Rekenkamer: ‘Democratische controle op Europese miljardensteun schiet te kort’

Of de 440 miljard noodsteun aan probleemlanden daadwerkelijk goed wordt besteed, is niet duidelijk. Europa controleert dat namelijk niet. Het is dus niet duidelijk of Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland en Cyprus de bedragen ook goed besteden, concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Noodsteun aan eurolanden tijdens de crisis‘. Bovendien is de democratische controle op de beslissingen onvoldoende. Zo is de eurogroep een ‘informeel orgaan’ dat geen verantwoording aflegt aan het Europees Parlement. ‘Deze constructie wringt in toenemende mate’, aldus de Rekenkamer.

In totaal hebben de verschillende Europese noodfondsen een uitleencapaciteit van 850 miljard euro. Daarvan is volgens de Rekenkamer sinds 2010 440 miljard uitgeleend. Nederland leende 8 miljard daadwerkelijk uit, en staat garant voor nog eens 90 miljard.

Volgens de Rekenkamer, het Hoge College van Staat dat de overheidsuitgaven controleert op doelmatigheid en rechtmatigheid, is er nauwelijks zicht op de bestedingen van de miljardenleningen. Over het tweede steunpakket aan Griekenland schrijft het orgaan: ‘Er is geen informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe Griekenland deze noodsteun feitelijk heeft besteed, behalve dat er 18 miljard euro is uitgekeerd aan de Griekse banken’.

De Rekenkamer vindt dat landen die noodsteun krijgen over hun bestedingen ‘onafhankelijk en openbaar’ zouden moeten rapporteren. Ook is er geen Europese evaluatie, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wel doet.

Ten slotte noemt de Rekenkamer de besluitvorming weinig democratisch. Over de troika (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het IMF): ‘De besluitvorming binnen de trojka – bijvoorbeeld over de vraag of een lidstaat al dan niet heeft voldaan aan de voorwaarden die bij het steunprogramma horen – is niet onderworpen aan reguliere eu-mechanismen van democratische controle en verantwoording. De trojka is aan geen enkel parlementair orgaan – zoals het Europees Parlement – verantwoording verschuldigd’.

Ook de eurogroep, waarvan Jeroen Dijsselbloem voorzitter is, zou niet erg democratisch zijn. Volgens de Rekenkamer is het een ‘infomele’ club die aan geen enkel parlement verantwoording hoeft af te leggen. ‘Deze constructie wringt in toenemende mate omdat de eurogroep een zeer invloedrijke rol heeft bij de meeste Europese noodfondsen, waarmee vele honderden miljarden euro’s van de inwoners van de eurolanden als directe lening of als garantie zijn gemoeid.’

Eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Dijsselbloem is het niet eens met de kritiek.  ‘De Tweede Kamer wordt altijd vooraf geïnformeerd’, stelt hij in het rapport. ‘Het parlement is goed betrokken bij de besluitvormingsprocessen in de eurogroep.’

(Bron: rekenkamer.nl)

6 Reacties op Rekenkamer: ‘Democratische controle op Europese miljardensteun schiet te kort’

 1. Ach, wat is er nou leuker dan door anderen verdiend geld over de balk te smijten, de grote jongen mee uithangen, zonder dat welk parlement of burger dan ook, je daarop kan aanspreken?

 2. een suggestief verhaal waar ik wegens gebrek aan feiten en inzicht niets over kan zeggen anders dn dat dit geheid vraagtekens gaat oproepen..zeker in tijden van tekorten..

  D en die tijden lijken me chronisch bij de neoliberale politiek..

  Lump sum bedragen zeggen ook niet veel, niks eigenlijk..dan krijg je ook geen inzicht of het geld juist werd besteed/nodig was om te besteden.

 3. Zo kan ik het ook!Het is gewoon ordinair rondpompen van uw en mijn geld ten bate van de slimste van het stel oplichters!

 4. Precies o.a. mijn kritiek. Instituties die immuniteit genieten, onschendbaar zijn, niet controleerbaar.
  Zoals de central liquidity swaps tussen de ECB en de Federal Reserve.
  Al van 2007 is dit gaande. Google maar eens op youtube.
  De ECB tovert uit het niets milajrden euros en “ruilt”dit met miljarden dollars van de FED ( ook uit het niets gecreerd geld).
  Vervolgens verdelen en de ECB en de FED ongecontroleerd deze miljarden naar private banken ( de FED weet niet wat de ECB doet met de dollars aan wie deze worden uitgekeerd en omgekeerd) , die private banken die het op hun beurt weer verdelen aan bedrijven en dat allemaal met geld gecreerd uit het niets. Dus steun van de centrale banken met geld wat nooit heeft bestaan aan private banken die er een puinhoop van hebben gemaakt en indirect dus weer steun aan multinationals die ten bate van dreigend winstverlie dan alvast maar mensen ontslaan, continu zeuren om belastingverlagende maatregelen, en dreigen met verhalen over het concurrerende china (* dus lage lonen)

  En on top. De ECB en al die financiele instituties genieten immuniteit en zijn juridisch niet te vervolgen.Je hoort er ook nooit wat over, sterker nog het publiek hoort nooit wie daar werkt, er wordt niet geintervieuwd ( zal wel verboden zijn).

  Tja, zo kan iedereen geld verdienen toch.. Met zijn allen lurken aan de nooit opdrogende geldpomp van een centrale bank.
  En de bevolking moet zijn sociale zekerheid maar halen uit de marktwerking. Heel Liberaal.

 5. ONSCHENDBAARHEID is niet meer van deze tijd!

  Onschendbaarheid kan NOOIT legitiem zijn. Want waarom wordt dat in het leven geroepen? Om sowieso ongestraft strafbare handelingen te kunnen plegen.

  Elk mens die zijn toegekende onschendbaarheid accepteert, is op zijn minst arrogant, toch?

  Is onschendbaarheid immers niet de voorkamer van, de aanloop naar, de opmaat voor dictatuur? !

 6. Dus…
  De 1200 miljard van Draghi ( de quantitatieve ease) verdwijnt voor 92% naar de virtuele economie en voor slechts 8% naar de reele economie.
  De Gelden die moeten worden opgehaald ( de belastingen) om de overheidsschuld af te lossen en te verminderen worden gehaald middels belastingwetgeving uit de reele economie. Sociale zekerheid wordt betaald middels belasting of premiegelden gehaald uit de reele economie.

  Dit is dus het probleem. Er is geen of nauwelijks belastingwetgeving of premiewetgeving die de virtuele economie een bijdrage laat leveren voor sociale zekerheid, verlaging lasten op arbeid etc etc etc.
  Terwijl het overgrote deel van het uit het niets gecreerde geld ( 92%) zich daarin bevind.

  Het is/ zijn politieke keuzes die deze situatie in stand houden.
  Het is een beschamend excuus dat continu de EU ( er is nog geen politieke unie) gebruikt wordt om deze uit de hand gelopen disbalans in stand te houden.
  Sterker nog, de bezuinigingspolitiek ( verdrag van maastricht) en door Merkel met name de politieke focus op de bezuinigingspolitiek zorgt er dus voor dat overheidsschulden terug moeten worden gedrongen met alleen belasting en premie gelden uit de reele economie. DUS
  kan dit alleen maar via het verminderen van de levensstandaard ( afbraak sociale zekerheid).

  Inmiddels worden door OXFAM, IMF OESO etc steeds nadrukkelijker aan de dames en heren politici voorgehouden dat de thrickle down economie theorie ( het neo liberale technocraten beleid, dus het niet meer belasten en premieheffen op de virtuele economie) NIET werkt.

  Zodra kapitaal in aandelen etc vastzit wordt dit niet belast ( hoogstens een fractie ervan zodra er dividend wordt uitgekeerd)
  De vermogensrendementsheffing ( belastinghervorming) van het kabinet wordt pas succesvol als duidelijk wordt welk soort bezit leid tot vermogen.
  Overheden worden gedwongen door de “vrije regels van vermogen in de virtuele economie, (met dus de ( liberale) vrije verworvenheden van de private commercieele banken en het de in prive bezit zijnde Centrale banken ECB met hun ondoorgrondelijke,onbegrijpelijke wiskundige produkten) om ALTIJD de lasten bij de bevolking neer te leggen. Dit is onhoudbaar. De geldpomp is hier niet op berekend.

  HET grote excuus is dat er internationaal zoveel mogelijkheden zijn tot belasting ontwijking . Inmiddels is er gelukkig sluitende internationaal belastingrecht, de finale hiervan is dit jaar.

  DUS hervormingen en inperkingen van vrijheden van de private banken, herzien van de rol en de publieke taakstelling van de beurzen, slechten van de belastingontwijking van de multinationals, opdoeken van de hedgefunds .

  EN JA, geen geleide staatseconomie, maar wel een geleide gelspomp in dienst van iedereen.

  Nu staat de overheid ( Rutte) in dienst van de Geldpomp. Lijkt mij buitengewoon NIET wenselijk. En ben je tegenwoordig al leider van een liberale partij als je hier buitengewoon goed mee kan door procederen.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.