Gammele coalitie rammelt

De toch al gammele coalitie rammelt. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijltra heeft genoeg van zijn veel te toegeeflijke partijleider Mark Rutte. Ook gewone liberale fractieleden uitten vorige week -binnenskamers- kritiek op Ruttes gebroken verkiezingsbelofte over Griekenland. Bij de PvdA ligt ondertussen partijleider en steunpilaar van het kabinet Diederik Samsom onder vuur. Partijvoorzitter Hans Spekman pleitte zaterdag voor een hardere opstelling tegenover de VVD. In de Volkskrant ontkende Spekman zelfs niet dat Samsom maar beter kan vertrekken.

Intussen beschikt het kabinet slechts over een meerderheid van één zetel, en staat het splijtende vluchtelingenvraagstuk op de agenda.

‘Ik ben nooit een openbare messentrekker geweest. Ik heb me ongelofelijk geërgerd aan de wijze waarop PvdA’ers Job Cohen lieten vallen. Snoeihard. Die cultuur in de partij staat me tegen, we slaan erin door’, aldus PvdA-voorzitter Hans Spekman in de Volkskrant van zaterdag. Een onthullend antwoord, want  de vraag was namelijk niet ‘wat vond u van de val van Cohen’ of ‘hoe oordeelt u over de PvdA-cultuur?’ Nee, de vraag was of partijleider Diederik Samsom nog langer het gezicht van de PvdA kan blijven.

Spekman voorziet wel een comeback van Samsom. Een comeback? Daarmee bevestigt de voorzitter de penibele positie van Samsom op dit moment. Hij doet bovendien geen uitspraak over wánneer Samsoms comeback zou plaatsvinden. Over tien jaar? Twintig? Een voorzitter staat vierkant achter zijn partijleider, en laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Spekman doet dat overduidelijk wel. En dat is slecht nieuws voor Samsom, en het kabinet.

Voorzitter Spekman pleit bovendien voor een linksere koers (alweer) en voor meer openbare botsingen met de VVD. ‘Het heeft de afgelopen twee jaar soms behoorlijk geknetterd en geknarst met de VVD. Dat was meestal niet openbaar. Die botsingen moeten nu meer publiek gaan plaatsvinden’.

Volgens de progressieve Volkskrant kan de huidige partijleider beter gaan: ‘De platte politieke waarheid is dat het electorale probleem vooral bij Samsom zelf zit’. Hij wordt te veel geassocieerd met de VVD-agenda, aldus de overwegend linkse krant in het hoofdredactionele commentaar. Mét Samsom komt de PvdA er niet meer bovenop, is de gedachte. Veel PvdA-leden zijn Volkskrantlezers.

Ook binnen de Tweede Kamerfractie lopen de spanningen op. Zo zou Kamerlid Jacques Monasch zich volgens NRC Handelsblad voor de zomer bijna hebben afgesplitst van de fractie. Monasch is al langer zeer kritisch op de koers van de PvdA. Minister Dijsselbloem (PvdA) kon hem maar net overtuigen te blijven. Gezien de minimale coalitiemeerderheid van één zeteltje was Monasch’  vertrek een ramp geweest voor kabinet Rutte 2. Volgens de NRC staat de coalitie ‘op het punt van bezwijken’.

Tegelijkertijd kampt ook de VVD met interne problemen. Ook daar moet er veel tijd en energie gestoken worden in het binnenboord houden van sommige fractieleden. Dertien VVD’ers hebben bovendien onlangs gehoord dat ze waarschijnlijk niet terugkeren in de fractie. Hun loyaliteit werd er vast niet sterker op. En dan is daar nog de fractieleider zelf. Inmiddels past de titel fractielijder beter bij Halbe Zijlstra. Hij zou helemaal klaar zijn met de PvdA en de veel te toegeeflijke Rutte. Zijlstra hamert op een rechtsere koers.

Hoe lang gaat dit nog? Feit is dat de mentale rek er wel uit lijkt. Intussen liggen er ook een paar uitdagende dossiers waarvan de meest urgente de vluchtelingencrisis is. De komende week geeft het kabinet de Tweede Kamer meer duidelijkheid over een standpunt dat nog volkomen onbekend is. Hoe komen Samsom en Zijlstra hier gezamenlijk uit? De partijen staan zoals bekend lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om asielzoekers en vluchtelingen.

Het wordt spannend. Welk wonderlijk compromis tovert Rutte 2 straks weer te voorschijn? En blijven álle 76 individuele VVD- en PvdA-fractieleden wel binnenboord? Al met al een zeer gammele constructie.

(Bron: de Volkskrant, NRC Handelsblad)

10 Reacties op Gammele coalitie rammelt

 1. Ook hier praten we weer over de lieden die in kamers, kabnet en bureaucratie zitten..

  Vreselijk oninteressant. die zompige kliek die is de moeite niet waard om dara over in te zitten..

  Veel belangrijker is dat deze kliek meer tijd besteedt aan pootje haken van elkaar dan dat het vol vertegenwoordigt.
  Het volk krijgt geen inspraak.

  Ze worden door ons betaald om ons te vertegenwoordigen en weigeren gewoon heel druk en clownesk te doen waarvoor ze betaald worden.

  Het volk moet opstaan en hen gewoon allemaal een schop onder kont geven..weg met die slabakken

  Dat doen ze met andere werknemers ook..WIJ het volk- zijn de baas, niet deze pietlutten met branie en gebrek aan snapvermogen..die hebben we buiten de regering al voldoende..hebben we op die plek niet nodig
  Vunzige zomp heeft nog nooit tot iets fatsoenlijks geleid.

  Doe eens een keer braaf je werk en doe wat het volk wil, niet wat jullie goed uitkomt…je bent geen CEO van en multinatonal..Kom zeg..!
  Ijdeltuiten..!

 2. Grenzen dicht zou een goed begin zijn!

 3. Een grotesk toneel. Het neo liberale beleid van de EU dient te worden uitgevoerd. Wetten die in NL worden gemaakt worden alleen getoetst op bijvoorbeeld het verdrag van Lissabon ( de vervanger van de europese grondwet)
  Volgens de G20 dient de arbeidsmarkt te worden gelibaraliseerd. En stoppen met gratis geld van de ECB voor de sociale zekerheid. Nou dat doen wij al in NL ( dankzij EU) en het levert niet voldoende banen op. Het is precies zoals het IMF stelt. De economische groei is te laag. De wereldhandel te laag en de Rente te laag. Het enige wat te hoog is is de werkloosheid.
  Wat wordt vergeten is dat Geld uiteraard niet verdwijnt. Maar de conclusie dat ‘investeerders, de rijken en superrijken, geen banen creeren. En dat deze “investeerders” en multinationals continu eisen voor hun lagere lasten op arbeid ten bate van Groei van hun winsten en vermogen. Vermogen en belasting op winst wat grotendeels bewust door diezelfde overheden grotendeels wordt onbelast. Dus onvoldoende inkomsten voor sociale zekerheid. Hedgefunds, de neo liberale sloophamers van bedrijven en werkgelegenheid. Daar zit de economische activiteit.
  Dat heeft niets te maken met het ontwikkelen van nieuwe markten bijvoorbeeld het klimaat.
  Wat natuurlijk klopt is dat de meeste valuta nu in valuta oorlog met elkaar zijn. Het kunstmatig beinvloeden van de waarde van de munt ten opzichte van elkaar om kunstmatig een overschot (export) te creeren.
  Wat dan relatieve vermogensbelasting zou kunnen zijn. Behoudens dan dat dit erg relatief is ten opzichte die van een werknemer.
  Als je zoals Rutte is, bent van het centraliseren van “staats” macht zoals hij opmerkte in het dikke ik debat, dan is hij dus kennelijk voor behoud en versterking van de grootgeld bezitters en grootkapitaal distributeurs ( de banken). Liberalisme, vrijheid voor het grootgeld)
  Er is dan ook geen enkele wetgeving ( hervorming) bedacht door dit kabinet en Rutte om de “mindset” van de grootgeld bezitters te binvvloeden om eens werkgelegenheid te gaan creeren. Dat kan dan ook alleen maar door het uitblijven van nieuwe eigentijdse regulering van de beurzen ( alleen dividend wordt belast bijv.) het blijven en kennelijk aanmoedigen van hedgefunds, het continu denken in doorprocederen en het proces verheffen tot boven het belang van burgers ( belang burgers zou toch ook het belang van de overheid moeten zijn)
  AL met al leid Neo Liberaal beleid tot uitholling van rechten en verworven vrijheden en beschaving voor de burger in loondienst. Laten nou net de ambtenaren salarissen voorheen een instrument zijn geweest om via vermeerdering van dit geld via de banken de overheidsschuld terug te dringen.

  Met wetgeving de ratio verhogen.
  Bijvoorbeeld een salaris werd voorheen met ratio 10 vermeerderd en wordt nu 20 geeft ook heel veel ruimte.
  Helaas wordt dit kennelijk nu door de ECB en EU bepaald. Er is geen ruimte voor landen om dus ook de banken en de rol van de banken in dienst van de sociale zekerheid te stellen. Allen in dienst van het behoud van de valuta waarde van de Euro ten koste waar die euro voor is namelijk die voor de bevolking.

  Het recht van de sterkste, daar draait het om in het hedendaags liberalisme. Gelet alle vrijheden van de beurzen en de hedgefunds zijn dus de sterksten diegenen die het best kunnen rekenen.
  Logica ( wiskunde ) prevaleerd boven kunst, gevoel, beschaving. De killersmentaliteit van de hedgefunds worden beloond.
  De ” oude stijl” ondernemers delven het onderspit.

  En bovenal verkiezen wij een premier die alleen maar kan roepen dat hij de “mindset” van diegenen die zijn baan verliest, de gediscrimineerde etc etc aanspreekt en met wetgeving afdwingt.
  De ‘mindset” van d ehedfunds en de rekenwonderaars worden verheerlijkt, met nog meer vrijheden door middel van afbraak van sociale zekerheid ( = vrijheid voor iedereen) en inlevering van soevereiniteit van het gehele land.

 4. Dus Europa ( de ECB) geeft de rekenvoorbeelden en verstrekt=verdeeld ongecontroleerd de uit het niets gecreerde gelden . En dit kabinet heeft dit alleen maar op te volgen. Zelf hoeven ze niet meer te rekenen. Maar wel voor iedereen een rekentoets in het onderwijs.

 5. Yep, wil de ECB dus dat alle uitkeringen en toeslagen per direct stopgezet worden? Als dat gebeurt, breekt de hel los!

  • zie onderstaand mijn antwoord. Zeker niet volledig.
   Neem bijvoorbeeld de central liquidity swaps tussen de ECB en DE FEderal reserve. Miljarden dollars uitgeruild tegen miljareden Euro’s.
   Die miljarden dollars worden ongecontroleerd door de rekenkamer van de EU verdeeld door de ECB onder de private commerciele banken.
   En dit gaat dan weer naar bedrijven. Dus Welke banken en Welke bedrijven?????
   Dan is ooit in de jaren 80 besloten ( Thatcher en Reagan) om de private commerciele banken meer vrijheden te geven om naast een “publieke” taakstelling meer activiteiten te ontplooien op de aandelenmarkten. Het aandeel van ( onbegrijpelijke complexe ) produkten op de aandelenmarkten is door de banken explosief gegroeid en de gevolgen ervan is de crisis.

   De 1200 miljard van Draghi.
   Tevens blijkt ook dat het geld wat bij de private commerciele banken terecht komt van de 1200 miljard van Draghi om de Eeuro te redden wordt geinvesteerd in de beurzen ( in aandelen dus)
   Ongeveer 92% van de Quantitatieve Ease van 1200 miljard van de ECB komt dus via de commerciele private banken terecht in de virtuele economie en niet in de reele economie. Dus 8% kan worden gebruikt voor b.v. sociale zekerheid. De aandelen stijgen , record op record en er komt geen baan bij, sociale zekerheid wordt afgebouwd etc etc etc.

   En de gekozen politiek leiders doen helemaal niets. Geen hervormingen in het bankenstelsel ( dus bv wel controleren, opnieuw scheiding tussen veilig stellen pensioengeld en banken die mogen speculeren)
   Hervorming van belastingwetgeving zodat de virtuele economie bijdraagt aan eenieders welzijn en sociale zekerheid. Dus ook die van zzpers.

   Neo liberalisme wil graag dat 100% van al het uit het niets gecreerd geld terecht komt in de virtuele economie. De scheefgroei dat de virtuele econmie niets hoeft bij te dragen aan sociale zekerheid, welzijn, beschaving, cooperaties, etc etc etc etc zorgt ervoor dat alleen bij de gratie van de rijken, de superrijken , de multinationals ( geen vakbonden en ook geen cao/ slechten van alle collectiviteit) er nog ondersteuning is voor elkaar. De sociale cohesie verdwijnt. Winst is het uitgangspunt. Zonder winst geen bestaansrecht. = dus de-humanisering. En democratie wordt dan wel lastig.

   Neo liberalisme is de voedingsbodem voor de Dikke Ik. Het is daarom dat het debat in mijn opinie hierover zo wrang verloopt en de echte issues niet raakt.

  • IK heb gisteravond gereageerd met een eerste reactie. Die is onder deze reactie te vinden.

 6. De ecb verdeelt de gelden .de eerste stap is.. een overheid leent geld van private banken door de overheidsschuld als staatsobligaties te verkopen. Dan koopt de ecb deze overheidschulden van de private banken. Dat wordt ” gekocht” met geld van een rekening waar niets op staat. Op dat moment wordt geld of beter gezegd valuta dan uit het niets gecreerd. Wanneer en bij welke banken er overheidsschuld wordt gekocht bepaald de ecb.

  Op deze wijze wordt o.a de hoeveelheid geld aanwezig in de markt opgepompt. Hoe meer geld of te wel valuta.. Hoe meer inflatie. Alles wordt duurder.

  De ecb heeft mandaat om de geldvoorraad te manipuleren. Hoe dat gebeurt daar gaat de ecb zelf over. Hoe de private banken, de rente, handelen en zij dubbel verdienen aan de opkoop en verkoop van staatschulden. Daar hoor je niemand over.

  De ecb doet dit voor alle landen in de europese unie. Koers van de euro.

  De relatie zit hem tussen de bezuinigingspolitiek , verdrag van maastricht, en de hoeveelheid geld. De koers van de euro dus.

  Dan wordt geld nog vermeerderd door de private commerciel banken. Van het geld van de overheidschuld worden ondermeer salarissen van ambtenaren betaald. Dit salaris komt op een bankrekening. Volgens vaste rekenregels wordt dit geld met bijvoorbeeld een factor 10 vernenigvuldigd. Als voorbeeld. Een salaris van 1000 euro wordt gestort. 10 procent hiervan hoeft de bank in kas te houden. De overige 900 euro mogen worden uitgeleend, met rente. Dit uitlenen van de 900 euro zie je niet op je bankrekening maar wel in de interne administratie van de bank.vervolgens komt die 900 euro pp een bankrekening van iemand anders en wordt de eerste stap herhaald. Van de 900 euro wordt 90 euro in kas gehouden. 810 euro wordt doorgeleend. Etc etc . uiteindelijk wordt 1000 euro dan 10.000 euro.

  Wie legt deze ratios vast voor welke commerciele bank en met welke wetgeving in welk land?
  Hoe kan een ecb voldoen aan de taak de geldvoorraad te beheersen?

  Dus van welke bank in welk land wordt de overheidsschuld gekocht???

  Mijn opmerking dat europa ( met de ecb )de rekenvoorbeelden geeft is dus correct. Alleen niet controleerbaar.
  Sociale zekerheid wordt gefinancierd uit belastinggeld wat uit al deze vermeerderde geldstromen door middel van arbeid moet worden gehaald.evenals de winsten van ondernemingen en multinationals.

  De ongelijkheid,belastingnadelen voor arbeid, hoge lasten op arbeid versus lage lasten op kapitaal wat vastzit in aandelen.

  Deze ongelijkheid is de motor in de privatisering. Privatisering lijkt in eerste instantie dus aantrekkelijk voor de overheid, lagere staatschuld, maar in tweede instantie juist nadelig gelet de hoeveelheid aandelen zonder enige vorm van noemenswaardige belasting. Dan is er nog een derde nadeel. De eigenaren met een grote concentratie waardepapieren, aandelen e.d., en in bezit van grote bedrijven, worden hiermee medebepalend wanneer en waar en waarin geinvesteerd wordt met als oogmerk winst.

  Winst wordt wel belast echter geld kent geen grenzen en wordt dus vaker niet belast dan wel.

  Temidden van al deze “marktwerking” profiteren de banken en de ecb, de ecb is ook een bank in private handen, overal wordt op het uitgegeven geld namelijk rente gegeven.

  Vermindering van de sociale zekerheid is een politieke keuze. Simpelweg omdat het bankenstelsel en de ratios waar zij mee werken niet worden herzien met wetgeving en als gevolg van de marktwerking.

  Ongecontroleerde marktwerking zoals rutte dit wil zal dit proces alleen maar versnellen.

  Terug naar de middeleuwen met de burgerrechten en verworven beschaving.
  En het einde van de democratie. De democratie wordt onderhevig aan marktwerking en de mens een kostenpost.

 7. Bas van Stapelberg // 22 september 2015 om 12:52 // Beantwoorden

  Monasch de krullenbol was wel de uitvinder van de participatie. Mensen voorliegen dat ze met een oranje vest aan en een papierprikker hun kansen op betaald werk doet toenemen. Ik vind het verschrikkelijk voor deze mensen. Je zou haast onaardige dingen gaan zeggen over de PvdA. Misschien 3 of 4 zetels dat zouden ze wel verdienen voor hun asociale beleid.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.