Bij groeiende asielstroom moet Nederland grenzen sluiten, vindt Halbe Zijlstra

‘Als de maatregelen van de Fransen en Italianen ertoe leiden dat de asielstroom naar ons land afbuigt, zullen ook wij genoodzaakt zijn de grenzen te sluiten’, schrijft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in NRC Handelsblad van 17 juni. De liberaal ziet met lede ogen aan hoe Europa bezig is met symptoombestrijding en geen noodzaak voelt om de vluchtelingenstroom bij de bron aan te pakken. Zijlstra: ‘Kennelijk wordt de urgentie van het terugdringen van de aantallen migranten die Europa bereiken, nog steeds onvoldoende gevoeld’.

De mensonterende taferelen in Griekenland, Italië, het Franse Calais en straks wellicht ook in Hoek van Holland zijn volgens de VVD’er ‘het welbekende topje van de ijsberg’. Volgens hem ‘staan er nog circa een miljoen mensen op het punt om vanuit Noord-Afrika de oversteek naar Europe te maken’.

Europa faalde tot nu toe in de aanpak van het groeiende probleem, vindt Zijlstra. ‘Frontex, dat de grenzen moet bewaken, lijkt in plaats van kustwacht, te zijn uitgegroeid tot een veerdienst tussen Afrika en Europa’, schampert hij.

De VVD’er toont begrip voor lidstaten als Frankrijk en Oostenrijk die maatregelen nemen om hun grenzen te beschermen, al noemt hij de beperking van het vrije verkeer van personen ook ‘de bijl aan de wortel van de Europese Unie’.

Er is volgens de liberaal maar één echte oplossing: opvang in de regio. Verstrekking van asielvergunningen biedt in elk geval geen soelaas. Daarmee haalt Zijlstra het VVD-plan om vluchtelingen ter plekke op te vangen, weer uit de kast.

Zijlstra: ‘Het is inhumaan om asielzoekers op een gammel bootje te laten stappen. Opvang in de regio is wel humaan. Met onderdak, medische hulp, onderwijs en voedsel in de eigen regio is het niet nodig de gevaarlijke en kostbare oversteek naar Europa te maken’. Bovendien kunnen we dan ook de vluchtelingen helpen die geen geld hebben om de mensensmokkelaars te betalen, zo stelt Zijlstra.

Europa kan of wil geen miljoen vluchtelingen opvangen. En Nederland kan ook niet onbeperkt vluchtelingen opvangen, anderzijds biedt grensbewaking ook geen garantie tegen wanhopige vluchtelingen. Toch lijken politici zich machteloos te voelen. Wat je inhoudelijk ook vindt van zijn oplossing, Zijlstra toont tenminste wel leiderschap. Nu de andere politici nog.

(Bron: NRC Handelsblad)

8 Reacties op Bij groeiende asielstroom moet Nederland grenzen sluiten, vindt Halbe Zijlstra

 1. jos van veen // 17 juni 2015 om 21:35 // Beantwoorden

  en voor een zeldzame keer kan ik het volledig met hem eens zijn.
  Wat hard nodig is , is dat we we snel een snel onderscheid moeten maken tussen echte en nepvluchtelingen.

  Wat ik steeds hoor is dat mensen ene beter leven willen en menen dat hier voorgeschoteld te krijgen terwijl er hier anderhalf miljoen of meer mensen hetzelfde willen.
  Ik hoor ook van deelfde soort dat ze al 2 x zijn afgewezen voor een asielverzoek..en weer staan ze voor de deur…daar kun je alleen met ern chip bij ingrijpen..langs het poortje en biep biep en vervolgens meteen weer retour.gaat sneller en is minder kostbaar.
  Deze figuen laten zich verdelen..als ze er zich voorin moeten zetten dan zijn ze meteen weer vertrokken naar ene t rijker lamnmd met meer voorzieningen.

  Goed onderscheid tussen nep en echt dus..heel zakelijk..geen papieren, dan terug.geen tijd voor tucjes en spelletjes..Heel west Afrika kan terug, Somalië ook.Eirtrea ligt wat lastiger maar regionaal moet dat kunnen.
  Dat hele Calais, Marokko/Spanj, grieknland herbergt enorm veel nepvluchtelingen.
  Militair opvegen en daadwerkelijk retrouneren..

  Een cruiseschip als tussenstation en triagekantoor voor de kritische overlastplekken met nep , sorteren en de nepvlucjtelingen direct terugsturen.

  Dus bioten pikken de bootjesgangers op, naar het staion crusieschip in de buurt, triage en en het volk terug waar we niet voor hoeven te zorgen.
  Deze emnsen zelf verantwioordleijk stellen voor hn-f edsnoods suicidale-neigingen.
  Wij hebben er niet om gevraagd, we nodigen niet uit, kunnen geen perspectief bieden anders dan overbelaste sociale voorzieningen en moete gewoon selectief zijn.

  Niemand accepteert het als een vreemde meute gewoon je huis binnenloopt en zegt “We blijven hierJij mag voor ons zorgen, want ik ben ook mens..”..
  De bewoner van het huis zal dan meteen zeggen:”dat had je gedacht..lazer maar op jij..” ën als je niet vlug genoeg gaat dan wordt het matten..

  Echte vluchtelingen een opportuun verblijf, als de sitautie weer verbeterd is, dan zeker weer terug..

  We moeten durven selecteren en krachtdadig handelen als we niet overlopen willen worden met allerlei onzin en Afrikaanse trends.

  Gen hulpverleningswannen dus. De immigranten kiezen en staan dan ook voor de gevolgen van hun eigen keuze en niet wij..En dat vergeten we steeds..we vinden onszelf superieur en dus laten we ons leegvreten/wegmanipuleren met valse moraal..?
  We blijven aan de gang hoor als we niet stevig en daadkrachtig in pakken.

  We zitten al vol illegalen, ook zij zijn blokkades voor opvang van echte vluchtelingen.Retour dus..voor hen liggen de tijden ook ongunstig.
  Opvang voor diegenen die het echt nodig hebben komt hierdoor in het gedrang”.

  De hele hoeveelheid mensen die ongevraagd binnenkomt en aselect wordt gehuisvest en opgevangen gaat er voor zorgen dat er heel vreemde gevolgen naar voren komen..verschijnselen als islamisering, verschijnselen als aparte wijken en getto’s, criminaliteit en bendes, overlast,moord en doodslag.
  Het zijn geen aanverwante, maar compleet andere culturen..met o.a. niet door ons gewenste oplossingen.

  Weer komt de scheve verhouding van meerderheid (ijkpunt)en minderheden(assimilatie,integratie) naar voren

  De PvdA stuurt aan op een sociale en maatschappelijke ramp met hun toch wel onbezonnen kijk en praktijken(Asscher)

 2. Als ze jaren geleden naar Wilders hadden geluisterd was het nooit zo ver gekomen.

 3. Hee , lees ik het goed, heeft Halbe het over “ontwikkelingsgeld” maar dan bestemd om het vluchtelingenprobleem lokaal op te lossen.
  De eerste hervorming ( bezuiniging ontwikkelingsgeld) wordt bij deze dus al ( anders geframed) herroepen. Nu nog een onderzoekje naar de handel en wandel van de achterban van de VVD en de belangen die er voor hen zijn in afrika.

 4. Zie artikel volkskrant pagina 31 over de onderzoeksresultaten van , tot mijn verbazing, nota bene het IMF over vermogensongelijkheid in de wereld. De top 1 % bezit meer dan helft van de totale wereldbevolking en de conclusie dat bij de huidige snelheid waarmee dit vermogen toeneemt ( waar gaat al dat gratis geld toch heen) de armoede toeneemt.
  Tweede conclusie van ht IMF. De trickle down theorie ( wanneer het vermogen van enkelen toeneemt sijpelt dit vanzelf door naar de rest van de bevolking) werkt niet..

 5. Maw het opheffen van de verzorgingsstaat werkt ook niet. Overigen de bron van het vluchtelingenprobleem ( afrika is geen verzorgingsstaat , dus libertijnen goed opletten en zie wat voor menselijke ellende, onrecht dit creerd als je vrijheid verward met opheffen verzorgingsstaat.

 6. Ons land kan zolang ze in de E.U. zitten niet de grenzen sluiten! Dit weet die Halve zool Zijlstra ook! De VVD en de rest van de Eurofielen verdienen alleen maar aan de vluchtelingen! De gewone bevolking moet op allerlei fronten fors inleveren, nu moet de BTW weer omhoog, dus alles word duurder. De Elite kan dit compenseren met lagere belasting, de gewone man echter niet!!!

 7. wanner zal Europa de grenzen dicht doen we kunnen niet alles opvangen

 8. Ja wel degrlijk grenzen sluiten! We zijn zo rijk niet dat we voor de gehele wereld kunnen zorgen, hoe zielig ook! Beter dat geld gebruiken voor bv. betere zorg voor ouderen. Je kunt nu eenmaal maar zorgen voor een bepaalde groep, wat die politiekers ook mogen beweren, ze halen welicht gevaar binnen voor eigen volk en laten bepaalde gedeelten van eigen volk volkomen en soms zelfs letterlijk in de kou staan, dus wat mij betreft geen vreemde vluchtelingen hier, hoe zielig ook!

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.