Nederland maakt rommeltje van regels rond dubbele nationaliteit

Sinds januari 2014 registreert Nederland geen dubbele nationaliteiten meer. Begin 2015 werd ook de bestaande registratie gewist. Hoeveel mensen in Nederland een dubbele nationaliteit bezitten, zullen we dus nooit meer weten. In januari 2014 ging het volgens het Centraal Bureau van de Statistiek nog om 1,3 miljoen Nederlanders. Nederland maakt bovendien verschil: sommigen mogen wel een dubbele nationaliteit aanhouden, anderen niet.

Dat een registratie van die dubbele nationaliteit soms relevant is, blijkt uit ander beleid van hetzelfde kabinet. Zo kondigde minister Asscher van Sociale Zaken eind 2014 aan de greep van de Turkse staat op de Nederlandse Turken te willen verminderen. En minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil de Nederlandse nationaliteit van IS-jihadisten met een dubbele nationaliteit intrekken.

Nog een dubbelheidje: er gelden voor het hebben van een dubbele nationaliteit in Nederland verschillende regels voor verschillende burgers. Sommige Nederlanders mogen namelijk hun dubbele nationaliteit behouden, anderen niet.

In grote lijnen geldt dat iemand die Nederlander wordt en afkomstig is uit een land dat afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit niet toestaat, zoals Griekenland en Marokko, een dubbele nationaliteit mag behouden. Van anderen wordt hun Nederlanderschap automatisch afgepakt zodra ze een tweede nationaliteit aannemen.

Niet elke Nederlander mag dus van de overheid over een dubbele nationaliteit beschikken. De meeste Nederlanders moeten hun Nederlandse nationaliteit namelijk inleveren zodra ze vrijwillig een nieuwe nationaliteit aannemen. De Nederlandse nationaliteit vervalt dan automatisch.

In januari 2014 schreef de Volkskrant over de ‘geschokte Carla Brienen’. Zij ‘zei eind november in het digitale blad voor expats Dutch Times: ‘Ze hebben gewoon mijn Nederlanderschap afgepakt!’. Ze had in Mauritius de nationaliteit van dat land aangenomen, om een huis te kunnen kopen en haar werk als manager in de toeristenindustrie te vergemakkelijken. Toen ze op het Nederlandse consulaat het paspoort van haarzelf en drie kinderen wilde vernieuwen, bleek dat onmogelijk. Ze kon niet tijdig een visum bemachtigen om de kerstdagen in Nederland door te brengen’.

De Volkskrant interviewde destijds meer geschokte zakenlieden die ineens hun Nederlanderschap kwijt waren. Zo was de scheepsmagnaat Jacques Roomans ineens Nederlander-af nadat hij het staatsburgerschap van Nigeria had gekregen. Als dank voor zijn enorme investeringen in dat land.

De Nederlandse staat maakt het ex-Nederlanders bovendien erg moeilijk om hun beslissing terug te draaien. Eens eruit, blijft eruit, moet de Staat gedacht hebben, want sinds april 2013 is het terugdraaien van de ‘de-nationalisatie’ namelijk ook nog eens lastiger gemaakt.

Om weer terug Nederlander te worden moet een expat eerst naar Nederland terugkeren en een verblijfsvergunning aanvragen. Pas na een jaar nadat de vergunning is verleend, en dat is niet altijd het geval, kan de doorzetter zijn of haar oorspronkelijke nationaliteit weer aanvragen. Verreweg de meeste Europese landen bieden gewoon de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit. Nederland ook, maar dus niet voor iedereen.

Dat een overheid een relevant deel van de administratie om politiekeredenen wist, is al uiterstbedenkelijk. Struisvogelpolitiek, noemtElsevier het. De dubbele nationalitei is namelijk niet verdwenen. Maar dat de staat vervolgens een extreem verschil maakt tussen de rechten van de ene en de andere groep Nederlanders is ronduit absurd.

(Bronnen: Elsevier, de Volkskrant, rijksoverheid.nl)

3 Reacties op Nederland maakt rommeltje van regels rond dubbele nationaliteit

 1. heerlijk toch dat je zo kan aanrommelen…
  Bij een rommeltje moet je dit om het op te lossen alle aleternatieven uitsluiten.

  Je bent Nederlander ofje bent het niet.
  Als iedereen met 2 nationaliteiten er eentje moet opzeggen..of dat nu mag van het thuisland of niet..dan word je Nederlander of thuislander.
  Turken geen 2 paspoorten meer, Marokkanen ook niet..
  Dan valt iedereen onder een andere regeling voor wat betreft voorieningenen diensten..diensten verlopen dan via ambassades van het thuisland.
  En dat zal betekenen dat mensen moeten kiezen..
  Werkelozen krijgen dan een uitkering vanuit het thuisland. e.d.
  Zo niet, gelden strakke integratie eisen, we zijn dan ook van de minderhedensubsidies af,Nederlandse belangenorganisaties voor Friese huisvrouwen krijgen ook geen subsidies..kortom: het gaat gewoon neoliberaal of sociaal Nederlands..niet anders meer.
  We maken mensen met het Nederlanderschap wie hier wil wonen moet aan onze normen en eisen voldoen en geen gezeur of het een beetje anders kan..
  Geloof en zo..
  Nee, dus.

  e andere optie is: wat kan het ons schelen hoeveel nationlisteiten iemand heeft..dat is immers toch allemaal toeval en bureaucratische constructie.

  Laat die hele i onzin toch zitten, geef iedereen ene paspoort die het aanvraagt en betaald..geen discriminaties maar ..laat maar lopen en we zien.
  Lastig volk grijpen we toch en het voordeel is dat je iemand ergens n anders naar toe kunt schoppen als je het niet bevalt.
  minder rompslomp en regeling, wel meer rotzooi mogelijk. Alle immigranten kopen ene paspoort en vallen daarmee onder de Nederlandse regelingen rond diensten en voorzieningen..
  Ik vrees dat dat niet goed gaat..daar stop je geen Turkse 5e colonne mee als straks iedereen van daar visumvrij naar en in NL mag rondlopen( VVD waanzin) om de leer van dictator Erdogan te prediken..erger dan een haatimimam..

 2. Het Kabinet van de Onduidelijkheden.
  En bij Onduidelijkheden valt er altijd wel een self fulfilling prophecy te creeren middels eindeloze dicussies over wel woord nu waar staat en wat betekend.
  Welkom in het tijdperk van de “Vrijheid” = Onduidelijkheden als substituur voor het overbruggen van tegenstellingen ( van de anders denkenden, liberalen sociaal democraten etc etc).
  Die zal je als overheid toch altijd moeten oplossen.
  De echte liberaal wil geen enkele overheid meer en de sociaal democraat zoekt het vooral in juist wel Overheid en Regulering.
  Als nadenkertje.
  De huidige monetaire stelels dicteren echter altijd de noodzaak van het bestaan van een OVerheid ( geen overheidsschuld , hoe dan geldcreatie en rente?) en het bankenstelsel reguleert de “vrije” markt dan wel door de luchtfietsgelden van de centrale banken te verdelen.

 3. aanvullend.. En onderwijl laten we de economie “groeien” door van alles en nog wat te economiseren, zoals het klimaat bijvoorbeeld.

  Zonder dit proces van economiseren zou al snel de geldvoorraad te groot zijn en dreigt hyperinflatie.

  Probleem is alleen wel de verdeling van het uit het niets gecreerde geld over iedereen. Welvaart voor iedereen.
  Niet alleen voor “ondernemers” of al grootkapitaal bezitters waar geld nog meer geld creerd.
  De deregulering van de aandelenmarkten heeft otot op heden alleen geleid tot deregulering van de democratie. Stemmen kun je kopen.
  Succes alleen voor de succesvollen. Betekend eigenlijk welvaart alleen voor de welvarenden.

  Dan krijg je vanzelf stellingen als , Wij van de Muntunie adviseren de Muntunie. Naar de welbekende marketingstrategie van Wij van WC eend adviseren WC Eend.

  Hervorming van de Muntunie , de werking van de geldpomp , de mandaten vvan de banken keten, de afspraken en de welvaartsverdeling en de rol van de overheid in het teken van democratie en vrijheid binnenlandse markten ( bijvoorbeeld cooperaties, de burger als aandeelhouder). Dat zijn de thema’s.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.