Dubbele pet: vijf senatoren adviseren én controleren het kabinet

Van alle nieuwe senatoren dragen er ten minste vijf een dubbele pet. Ze zijn namelijk naast Eerste Kamerlid ook nog adviseur van het kabinet. Dat knelt met de taak van Eerste Kamerlid dat wordt geacht zonder last of ruggespraak het kabinet te controleren. Dinsdag 9 juni werd de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd.

Wetenschappelijk onderzoeker Integriteit Leo Huberts verbaast zich over de kwestie. ‘Wanneer senatoren ook advies geven aan de minister, roept dat logisch gezien ook twijfel op’, zei hij dinsdag 9 juni tegen Nieuwsuur.

Huberts: ‘In hoeverre gebruik je in je adviesfunctie informatie die stamt uit je Eerste Kamerlidmaatschap. Uit de debatten binnen de commissies en de vertrouwelijke informatie die je daaruit krijgt. Dat kan op gespannen voet staan’.

De Leidse hoogleraar staatsrecht Wim Voermans vindt dat de geloofwaardigheid in gevaar is bij de betreffende senatoren. Volgens hem doet de dubbele pettenkwestie afbreuk aan het -niet geringe- gezag van de senatoren. ‘Het is onverstandig om aan het gezag te laten knagen door een stapeling van functies’. Wanneer je adviseur van de wetgever bent en die tegelijkertijd adviseert, is dat volgens Voermans ‘niet uit te leggen’.

De dubbelepetters zitten in bijna verschillende fracties. Zo is kersvers PvdA-senator Ruud Vreeman tevens adviseur van Defensie. Zijn VVD-collega Pauline Krikke adviseert het ministerie van Infrastructuur (van partijgenoot Schultz van Haegen) over reizigersbelangen en D66-senator Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van een commissie die de nationale politie evalueert. CDA-Eerste Kamerlid Niek Jan van Kesteren is naast directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW ook nog verbonden aan een adviesorgaan van de regering, de Sociaal Economische Raad (SER). En ten slotte is D66’er Paul Schnabel raadgever van het ministerie van Volksgezondheid over het item hulp bij zelfdoding.

VVD’er Krikke denkt dat de senatoren zelf de zaken wel uit elkaar kunnen houden. ‘Je moet er zelf rekening mee houden dat je geen wetten gaat behandelen die ergens anders mee kunnen conflicteren. En wanneer je dat ook luid en duidelijk zegt, weet iedereen het’, zei ze tegen Nieuwsuur.

Alleen D66’er Rinnooy Kan lijkt zijn positie in de evaluatiecommissie te heroverwegen. De anderen doen dat niet. Vreeman vindt zijn adviesfunctie zelfs nuttig: ‘Het is belangrijk dat je midden in de samenleving staat’. Wel zegt hij alvast toe niet het woord te gaan voeren bij defensie-onderwerpen.

(Bron: Nieuwsuur)

1 Reactie op Dubbele pet: vijf senatoren adviseren én controleren het kabinet

  1. Tja, interne partijpolitiek. Hoe versterk ik mijn positie in dit of een volgend kabinet in een “verspinterde” 1e kamer. Oplossing , zet er senatoren neer met een dubbele pet.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.