Kabinet spendeert 5 miljard aan eigen pr, terwijl staatsschuld stijgt met €480 per seconde

Het kabinet gaat komende dinsdag, Prinsjesdag, cadeautjes uitdelen ter waarde van 5 miljard. Die miljarden gaan naar van alles en nog wat, maar eigenlijk is het vooral campagnegeld. De coalitiepartijen doen het namelijk nog steeds slecht in de peilingen en de verkiezingen van 2017 -of eerder- komen langzaam in zicht. Het kabinet wil zo graag weer in een goed boekje bij de kiezer komen, dat men daar best 5 miljard voor over heeft.  Intussen stijgt de staatsschuld met 480 euro per seconde.

Eerst het zuur, dan het zoet, vond premier Balkenende al. Wat hij er niet bij zei, was dat het ook electorale voordelen heeft dichterbij de verkiezingen cadeautjes uit te delen. Het geheugen van kiezers is namelijk kort, weet Den Haag.

Aan het begin van de zomer kondigde het kabinet de lastenverlichting al aan. Het was tijd voor goed nieuws: 5 miljard gaat terug naar de burgers. De coalitiepartijen mochten elk wat ‘goede doelen’ uitzoeken. Zo steekt de PvdA onder meer 290 miljoen in de toeslag voor de kinderopvang en gaat er geld naar een ruimer ouderschapsverlof. Ook spenderen de sociaaldemocraten 100 miljoen aan de sociale werkplaatsen, en 20 miljoen voor schadevergoedingen aan getroffen pgb-houders.

Ook de VVD, de partij die altijd hamert op een gezonde financiële staatshuishouding, kan niet achterblijven. De liberalen staan er immers ook niet best voor in de peilingen. Ze gunnen het leger voortaan elk jaar 250 miljoen extra.

Het valt te hopen dat het economische wonder nu eens aanbreekt. Die bezuinigingen waren toch niet voor niets? Maar het kabinet voelt de bui al hangen en vraagt ons onze nuchterheid te bewaren. Dat vraagt Rutte 2 niet zomaar. Men vreest mogelijk nieuwe economische malaise. Uiteraard zijn de internationale ontwikkelingen bedreigend voor onze economie, maar die bezuinigingsrondes van de laatste jaren moesten Nederland toch gereed maken voor de toekomst? Kennelijk alleen voor een hele zonnige toekomst.

Onder het mom van achterstallig onderhoud werd de afgelopen jaren fors gesneden en bezuinigd. Wie weet straks, bij de verkiezingen in het voorjaar van 2017 -of eerder- nog dat deze coalitie 14 miljard bezuinigde en de lasten met 7 miljard verhoogde. Over de laatste vijf jaar, dus inclusief Rutte I, kregen bedrijven en burgers zo’n 20 miljard euro aan lastenverzwaringen voor de kiezen, en werd er intussen voor circa 50 miljard bezuinigd en vertimmerd.

Het maakte Nederland niet beter, maar kwetsbaarder. De bezuinigingen op defensie worden nu al met het schaamrood op de kaken teruggedraaid. De zorg is uitgekleed, de politie-organisatie is een puinhoop, studenten moeten zich voortaan diep in de schulden steken en de woningmarkt is volkomen vastgelopen. Het aantal werklozen explodeerde de laatste jaren, net als het aantal bijstandsgerechtigden. Over de in 2014 beloofde 100.000 banen horen we niets meer. Hoezo klaar voor de toekomst?

Symbolisch is het lot van de ooit zo tevreden scheefwoners. Die worden met een riek in de rug naar de hypotheekbank gedirigeerd. Het is wachten op de eerste zorgverzekeraar die zorgleningen aanbiedt om de groeiende zorgkosten nóg verder op de burgers af te wentelen. Door dit kabinet lenen Nederlanders straks meer dan ooit. De staatsschuld neemt intussen met 480 euro per seconde toe.

De 5 miljard euro was eigenlijk bedoeld als smeerolie voor een nieuw belastingplan. Een belastinghervorming is namelijk hard nodig om Nederland écht gereed te maken voor de toekomst, oordelen bijna alle economen en experts. Hoe symbolisch, dat juist deze belangrijke maatregel maar niet uit de vingers van Rutte c.s. komt.

Maar ja, welke kiezer herinnert zich dat nog in 2017?

(destaatsschuldmeter.nl, De Telegraaf)

6 Reacties op Kabinet spendeert 5 miljard aan eigen pr, terwijl staatsschuld stijgt met €480 per seconde

 1. de eurofiel neoliberalen hebben zoveel dure hobby’s en wensen dan ook nog wat feest te vieren met illusies van goed voor het volk te zijn..
  De staatsschuld is bizar gegroeid..exponentieel met Rutte c.s.
  De “verbouw” slorpte de miljarden weg 20 miljard per half jaar..zelfs met bezuinigingen..Nooit tering naar de nering maar decadente orgiepraktijken..uiteraard ten koste van anderen..Onze werknemers (want dat is deze regering) voeren een eigen belang..niet langer voor de bevolking.
  Normaliter wordt zo’n werknemer acuut ontslagen..
  neoliberaal viert feest..en heeft motto’s voor de bevolking
  Juist goed om wat meer armoede te leiden, juist goed om geen inspraak meer te hebben, juist goed om met financiele terreur benaderd te worden en juist goed om de macht, geld, reputatie en eigenbelang te dienen..
  Geen gelijkheid. kom zeg..! Money talks..

  Er zijn geen volksvertegenwoordigers meer..er zijn gewoon belangengroepen die partij heten met pretenties en enorm veel inteelt produceren en dol zijn op pootje haken van een andere partij.Dat is hun dagtaak..
  Ad rem zijn staat voor slimheid..en mooie woorden voor inspiratie..
  Psychiatrisch domein.

  Wat straks .. als extra’s uitgedeeld wordt binnen en na een half jaar 3 voudig teruggehaald wordt om de ruimhartige kosten te dekken voor de illegale arbeidsmigranten, gelijkheidstrevers uit Afrika en ook nog de opvang van echte vluchtelingen..

  Massale instroom die pas stopt bij grenscontroles en massale uitzetting, anders slibben we dicht..

  Natuurlijk is dit een opmerking van een ongevoelig iemand,een racist asociaal,discriminant en de hele reeks geconditioneerde reflexen..Asscher kan het maar niet laten..
  Maar ik moet iedereen toch teleurstellen..als we de in stroom niet botweg stoppen in de EU dan loopt deze pas af bij zo’n anderhalf miljoen mensen..de sociale voorzieningen kun je voor die tijd al afschaffen.

  De oplossingen zijn voorhanden maar die oplossingen worden niet gehanteerd omdat deze niet uit eigen neoliberale koker komen..die koker denkt dat alles zijn prijs heeft en dat de met geld alles kunt afkopen..
  En wie gaat dat geld leveren..? Juist ja..

  zelfs de emo-hypers gaan dan en andere taal spreken.
  Dit kabinet creeert gewoon meevallers door lastenverzwaringen..we kopen de boel wel af…en iedereen betaalt..

  Gek genoeg doen we dat NIET bij onze armoede..die wordt alleen maar vergroot..maar voor de wereld moeten we natuurlijk ruimhartig zijn..Hypocrisie ten top.Illegaal bereik je meer dan legaal..Moet niet vreemder worden..Illegaal een VIP, legaal de lul..te gek voor woorden

  VNO NCW gaat selectief screenen onder de illegale arbeidsmigranten ( die uit veilige gebieden komen en doorgaans goed zijn opgeleid)
  Grappig: dat doen ze niet onder de eigen werkelozen…(te duur natuurlijk..)

  De instroom blijft doorgaan zonder triage en uitzetting..de anderhalf miljoen komt en de EU implodeert nog eens op die volksverhuizing.

  En daarna komen de gevolgen in het vizier.
  Saoedi Arabië staat te popelen om faciliteiten en moskeeen voor moslims te leveren..( geek. die fiannciren ook de opvang “elders”net zoals VVD en PvdA willen..)
  En IMMER Gutmensch staat er bij en kijkt er naar..een ongewenste ontwikkeling..tja..
  Sommigen gaan denken..”So notwendig war es auch nicht hinterher..”
  De emo-hype met het Gutmenschfascisme wordt een venijnige douche..

  Nog los van de aanslagen..

  Krijgt Wilders toch nog gelijk?

 2. IK HERHAAL

  Dus…
  De 1200 miljard van Draghi ( de quantitatieve ease) verdwijnt voor 92% naar de virtuele economie en voor slechts 8% naar de reele economie.
  De Gelden die moeten worden opgehaald ( de belastingen) om de overheidsschuld af te lossen en te verminderen worden gehaald middels belastingwetgeving uit de reele economie. Sociale zekerheid wordt betaald middels belasting of premiegelden gehaald uit de reele economie.

  Dit is dus het probleem. Er is geen of nauwelijks belastingwetgeving of premiewetgeving die de virtuele economie een bijdrage laat leveren voor sociale zekerheid, verlaging lasten op arbeid etc etc etc.
  Terwijl het overgrote deel van het uit het niets gecreerde geld ( 92%) zich daarin bevind.

  Het is/ zijn politieke keuzes die deze situatie in stand houden.
  Het is een beschamend excuus dat continu de EU ( er is nog geen politieke unie) gebruikt wordt om deze uit de hand gelopen disbalans in stand te houden.
  Sterker nog, de bezuinigingspolitiek ( verdrag van maastricht) en door Merkel met name de politieke focus op de bezuinigingspolitiek zorgt er dus voor dat overheidsschulden terug moeten worden gedrongen met alleen belasting en premie gelden uit de reele economie. DUS
  kan dit alleen maar via het verminderen van de levensstandaard ( afbraak sociale zekerheid).

  Inmiddels worden door OXFAM, IMF OESO etc steeds nadrukkelijker aan de dames en heren politici voorgehouden dat de thrickle down economie theorie ( het neo liberale technocraten beleid, dus het niet meer belasten en premieheffen op de virtuele economie) NIET werkt.

  Zodra kapitaal in aandelen etc vastzit wordt dit niet belast ( hoogstens een fractie ervan zodra er dividend wordt uitgekeerd)
  De vermogensrendementsheffing ( belastinghervorming) van het kabinet wordt pas succesvol als duidelijk wordt welk soort bezit leid tot vermogen.
  Overheden worden gedwongen door de “vrije regels van vermogen in de virtuele economie, (met dus de ( liberale) vrije verworvenheden van de private commercieele banken en het de in prive bezit zijnde Centrale banken ECB met hun ondoorgrondelijke,onbegrijpelijke wiskundige produkten) om ALTIJD de lasten bij de bevolking neer te leggen. Dit is onhoudbaar. De geldpomp is hier niet op berekend.

  HET grote excuus is dat er internationaal zoveel mogelijkheden zijn tot belasting ontwijking . Inmiddels is er gelukkig sluitende internationaal belastingrecht, de finale hiervan is dit jaar.

  DUS hervormingen en inperkingen van vrijheden van de private banken, herzien van de rol en de publieke taakstelling van de beurzen, slechten van de belastingontwijking van de multinationals, opdoeken van de hedgefunds .

  EN JA, geen geleide staatseconomie, maar wel een geleide gelspomp in dienst van iedereen.

  Nu staat de overheid ( Rutte) in dienst van de Geldpomp. Lijkt mij buitengewoon NIET wenselijk. En ben je tegenwoordig al leider van een liberale partij als je hier buitengewoon goed mee kan door procederen.

 3. En natuurlijk:de lage lonen/uitkeringen blijven op nul!!!!Zoals al zo heel lang!Ik haat dit volgevreten,zelfvoldane kabinet!Ook voor ons is alles [veel]duurder geworden,zijn de huren omhoog gegaan,evenals de zorgkosten en verplichte eigen bijdrage!Wij lopen al op ons tandvlees!Schofterig wanbeleid,dat is het!Maar die dikkoppen van de keununklijke familie gaan wel weer fors omhoog!Alsof zij in de verste verte zich maar in kunnen denken hoe het is aan de onderkant van de samenleving!

 4. Juist Yvonne. Bewezen is dat het verlagen van lasten op arbeid, of de creatie van lage lonen, geen duurzaam effect heeft op de werkgelegenheid.Dus het kunstmatig laag houden van uitkeringen met allerlei repressie maatregelenen boetes om een invechtersmentaliteit af te dwingen leid niet naar duurzame verwerving van arbeid ( lage lonen) en al helemaal niet naar kansen om meer welvaart te verkrijgen.
  Het is een excuus truus van de VVD om de welvaartsongelijkheid in stand te houden. Zodat de klasse van de rijken en superrijken hun positie kunnen behouden en verder uitbouwen. De 10%. En dan, ja dan, dan is het hebben van een maatschappij visie voor iedereen inderdaad als een olifant die het licht beneemt.
  Ik begrijp werkelijk niet dat als een senator Bernie Banks en allerlei instituties de noodklok luiden, in de uk nu Jeremy Corbyn,Piketty, Luyendijk, De verleiders dat onze 1e en 2e kamer niet ingrijpen.Tenminste leiderschap betrachten voor welvaar voor iedereen zoals een regering democratisch zou moeten doen.

  • Ik hoef niet rijk te zijn,maar als je al decennia van de ne dag in de nadere moet leven,ben je op een gegeven moment uitgeput!Boodschappenbriefjes hebben mij meer strepen[doorgestreept]staan dan daadwerkelijk gekochte boodschappen!En dat al jaren lang;nooit eens iets nieuws,een kapotte koelkast is horrorscenario want:kan niet vervangen worden!Om maar eens een ding te noemen waar je tegen aan loopt!En dan schreeuwen ze maandenlang:iedereen gaat er op vooruit!!!Nou,ik,en zeer velen met mij,dus weer niet!Voor mij is een tientje net zo veel als 100 euro voor de hoge inkomens,maar dat vergeten ze!Takke-regering!

 5. Senator Bernie Sanders natuurlijk, excuses voor de typefout

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.