‘Gemakzuchtige brief fractieleiders toont kloof tussen politiek en geminachte burger’

De open brief van alle relevante fractieleiders in de Tweede Kamer die de bevolking opriepen te stoppen met ‘geweld en intimidatie’ in het vluchtelingendebat, ‘blijkt een document dat een tweedeling laat zien: die tussen de bestuurlijke arrogantie en de onmondige en irrelevant geschatte burger’. Dat schrijft columniste Nausicaa Marbe vandaag in De Telegraaf. Zij vraagt zich af waar deze politici waren de afgelopen vijftien jaar. Sinds de opkomst van Pim Fortuyn is het immers niet meer rustig geweest. En dan nu ineens zo’n ‘deftige oproep’.

De fractieleiders spelen de ‘bleue freules die een appelflauwte krijgen door ‘het klimaat”, sneert Marbe. ‘Zelf lijken ze geen besef te hebben van hun eigen rol in het geheel. Terwijl die groot is’. Zo ontbreekt het volgens de columniste aan moreel leiderschap. Nederland heeft al veel langer te maken met spanningen in de samenleving, die verband houden met de migratiepolitiek van de laatste decennia. Maar politici en bestuurders luisterden niet.

Bovendien werd het land de laatste jaren getrakteerd op ‘corruptieschandalen, mensonterende wetten, brute bezuinigingen, achteloze miljardenverspillingen, verwaarlozing van de zorg, wanen uit Brussel en verdomming van het onderwijs’, analyseert de columniste. Het krediet raakt wellicht eens op.

Marbe tegen de fractieleiders: ‘U krijgt de rekening gepresenteerd voor jarenlange overmoed en minachting. Er komt een einde aan de tamme inschikkelijkheid van de burger tegenover snelle, arrogante, lokale bestuurders met hun rappe holle frasen waarmee ze verbaal minder begaafden de mond snoeren. Voor veel schreeuwers en debatverstoorders is de asielcrisis de druppel die de emmer doet overlopen’.

Ook oud-politicus en Volkskrant-columnist Wouter Bos maakt zich zorgen over de invloed van het ‘migratievraagstuk’ op de sfeer in het land. Volgens hem hameren linkse partijen tevergeefs op sociaal-economische punten om kiezers te winnen van rechts. De PVV is op sociaal-economische standpunten eigenlijk heel rechts, zeggen die linkse politici dan. Bos: ‘De laatste keer dat ik die verdediging hoorde, was toen de PvdA aan het begin van deze eeuw op die manier dacht kiezers bij Fortuyn weg te kunnen houden. Het werkte niet. Omdat kennelijk de manier waarop een partij met het migratievraagstuk omgaat meer bepalend is voor vertrouwen dat kiezers in je hebben dan wat je aan procentjes of euro’s meer of minder bereikt in banen of inkomens’.

Volgens Volkskrant-columniste Elma Drayer is al langer zo’n 20 tot 30 procent van de volwassen Nederlanders ‘maatschappelijk ontevreden’. Vroeger zaten zij ‘zelden op posities waarin zij hun opvattingen gemakkelijk kunnen laten horen’. Dat is door Twitter en Facebook in korte tijd radicaal veranderd, schrijft Drayer. En niet iedereen is even verfijnd.

Drayer: ‘Zeker, het zou vele malen geruststellender zijn als volk en parlement louter verfijnde lieden telden, die louter verfijnde opvattingen uitdroegen – over integratie, over asielzoekers, over Europa. Regeertechnisch gezien zou zulks ook vele malen efficiënter zijn. Maar goddank is dat niet het geval. Want er bestaan natuurlijk best landen waar zo’n hartverwarmende eensgezindheid heerst. Alleen vermoed ik dat u en ik er niet zouden willen wonen. Voor geen goud.’

En zo werd de oproep van de ‘bleue freules’ om het vluchtelingendebat zonder dreigementen en beledigingen te voeren, verfijnd afgeserveerd.

(Bronnen: De Telegraaf, de Volkskrant)

15 Reacties op ‘Gemakzuchtige brief fractieleiders toont kloof tussen politiek en geminachte burger’

 1. Hier een paar tips uit de losse pols om de gemoederen te bedaren:

  – Controleer en handhaaf de binnen- en buitengrenzen.
  – Bepaal een maximum aantal op te vangen vluchtelingen per jaar (dus geen gelukzoekers of andere passanten) en hou je daaraan.
  – Misdragende, ondermijnende, kindmisbruikende vluchtelingen zijn het niet waard hier opgenomen te worden, per omgaande retourneren.
  – De intocht van boten per direct stoppen, behalve die van 5 december.
  – Ene halfgare Angela Merkel per direct ontslaan en verbannen naar Sint-Helena.

 2. De brief..de tv bijeenkomst van enkele fraktievoozitters, de hypocrisie en de vraag of de presentatie van de Gutmenschleer wel zo educatief is..

  De brief: op zich is er niets op tegen om een oproep te doen om toch effe normaal te blijven doen als we over “vluchtelingen”praten en elke discussie hier over open te laten zonder dreigement,intimidatie en geweld-inclusief afblijven en niet molesteren van spullen van anderen die mogelijk een andere mening hebben
  Als dit door het parlement en kabinet wordt opgeroepen, dan is dat een verdraaid normale zaak als dingen uit de hand dreigen te lopen..

  Echter…!!
  Een dergelijk bericht roept vraagtekens als er gekeken wordt naar de prestaties van dit kabinet en parlement. Daar is het het toonbeeld van verdeeldheid, gruwel,weigerachtigheid, initmidaties met ebsculdih gngen, vooroordeel en bezopen denkkracht.
  Onze vertegenwoordiging laat verstek gaan, het volk acht hun eigengereide betoogjes en pootjehakerij niet gewenst. ZIJ-de politieke babbelaars- bepalen en wij moeten slechts als slaafse zielen hen in onzinnige benaderingen volgen..

  Dat er commentaar komt van burgers op sociaal economisch vlak is logisch..de burgers krijgen steeds niets anders dan kostenplaatjes voorgeschoteld op de voor hen belangrijke onderdelen..vereconomiseren van de discussies om monddoodheid te bewerkstelligen..eenzijdige ideologie met mens als middel en niet als doel.En de burger mag weer rekenen op een vette rekening(met repressiemaatregelen)

  Er is sprake van ene tweedelingen:
  !: laat alles maar binnen komen voor ruimhartige opvang..alles wat binnen komt is “vluchteling” en bij dat etiket hoort nu eenmaal..en daar komen de rijtjes Alles is welkom!
  De ratio ligt in een reeks aannames die tezamen de mythe van de vluchteling maken,
  Bang zielig getraumatiseerd,overladen met problemen,PTSS enz enz. de dood in ogen gezien..
  Nuchtere journalistiek geeft een ander beeld, maar die journalistiek deugt niet..NL in pamper en zorg mood..
  (tja, vergeten wordt dat de ‘vluchtelingen”deze situaties zelf hebben gekozen en gecreeerd en dat die houding van ons met de aannames knap infantiliserend werkt.. de “vluchteling”heeft zich de mindset van vluchteling en aannames al aangemeten..je krijgt drama op commando of vraag..hij/zij is stakker die geholpen moet worden)

  versus
  Ho, wacht even, a-selecte binnenkomst is aperte onzin..met dat alles komt ook van alles binnen en “vluchtelingen” blijken voor het merendeel gelukszoekers en illegale arbeidsmigranten en alom weigeraars met valse praktijken te zijn.
  En waarom zouden wij die”” ruimhartig moeten opvangen terwijl we zelf al jarenlang geplukt zijn.
  Waarom moeten wij betalen voor criminelen die ook meeliften en luiwammesen uit Afrika.. etc etc
  Vluchtelingen gene VIP status geven als Nederlanders zelf naar de voedselbank moeten en er weinig wordt gedaan aan armoebestrijding..
  Geen shows van prestiges ende sier over onze rug svp.De Binnenkomers zouden eens gaan denken dat wij een schatrijk land zijn…waar ze welkom zijn en volop voorrang kunnen genieten..
  En ja, we hebben ervaring met moslims in dit land en daar is niet over naar huis te schrijven.Integratie faalt, eisen en claims zeurderig en veel, gettovorming en segregatie en alles a wat er voor gedaan wordt leidt alleen maat tot hoge kosten zonder rendement.
  En laten we over de Marokkaanse jeugd maar zwijgen ook al mag je daar uit politieke correctheid niet eens aan refereren..Daar zijn ze lichtgetint..

  De echte vluchtelingen akkoord, maar zeef die dan eerst wel even uit de meite die komt aanstappen en zich nergens wat van aan trekt omdat Merkel een blunder maakt waarna de hele EU er dan voor mag opdraaien
  Het effect van het neoliberalisme en EU.

  En dan wordt de afwezige Wilders door Buma, Prechthold, Vd Staaij en klaver innens randopgehmeld..
  Wilders gebruikt woorden, geen intimidatie en geweld.. UHH?
  Hoe zit het dan met angst en haatzaaien/ De gruwels van Pechthold. Absoluut niet willen luisteren v naar de beste analyse van het probleem..? het volk heeft het door, maar deze fraktiezoorzitters niet..Zelfs Buma en Pechthold begraven hun strijdbijl..of is dat zoete broodjes zoeken bij degene die de meeste virtuele stemmen haalt..?

  En als iemmooie woorden en bedoeilinge in de rief van fraktievoorzitters en Rutte gaan voorbij aan het wereldtoneel en de praktijk.
  De praktijk is dat de man met de gerichte revolver altijd gelijk heeft als het gaat om lijfsbehoud.
  Het Amerikaanse, Russische, Turkse, religieuze geweld , moord en doodslag, nationaal arrogant en achterkamertjes regeringsgeweld LOONT!!
  Misdaad LOONT. Geweld LOONT (als je de sterkste en machtigste bent)
  Het plaastdst zich niet buiten de discussie maar wordt er het centrum van..

  De club kletst poldermoraal waarbij wie niet op hun daden maar op hun woorden moeten vertrouwen..

  Oh Lord, don’t let me be misunderstood..cause my intentions are good..
  Maar op goede bedoelingen alleen bouw je gene koninkrijken..of EU’s..

  • Mee eens. Neo liberalisme maakt van de mens een grondstof. Een commodity. Met een kostprijs en een opbrengst. Het hele geldcreatie en gelddistributie circus eromheen wordt doodgezwegen.
   Leegplukken en leegzuigen van de bevolking en de fysieke eigendommen ervan. De top rijkste wereldburgers slechts 1 % van de wereld bezit meer dan de overige 99 %. Miljard mensen moeten rondkomen van 1, 25 dollar per dag. En dan wonen ze bij wijze van spreken 5 km van een goudmijn.
   Tja. En internet geeft informatie en toont de welvaart van de wereld.
   Hoe leid je dit in goede banen?
   En blijf je rijkman?

 3. Bas van Stapelberg // 30 oktober 2015 om 18:13 // Beantwoorden

  @ spijker op zijn juan. Er zit een hele vervelende agenda achter deze vluchtelingenstroom.

  • Of er een vervelende agenda achterzit? Jazéker! Het is niet voor niets dat minister Bert Koenders enige tijd geleden zo kritisch was over de houding van de Hongaarse premier, Victor Orbán. Wat is nu het geval? Op 2 oktober aanstaande wordt er in Hongarije een referendum gehouden waarbij de Hongaarse bevolking zich uit kan spreken over de Europese Unie, of die Hongarije wel kan verplichten, een aantal migranten op te nemen. En het is nu net dít wat tegen het zere been van onze drukdoende druktemaker, Bert Koender is; Orbán maakt de EU zo kapot terwijl er nu meer dan ooit eenheid nodig is. En de Hongaarse bewindsman doet dit met opzet, aldus Koenders. Ook Jean Asselborn, de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg was het hiermee eens; aangezien Hongarije “enorme schendingen” van de waarden van de EU begaat, behoort Hongarije uit de EU te worden gezet. Orbán deelde echter mee dat slechts het Hongaarse parlement bevoegd is, te besluiten of Hongarije migranten opneemt of niet; bemoeienis van buitenaf (de EU), wijst hij van de hand.

   Maar…wat is er nu wérkelijk aan de hand? Wel, zoals Victor Orbán zich llaat horen en hoe hij zich t.o. de EU gedraagt, wijst dit op tekenen van nationalisme! Wat is nu nationalisme (waar niet slechts Koenders maar ook onze Nederlandse (en Europese politici) zo’n hartgrondige hekel aan hebben)? Nationalisme is een ander woord voor “vaderlandsliefde” waarbij het belang vande eigen bevolking voorop staat. Vergelijk het maar met een gezin; mochten er ooit moeilijke tijden aanbreken van gebrek, dan zullen vader en moeder eerder aandacht besteden aan hun eigen kinderen dan aan een kennis of een vreemde. En dat is natuurlijk heel normaal. Zo zal ook een regering van een land die nationalistisch gezind is, eerder aan de eigen bevolking denken dan aan de EU. Nationalisme heeft ook te maken met onafhankelijkheid, dat is: de regering van een land wat zelf de besluiten die het nodig acht, wil nemen zónder bemoeienis van wie of wat dan ook. Vergelijk dit maar weer met het gezin: de ouders zullen zich niet door anderen (en dan hebben we het niet over de directe familieleden) de les laten lezen over hoe zij hun kinderen zouden opvoeden. En dat is normaal.

   Nu doet zich van tijd tot tijd een vreemd fenomeen voor: daar waar een land zich na enige tijd zich heeft weten te onttrekken van bemoeienis van buitenaf (of dit bezig is dit te doen), komen verschillende delen van de wereld hiertegen in het geweer. Om de rest van de wereld ervan te overtuigen dat een nationalistisch gezinde bewindsman (of regering) eigenlijk niets anders is dan een tiran en een boeman voor het eigen volk, wordt er gebruik gemaakt van de media om er vervolgens onwaarachtige propagandaverhalen over een dergelijke bewindsman/regering te verspreiden. Zo heeft men dit nl. ook gedaan met Saddam Hussain, Muammar Ghadaffi en is men nu met Bashar al-Assad bezig! Of die nu wél of niet corrupt waren, een ding staat vast: zij hadden eerder de belangen voor de eigen bevolking op het oog en wilden slechts één ding: onafhankelijkheid en het recht op zelfbeschikking, kortom: nationalisme!

   Ook Slobodan Miloseviç was nationalistisch gezind. Wat hem betreft, staan de beelden die in begin jaren ’90 zoals die dagelijks over onze televisieschermen rolden, nog levendig voor ogen: beschietingen van burgers door de Servische strijdkrachten van Miloseviç, massagraven, concentratiekampen, genocides. Allemaal te danken aan enkele mannen: Miloseviç, Mladiç en Karadziç. Of het ook allemaal waar was waarvan deze Servische bewindsmannen destijds werd beschuldigd, is een tweede! Maar zij en de overige genoemde mannen (van Hussain werd gezegd dat hij de beschikking over massavernietingswapens zou hebben gehad en banden gehad zou hebben met al-Qaeda, beide waren leugens) waren slechts het doelwit van een gemene lastercampagne!Deze beweringen bleken achteraf slechts leugenpropaganda te zijn; nadat dit eenmaal bekend geworden was, was het: “Ja, maar we zijn nu toch maar inmiddels van een gevaarlijke dictator af.” En zij allen (en wie weet hoevelen er nog zullen volgen), hebben voor hun vaderlandsliefde er een zware prijs voor betaald.

   Kijk nu eens naar Iraq, Libië, Syrië etc: daar heersen nu slechts geweld, chaos en het is de de dood die er de hoogste bieder is! Toch heten deze landen “bevrijd” te zijn! Toen kwam (zomaar uit het niets? Waarom wisten de verschillende inlichtingendiensten op voorhand dat er in het Midden-Oosten niets iets aan het broeien was?),ISIS (ISIL, IS). En Ali Bhagdadi, de leider, maakte bekend een Islamitische staat te willen stichten in deze landen. En hier hebben we dan die “vervelende agenda”. De ware veroorzakers van zoveel ellende in deze landen zijn George W. Bush en Tony Blair en nu Barack Obama; zij zijn de reden voor IS, zij zijn er de oorzaak van dat er sinds enige tijd een machtige migrantenstroom op gang is gekomen! Nochtans hoor je hier weinig of niets via de gevestigde media (NOS Journaal, Nieuwsuur, EenVandaag, de commerciële omroepen, etc.)

   En of hier nogmaals gezegd, een agenda achter zit? De waarheid is dat er in verschillende Europese landen sprake was van een “nationalistisch ontwaken.” Hier moest iets tegen worden gedaan. Vandaar de door het Westen (U.S, Groot-Brittanje, NATO) gecreërde chaos in het Midden-Oosten waarmee de migrantestroom later op gang kwam. Ook de olievelden in Iraq, Afghanistan, werden door deze Westerse machten al enige tijd met een jaloers en begeerlijk oog gadegeslagen. Tevens dient de ellende die zij daar hebben aangericht, nog een ander doel: het veramerikaniseren (opnieuw inrichten naar Amerikaans model)) van het hele Midden-Oosten! Vandaar dat ondanks herhaalde beloften van Barack Obama om de Amerikaanse strijdkrachten daar na enige tijd weer naar huis te halen, die er toch blijven! Dit is nu de ware (verborgen) agenda achter alle leugenpropaganda, onsamenhangende berichtgeving via de media & pers.

   En dat niet alleen; dit alles bewijst dat er zich achter al deze tragedies een “verborgen hand” schuilgaat. Complottheorie? Misschien, misschien ook niet; lieden zoals o.a. Willem Post, Sjoerd Fennema etc. hebben er echter weinig aan bijgedragen om complothteoriën zoals 911, de moord op Pim Fortyun ook daadwerkelijk te ontmaskeren als een complottheorie tijdens de uitzendingen van “Complot or Not” van EenVandaag; zij hebben kennelijk nooit enige moeite gedaan om die eens zelf te bestuderen om daarná met een kritisch oordeel te komen. Het enige wat er tussen de regels van hun betoog te horen viel, was “het is niet waar omdat het niet waar kan (mag?) zijn.” Daarom zal er zeker niets zinnigs van deze heren (en andere gelijkgezinden) over de “vervelende agenda” te verwachten zijn.

 4. Je hebt meer aan een politicus die recht voor zijn raap zegt wat er speelt en wat hij er al of niet aan wil doen,dan aan een politicus die ‘verfijnde”praatjes houdt met valse beloftes en verdraaide waarheden,zo het al geen leugens zijn,omdat dat hem/haar beter uitkomt!

 5. Zolang de heer Blok een huur van 790,- (incl. service) per maand “scheefwonen” vindt, komen er binnenkort nog meer mensen voor de voedselbank in aanmerking. Want, de scheefwoongrens van 43.000,- is echt niet hoog hoor, iedereen moet tegenwoordig met zijn tweeën werken, zit je snel aan dit bedrag. Dit bedrag moet echt naar minimaal 55.000,- (die 43000, is ook nooit geïndexeerd hoor), als er al een grens gesteld moet worden. Maar waarom moeten we met zijn tweeën werken dan, dat is de vraag? Omdat de kosten zo hoog zijn voor nu en helemaal voor de toekomst als je ouder bent (65 of zo) Als een “koper” het kan redden voor 500,- met 100,m2 huis (zie elders bij een reactie) waarom is 790,- voor een flatwoning dan “scheefwonen”, dan betaal je gewoon de reële prijs voor die flatwoning met marktwaarde van 120.000,- Of niet dan?

 6. O ja, het bovenstaande verhaal van mij is dus ook een verhaal waar geen enkele politici iets aan wil doen, ze laten die VVD-er, heer Blok, gewoon de scheefwoon mensen uitbuiten. Maar…… geef die scheefwoners eerst eens een alternatief waar ze heen kunnen verhuizen tegen betaalbare prijs, vooral de ouderen (vanaf 55 jaar krijg je geen hypotheek meer hoor) onder deze bewoners kunnen geen kant meer op. Ook hier luistert de politiek echter niet, maar het gaat wel om bijna 700.000 zgn “Scheefwoners”.

  Overigens, bah wat een term voor mnensen die zonder enige toeslag een hoge prijs betalen voor een huurhuis(je).

  • Beste hermannus. Ook u is het dus duidelijk dat de politiek er niet voor u is maar voor behoud van de euro.

   • jos van veen // 10 juni 2016 om 15:21 // Beantwoorden

    Tja,,,vergrijzing..984 euro AOW, 80 m2 flatje voor 790..dan heb je nog geen verzekeringen etc etc…vn 350 piek,,AOW voorziet niet eens in de basis voor dagelijks leven . 984 inkomen,1140 uitgaven = vies maandelijks tekort(156)en dan heb je nog geen hap brood binnen..

   • jos van veen // 10 juni 2016 om 15:21 // Beantwoorden

    Tja,,,vergrijzing..984 euro AOW, 80 m2 flatje voor 790..dan heb je nog geen verzekeringen etc etc…vn 350 piek,,AOW voorziet niet eens in de basis voor dagelijks leven . 984 inkomen,1140 uitgaven = vies maandelijks tekort(156)en dan heb je nog geen hap brood binnen..

 7. Bas van Stapelberg // 31 oktober 2015 om 17:05 // Beantwoorden

  Scheefwonen toch een begrip dat verzonnen is door het groepje bankiers die mensen afhankelijk wil maken van hypotheken. Als we realistisch zijn en het begrip doortrekken dan zou ieder VVD’n er direct moeten verhuizen uit zijn huis en gaan wonen in huizen boven de 6 ton. VVD beleid is tenslotte alleen maar positief voor mensen met een inkomen vanaf anderhalf ton per jaar. Maar nee het is alleen van toepassing op mensen die modaal of minder verdienen. Schandalig deze USSR praktijken van Blok. En daar komt bij als ik nou veel zou verdienen en ik woon met plezier in een huis moet ik dan verplicht in een nieuwbouw Vinex wijkje gaan zitten? Kijken naar die RTL shit programma’s en bouwmarkten onderhouden. Jeetje al zou ik in een tent willen wonen of in een boomhut, weet ik veel, dat moet ik toch zelf weten. Echt hoor de VVD zou voor de Stasi een goed leermeester zijn.

 8. bert [maathuis] // 7 november 2015 om 03:26 // Beantwoorden

  Altijd weer dat belerende vingertje.

  ALS MEN DE BURGERS ER NU EENS NAAR VROEG WAARóM ZIJ GEWELD EN INTIMIDATIE manifesteren. Maar nee, de schuld ligt altijd weer bij de ander! Terwijl zij zelf (politici) altijd “ja” naar boven en “nee” naar beneden knikken. Wát een mensonwaardig steekspel!

 9. Zoals overal elders op de Wereld zullen er eerst ernstige ongelukken moeten gebeuren met politieke slachtoffers.
  Voor dat de politieke top plots wakker schrikt en naar het volk gaat luisteren alleen is het dan te laat voor hen.
  Want zachte dokters maken stinkende wonden.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.