geleid, tussen de lidstaten aan de vergadertafel zijn uitonderhandeld. En denk daarbij aan de mogelijkheid dat deze onderlinge spanningen ook zonder de EU waarschijnlijk niet tot een bloedige oorlog zou hebben geleid.

  • De aanleiding voor een oorlog werd door tijdgenoten niet altijd direct herkend als het begin van iets groters. Zoals bijvoorbeeld bij WOI. Europa lijkt nu weer kwetsbaar. Nu zich de ene na de andere fundamentele crisis voordoet, wreekt zich bovendien het democratische achterstallige onderhoud. Het krediet van de EU lijkt bij steeds meer Europeanen op. Het wordt spannend de komende jaren.
   Je weet dus ook nooit welke spanningen tot een bloedige oorlog hadden geleid, wanneer er niet was onderhandeld. Feit is wel dat er tijdens de 70 jaar vóór 1952 (het jaar van de oprichting van de eerste voorloper van de EU) zo’n 24 oorlogen op Europees grondgebied waren, na 1952 waren dat er slechts vijf, waarvan er vier te maken hadden met het uiteenvallen van Joegoslavië. De Koude Oorlog is nummer vijf.

 4. De EU is een project/bedenksel van politici. Niet van de bevolking.
  Voor de bevolking is het instituut wat zonder enige instemming regelgeving bedenkt en oplegt. Bezuininingpolitiek.TTIP. ETc.etc.
  Centrale aansturing. Het gaat om macht, geld, grondstoffen en dus over de investeerders en wie waar wat aan wie kan verdienen en het slimste jongetje meisje van de klas wordt.
  De overige 99 procent van de bevolking wordt met wet en regelgeving gericht naar de ideeën van enkelen. Polen is zo een voorbeeld.
  De teloorgang van democratie dus.

 5. De EYU als middel is erger dan de kwaal,vrees ik.

  Enwat je u ziet is dat ker waal moet bewerkt om het middel te latenm slagen..
  We bouwen de werkelijkheid zo om dat het gata passen in de neoliberale flauwekul en `oplossingen`–
  Geen echte oplossingen maar voortzetting van tig versies en handhaving van hetzelfde aanvankelijke probleem…zgn superoplossingen..oplossingen die het probleem alleen maar groter maken.
  En of het nu gaat over een belastingmaatregel die dit jaar moet leiden tot borstroffelen van dit kabinet- wat alleen meer problemen zal oproepen..De aannames zijn nl. verkeerd en gebaseerd op duimgezogen fantasie..het leidt gewoon tot meer subsidies voor bedrijven en niet tot minder werkeloosheid..
  En er zijn meer sociale wetten die geen praktijk zullen worden omdat ze gewoon niet gericht zijn op datgene wat gezegd te worden beoogd.,
  Hetzelfde geldt overigens ook voor TTIP en CETA

  De grap is dat deze EU gewoon vol zit met eigenheimende snaakse lieden- soort zoekt soort. volop corruptie- op posten die grote gevolgen hebben voor de nationale lidstaten, maar bij die lidtsten zelf- zeker niet bij alle- absoluut geen eerste keus zijn.
  Niet gekozen, aanmatigend optreden tot met de tactiele Juncker- die altijd aan iemand moet zitten..Allemaal onder geritseld en gesmeerlapt aan het baantje gekomen.
  Ik kan me el vinden in het standpunt van de Polen die reageren op de EU bezetting door pedante lieden
  Ik denk niet dat ze op de huidige EU zitten te wachten..dat is een onderhands corrupt clubje die bevolkingen niet vertegenwoordigt.

  In al zijn gulzigheid, graaizucht, arrof gantie en niwitterigheid met machtsdrift kan ik e vootrstellen dat dee EU zich op de huidig dige manier systematisch bezig is zichzelf te laten imploderen..

  Veel mensen uit de lidstaatbevolkingen zijn dit graaiinstituut. dit dictatioriale machtssterevn, het mgealomane karakter en en besloten clubgedrag ontzettend zat aan het worden..

  Van beloftes wordt niks waar gemaakt..d Er i komst steeds meer verdere schade, bedrog en sloop vanuit eurofiel neoliberale hoek..

  We worden de mand ingemikt voor financiele verplichtingen waar we nooit om gevraagd hebben en die uitonderhandeld zijn in achterkamertjes

  Een klein gedeelte van de bevolkingen krijgt meer dan de overige 85%..en dat gaat zich wreken.

  De huidige PvdA politiek is er op gericht een campagne van de grond te krijgen om de stabiliteit van de NL samenleving te ondermijnen..de pioriteiten vallen verkeerd

  De VVD ziet een winstgevende toekomst in de buitenlandmarkt rond immigratie en binnenkomst van asielzoekers.

  Voor de Gutmenschen zijn het allemaal kritiekloos vluchtelingen eniets anders wil er niet in…

 6. Helemaal mee eens…top-reactie van die Poolse minister Waszczykowski!

 7. “De laatste 70 jaar was het rustiger. Dat kwam grotendeels door de EU. ”
  Wat een gelul. dat kwam grotendeels door het Warschaupact. En nadien door de NAVO.

 8. Het is juist 50 jaar goed gegaan tot de EU begon.
  Daarna is de afbraak en de teloorgang vd democratie ontstaan.

 9. Als de politieke mensen niet hun eigen volk kan beschermen moeten ze nu weg

 10. de EU zorgt niet voor vrede, zij zorgt juist voor instabiliteit.De EEG zorgde voor samenwerking en consensus, dit omdat de EEG wel op gelijkwaardige basis handelde en de soevereiniteit van landen respecteerde. De NATO hield een balans ten tijde van de koude oorlog, nu daarentegen zorgt de NATO voor instabiliteit en regime change in het midden oosten en oost europa met vreselijke gevolgen. Goddank dat centraal/oost europese landen de Soviet trekjes van de EU (unie) herkennen en afwijzen, zij hebben tenslotte ook vreselijke ervaringen met het ussr model (nu het EUssr-gebeuren)

 11. Wederom wordt de fabel aangehaald dat de EU voor vrede zou zorgen maar dat is niet waar. Bekijk de geschiedennis van de Eur maar eens goed. Maar eerst die van de NAVO/NATO, opgericht 4 april 1949, in beginsel 12 landen, uitbreidingen in 52, 55 en 82. Na de val van de muur ook enige oostblok landen ondanks de belofte dat de NAVO zich niet naar het oosten zou uitbreiden!!
  Zo nu de EU, deze heette eerst …….
  1951 EGKS Europese gemeenschap voor kolen en staal
  1967 de EEG Europese Economische gemeenschap met tussentijds enige uitbreidingen.
  Pas in 1992 wordt de EU opgericht met de verdragen van Maastricht. Het vreemde is dat sinds dat de EU opgericht is er constante drang is om uit te breiden die zelfs zo ver gaat dat landen verplicht worden om bij te treden wat zelfs tot oorlog en onenigheid leidt, Oekraïne!
  Nee de EU is niet diegene die voor vrede zorgt eerder voor onvrede!! Nergens heeft de EU bijgedragen aan een vredes oplossing, Balkan! Het is stelselmatig de NAVO geweest die hier voor troepen leverde!!

 12. Voor Polen ……….. 27miljard EU subsidies/jaar.
  Geen solidariteit met de EU ten aanzien van de introductie van de EURO en toelatingsbeleid. Opportunistisch gebruik van de EU ….
  Geen Toelating Vluchtelingen + Geen introductie EURO = Geen EU subsidie + geen vertegenwoordiging EU parlement + PL(Poland)EXIT.

 13. Zet het ” meldpunt voor polen” in een ander daglicht.

  • Polen heeft vorig jaar meer dan 8000 vluchtelingen op gevangen. De meesten uit oost Europa. De noord Afrikanen willen helemaal niet naar Polen.
   De PIS regering komt op voor de Polen en daar kan Rutte nog iets van leren.

 14. 27 miljard subsidie en nul resultaat dus.
  En maar blijven geloven in de EU.
  De EU is niets meer of minder dan een euro geldmachine ( TTIP,CETA) die de oorspronkelijke tweedeling (links, rechts) vergroot. En voor NL dus ten koste van de herverdeling en slachting van de sociale zekerheid , zorg, rechtstaat etc. De VVD en PVDA ( en “constructieven”) helpen de populisten in het zadel en vergroten (polariseren) de tweedeling. Onder de noemer “het draait immers om de (vrijheid van) het individu. Bijvoorbeeld. De “vrije”artsenkeuze.
  Terwijl het natuurlijk draait om het elimineren van geld = schuld en nu richting inkomen =schuld.
  De meerderheid krijgt met wetgeving “de schulden” en enkelen het gratis uit het niets gecreerde geld. Dat voor wat betreft de vrijheid die genomen wordt.

 15. Timmermans: timmert nergens meer. De Polen hebben gelijk geen gesprek aangaan. Negeren in een mooie manier….

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Poolse minister: ‘Timmermans is niet gekozen, en dus geen legitieme gesprekspartner’ | Rechtsaf doorzee

Laat een reactie achter op Ruud Reactie annuleren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.