Oud-ombudsman: ‘We worden voorbereid op minder democratie en rechtsstaat’

‘Wij worden voorbereid op het idee dat het allemaal wel wat minder rechtsstatelijk en democratisch kan’, aldus oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer in het weekblad De Groene. Volgens hem zien steeds meer politici en beleidsmakers democratie als een probleem. Brenninkmeijer maakt zich zorgen over de toenemende macht van de overheid, die democratie maar lastig vindt. Zelf kreeg hij als kritische ombudsman (2005 – 2013) te maken met kabinetsleden die hem binnenskamers probeerden de mond snoeren.

De Nationale Ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en Tweede Kamer, de Rekenkamer en de Raad van State. Hij behandelt als onafhankelijke functionaris klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden. Dat dat niet altijd goed valt bij politici en functionarissen laat zich raden. Vooral Brenninkmeijer, ook oud-rechter en hoogleraar, lag nogal eens overhoop met Den Haag. Volgens hem ligt de machtsverhouding tussen overheid en burger scheef.

Zo noemt hij de sanctiewet in de sociale zekerheid buitenproportioneel en in strijd met de rechtszekerheid. ‘Niet alleen fraude, maar ook een vergissing van mensen bij het invullen van een formulier kan belachelijk zwaar worden bestraft, zelfs met boetes hoger dan de uitkering. De wet is zo ingericht dat rechters noch wethouders de redelijkheid van zo’n sanctie mogen beoordelen’. Rechtsstatelijke vereisten als proportionaliteit van een straf en zekerheid van schuld werden volgens Brenninkmeijer door de staat genegeerd. Brenninkmeijer protesteerde destijds tevergeefs.

De ex-ombudsman sprak er ook over met de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken Asscher en Klijnsma, beiden PvdA. Brenninkmeijer: ‘Ze waren best bereid naar me te luisteren. dat was het punt niet, maar van meet af aan stond vast dat ze er niets aan zouden doen’. Begin 2015 greep dan toch de rechter in. Het sanctiestelsel werd opengebroken en er kwam ruimte voor rechterlijke toetsing van sancties.

Telkens probeert de politiek de grenzen van de burgerrechten op te zoeken, aldus Brenninkmeijer. En volgens een welhaast vast patroon moet de rechter dan corrigeren. Zo ging het onder meer met de bedbadbrood-regeling, het alcoholslot en de opslag van bel- en internetgegevens.

Enerzijds raakt politiek De Haag macht kwijt aan Brussel en Berlijn, anderzijds trekt men steeds meer macht naar zich toe, constateert Brenninkmeijer. Men bemoeit zich met benoemingen in de rechterlijke macht, slaan steeds vaker uitspraken van de rechter in de wind, evenals die van de Raad van State.

In 2009 kreeg Brenninkmeijer de toenmalige PvdA-minister Guusje ter Horst op de koffie. En die kwam niet voor de gezelligheid. De ombudsman had het namelijk gewaagd zich kritisch uit te laten over het politieoptreden tijdens de strandrellen die zomer in Hoek van Holland. ‘De politie had gericht en met scherp  geschoten op het publiek.’ Brenninkmeijer pleitte openlijk voor een onderzoek, want ‘het is nogal wat als agenten gericht gaan schieten op publiek’. Volgens de toenmalige PvdA-leider Wouter Bos ging hij met dat pleidooi echter zijn boekje te buiten. Daags erna stond ook de minister op de stoep.

Ze poogde Brenninkmeijer ‘terug te jagen in het hok’, maar dat lukte niet. Was de autoritaire actie van Ter Horst een incident? Brenninkmeijer: ‘Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik kritiek uitoefende, onderbouwd met argumenten, en een minister vervolgens disciplinerend optrad: dat kunt u niet maken, dat mag u niet doen’.

Kan Brenninkmeijer niet terugkeren als ombudsman? Hij heeft namelijk groot gelijk.

(Bron: De Groene)


17 Reacties op Oud-ombudsman: ‘We worden voorbereid op minder democratie en rechtsstaat’

 1. dat proces is al langer aan de gang..de invlod vn hey volk weren, d demagogie en bedrog opvoeren. lanceren van een enorm bureaucartisch apparaat voor controle en regelingen die van toepassing worden geacht voor iedereen behalve de rijke elite en gansters die de neoliberalen steunen (doorsluziers van geld, wapenhandel, ontwijkingen van belastingen voor multinationals,weren van de lagere economische klasse oor juridische procedures…voor geld is gerechtigheid en falen, voor de andere groepen (85%) biet.

  De partijen VVD, PvdA, CDA, D66,CU,SGP,GL(!!) is er enorme weerstand tegen referenda..het volk moet monddood..Des te meer onzin je brengt op de sites waar je op kunt reageren,des temeer kansen dat het door de censuur komt..De reacties op de Telegraaf moeten per definitie onzin zijn, kritische geluiden worden geweigerd op grond van huisregels. Er is maar 1 regel: als iets niet geschikt wordt geacht o.g.v. wat dan ook,dan wordt het afgewezen..en dat is dan het werk van iemand die zeer gewichtig doet..
  Bijna alle sites werken met goedkeuring..(bizar)

  Alles wordt afhankelijk gemaakt van willekeur, screening.mentaliteit, redacteur,instanties, personen in de buraucratie/ambtenaren en “gezags”dragers. overheid, regels tot in het waanzinnige aan ti oe.
  Iederen wordt gedwongen de grenzen te overtreden.
  Uiteraard zijn die regelingen niet van toepassing voor de makers en verzinners , uitvoerders en vriendjes van de elite die nog wel eens iets extra’s betalen..
  De grootste schurken zitten in de top van het systeem zelf..

  De koppen zijn hard en beton voor de kop is een vereiste. Dikke IKKE’s en enorme druiloren die de neiging hebben de fouten met nog meer dezelfde fouten te compenseren
  Immuniseer je voor datgene wat de bevolking vraagt..dat is te verontachtzamen van eebn verwaasloosbare hoeveelheid..

  Het gata over het levend houden van hypes, afleidingen en doe dan dan ook h groots en omvattend…Duizenden nep vluchtelingen die nu de echte vluchtelingen blokkeren in opvang..de onzinargumenten om weer de sociale voorzieningen verder aan te pakken..Bouw daar een theater voor op..

  De financiele terreur is talrijk, flitsers,fouten zonder valse bedoelingen..als het maar geld oplevert en iedereen klein en nederig houdt..
  Onze neoliberale regering smijt met geld…het laatste half jaar kostte 20 miljard teveel!!
  En wat merken wij van die uitgaven? het continue tekort want steeds moeten we weer dokken..

  Neoliberaal heeft luxeproblemen..heel veel luxeproblemen..

  En WIJ? Wijkiezne deze bende steeds weer..en hopen er het beste van terwijl de ervaring leert dat het allemaal bedrog, manipulatie en schadelijk is

  We moeten eens radicaal ophouden met op de eerdergenoemde partijen(eurofiel neoliberale partijen) te stemmen.

  ALLES IS BETER DAN DIT!MAR STEM WEL!! ANDERS HET WEER UIT IN HET VOORDEEL VAN NEOLIBERAAL en zitten we weer met nog meer rotzooi.

 2. Gelukkig,ik ben dus niet gek,ook de heer Brenninkmeijer komt tot ongeveer dezelfde conclusie als ik.
  Toch wel fijn dat je soms in je overtuiging gestaafd word.

 3. Laat Rutte 2 na het zomerreces maar zo snel mogelijk vallen! Dan wordt het hoog tijd de corrupte politiek buitenspel te zetten en een zakenkabinet te installeren om orde op zaken te stellen. Wie moet dit kabinet gaan leiden…? Alex Brenninkmeijer natuurlijk!

 4. Politiek Den Haag heeft maar één grote politieke partij. En die is onderverdeeld in kleinere partijen. Elk met een andere onslag en zogenaamde doelstelling. Democratie werd pp deze wijze al decennia ondermijnd. Jammer dat de ogen nu pas geopend worden. Het roer over het schip zijn wij al lang kwijt aan de piraten van BigAlles. Inclusief de Oranje-Bilderbergers. Gekke aluhoedjes zeiden dit al jaren. Maarja, conplotten bestaan niet hah..

 5. Tja. Alex heeft gelijk. Repressie neo liberaal beleid door een pvda.
  Het meest ernstige aan de situatie is dat inmiddels ook onomstotelijk is vastgesteld door oxfam, het imf en zelfs in de vs dat neo liberaal beleid, de thrickle down economie, niet werkt. Daar heeft noch een links en/ of rechts politiek argument nog een rol. Het meest schadelijke van de huidige gang van zaken door onze en europese politici is dat deze ondanks deze wetenschap gewoonweg doorgaan op de neo liberale weg. Een weg die voor niemand inclusief henzelf dus helemaal niets opleverd aan enige vooruitgang van de menselijke beschaving of ontwikkeling. Gevolg wordt o.a. gevaarlijke sociale onrust, spanningen tussen europese landen etcetc.

 6. Meneer Brenninkmeyer heeft gelijk. Dit moet het volk niet accepteren. Het is helaas al lang bezig. We hebben andere regeringspartijen nodig. Sociaal en VOOR democratie.

 7. Jannie Veltman // 8 augustus 2015 om 19:35 // Beantwoorden

  Ik roep al jaren dat dit verkeerd gaat, maar je hebt het gevoel een roepende in de woestijn te zijn. Want er worden staten-genetaalvetkiezingen gehouden en dan zou je denken: nu zal het nederlandse volk toch wel laten zien dat het volkomen anders moet en dat ze het beu zijn telkens het kind van de rekening te zijn: nee hoor….het stemt gewoon net als voorheen op een klein percentage na, die het ook niet echt behrepen hebben. Rutte móet eruit!!

 8. Als je het uitrekent zit er een kleine minderheid in de regering ,via een raar reken sommetje hebben ze zichzelf de macht toebedeelt .Er moet toch een wet zijn waarop we het hele zooitje in den haag als onbekwaam naar huis kunnen sturen ? Dus de twee kamers en de regering .

 9. Bas van Stapelberg // 8 augustus 2015 om 22:10 // Beantwoorden

  Ja daar waren wij al een poosje achter.

 10. Wij de burgerd weten al heel lang wat er gebeurt en laten het gebeuren
  Steeds spreken wij elkaar tegen en daar wordt gretig gebruik van gemaakt
  Doofpot einde verhaal
  Alles gaat weer rustig verder op de oude voet
  Daadkracht is nodig om de machtswellust van deze onderdrukkers van het volk, niet alleen te constateren, maar ook het tij te doen keren

 11. Vol met taalfouten dit artikel. Neem ik niet serieus.

 12. Jansen grietje // 9 augustus 2015 om 22:30 // Beantwoorden

  Dit artikel vorige week gelezen en alle respect en lof voor A. Brennikmeijer die dit alles heeft geconstateerd en publiek maakt wat kritische burgers allang voelen en meemaken in het dagelijkse leven. Dus handen af van rechterlijke macht en ook dat macht niet alleen via wet en regelgeving valt af te dwingen immers de rechter heeft het beslissende woord en niet de staat alleen.

 13. Dit is al jaren de reden waarom de Piraten Partij,in tegenstelling tot 60 landen wereldwijd, consequent geweigerd wordt op welk podium Danook .Ze zijn natuurlijk te critisch.Hulde aan de heer Brenninkmeyer.

 14. WALLY DE STOKER // 1 oktober 2015 om 21:01 // Beantwoorden

  Als je een beetje op de hoogte bent gaan we steeds meer af op een NWO daar werken de haagse pluch klevers hard aan mee alles verkwanselen aan brussel en proberen het TTIP verdrag er door te drukken kunnen ze de burger chloor kip en hamburgers met sillicone om ze mals te houden door de strot duwen en landen mega claim op de nek duwen als ze tegen werken .

 15. Het wordt tijd dat er een coupe plaats vindt. Weg met al die gasten die alleen voor eigen elite oplchters zijn. Het is rusland aan het worden.Rutte en concorten verdienen de bajes. Leve de revolutie

 16. Alex Brenninkmeijer. Daar heb ik nou nog nooit één onoprecht woord uit horen komen. Die man heeft klasse. Heel anders als die schoothondjes van de ECB in den Haag. Maar het volk ontwaakt steeds meer. Het verzet begint altijd eerst met de minst tolerante groep, maar met de door hun behaalde successen zie je de weerstand groeien. Weerstand tegen de EU, tegen fractioneel bankieren, tegen onrecht. De politiek heeft behoefte aan mensen die niet met een gespleten tong spreken, zoals Alex Brenninkmeijer.

 17. En met Reinier van Zutphen hebben ze iemand in huis gehaald die zich laat kneden door de overheid. Erste wapenfeit: opdoeken van een kritische, en dus goed functionerende, kinderombudsman.
  Het lijkt er steeds meer op dat de mensen er zijn voor de politiek ipv andersom.

2 Trackbacks & Pingbacks

 1. Oud-ombudsman: ‘We worden voorbereid op minder democratie en rechtsstaat’ | Denkoefening.be
 2. OM: Vervolging als je een notoire racist… racist noemt. ‘Minder, minder, minder’ vooralsnog OK | Krapuul

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.