VVD en PvdA starten met voorbereidingen verkiezingen

Los van elkaar zijn de coalitiepartijen PvdA en VVD begonnen met de voorbereidingen van de verkiezingen. Er is in beide partijen een commissie gestart met een nieuw verkiezingsprogramma. In de VVD-commissie zit onder meer de begin 2014 weggestuurde oud-staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. Bij de PvdA schuift voormalige senator Adrie Duivesteijn aan. Hij was eind 2014 een van de drie opstandige PvdA-senatoren die het zorgplan van minister Schippers wegstemden. De verkiezingen zijn volgens de planning op 15 maart 2017.

Afgelopen week kondigden beide partijvoorzitters een programmacommissie aan. VVD-voorzitter Henry Keizer twee dagen na de PvdA. In de VVD-commissie zitten naast Weekers onder anderen ING-commissaris Robert Reibestein en voorzitter van de Raad van Bestuur van pensioenfonds APG Dick Sluimers.

De PvdA-commissie staat onder leiding van de oud-staatssecretaris in het kabinet Den Uyl Wim Meijer. Naast de eerder genoemde Adri Duivesteijn schrijven ook oud-Rekenkamerpresident Saskia Stuiverling en de Kamerleden Henk Nijboer en Martijn van Dam mee. Ook de directeur van Pinkpop Jan Smeets is erbij.

De installatie van deze commissies is op zich niet zo bijzonder. Wie leest eigenlijk die verkiezingsprogramma’s? En wie de programma’s uit 2012 nog eens checkt, struikelt over de niet nagekomen beloften. Wel bijzonder is de timing, anderhalf jaar voor de verkiezingen.

Regeren is vooruitzien en kennelijk houden de ideologische tegenpolen rekening met een coalitie-ongeluk.

Rutte 2 lijkt klaar. Het regeerakkoord is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer geloodst. Nieuwe grote besluiten komen niet meer van de grond, terwijl die volgens veel critici wel nodig zijn. De noodzaak van een helder vluchtelingenbeleid, een aanpak van de werkloosheid, een nieuw belastingstelsel: het kabinet krijgt het niet meer voor elkaar. Bovendien is er volgens steeds meer economen een nieuwe recessie op komst. Als dat zo is, kunnen we daar geen impotent kabinet bij gebruiken.

Rutte 2 hobbelt met een beetje pech in 2016 weer van het ene opstootje naar het andere, constant bezig met zichzelf, en intussen vormen ze een sta-in-de-weg voor elke effectieve aanpak. Verkiezingen zijn inderdaad zo gek nog niet.

(Bron: volkskrant.nl)

9 Reacties op VVD en PvdA starten met voorbereidingen verkiezingen

 1. Mijn persoonlijke hoop is dat elke eurofiel neoliberale partij gedecimeerd wordt.
  Er valt vanuit die hoek geen enkel perepctief voor de gewone bevolking te verwachten
  Wie een aantal indicatoren er bijhoudt voor de Rutte kabinetten kan niets anders constateren dat deze kabinetten zeer nadelig zijn geweest voor het gewone volk- pak’m beet: 85% +/-
  -werkgelegenhei knudde
  -vergroting vn ongelijkheid en groei armoede
  -de herb vormingen? Zonder dat waren we beter af geweest
  -enrom stom in sociale oplossingen
  -veel te dure hobby’s, m.n. EU, luxe pron blemnen en verkeerde besluietn zoals +/- 15 miljard verlies nemen op de ABN AMRO terwijl dit gezen kan worden als de kip met gouden eieren
  -bureauctaische spilzucht metpennie wise , pound foolish
  -exponentiele stijging van staatsschuld, Big Spender..Aan zien en reputatiemenagement
  -crisis om de neoliberale ideologie in de bevolking te activeren met misleiden Gutmensch preken
  Valse moraal eb bizarre mensvisie met eugenetische opvattingen over succesvolheid.Wie daar niet aan voldoet is/wordt overlast.
  -primaat op economie waaraan mensen en principes ondergeschikt worden gemaakt in plaats van andersom
  -geld is macht,het meeste geld krijgt de grootste zeggensmacht..maar goed dat er nog geen superrijke varkens zijn..
  -de bevolking iopgeofferd aan de EU en straks TTIP meta ls bekangrijkte import het Anerikanisme(De VS: de slechtste samneleving op de hele wereld…en da moet het bij ons ook worden omdat neoliberaal(dar heten ze Republikeinen) er zo goed in gedijt.
  -winsten privatiseren en lasten/koten nationaliseren..het volk betaalt de lasten en de verrijking van degenen die al geld voldoende hebben..(bijv al via EU subsidies waar het volk geen barst van ziet)
  – te dure hobby: de EU
  -de laate , maar zeker niet de minste.. het del heiligt alle middelen ook al gaat dat ten koste van anderen bijv. de zorg, de Klijnsmaiaanse opvattingen die onuitvoer blijken..het hoofd i op hol.. en daar mogen wij dan volop van meegenieten.DE slachtoffers zijn collateral damage.

  En dit alles dus in in duidelijke ondemocratische praktijken.Die D in het logo van partijen steelt alleen nog maar misleiding voor.
  Des temeer “D” des te minder volksinspraak

  Nou en dat moeten we dus bij verkiezingen even gaan rechttrekken.

  ik twijfel er niet aan dat de komende programma’s weer mooi weer zullen spelen vol beloftes.., maar vertrouw nooit op een reptielenbrein dat nog in de 19e eeuw gelooft en hun staus conform willen houden

  Laat ook voor hen hun eigen bedachte regels en wetten maar gelden , m.n. die zaken die anderen narigheid hebben bezorgd, werkeloos zijn geworden, armoede..Hooguit jaarcontract met een mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging van een jaar bij samenlevingsnuttige productie waarbij het volk het nut van de productie mag bepalen via en referendum..(wennen ze daar ook maar aan..als geldt voor hen ook volkdiscriminatie en politieke waanideeen..
  Slechte score: er uit met jou.
  Dan worden de ebackbenchers ook eens verwijderd
  Teveel EU..pas op je gedrag..enz.

  Kortom: no iet het godje maar het wérknemerschap van politici vorm geven.
  Het wordt tijd voor andere arbeidsvoorwaarden voor politici..maar hoe regel je dat??

  Onze politici zijn in dienst van de bevolking, maar ze maken er een persoonlijk belangenspel van en dat moeten we arbeidsrechtelijk gaan aanpakken.
  Dus geen afwezigheid meer, dus gene eeuwig stilzwijgen, hooguit ene jaar klungelen want anders vlieg je er uit.Meer aandacht voor belangen van de bevolking
  Kortom: een algemene normalisatie zonder jarenlang wachtgeld of luxe ontslagregelingen..
  Dan wordt politicus een vak, net als andere vakken/beroepen

  Neem dat maar op in je partijprogramma als je het lef hebt.

 2. Bas van Stapelberg // 28 september 2015 om 20:31 // Beantwoorden

  Ik hoop het ook dat de VVD uit zal komen op een paar zetels (liefst 0) en dat de PvdA ook uit zal komen op een paar zetels. Maar ik denk ook dat het ijdele hoop is. Pinokkio hoeft slechts het woord ‘duizend euro’in zijn mond te nemen en de Nederlandse bevolking stemt weer VVD. Laatste verkiezingen was het schrikken 41 zetels? Hoe is het toch mogelijk dat een partij die alleen maar beleid voert voor mensen met een inkomen vanaf 150.000 netto per jaar. Hooguit 2 zetels zouden zij moeten halen. En de PvdA, met Euculipta achter haar rollator die bijstandsgerechtigden tot het bot vernedert met haar participatie shit. Gaan vegen met een oranje hesje, ja dan maak je meer kans op betaald werk als je dat doet. En doe het maar anders krijg je minder bonnen voor de voedselbank, PvdA 2015.

 3. Ze zien de bui al hangen en nemen daarom vast een voorschot!Weg vegen die linkse troep!

 4. De tijd voor verandering is aangebroken. Misschien dat onze Mark zijn oude schoolboeken weer eens in gaat kijken hoe de historie verhaald over gedragingen van de Bevolking wanneer deze er genoeg van heeft uitgeknepen te worden door de elite.

 5. We hebben inderdaad en natuurlijk grote behoefte aan verandering, met name van onze wijze van onderwijs!

  Ik stuitte op een mooi voorbeeld op dit gebied:
  http://www.veerhuis.nl/et/
  http://www.economytransformers.com/over-economy-transformers/
  In andere Europese landen zullen ongetwijfeld gelijksoortige initiatieven plaats vinden. Onze politici zitten echter [bijna] allemaal in de angststand en zullen deze broodnodige vernieuwingen niet in ogenschouw nemen! M.a.w., we zullen dit zelf moeten doen.

 6. We hebben inderdaad en natuurlijk grote behoefte aan verandering, met name van onze wijze van onderwijs en van economie bedrijven!

  Ik stuitte op een mooi voorbeeld op dit gebied:

  http://www.veerhuis.nl/et/
  http://www.economytransformers.com/over-economy-transformers/

  In andere Europese landen zullen ongetwijfeld gelijksoortige initiatieven plaats vinden. Onze politici zitten echter [bijna] allemaal in de angststand en zullen deze broodnodige vernieuwingen niet eens in ogenschouw nemen! M.a.w., we zullen dit zelf moeten doen.

 7. Hoe het mogelijk is dat de VVD zoveel zetels haalt?
  De VVD had slechts 15,8 % van de stemmen. Echter door de minimale opkomst en de versplintering ( aantal politieke partijen) leidde dit tot 41 zetels.
  Door het populisme ( en het populair maken van het populisme, onbedoeld effect van de media, de nieuws items). De regie die de politiek voert over de media door “nieuws” te genereren door in en uit te zoomen op onderwerpen en het wel of niet toestaan van interviews over onderwerpen en hiermee dus de aandacht af te leiden.

  Het wordt dus inderdaad de verantwoordelijkheid van de journalistiek om duidelijk te berichten over de intrinsiek gedreven politieke waarden van de politieke partijen ( wat betekend neo liberaal beleid eigenlijk, welk mensbeeld, welke waarden in de samenleving heeft men voor ogen, thrickle down economie, wel collectiviteit versus geen collectiviteit) ( VVD is overigens tegen elke vorm van collectivteit hetgeen betekend een ondermijning van de solidariteit en slechts hoop op charitiviteit. Want charitas ( de rijken ondersteunen de armen met giften) wordt geen wet.

  Voorlichting aan alle lagen van de bevolking dat er een geldpomp bestaat. Voorlichting over de 5 mantra’s van marktwerking die niet bestaan maar wel worden aangevoerd door met name de VVD ( Volkwagen!!!) . Een doorkijk dus op de politieke “drogredenenen” als het gaat om bezuinigingen.
  EN het wordt hoog tij dat dat er politieke innovatie komt. Het oude links rechts spelletje van posities in de maatschappij werkt niet meer.

 8. En beste lezers.
  ALLE bezuinigingen hebben maar 1 doel en dat is dat NL met het verdrag van maastricht in 1 tandem met MERKEL de bezuingingspolitiek aan alle landen heeft opgelegd.
  Dus het terugdringen van de overheidsschuld tot max 60%.

  Door de eerdere liberalisering ( de verworven vrijheden) van centrale en private banken en de beurzen is het in stand houden van sociale zekerheid alleen mogelijk via belastingdruk op arbeid. Er bestaat namelijk geen enkele wettelijke belastingmaatregel die de gelibariseerde banken en beurzen verplicht laat meebetalen aan socialezkerheid. Dit terwijl 90 % van al het uit het niets gedrukte geld zich in deze virtuele economie bevind. Daarom werkt de thickle down economie theorie dan ook NIET!!!

  Als de overheidschuld terug moet worden gedrongen kan dit vrijwel alleen maar door bezuinigingen en “hervormingen” op het vlak van sociale zekerheid. ( en dus ook de pensioenen).
  En of je nu PVDA, CDA of SP of PvDD of PVV bent. Maakt geen bal uit.
  Wel als het gaat om collectiviteit.
  De rechterflank. Met als aanvoerder de VVD willen graag de thrickle down economie zien werken en zien het bestaan van linkse partijen als belemmering hiervoor. Helaas voor hen is links niet het probleem.
  Volkswagen onder andere wel en velen zullen volgen.

 9. Er is tot op heden ook nog niemand die een sluitend antwoord heeft kunnen geven op mijn statement: “Wanneer wordt er verantwoording afgelegd waar het bezuinigde geld gebleven is.” Jarenlang hebben we aan moeten horen dat er bezuinigd moet worden om allerlei, zoals nu blijkt, vage redenen. Wat is er eigenlijk gebeurd met dat geld? Is het teruggeinvesteerd zodat het slechtlopende bedrijf beter is gaan functioneren of is het uitgekeerd aan een per direct aangetrokken extra bestuurslaag die niets weet maar wel heel veel geld kost? Onttrekken van kapitaal aan het bedrijf wordt dat ook wel genoemd.
  Zoals we allen weten is het laatste gebeurd en ook daarom zullen er nog heel wat grote onbestuurbare geldverslindende bedrijven verdwijnen.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.