Gemeenten vinden kosten jeugdzorg belangrijker dan goede zorg voor kind

Gemeenten schieten te kort als het gaat om jeugdzorg. Dat concludeert de Kinderombudsman Marc Dullaert vandaag in een kritisch rapport. Gemeenten gaan ‘omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind’. De toegang en kwaliteit van de jeugdzorg wordt daardoor bedreigd, aldus Dullaert. Met schrijnende gevallen tot gevolg.

De recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten moest leiden tot snellere, samenhangende hulp op maat voor kwetsbare kinderen en een vermindering van de regeldruk voor professionals, maar dat is volgens de Kinderombudsman nog niet gelukt. ‘Het is logisch dat zo’n ingrijpende operatie tijd vraagt’, aldus Dullaert. ‘Anderzijds zie ik dat er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen.’

De Kinderombudsman oordeelt hard in zijn tweede rapportage over de jeugdzorg na de decentralisatie. Hij vindt dat gemeenten steeds vaker sturen op kosten in plaats van kwaliteit. Dullaert in het AD: ‘Sommige ouders worden onder druk gezet om hun kind een andere behandeling te geven dan de beste’.

In het AD geeft Dullaert een schrijnend voorbeeld van een zestienjarige jongen die volgens zijn huisarts en kinderpsychiater voor een behandeling moest worden opgenomen. De gemeente ging in eerste instantie akkoord, maar wees de behandeling later alsnog af omdat de kliniek zich buiten de regio bevond. De gemeente vroeg daarna aan de ouders of hun zoon niet gewoon een lastige puber is en ze wel beseften dat de behandeling €10.000 per maand kost.

Gemeenten willen kinderen per se in de eigen regio laten behandelen omdat dat goedkoper is. Ze hebben vaak namelijk geen zorg buiten de regio ingekocht. Hulpinstellingen en klinieken buiten de regio zorgen om die reden vaak voor financiële tegenvallers in de gemeentelijke begroting.

Ook op de bureaucratische rompslomp heeft de Kinderombudsman kritiek. ‘Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat het vaststellen van de hulp voor een kind vaak veel tijd kost. Gemeenten steggelen onderling over bij welke gemeente een kind hoort. Of discussiëren met andere instanties over onder welke wetgeving en dus in welk potje een kind valt.’ Dit ‘bureaucratisch getouwtrek’ leidt volgens Dullaert tot onnodige wachtlijsten.

De Kinderombudsman is wel positief over de jeugdhulpprofessionals en gemeenteambtenaren. Die zouden ‘gecommitteerd zijn om van de stelselwijziging een succes te maken’. Die doen inderdaad hun uiterste best en proberen daarmee recht te houden wat beleidsmakers eerder kromtrokken.

(Bron: AD, dekinderombudsman.nl)

7 Reacties op Gemeenten vinden kosten jeugdzorg belangrijker dan goede zorg voor kind

 1. Bas van Stapelberg // 28 oktober 2015 om 18:23 // Beantwoorden

  Dit was ook de bedoeling van de politieke partijen. overhevelen naar de gemeente, ambtenaren die blij zijn dat ze hun naam kunnen schrijven. En dat moet deze taken uitvoeren, arme kinderen.

 2. En wederom een effect van de “bezuinigingspolitiek” van Frau Merkel . Een “aanpak” zoals al eerder in tal van ook andere dossiers geconstateerd, penny wise pound foolish blijkt te zijn. Met daarbovenop een hoop onnodig menselijk leed.En een verzwaring van de zorgkosten
  Zoals geconstateerd bij van Rijn, de politieke en financiële belangen( en doelen) prevaleren. Het doel ( nl mensen ondersteunen) is ondergeschikt. Komt nu ook wederom terug bij het FYRA echeck. En noem maar op..
  De club van Den Haag, de politieke netwerkjes,mensen die al jaren in de politiek clubjes verkeren , posities, belang van verkiezingen de gevolgde neo liberale lijn als antwoord en oplossing voor tal van problemen ( naar amerikaans voorbeeld, en die amerikanen zelf er nu achter komen dat de geldpomp dringend renovatie behoeft. De gecreerde tweedeling van “rijkman / investeerders/ de “geslaagden vs de groeiende groep onderklasse in kwestie de slachting van de middenklasse werkt niet) Neen , ze komen erachter dat het uitsluitend het belang van de geldcreators, geld innners, kortom de banken en de beurzen en grootkapitaal heeft gediend EN dus niet het algemeen belang.
  Alles is namelijk gericht op het maken van winst. Het ontwijken van belasting. Zo goedkoop mogelijke arbeid. Dus over de rug van de energie, talenten , bloed , zweet en tranen van de medemens winst produceren. Ziek, handicap, burn-out, , afgeschreven.
  En daar staat de neo liberale politieke lijn voor.
  Liefst helemaal geen bijstand.
  Er bestaat geen wetgeving die de grootkapitalisten verplicht te investeren zodat er werkgelegenheid ontstaat , zoals de wetgever het individu verplicht en gecontroleerd in de bijstand dient te solliciteren.
  Er bestaat geen quotomwet die werkgevers verplicht een leeftijden beleid te voeren naar afspiegeling van de bevolking.Dus bij vergrijzing heb je meer oudere werknemers in dienst.

  Helaas bestaat de politieke strategie van de neo liberlaen eruit om middels partijen als de VVD de tweedeling te vergroten, liefst de bijstand uit te bannen, zorg uit te bannen en exclusief te houden voor de “geslaagden”. Er is dan ook geen sprake meer van een samenleving maar van een verdeeldheid van individueen kunstmatig in stand gehouden door wetgeving.

 3. Het gevolg van deze tweedeling is. Een slachting onder middenstanders.
  De lasten verzwaren ( het kiezerspeeltje van de VVD, het afschaffen van de middenstanders en tegelijkertijd de creatie van de zzp er ( zo goedkoop mogelijke arbeid).
  Maar bovenal de import ( lees creatie) van extremen gedachten-goed. Polarisatie dus. Met alle negatieve gevolgen vandien.
  Het was juist de verzorgingstaat die antwoorden en ruimte voor oplossingsrichtingen bood ( gelijkheid in behandeling en kansen voor ieder mens , welke leeftijd of ziekte je hebt).
  Met de keuze de verzorgingsstaat af te schaffen ( naar amerikaans voorbeeld en zogenaamd uit angst dat 60 miljoen op drift geslagen vluchtelingen naar NL ( of Europa) komen omdat er hier een verzorgingstaat is).
  Het is juist dat investeren in een verzorgingsstaat vele banen en antwoorden ( en de noodzakelijke rust) had gegeven op deze , vluchtelingen als gevolg van oorlog en menselijke uitbuiting,
  Grootkapitaal heeft een morele verplichting jegens de verzorging van eenieder in de maatschappij. Deze morele verplichting wordt niet ( vanuit het vertrouwen van de bevolking) opgevolgd.
  Het belangrijkste signaal is de bankencrisis, de renteswaps etc.
  Het is nu dus de taak van de wetgever deze morele verplichting om te zetten in wetgeving.
  Als uit berekeningen blijkt dat er 5400 miljard belastingvrij in het buitenland geparkeerd staat ( het gevolg van jarenlang neo liberaal beleid)is er dus geld genoeg om ( de staatschuld af te lossen) de zorg te optimaliseren etc etc etc.
  De bezuinigingspolitiek van Frau Merkel is naar mijn mening een politiek uit angst geboren.En getuigd van een afhankelijkheid van het geldsysteem ( de EURO) Wie angst zaait zal angst oogsten.
  Het is weg te moffelen onder de neo liberale stroming ( die ook volgend de OESO en het IMF) met feiten onderbouwd bewezen niet werkt.
  Er is leiderschap nodig om de disbalans op te heffen en niet langer te buigen voor de a moraliteit van het huidige geldsysteem.
  Wij zijn niet eenzijdig afhankelijk van het vertrouwen van de bankier in onze mogelijkheden kredieten en hypotheken ( geld uit het niets gecreerd ) met rente terug te betalen. Er is een tweezijdige afhankelijkheid nodig. Namelijk wij dienen erop te kunnen vertrouwen dat de banken fatsoenlijk met geldcreatie om kunnen gaan. Dit vertrouwen is ondermijnd. Er is nog immer sprake van a moraliteit.
  De politiek ( de wetgever dus) dient dan met wetgeving de oorspronkelijk functie van banken te herstellen en , met het oog op innovatie van de geldpomp , en de met feiten onderbouwde stelling an het imf en oeso dat neo liberaal beleid niet werkt, het exclusieve recht van geldcreatie en gelddistributie bij banken ( prive personen dus) weg te halen.
  Er is dan geen bezuinigingspolitiek noodzakelijk.
  Alleen al bij NL is er sprake van 5400 miljard aan kapitaal in het buitenland. Slecht 10 / 20 % inleveren aan de schatkist.
  einde discussie over jeugdzorg.

  Maar bovenal zal de disusie over fiat monetair geld kunnen gaan over beschaving, een samenleving ( geen tweedeling meer), maatschappelijke bedrijven , zorg in dienst van kwaliteit van leven in plaats van zorg in dienst van grootkapitaal en efficientie in een arbeidsproces, klimaat, etc.

  Het is beschamend voor een PVDA dat deze partij heeft gebogen voor de angspolitiek en op deze wijze gedwongen wordt en is neo liberaal beleid in en uit te voeren.
  Het is eveneens beschamend dat volstrekt van de realiteit losgetrokken vvd’ers in een populistiche “havikken” stroming de NL bevolking ( en alles wat is opgebouwd) neo liberaal ( sloop) beleid ( onder de noemer achterstallig onderhoud) ten faveuren van hun individuele imago binnen de EU (o.a. de hongaarse, zweedse havikken) invoeren.

  Dit beleid creert dus “de nederlandse volksunie”.
  Verdere versplintering.
  Opheffen van VVD en PVDA tot gevolg.

  Nogmaals. Neo liberaal beleid sloopt bevolkingen, creert tweedeling en versplintering van het politieke landschap.
  De landelijke politici worden individuen met individuele belangen die prevaleren boven het algemeen belang. Zie het Fyra echeck. Zie dossier van Rijn. Etc. Etc. Etc.
  Vervolgens worden gemeenten en provincies belast met de uitvoering van de “bezuiniginspolitiek” in kwestie dus penny wise pound foolish.
  De gevolgen.. nog meer onnodige menselijk leed , machteloosheid, en dus afreageren en reacties met geweld en bedreigingen.
  En dan roepen dat het gaat om het debat , het woord.
  Natuurlijk is dat waar.en is geweld verwerpelijk.
  Alleen wordt vergeten dat het woord in Den Haag wordt omgezet in Wetten. Is er alleen debat over inkomenspolitiek , bijstandpolitiek, zorg en zieken politiek. Geen debat over innen belastingen van de 5400 miljard ( gecreerd geld door banken en belastingvrij weggesluisd) Dus inkomenspolitiek voor de gecreerde rijken.

 4. Bas van Stapelberg // 29 oktober 2015 om 13:26 // Beantwoorden

  Ja Yep dat is een prima analyse. De vraag om en of er actie is tegen te ondernemen. Hoelang gaan ze er mee door? Op een gegeven moment moet de bevolking dit niet meer pikken.

  • Beste bas, die opstand is al gaande.
   Zie de verharding en toon van het vluchtelingendebat. Ik pleit voor geweldloos verzet. En gebruik mijn stem om te verduidelijken wat oorzaak is en gevolg. In de hoop dat mensen zich organiseren. Zelf een transparante centrale bank en kredietbank met een munt naast de euro starten. Dat is namelijk de enige manier. Nu is de mens verworden tot een verhandelbare grondstof.

 5. Geldcreatie in dienst van iedereen. Het algemeen belang dus.

 6. Tja…dan zullen we zelf voor onze eigen jeugd moeten gaan zorgen…maar in hoeverre dat mogelijk is als je al een drukke baan hebt, het huishouden, vrienden en familie, enz..
  Als dat niet lukt, zullen we de gevolgen allemaal (als maatschappij) wel ondervinden…meer ‘gestoorde’ mensen op straat, mensen met allerlei problemen, schulden, daklozen, verslaafden, enz. met Amerika als ons grote lichtende voorbeeld..

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.