Naar verhouding stemmen meer allochtonen op PVV, dan autochtonen

Maar liefst 11,8 procent van de niet-Westerse allochtone Nederlanders stemde bij de Kamerverkiezingen in 2012 op de PVV. Dat percentage is hoger dan dat van de autochtone Nederlanders: 10,3 procent. Overigens stemde het overgrote deel van de niet-Westerse allochtone Nederlanders destijds nog PvdA (47,3 procent). Dat zal wel veranderen gezien de actuele peilingen.

Bij de de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar was de steun onder allochtonen voor de sociaaldemocraten al gezakt naar 40 procent. Het ziet er naar uit dat de allochtone kiezer steeds minder vaak op de PvdA stemt.

Vooral de hoger opgeleide allochtone jongeren stemmen niet meer PvdA, schrijft Elsevier naar aanleiding van onder meer een onderzoek van het het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES). De allochtone Nederlanders gaan naar verhouding overigens vaker stemmen dan andere Nederlanders.

Er zou ook teleurstelling bestaan over het beleid van het kabinet Rutte 2, dus ook van de PvdA. De ruzie van PvdA-minister Asscher met Marokko over het verlagen van de uitkeringen maakt de sociaaldemocraten sowieso al niet geliefd bij de Marokkaanse Nederlanders. En veel Turkse landgenoten zullen niet vergeten hoe twee Turkse Kamerleden in november 2014 uit de PvdA-fractie werden weggebonjourd. De draconische huurverhogingen, de maatregelen in de zorg en de verregaande versobering van de sociale voorzieningen doen straks de rest.

Dat de PvdA niet bepaald populairder onder niet-Westerse allochtonen is geworden is dus te begrijpen, maar hoe kan het dat meer dan 11 procent van de niet-Westerse allochtone Nederlanders op Wilders stemt? De man van ‘minder, minder, minder Marokkanen’. Elsevier komt met een aantal redelijke verklaringen.

Net als laagopgeleide autochtone Nederlanders, vrezen ook de laagopgeleide allochtonen verdringing op de arbeidsmarkt. Nederlandse Hindoestanen en christelijke immigranten zijn bovendien tegen meer islam, schrijft Elsevier.

‘Gevoelens van onveiligheid gelden voor allochtonen misschien nog wel meer, aangezien bewoners van achterstandswijken de grootste kans lopen om met criminaliteit geconfronteerd te worden,’ citeert Elsevier de migratiedeskundigen Leo en Jan Lucassen uit hun boek Winnaars en verliezers. ‘Dat verklaart ook waarom menig allochtoon het op het punt van veiligheid met Wilders eens is.’

De recente vluchtelingenstroom zal de PVV vast wat zetels opleveren in de peilingen. Die zetels komen kennelijk ook van niet-Westerse allochtone Nederlanders. Het goede nieuws is dat het met hun integratie dus wel snor zit.

(Bron: Elsevier)

5 Reacties op Naar verhouding stemmen meer allochtonen op PVV, dan autochtonen

 1. bert [maathuis] // 3 september 2015 om 16:53 // Beantwoorden

  Wat heeft het voor zin om nog over de huidige politiek[e partijen] te discussiëren? Zelfs praten ….

  Neen, het zal NIETS veranderen, althans niets wezenlijks.

  Waarom “vluchten” mensen? Omdat machtsbeluste personen/families hele volksstammen op de vlucht jagen. Waarom discussiëren we niet over deze machtswellustelingen, die de mensenmassa’s op de vlucht jaagt om aan hun machtswellust tegemoet te komen?

  Altijd maar weer voeding geven aan die tweedeling, zodat de machtswellustelingen met de onderdrukking verder kunnen gaan.

  Hoog tijd om meer vrijplaatsen uit te roepen?
  http://delangemars.nl/2015/09/03/vrijplaats-de-vloek-roept-onafhankelijkheid-uit-in-den-haag/
  Hoog tijd om de werkweek drastisch in te korten? Hoe lang nog werkslaaf [willen zijn]??? Er is immers [zinvol] werk genoeg voor iedereen; als het maar evenwichtig verdeeld wordt; net als de inkomsten.

 2. het verhaal concludeert met grote sprongen en krasse conclusies.
  Allochtoon is allochtoon..ja, op papier kan gegeneraliseerd worden maar de praktijk leert iets anders.
  Allochtonen zien elkaar niet als gelijken!! En dat zijn ze ook niet.

  Tutsis en Hutu’s samen in de opvang omdat ze beide negroide zijn ging/gaat fout, voeg daarbij AMA’s van verschillende herkomst en het wordt vechten.
  Tribaal, cultureel,religieus, het verschilt het nogal eens behoorlijk.
  De expressie van klachten, ontevredenheid en acceptatie idem voor de ene is het debat en voor de ander de vuisten en scheldpartijen.

  Sommige groepen hebben gewoon de pest aan elkaar en de Marokkaanse groep lijkt zich het minst te hebben geintegreerd, althans volgens de statistieken rond gedrag…Gesegregeerd en fundamentalistisch,korte lontjes en arrogant.
  Tekenend voor oude cultuur,relaties en leefgewoonten en weigerachtigheid tav “het andere”

  Dus als een politieke partij kanttekeningen plaats bij het gedrag van een bepaalde groep die bij andere groepen ook niet goed in de markt ligt dan stemmen ze voor de tekenende politieke partij..
  Tribaal en met discriminatie maar zo werkt het wel..
  Hetzelfde verhaal geldt ook voor Nederlanders..balanceren
  Dus zo snor zit het niet met de integratie.
  De islamieten leggen het ver af tegenover Chinezen/Aziaten die doorgaans de zaken in eigen kring afhandelen en niet met allerlei eisen en intimidaties komen om NL gewoontes in eigen voordeel te willen vertalen..

  Dat soort kort door de bochtenwerk straft zichzelf uiteindelijk wel af, maar teveel regeert dan tijdelijk een waan//het stond in de karnt of op internet, dus is het zo..

 3. De menselijke maat wordt uiteen gerukt door angst repressie boetes en centraliseren van de staatsmacht en uitgedrukt in electoraat.
  Dat heet dan vrijheid en gaat naar charitas.
  Gewoon pragmatisch en medemenselijk handelen wordt doorprocederen en europa.
  Wilders is een gevolg van…

 4. Verstandige autochtonen en verstandige allochtonen zien beide heel goed het failiet van de huidige (GL, PvdA, d66, VVD, CDA)immigratie politiek. Het roer moet om. Waar staan we over 10-20-30 jaar met de huidige weg? En wat is er precies mis met de Australische aanpak?

 5. Migratiedeskundigen? Yeah right, ik ben zelf een Marokkaan, ondanks dat ik een Nederlandse nationaliteit heb, dat ik mijn hele leven hier woon (ik had een hele lieve juffrouw, genaamd Jannie, in de kleuterklas), dat ik hoog opgeleid ben, dat ik nooit in de criminaliteit ben beland terwijl ik in een achterstandswijk heb gewoond. Maar heb me altijd als een tweederangsburger gevoeld en geloof me, ik ben echt niet de enige 2de/3de generatie Marokkaan die zich zo voelt. Dan was ik een buitenlander, dan een allochtoon, dan een Moslim terrorist/extremist en ben benieuwd wat voor koosnaampje we in de toekomst gaan krijgen. Ik hoorde al “de nieuwe Nederlanders” vallen, misschien wordt dat het.

  Wat opvallend is, is het feit dat in Nederland altijd behoefte is om de schuldige te wijzen. Zo werkt het spelletje en zo werkt de politiek nog steeds. Hitler gaf ook de Joden de schuld, en de rest is geschiedenis. Wilders doet het precies hetzelfde, vervang Marokkanen/Moslims met Joden en je zult zien dat Wilder’s uitspraken akelig dicht bij die van Hitler is. Wij Marokkanen hebben het ook tegen elkaar gezegd, het is ons eigen fout. Wij hebben Wilders gecreëerd. Het zijn onze jongeren die een puinhoop van maken door slechte opvoeding en de media vergroot dat uit voor sensatie of invloed op mensen uit te oefenen. Je hoort Wilders dan ook niet zo gauw schreeuwen over Turken en Hindoestanen.

  Mijn ervaring is, het verschil tussen de Marokkaanse berbers uit Marokkaanse dorpen en het Westen is zo groot dat het aanpassingsproblemen heeft gegeven. Dit gaat van opvoeding tot en met het onderwijs. Dit is op zijn beurt het gevolg van de Arabische machthebbers in Marokko, die de berbers (de oorspronkelijke bewoners) bewust hebben achtergesteld door geen toegang te geven tot het onderwijs (hou je ze dom, dan kun je ze bespelen). Verder was de Islamitische kennis beperkt tot bidden en memoriseren van de Koran zonder diepgaande kennis (want ook dan zou de machthebbers problemen kunnen krijgen). Daarbij bedoel ik als alles uithalen uit je tijdelijke leven. Hard werken, niet opgeven, geduldig zijn, je woede beheersen, leren/lezen/studeren (de eerste woorden die Allah heeft neergezonden), respectvol behandelen van vrouwen, helpen wanneer iemand in nood is, op een beleefde manier met mensen praten, belasting betalen om de armen te compenseren en ga zo maar door. Dat is de Islam die ik ken en dat is de Islam die ik begrijp en dat zeg ik als Moslim en zo denken vele Moslims die net als ik hier opgegroeid zijn in Europa. Dat is ook de Islam die ik meegeef aan mijn kinderen en niet de Islam die door zogenaamde deskundigen worden geschetst.

  Dus vergeet die migratiedeskundigen, vraag het aan een Marokkaan die hier geboren of getogen is en je hebt wellicht een beter beeld.

2 Trackbacks & Pingbacks

 1. TK2017: Enquête onder niet-westerse allochtonen | EICRI.eu
 2. elections | EICRI.eu

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.