Boze wethouders: ‘De rek is er uit’

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA). (Foto: rijksoverheid.nl)
Zeker 234 wethouders van financiën hebben genoeg van de grillige overheid. Op initiatief van de Goudse wethouder Jan de Laat roepen ze minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) en de Tweede Kamer vandaag in een open brief op tot een koerswijziging. ‘De rek is er uit.’ Den Haag stapelt bezuiniging op bezuiniging waarvan kwetsbare burgers de rekening betalen, betogen de wethouders. De rijksoverheid is bovendien onvoorspelbaar, het stelt zonder blikken of blozen tussentijds de budgetten bij. ‘Verander koers.’

Ook de 32 grootste Nederlandse gemeenten (G4 en G32) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben zich ook bij het initiatief aangesloten.

De brief is niet mals: ‘Als wethouders Financiën krijgen we te maken met een cumulatie van kortingen op onze gemeentelijke inkomsten, onder andere op de Wmo, jeugdzorg, de participatiewet en onderwijshuisvesting. Een deel van deze kortingen is nauwelijks of slecht onderbouwd, onder andere door onjuistheden in verdeelmodellen, en in strijd met de financiële afspraken tussen Rijk en medeoverheden’.

Ook stelt de rijksoverheid volgens de wethouders gerust de budgetten bij midden in het begrotingsjaar. Het rijk levert dus prutswerk.

Brief gemeenten

Initiatiefnemer Jan de Laat is sinds 2014 wethouder in Gouda. De ingenieur en oud-consultant in het bedrijfsleven hekelt vooral de onvoorspelbaarheid van Den Haag. In NRC handelsblad zegt hij: ‘Het rijk is significant minder voorspelbaar geworden. Alle wethouders ergeren zich aan die onvoorspelbaarheid. Er zijn inmiddels gemeenten die in hun begroting het rijk noemen als risicofactor nummer één’.

In NRC Handelsblad, 10 november.

In NRC Handelsblad, 10 november.

Oorzaak van de grilligheid zijn onder meer de rekenmodellen die Den Haag hanteert. Volgens de protesterende gemeenten zijn die modellen niet geschikt. Ze zijn ‘zo complex dat de uitkomst onvoorspelbaar is’, aldus De Laat.

Ook maken de wethouders zich zorgen over de overhaaste hervormingen in de zorg. Het rijk stapelt de ene bezuiniging op de andere, schrijven ze. De Laat denkt dat het best kan, mits gemeenten ‘een verantwoorde overgangstijd hebben’. ‘Nu is alleen 2015 zo’n overgangsjaar. Eén jaar is veel te kort om de zorg te vernieuwen. Het wringt gewoon.’

De Goudse wethouder financiën Jan de Laat (van GoudaPositief) nam het initiatief tot een protestbrief aan minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken).

De Goudse wethouder financiën Jan de Laat (van GoudaPositief) nam het initiatief tot een protestbrief aan minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken). (Foto: twitter.nl)

De Goudse wethouder voorziet vooral problemen in de jeugdzorg: ‘Als kind ben je al afhankelijk. Dan heb je ook nog een aandoening. En dan geven wij als gemeente niet thuis. We doen er van alles aan om dat te voorkomen, maar met deze kortingen moet ik tegen de wethouder jeugdzorg zeggen: het geld is er niet. En dan roept de Kinderombudsman: gemeenten letten alleen maar op het geld. Waarna staatssecretaris Van Rijn [Zorg, PvdA] boos wordt op gemeenten. Het is krom.’

De protesterende wethouders lijken bovendien gefrustreerd over de weigering tot samenwerking vanuit Den Haag. De Laat: ‘Het rijk kan doen wat het wil. Je doet er niets tegen als gemeente. Dat zoveel wethouders van financiën protesteren onvermijdelijk vinden, zegt genoeg. Het rijk voert beleid en neemt maatregelen die gewoon niet goed zijn. Onderken dat, verander koers, en ga op een goede manier samen verder.’

Gouda mag blij zijn met deze wethouder, iemand die initiatief, en verantwoordelijkheid neemt.

(Bron: NRC Handelsblad)

12 Reacties op Boze wethouders: ‘De rek is er uit’

 1. Zoals ik al heb geschreven. De eu bezuinigingspolitiek werkt niet. De landelijke overheid , als uitvoerder, ook niet.
  Ook decentraliseren werkt niet.
  Invechtmentaliteit, de schaamlap voor de bezuinigingen, creert super egos. Het enige wat wel helpt is geld creatie weghalen bij banken. Een vierde macht , apart,transparant controleerbaar. Een volgeldsysteem dus die zorgt voor voldoende voor iedereen. Het klimaat beschermd. Zorg mogelijk maakt. Etc etc.

 2. Bas van Stapelberg // 10 november 2015 om 19:26 //

  Klagen bij de nep-democraat Tapkerk helpt niet hoor. Een brief naar deze molecuul schrijven heeft totaal geen zin. Alle wethouders wisten 3 jaar terug al dat dit gewoon ordinaire bezuinigingsplannen afkomstig van liberaal Nederland. Net zoals speciaal onderwijs totaal moest verdwijnen, kwam helemaal geen passend onderwijs voor in de plaats. Passend onderwijs in de praktijk is gewoon kinderen met stoornissen plaatsen in het reguliere zooitje, zoek het lekker zelf uit. En dat geldt ook voor het zg overhevelen van taken, gewoon bezuinigen en gemeentes zoeken het maar uit. drie jaar terug al voorspeld en nu sturen ze een BRIEF, jawel een brief naar Tapkerk. Woow wat goed zeg van die narren.

 3. jos van Veen // 10 november 2015 om 20:42 //

  Dit is het EU-model op nationale schaal
  Overal geld weghalen om er andere dingen mee te gaan doen en andere prioriteiten te dienen die winsten ,macht en aanzien moeten opleveren met enorme personele kosten en opbouw van controle bureaucratie
  Het kost ons miljarden en er is niemand die dit tot op heden stopt.
  Accountants tekenen niet voor de boekhouding van ministeries, 6 miljard per jaar aan ongecontroleerde subsidies, enorme uithuizige politici met de dito declaraties, sier maximaal/resultaten minimaal. decadent en arrogant..als werkgever niet erg bestendig.
  De grootste hobby- de EU- is een zwart gat, keer op keer worden we geconfronteerd mer het geldsmijtwerk en stupide bestuurders/directeuren die binnen hun er ook nu eigen hobbys op nahouden en er schijnbaar vlot mee wegkomen als ze de boel belazeren ten koste van anderen.

  De neoliberale moraal maakt van mensen misbaksels die teren op het plezier van de geldbezitters.geldbezitters die nooit genoeg hebben..de geldstromen worden anders geleid..wij betalen voor de subsidies van de grootbedrijven die ze via de EU ontvangen…van hun winsten profiteren we- de betalers- niet..dat schijnt oneerlijk”te zijn..Dat komen dan arrogante mensen in nette pakken ons vertellen. heerlijk verschanst ons overlegkamertjes waar geen verslagen worden gemaakt en geheugenstoornis vroegtijdig functioneren.

  Het rijk schuift verantwoordleijkheid en werk af naar lagere gremia, maar verdisconteert meteen ene korting nder deverplicht dezelfde kwaliteit van resultaten af te leveren.
  Een kwaliteit die het RIJK al niet kon leveren..dus moest er geprivatiseerd worden, dat leverde dan belasting op de winsten op- maar het staat wel stoer en gedecideerd dit anderen wel op te dragen..
  Natuurlijk werd er teen bezuinigd op kwaliteit, mensen langer thuis was goed voor hen…veiligheidshalve werd deze mensen heen keus voor iets anders geboden..Jemeost dus wel en mantelzorg verandere van definitie..de familie was moreel verplicht diensten en hulp te verlebnen.
  Ja..en gat het goed met patiënten en liggen de mantelzorgers op apegapen..en gaan het drastisch zat worden..Goed geregeld toch..
  De politiek functioneert niet volgens en binnen hun eigen model en laat dat maar aan anderen over. Hun hobby’s en afleidingen nemen te veel internationale tijd in beslag..denk groot , denk paard!
  Roep van alles rond wat interessant lijkt maar dioe het zo dat je de gevolgen ergens anders neerlegt.Probeer met decreet te regeren en laat de uitvoering dan maar over aan anderen, zolang je er zelf maar rendement uit haalt.

  Allemaal neoliberale politiek. Scenario’s ontwikkelen zonder gevolgen..de gevolgen zijn toch voor anderen..en als het fout gaat dan plak je pleisters..je blijft volhouden in je foute dwaling, dus plak je nog meer pleisters en blijft dit doen net zolang tot er niemand meer wijs uit wordt en de boel vast loopt..
  En dan komt er weer een rampenplan..als het maar anders is..en fout loopt.
  Never waste a good crisis..

  Wellicht krijgen gemeenten nu te horen dan toch maar de gemeentebelastingen drastisch te verhogen en veel minder aan eerder afgesproken uitvoering te gaan doen..probeer eens eens regionale centra op te zetten.Gooi die deel budgetten maar bij elkaar en breng het onder in regionale centra al dan niet geprivatiseerd..Er zijn altijd werkelozen genoeg die dat graag willen gaan doen met nog lager budget..
  Denk ruim± delegeer of ga delegeren..laar t de prak aan anderen over die er heil in zien..zorg voor instantproducten in de hulpverlening..net als cup a soup., Heet water erbij, wat roeren en klaar…zouden meer mensen moeten doen..

 4. bert [maathuis] // 10 november 2015 om 20:51 //

  Kunnen we niet eenvoudig concluderen dat het NL momenteel zijn laatste adem uitblaast?
  In dat NL (kapitalisme) stond het geld centraal; dat wil zeggen dat sommige mensen dit mechanisme gebruikten om hun medemensen uit te buiten.
  Geld moet dus weer een middel gaan worden, in plaats van doel. Nog duidelijker verwoord: Wij mensen dienen weer te gaan beseffen dat het om verbondenheid gaat (sámen [eerlijk, gelijkwaardig] delen. In plaats van om uitbuiting, onderdrukking, slavernij, arrogantie:
  http://www.degrotetransitie.nl/themas/24-urige-werkweek/

 5. Ruud Hilhorst // 10 november 2015 om 22:28 //

  Hoewel ik het waardeer dat er nu een wethouder is die zijn stem laat horen ben ik het volledig eens met met de de heer Bas van Stapelberg. Dit had al jaren eerder moeten gebeuren. Vanaf het begin wist de burger dat dit ordinaire bezuinigingsmaatregelen waren die even snel doorgedrukt moesten worden (ondanks de mooie verhalen die werden verteld; gemeenten dichter bij de burger, daarom goedkoper en meer van deze kul).

  Politiek Den Haag; de burger is niet dom ook al wordt dat in jullie kringen gedacht. Meestal kijken wij dwars door de door jullie geproduceerde leuterkoek heen.

  Helaas heb ik de hoop al opgegeven dat jullie ons gaan zien als mondige burgers en niet als een volk waar zoveel mogelijk geld uit geperst moet worden voordat het in opstand komt.

 6. En dan eindelijk komt timmermans dan zelf, na een jaartje EU handel en wandel in brussel, zelf tot de conclusie dat de EU niet werkt.
  Mooie opdracht en opmaat voor onze Mark in 2016.. Zijn goede vriend Cameron zal het nog lastig genoeg krijgen met een mogelijke BREXIT.
  Ook Helmut schmidt vond de grootste fout van de 12 lidstaten het Verdrag van Maastricht (1991).Dat zij hij dan ook in het interview met Nieuwsuur. Gisteravond nog uitgezonden ivm zijn overlijden. de 2 grootste fouten. Ieder land in Europa lid willen maken, Fout. En de Euro, een grote fout.
  Daar kun je aan toevoegen.. de ingezette bezuinigingspolitiek = afbraak sociale zekerheid/zorg =zekerheid En is inleveren welvaart, inleveren gezondheid, inleveren arbeid en arbeidsonstandigheden. Kortom een armoedeval zoals de liberalen dat graag zien.
  90% van de bevolking uitgeperst, murw en tot alles bereid om no te eten , te drinken , zorg, en werk te krijgen.
  90% van de bevolking per definitie als labbekak te kakken zetten.
  De Mindset als stichtelijk opvoeder en verheven boven “het volk” al speechend benoemen . Harder Roeien.

  Ja Mark. Dat wordt roeien in 2016.
  De kabinetten rutte zullen de geschiedenisboekjes ingaan als de grootste afbraak kabinetten ooit. De piek van door zichzelf uitgeroepen “verheven” paars ( neo liberaal) beleid.
  En Mark kan roeptoeteren dat hij Voorzitter van de EU is geweest.
  En dat… Mark , is voor de echte neo liberaal maatgevend voor iedereen.
  De winnaars, de superego’s, zekeren hun positie af door de overige 90% iedere mogelijkheid tot kwaliteit van leven te decimeren, gedragsverheerlijking van de invechtmentaliteit ten koste van de ander. Het moet natuurlijk wel concurrerend blijven. En het leid naar … niets.

 7. bert [maathuis] // 11 november 2015 om 13:45 //

  Helder geschreven, Yep!
  “En het leid naar … niets”. Behalve dan dat het tot veel en heftig menselijk LIJDEN leidt! Toch?

  Hoe lang nog stellen wij ons afhankelijk van de politici op? Zullen we hen allen “links laten liggen”? Totdat zij zelf eindelijk ook tot [menswaardig] inzicht zijn gekomen? (De “goeden” niet te na gesproken; maar dat zijn er in mijn beleving úiterst weinig.)

 8. En het leid naar… Roeien zonder riemen.

 9. M.a.w. de eigenaren van geldcreatie uit het niets decimeren diezelfde politici. De ” forecaster” docu voorspeld dat vanaf 2019 bepaalde eu landen hun schulden niet meer kunnen terugbetalen.. Door.. De bezuinigingen, en hierdoor instorten sociale systemen, etc etc et.kettingreactie dus… Bye bye poltici. De bank is eigenaar. Kennelijk is het nodig dat het zover gaat komen. Tenzij er een ander fiat monetair stelsel komt. Een volgeldsysteem.

 10. bert [maathuis] // 11 november 2015 om 16:28 //

  Ook deze woorden raken de kern, Yep.

  Ligt Samson nu ineens onder verdenking?

  Stiekum, ……

  Hoe de politieke macht (regering + parleurs) bang zijn hun macht [over de burgers] te verliezen.
  Nu bijten ze elkaar in hun staart. Dit proces zal niet meer gestopt kunnen worden.
  In de VS slapen de burgers nog een beetje meer; maar ook daar:
  https://jhaines6a.wordpress.com/2015/11/10/the-matrix-program-is-crashing/

  While the rest of the world seems to be very aware of the reality that is now America, the American people in general seem to still be listening to the propaganda machine. I have no doubt that this will come to an end, one way or the other, and hopefully at the perfect time, so that when it does these people will finally be open to the ‘real’ truth and the positive changes that I believe will then arrive. It won’t be an easy time for all of us; there will be much work to do to create our country as it was meant to be. I’m looking forward to that day and beginning to make plans. After all, it was never my intention to do a blog for the rest of my life!

  (Jean Haines from the states)

  Bedankt Yep!

 11. Bas van Stapelberg // 11 november 2015 om 17:11 //

  Ja Ruud zelfs over de ruggen zelfs van de meest kwetsbare kinderen. Als je toch een zou zien wat voor ellende dat heeft opgeleverd. Veel zelfdodingen onder kinderen met een rugzak omdat zij in het regulier onderwijs kapot worden gemaakt. Berichten opgevangen van leerkrachten uit het reguliere onderwijs over het feit dat zij met hun handen in het haar zitten en het helemaal niet meer zien zitten. Ouders van kinderen met een stoornis die de weg kwijt zijn. Het is verschrikkelijk wat de de verantwoordelijke politiek partijen gedaan hebben. En onder het mom , passend onderwijs. Je zou ze aan hun ballen ophangen.

 12. bert [maathuis] // 11 november 2015 om 18:31 //

  Onze politici hebben het vooral druk met zichzelf: heeft Diederik nu
  wel of niet gelekt?
  Hoe het dagelijks met [kwetsbare] kinderen gaat, …….wie van hen trekt zich dit pijnlijk aan??? Escape-gedrag? Het lijkt eerder op gewetenloosheid!
  De Nederlandse politiek: zwaar ziek (psychopathisch). Maar Sharon[neke] is in ieder geval zeer blij en tevreden met haar nieuwe baan …
  Zit ik maar wat te fantaseren? >>>
  http://www.vn.nl/we-leven-in-een-borderline-maatschappij/

U kunt niet meer reageren.