Van Rijn wacht een spannend zoveelste pgb-debat met Tweede Kamer

Begin september moet staatssecretaris Van Rijn wéér op het matje komen bij de Tweede Kamer. Onderwerp is, drie maal raden, de pgb-chaos. De staatssecretaris van Volksgezondheid (PvdA) kan zich schrap zetten, want de oppositie heeft weer nieuwe munitie. Afgelopen week presenteerde de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen namelijk een vernietigend rapport waarin hij stelde dat het pgb-dossier een voorbeeld is ‘van hoe het niet moet’. Van Rijn beloofde, wederom, beterschap. Maar of de Kamer genoegen neemt met deze zoveelste belofte, is de vraag.

Tot nu toe debatteerde Van Rijn maar liefst zeven keer over de chaos. Twee keer bood hij al zijn verontschuldigingen aan. Ook twee keer diende de SP een motie van wantrouwen in. Het laatste debat werd spannend omdat zelfs het immer constructieve D66 vooraf had laten doorschemeren de motie te gaan steunen. Maar op het nippertje trok die partij die steun toch weer in.

Van Rijn hoeft zich echter geen zorgen te maken. De coalitie heeft namelijk een meerderheid en zolang die hem steunt, en dat doet ze, is hij safe. Maar de bewindsman zei meerdere malen zelf zeer te hechten aan een ‘breed draagvlak’ voor zijn hervormingen. Vóór het vorige, zesde debat zou Van Rijn binnenskamers al hebben laten weten alleen de steun van VVD en PvdA onvoldoende te vinden om te blijven.

Het volgende hoofdstuk in het drama dient zich alweer aan. Maar liefst 125.000 pgb-houders moeten dit jaar door de gemeente worden herkeurd. Onlangs liet Van Rijn weten dat hij de deadline voor die keuring met twee maanden vervroegt: van 31 december naar 1 oktober. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) schreef Van Rijn vervolgens: ‘We spannen ons in om de toekenningen zo snel en zo gespreid mogelijk aan te leveren, maar verwachten ook inspanningen van u en de SVB om de termijnen en doorlooptijden zo kort mogelijk te houden. Het is daarnaast van groot belang dat alle afgesproken herstelacties geen vertragingen kennen’. ‘We spannen ons in’ betekent: geen garantie dat het lukt.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de PvdA-bewindsman de vele waarschuwingen die voorafgingen aan de invoering ijskoud genegeerd heeft. Een greep uit de rij waarschuwers: Algemene Rekenkamer, VNG, het Centraal Cultureel Planbureau, de FNV, SVB, de Raad van State en zelfs de internationale club van rijke landen de Oeso. Alle deelden ze de kritiek dat de uitvoeringsplannen niet realistisch waren. Tevergeefs. Het ging namelijk Van Rijns linkeroor in, en rechteroor uit.

Het advies van de Raad van State, een jaar vóór de invoering, lijkt overigens sprekend op dat van de ombudsman: ‘Beoogd wordt het voorstel per 1 januari 2015 in te voeren. (-) Gelet op eerdere ervaringen met decentralisaties, op de omvang van deze decentralisatie-operatie, op de noodzaak nieuwe deskundigheid (-) op te bouwen en op het feit dat deze decentralisaties ook een inhoudelijke omslag in denken en doen impliceren, is het de vraag of dit realistisch is.’

CDA-Kamerlid Mona Keijzer is er in elk geval helemaal klaar mee. Van Rijn kan beter opstappen, vindt ze. ‘Ik heb zo vaak gehoord: maar die man doet zo zijn best. Alleen dat zou gewoon niet aan de orde moeten zijn als het aankomt op ministeriële verantwoordelijkheid’, aldus Keijzer op BNR.nl. ‘Hij heeft fouten gemaakt. Hij heeft de Kamer onvolledig geïnformeerd en bleef maar zeggen dat hij geen signalen kreeg dat er iets misging, terwijl later bleek dat dit wel zo was. En hij heeft onderschat wat voor ellende dit zou veroorzaken. Mensen zaten maandenlang in de problemen. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen en opstappen.’

Wat D66-Kamerlid Vera Bergkamp gaat doen in het zevende debat, is nog niet duidelijk. ‘Ik wil weten of alle plannen werken en de deadlines gehaald worden’, aldus de democraat in de Volkskrant. Van Rijn wacht -terecht-  een zware start van het politiek jaar.

(Bronnen: hpdetijd.nl, trouw.nl, de Volkskrant)

5 Reacties op Van Rijn wacht een spannend zoveelste pgb-debat met Tweede Kamer

 1. Dit gaat dus weer niet werken op deze manier.

  Veel teveel logge en onnodige tussenstations, hypercontroles en eigen bevoegdheden..hét recept voor fouten.

  Volgens mij kunnen er een aantal stations tussenuit-redundant.scheelt enorm veel bureaucratie.
  Inhoudelijk is er iets heel opmerkelijks.

  De gemeente stelt de zorgactiviteiten vast..staat er in het schema van de ombudsman..

  Dat kán de gemeente helemaal niet want de gemeente heeft geen deskundigheid inzake zorg/thuiszorg

  Daar is een hele omwenteling voor geweest om wijkverpleegkundigen op HBO niveau inhoudelijk de zorg te laten vaststellen en indiceren ( zie plannen van Van Rijn) en straks gaat er weer en omzetting gevraagd worden voor de buruaucratie van de zorgverzekeraar die alles graag in eigen etiketten en terminologie wil (Dat belooft nog wat..het handboek voor financiele terminologie in de thuiszorg..privatisering vraagt een eigen woordenboek…De pathologie en arrogante moge duidelijk zijn..)

  Ik zie het al: de artsen mogen geen medische terminologie meer gebruiken omdat de privatisering daat niks mee kan om te declareren/af te w erken in hun boekhouding..dus moeten ze een taal gebruiken van de geprivatiseerde organisatie..

  De wijkverpleegkundigen stellen de zorgindicatie samen en stellen daarmee ook de gewenste zorgactiviteiten vast.Niet de gemeente!!
  Nu al blijkt dat de keukentafelgesprekken vanuit de gemeenten het gras voor de zorgindicatie wegmaaien..bureaucratie zit de professionele bevoegdheid dwars…Wie is er inhoudelijk nu wel en niet bevoegd..? De maatschappelijk werksters of de HBO verpleegkundigen?

  Allemaal gedoe dat door de veelheid van bureaucratie,aannames en formele of inhoudelijke bevoegdheden

  Ga eerst eens een goed werkbaar sneltraject samenstellen wat een heleboel tussenstations weghaalt.Je kunt niet alles behouden uit historische of prestigeoverwegingen, bij elkaar mikken om vervolgens een snel en soepel verlopende flexibele afwerking te krijgen lukt NOOIT
  Dus schuif een bende aan de kant!

  En of Van Rijn dit welof niet beseft weet ik niet, maar in de zorg moet je snel zien af te komen van neoliberale en bureaucratische grappen
  gemierenneuk als obstructie is wel het laatste wat de gezondheidszorg kan gebruiken

 2. Inderdaad de Gemeente heeft er helemaal geen verstand van en van Rijn nog minder. Zoals ik al vaker zeg als men regels maakt moet men die ook handhaven. Ze hebben er geen benul van hoe het werkt.Het is te belachelijk voor woorden dat er een cliënt gewassen wordt en dat er iemand anders moet komen voor een pleister op te plakken. En dat er gepoetst wordt bij een cliënt en dat er iemand anders in dezelfde tijd de maaltijd in de magnetron komt zetten. Wie maakt die regels daar moet men beginnen.Begin bij de bron waar het fout zit. Daar zit de vriendjes politiek. PGB??? Ik ken mensen die er geld als water aan verdienen.Maar ja geen controle dan kan je lang doorgaan.

 3. Tja. Laat de tafelgesprekken in den haag maar weer losbarsten. Van Rijn, de architect van het kabinet. Het artikel verklaard en is veelzeggend.
  Creer chaos, armoede en leer ervan.
  Echte controle op doelmatige maatschappelijke en humane verantwoorde wijze kennen ze in den haag niet. Wel ziekmakende inhumane onbeschaafde repressie en boetes om gewnst gedrag bij de burger af te dwingen

 4. Per definitie is een burger een labbekak en zij ( den haag) gaan dat wel even vwranderen. De overheid als stichtelijke opvoeder, met harde hand.

 5. De macht ( de zeggenschap) van de ambtenaar over het gedrag van zijn medeburger. In de zorg de macht van de gemeenteambtenaar om aan de keukentafel wel te bepalen of er voldoende of onvoldoende wordt geparticipeerd. Die bepaald dat dus dan voor het individu en zijn omgeving. De wijkverpleegkundige heeft het nakijken. En diegene die de verzorging nodig heeft ook.
  Een ander voorbeeld. mensen met een autisme spectrum stoornis. Deze mensen hebben , zoals de wereldgezondheidsraad dat heeft vastgesteld, eigenlijk hun gehele leven in alle zaken begeleiding nodig.
  In NL wijken we daar vanaf. Daar hebben we het alleen over begeleid werk. Met alle zorgkosten ( en andere schadelijke maatschappelijke kosten) van dien om de problemen die ontstaan zonder begeleiding op andere levensgebieden te repareren.
  Neem nu de bezuiniging op de WAJONG. wat feitelijk betekend dat een UWV ontkend dat er , in het vvoorbeeld van ASS, sprake is van ASS nadat ASS is vastgesteld door specialisten. Dan moet iemand zonder enige vorm van begeleiding aan de slag met werk of een opleiding. Dat mislukt , iemand wordt ziek en dan volgt er een herbeoordeling. En dat is dan de werkwijze geworden.

  Dus.
  Allemaal “oplossingen” ( bezuinigingen) die niets te maken hebben met inhoudelijk en ook moreel juist handelen.
  Verzonnen door mensen die niet capabel zijn om in de ontwikkelde wereld de welvaart evenwichtig te laten groeien en te delen noch om de talenten en mogelijkheden van ieder individu te laten bloeien.

  Gecreëerd wordt een UWV die met de huidige roep om meer keuringsartsen ( die artsen die dus ontkennen dat er wat aan de hand is) een business case creerd voor het kabinet.
  152.000 mensen uit de wia en naar de bijstand. Dus je wordt ziek, valt uit, hebt recht op je verzekering waar je jaren aan prmeie voor hebt betaald. Je valt enorm terug in in inkomen, het inkomen van een wia uitkering is allang niet meer gebaseerd op je inkomen maar op een maximaal inkomen vastgesteld door de overheid. Kan met deze uitkering nog net je hypotheek betalen. En je zorgpremie. Het gevolg is enorme persoonlijke schade en economische schade. Schuldsanering , boete op boete omdat je je zorgpremie niet kan betalen etc etc etc.
  En heb je nog als laatste redmiddel voor de Overheid een UWV die met allerlei ingewikkelde procedures je belastbaarheid voor arbeid bepaald en vervolgens je naar de bijstand stuurt. Werken aan perspectief heet dat dan.
  Alle reintegratiemiddelen zijn afgeschaft ( te duur) . De WSW is afgeschaft( te duur).
  Er is een grote discrepantie tussen wat belastbaarheid voor arbeid naar norm van het UWV ( en mevr Klijnsma) en de gevraagde belastbaarheid voor arbeid zoals gevraag door het bedrijfsleven.
  Ben je arbeidsgehandicapt en moet je werken, en wordt je door dat werk dan ziek ( doordat het wel zou moeten = gebaseerd op “belastbaarheid voor arbeid” conform de norm van een UWV keuringsarts) en je kan je hypotheek, je zorgpremie , eigen bijdrage en eigen risico niet betalen…. rest nog de schuldsanering en in je rolstoel aanschuiven bij de voedselbank.
  Met op de schtergrond nog een gemeenteabtenaar in je nek die vindt dat je onvoldoende solliciteert, de kleding die je hebt gekregen van vrienden familie ongeschikt vind voor sollicitatiegesprekken en dus besluit je bijstand te korten.

  De oplossing van de VVD.
  Wordt niet ziek in Nederland.
  Gewoon niet ziek worden.
  Dat is natuurlijk niet helemaal een full proof oplossing.
  Dus is er een tweede oplossing.
  Wordt niet ziek in nederland. En als je ziek wordt. Ga dan vooral snel dood. Je bent dan een onvoorspelbare hoge kostenpost. En daar is geen geld voor. We moeten het verdrag van maastricht naleven.
  De begroting moet op orde. De EURO moet wordend gered.
  En als je ziek wordt val je daar vanaf.
  En die premie die je hebt betaald. Ach de overheid heeft dezelfde norm als echte verzekeringsmaatschappijen. Aan premies moet je verdienen. Winst behalen. En niet uitkeren.
  De rol van het UWV prima verwoord door een Belg.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.