Politici negeren het verlangen naar meer zekerheid: een kostbare fout

(Beeld: screenshot debatgemist.nl)
‘Nederlanders willen geen onzekere samenleving. Maar de politiek vindt dat we, als zelfredzame wereldburgers, de onzekerheid moeten omhelzen. De hang naar zekerheid die mensen hebben, vinden de meeste politici stiekem een beetje dom en in elk geval erg onrealistisch. Daarom negeren onze politieke leiders dus juist twee reëel bestaande zaken: de waarde van maatschappelijke zekerheid én het gerechtvaardigde verlangen hiernaar onder de bevolking. Twee blinde vlekken: kolossaal, kostbaar en krankjorum’, aldus columnist Kees Kraaijeveld in Vrij Nederland.
In Vrij Nederland #45, 7 november.

In Vrij Nederland #45, 7 november.

Kraaijeveld wijst er op dat politici die het belang van zekerheid negeren, een kostbare fout maken. ‘Zekerheid heeft waarde. Op microniveau is dat zonneklaar. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is zekerheid me duizenden euro’s per jaar waard. Dat geef ik immers uit aan premies om ingedekt te zijn tegen ziekte, overlijden en andere narigheid’, schrijft de columnist en tevens directeur van de Argumentenfabriek, economisch journalist, schrijver, filosoof en psycholoog.

‘Is zekerheid op macroniveau minder waardevol? Natuurlijk niet. We weten ook heus dat maatschappelijke zekerheid vertrouwen schept. En we weten dat vertrouwen goed is voor de samenleving én voor de economie (googelt u maar eens op ‘high trust society’).’

Ondanks deze kennis is de onzekerheid op dit moment groot in Nederland. ‘Hoe moeten mijn kinderen straks een huis kopen, als niemand ze nog een vast contract geeft? Mijn AOW, kan ik daar straks nog op rekenen?’

Volgens de rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) regeert de angst. We piekeren wat af. Over de versobering van de sociale zekerheid, onze pensioenen, globalisering, de komst van vluchtelingen. Het is onzekerheid troef.

image-2015-11-09(2)

VN-columnist, economisch journalist, directeur van de Argumentenfabriek, filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld wijst op de waarde van maatschappelijke zekerheid. ‘We weten dat vertrouwen goed is voor de samenleving én voor de economie.’ Politici lijken er echter al afscheid van te hebben genomen. (Foto: twitter.nl)

Toch lijken politici er volgens Kraaijeveld ‘massaal blind voor’, ‘en dat is gek. De maatschappelijke kosten van de voortdurende onzekerheid zijn immers immens’.

‘We weten ook dat de prijs van maatschappelijke onzekerheid hoog is. Mensen die geen vertrouwen hebben in het collectief, hechten logischerwijs meer belang aan het op orde brengen van hun eigen zaken. Het is een begrijpelijke verschuiving van prioriteiten. Hoe onzekerder de samenleving, hoe meer mensen hun zaken privé zeker willen stellen. Gebrek aan maatschappelijke zekerheden leidt tot het najagen van eigenbelang. Dat zichtbare egoïsme voedt weer het wantrouwen. In onze onzekerheid stappen we zo op een hellend vlak’.

Zijn stukjes in Vrij Nederland gaan altijd over economische onderwerpen. Kraaijeveld lijkt dan ook te vragen om een herwaardering van het fenomeen zekerheid in de politiek, ten gunste van de economie. Een onzekere bevolking is immers lastig te besturen. Grootschalige onzekerheid baart onbehagen, wantrouwen en groeiende politieke instabiliteit. Het vormt daarmee een bedreiging voor de economie.

Wellicht kan het SCP eens onderzoek doen naar de waarde van maatschappelijke zekerheid? Een soort zekerheids-index, liefst met een prijskaartje.

(Bron: vn.nl)

8 Reacties op Politici negeren het verlangen naar meer zekerheid: een kostbare fout

 1. jos van veen // 9 november 2015 om 18:44 //

  Daar heeft de man groot gelijk in.Van kinds af aan wensen we zekerheden en bouwen we aan zekerheden .De zekerheid dat mama je niet lat zitten,we bouwen aan overzichtbare constanten, aan controle, aan continuiteit en we hebben doorgaans allemaal het idee dat we morgen weer wakker worden om de zoveelste dag te beginnen.Klokken markeren onze tijdszekerheid,de auto moet starten en veilig zijn, ..dus Apk
  Ook in relaties bouwen we aan zekerheden: we geven anderen etiketten en gaan er van uit dat dat etiket juist is.
  “Wilders is gevaarlijk”, “Pechthold is een quasiklant en ouwhoer”, ga zo maar door..Anderen hebben eigen schappen ie we moeten aanpakken..Waar we niet mee wensen samen te werken om ons eigen ego en arrogantie veilig te stellen. Het lag niet aan mij, het lag aan de ander. De zekerheid van de misleiding en manipulatie….
  We willen kopersbescherming, garanties op onze aankopen en vaste bijschrijvingen op onze afschrijfrekeningen bij de bank.
  We houden niet van persoonlijke kwetsbaarheid, kwetsbaarheid is voor anderen, die mietjes, de geretardeerden..
  Je leest het in de overlijdensberichten..maar die gaan niet over ons..altijd over anderen.
  We trekken allemaal ons eigen plan, alles wordt geïndividualiseerd,we stippelen onze weg uit en weten allang van tevoren dat we geen vertrouwen meer kunnen hebben in anderen..anderen zijn de bedreiging behalve als je ze beroepshalve aanspreekt want dan heb je de garantie dat je in beroep kunt gaan of het kan melden bij een commissie….enz.Allemaal zekerheidsbouw, heuristieken en algoritmen.
  U ontvangt uw procedure op een A-4tje..en wordt vanzelf dwaallicht.
  Uw belastingformulieren worden vervangen dus u MOET veranderen….u mag gehackt worden zolang wij er maar geen last van hebben..
  Wij maken onze last gewoon uw last..mag, dus doen we het..en u moet..

  Eeuwige moeizaamheid in de bureaucratie die anonimiseert en nummert..het rulle zand waar je doodmoe van wordt, het eeuwige gezeik en moeten.
  Je weet nooit wat er van komt, hun wereld, hun taal is de onze niet.Een simpele brief van het OM doet je alle kanten uitgaan..onzekerheid als rechtvaardigheid..gekker kun je niet bedenken..Kastjes en muren.
  Waarom schrijven die mensen nu niet in gewoon Nederlands om duidelijke te maken wat ze bedoelen..waarom altijd die koppelverkoop naar de advocatuur?

  Overheid, politiek..het lijkt op een anti-spel.Ze brengen meer onzekerheid door maatregelen die dwars staan op onze ambities. Het geld dat we hebben wordt afgepakt, we krijgen gewoon minder en vervolgens komt de boodschap dat we auto’s moeten kopen..gestoord volk, verdomme..

  Politici die willen dat we flexibel worden zodanig dat je vanavond niet meer weet of morgen je auto het nog doet of dat je werk nog bestaat..(gewoon een cursus autotechniek en onderhoud volgen en dan ben je ook daar weer inzetbaar..education permanente..val toch effe gauw om..)
  Als het maar anders wordt..Alles stroomt en zweeft, verankering is uit de mode…het alternatief voor multikul, maar wel met sterk afgenomen zekerheid
  Niks werkt echt goed..Van alles wat dus van niks een beetje.

  We zorgen ons een slag in de rondte voor anderen maar ineens wordt het moreel verplicht omdat er geld uitgespaard moet worden..de bureaucratie groeit, de zekerheid groeit dat het een rotzooi wordt. Antizekerheid wordt zekerheid. Het enige wat we zeker weten is dat we niet zeker zijn wat we kunnen verwachten, verwacht het onverwachte en absoluut geen zekerheid..of overzicht.Laat staan inzicht..
  De markt van onzekerheid en ongeluk..

  Nagenoeg niemand kan verder kijken dan een paar maanden..de bestuursgremia weten het zelf niet meer en daar regeert de gekte op hoog niveau.Daar wordt onzekerheid gemaakt..als het boven regent krijgt het volk beneden natte poten..onzekere natte poten..het water kan nog hoger stijgen..

  Hier, op de grond, willen we gewoon weten waar we aan toe zijn en zo langzamerhand zijn we niet meer tevreden met volstrekt onbetrouwbare toezeggingen en grafieken maar willen dat onze ambities waarheid worden en dat loze bestuurders en politici verder mogen leven met onzekerheid als ze dat zo graag willen ,als ze dit dan maar in eigen kring houden.
  Zolang ze ons maar eens met rust laten en inzetten op onze collectieve en persoonlijke ambities, want ook wij leven maar 1 keer.
  En voor elke vorm van zekerheid gaat dit leven dan weer hand in hand met markt en geld. Premies en premieverhogingen en moet je maar afwachten of je uitgekeerd krijgt..

 2. Bas van Stapelberg // 9 november 2015 om 18:50 //

  Politici zijn schijnheilige hufters, en zeker het liberale deel. Zelf hebben zij 0,0 onzekerheid, zitten financieel gebeiteld en wel andere mensen in de ellende duwen. En we hebben gezien waar die belachelijke flexibiliteit toe leidt, ellende en veel mensen zonder werk en werkgevers die totaal geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen.

 3. bert [maathuis] // 9 november 2015 om 19:55 //

  Deze meneer K.[raaijeveld] is zélf ook “een rijke stinkerd”.

  Vertrouwen goed voor de economie? Hij zal bedoelen: goed voor de uitbuiting. Ouderwetse, zeer sleets geraakte manier van denken!

  (Overigens net als parleurs en regeringsleden. Zij zitten eveneens in de oude manier van denken. En zijn allen ook “rijke stinkerds”.)

 4. Nl wordt wakker. Goed artikel.

 5. De links rechts tegenstelling in de politiek vergroot altijd alleen maar de tegenstelling Arm Rijk. door de keuze voor neo liberaal beleid ( in nl paars beleid) en de thrickle down economie.
  Een systeem waarbij de kans voor 90 procent van de bevolking neerkomt op een armoede val en deze door de kabinetten Rutte alleen maar vergroot is. en in NL men gratis papier kan prikken voor de gemeente ( rotterdam), Gratis mantelzorg kan verlenen, en gratis voedsel bij de voedselbank kan ophalen. meer dan 400.000 kinderen in Nl onder de armoede grens leven. 800.000 mensen hun zorgpremie niet meer kunnen betalen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Dat is geen falend beleid. Nee het wordt nu verwoord als afschrikwekkend beeld, om de 1 miljard mensen in de wereld die moeten rondkomen van 1, 25 dollar per dag weleens als economische vluchteling naar NL ( europa) zouden kunnen komen.
  Wat een schril contrast, die 1, 25 dollar en de 400.000 kinderen met de verdiensten van een eu parlementarier van een zichzelf benoemend EU parlement. 8000 euro basis salaris per maand. plus 4500 euro onkostenvergoeding per maand plus 300 euro per vergaderdag.

  de enige oplossing is te switchen naar een volgeld fiat monetair systeem. Geldcreatie weghalen bij private personen en als vierde onfhankelijk en transparant gecontroleerde macht in dienst van de gehele bevolking. Bij voorkeur met een nieuwe munt ( gulden) naast de Euro.

 6. Het wordt dus hoog tijd dat dit kabinet nu eens leert roeien. Leert wat het is om zelf een mindset te creeren in plaats van hun medemens de maat te nemen en voort te borduren met beleid afgeleid van een thickel down economie theorie waarvan ook het IMF en de Oeso al hebben vastgesteld dat dat NIET werkt. En dus bij voorbaat al gedoemd is te mislukken. Roeptoeteren over de mindset van iemand in de bijstand ( of ze uit te maken voor labbekakken) of baanverlies of over oorlogsvluchtelingen ( zijn toch allemaal profiteurs??) is geen oplossing. Verbetering van fiat monetair stelsel wel.
  Om over de rampzaligheid van een EU en een Euro en Gutmensch vs Neo Nazi nog maar te zwijgen.

  Alle signalen staan op rood. Nog meer vergoeilijking van een stelsel wat niet werkt, en oorzakelijk is voor het explosieve kruidvat wat we dan EU noemen, zal zorgen voor nog meer polarisatie en nog meer onnodig geweld en menselijk leed. En dus , helaas, nog meer uitgaven om politici, landelijk en lokaal , te moeten beveiligen.

  Stop de polarisatie, repareer de verzorginssstaat, verbeter het fiat monetair stelsel, stap uit de EU als die vasthoud aan een systeem wat failliet gaat, en stop hiermee de financiele terreur en geweld tegen bevolkingen. Wordt een lichtend voorbeeld van vernieuwing, vergroening, vrede en hoe het ook wel kan .

 7. bert [maathuis] // 10 november 2015 om 11:31 //

  Er wordt al decennia (enkele eeuwen) aan gewerkt om Europa te destabiliseren, zodat “zij” de macht over Europa kunnen uitoefenen. {Heb je] wel eens gehoord van het Hootonplan? Zo waren er vorige eeuw nog 2 plannen, met hetzelfde doel voor ogen, meer.
  https://www.youtube.com/watch?v=FM7X2R-pu1s#t=611 Zie minuten 10-15.

  • Ik heb het filmpje bekeken.. ik kan niet beoordelen of dit nu vredelievend of nu juist activistich is bedoelt.
   Ik distantieer mij van complot theorieen , pegida, neo nazis, terreur etc etc. etc.
   Paars beleid ( neo liberaal beleid = thrickle down economie) is geen complot maar ingegegeven politiek beleid uitgevoerd door politiek ( links en rechts ) en de centrale en commerciele banken. Beleid wat dus niet werkt en met nu een bezuinigingspolitiek die averechts werkt. Mijn oproep kunt u zien als een oproep tot innovatie en verbetering van de werking van fiat monetaire stelsels, met als doel welvaart voor iedereen. Hou nou eens op met de zgn invechtmentaliteit en hiermee de creatie van super ego’s van de zgn winnaars.Het werkt niet.

U kunt niet meer reageren.