Gemeenten slordig met privacy van kinderen in jeugd-ggz

Circa 20 procent van de ouders in de regio Amsterdam betaalt inmiddels de psychologische zorg voor het kind liever zelf. Ze vrezen namelijk dat de privacy niet in goede handen is bij de gemeente. Een Leidse kinderpsycholoog denkt dat in zijn regio een kwart van de ouders liever zelf betaalt om van de gemeente af te zijn. Reden is de slordige omgang met privé-gegevens van patiëntjes in de ggz. NRC handelsblad deed een steekproef onder 21 jeugdpsychologen en kwam tot de conclusie dat zij bijna allemaal dezelfde ervaring hebben: gemeenten handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Zo vragen gemeenten aan jeugdpsychologen vertrouwelijke informatie over patiënten te mailen. Dus via gewone, onbeveiligde e-mail. Gemeenten, sinds dit jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zijn verplicht volgens artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens informatie beveiligd uit te wisselen. ‘Versleuteling van data, zeker dit soort gevoelige gegevens, is altijd noodzakelijk’, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens (DPB) in NRC Handelsblad. Gewoon e-mailverkeer is niet beveiligd.

Er is weliswaar een beveiligd communicatiesysteem speciaal voor berichten van zorgverleners, alleen functioneert dat nog lang niet in alle gemeenten. Tot die tijd vraagt bijvoorbeeld de regio IJmond (Heemskerk, Beverwijk, Velzen) de patiëntengegevens op de huis-tuin-en-keuken-manier te mailen. Het burgerservicenummer, de zorgafname en andere zeer persoonlijke gegevens worden door IJmond via de mail bij de zorgverleners opgevraagd.

Een jeugdpsycholoog die in een aantal Gelderse gemeenten actief is, wilde eens weten wat er op het stadhuis precies met de gegevens gebeurt, en wie die inzien. ‘Op mijn uitdrukkelijke vragen hierover zegt een beleidsmedewerker sussend dat ze daar heel zorgvuldig mee zouden omgaan. Maar van een privacyprotocol hadden ze nog nooit gehoord’.

Een Zeeuwse gemeente wilde een psycholoog niets zeggen, want ‘de ouders die dat willen weten, moeten dat maar zelf vragen’. Ook deze houding is in strijd met de wet. ‘De verwerking van gegevens is pas behoorlijk als de gemeente aan behandelaars en ouders laat weten wat er met de informatie gebeurt’. ‘De gemeente moet betrokkenen informeren’, stelt een woordvoerder van het CPB in NRC.

Veel gemeenten kunnen kennelijk niet meer voldoen aan de wet. De overheveling van de zorg naar gemeenten is grotendeels goed gekomen door de grote inspanning van gemeentenambtenaren. Dat hun kunst en vliegwerk ten koste ging van de kwaliteit was te voorzien. Het was het huidige kabinet, en verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn die Aken en Keulen op één dag wilden bouwen. Het wankele bouwwerk staat, maar je moet niet vragen hoe.

(Bron: NRC Handelsblad)

2 Reacties op Gemeenten slordig met privacy van kinderen in jeugd-ggz

 1. veel te veel bureaucratische stations, veel teveel bureaucratische ogen,veel te weinig solide werkwijzen en veel teveel persoonlijk opvattingen en moraal van nitwit bureaucraten die een eigen persoonlijke code hanteren(lijk EU en nationaalpolitiek wel)Elke ambtenaar kan zo binnenwandelen..
  Dat is het beroerde als alles via gemeenten gaat verlopen..het wordt onderdeel van hun (ego) cultuur.

  In de gezondheidszorg kan dit ook.
  trek een witte jas aan met een stethoscoop op zak en wandel zo de informatieopslag met dossiers in..en je kan zo een tas vol meenemen.Bureaucratie en informatieopslag is een heel matige combinatie als het om veiligheid en privacy gaat.

  Je moet gewoon er voor zorgen dat je niet in de lokale cultuur opvalt en besstaande gang van zaken volgt.

 2. De mens als economische unit.
  Tja dan heb je alle info over die mens nodig.
  Van waarde.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.