Door Van Rijns noodregime ontvangen ook frauduleuze zorgverleners pgb-geld

Het volgende hoofdstuk in het pgb-drama is alweer in de maak. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert namelijk pgb-bedragen uit aan zorgverleners waarvan het al vermoedt dat ze fraude plegen. Dat komt door het huidige noodregime van de staatssecretaris dat aan de SVB  voorschrijft betalingen zonder controles te verrichten. Er werden tot nu toe al 70.000 budgetten ongecontroleerd uitgekeerd.

Op deze manier wil de PvdA-bewindsman tempo maken en de achterstallige betalingen aan zorgverleners inlopen. Het geld dat twijfelachtige zorginstellingen ontvangen, vordert men achteraf wel weer terug, zo is de gedachte. Wanneer de betalingen straks eindelijk op tijd plaatsvinden, kan het terugvorderingscircus beginnen.

Dat kan overigens nog wel even duren. De SVB zet nu alles op alles om de achterstanden weg te werken en is daar al een klein half jaar mee bezig. Hoewel de instantie juist is ingeschakeld om te controleren, ziet het er voorlopig niet naar uit dat deze overwerkte club daar aan toekomt.

Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt bovendien dat het controlemechanisme sowieso gebrekkig is geregeld. De SVB mag namelijk alleen maar een melding van mogelijke fraude maken bij een gemeente of zorgverzekeraar. Die gaan dan op onderzoek uit en stoppen eventueel een betaling. Enige regelgeving daarvoor bestaat er echter niet. Zo zegt een woordvoerder van de gemeente Tiel dat er in die gemeente nog niemand is aangewezen die ingrijpt bij een fraudemelding.

In die gemeente ontvangt een twijfelachtige zorginstelling volgens NRC Handelsblad 35.000 euro pgb-geld per maand, terwijl alle betrokkenen op de hoogte zijn van een vernietigend rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg over de instelling. Hoewel de SVB dit keer wel een melding maakte, zette Tiel de betalingen toch door. De gemeentewoordvoerder: ‘We zijn de fraudeaanpak en de toezichthoudende rol op het gebied van zorg aan het vormgeven. De uitvoering van een aantal zorgtaken is nieuw voor de gemeente’.

Het is duidelijk: van de kostbare pgb-puinhoop zijn we voorlopig nog niet verlost.

(Bron: NRC Handelsblad)

5 Reacties op Door Van Rijns noodregime ontvangen ook frauduleuze zorgverleners pgb-geld

 1. jos van veen // 6 juni 2015 om 16:18 // Beantwoorden

  is dat dan zo’n ramp?
  Het gaat vnl. om verdachte zaken/organisaties.
  die kunnen gewoon op een zijtraject apart gelegd worden voor de lange winteravonden en als er gefraudeerd is dan komen die later alsnog op het schavot.Simpel.regressief aanpakken.

  Neoliberaal wenst alles net even voor de zijn met hypercontrole, supercosmetiek en repressie…Nou, ga dan maar aan de gang bij het neoliberale bolwerk bij uitstek- de EU- waar 120 miljard jaarlijks verdwijnt.
  Na 3 jaar is er even veel weg als alle schuld van en extra’s voor Griekenland.(waar we nu zoveel ophef over maken..zielig gewoon!)
  De fraude bij de EU wordt omgezet in Ferrari’s en lamborghini’s met huizen als kastelen..En dan hebben ze nog te weinig…Corruptie tiert welig, barst van de lobbyisten..gaat wel goed daar..vreten ed slagroom van de taart en komen 50 kilo aan..het blubbert wat af

  Eurofiel neoliberaal en fraude/corruptiepreventie?
  Laat ons toch niet even lachen zeg..dat is hun geavanceerde praktijk…

 2. jos van veen // 6 juni 2015 om 17:16 // Beantwoorden

  of gaat dit er om de SVB excususes te geven voor gerommel..

  De stakkers zijn nu gedwongen zonder hun controle uit te betalen omdat mensen in nood zitten en zelfs niet eens gecontroleerd kunnen worden..

  Wat flauwe bureaucratische bedoeningen toch..
  Is dit een volwassen instituut? Ze weten toch waarom dat gebeurt? wat een halfslachtig gênant gemiep zeg..

  Controle eerst en mensen als het uitkomt..dwangneurotisch,machtsgericht.

  grootschalige therapie nodig en levenslessen.

 3. Inside info leert dat het SVB helemaal niet is bemenst om in later stadium ordentelijk controle uit te kunnen oefenen en weer teveel betaalde PGB’s met terugwerkende kracht weer recht te trekken.

  Verwijzend naar het gegeven da er onoordeelkundig, hoger in de hiërarchie zaken zijn opgezet, waar het SVB feitelijk door is overvallen, is hier inderdaad, volkomen voorspelbaar, een miljoenen falen aanstaande.

  Er zijn namelijk geen controle instrumenten die ingezet kunnen worden om fraude gevallen, of het moet gaan om overduidelijke fraude natuurlijk, later boven tafel te krijgen en dit weer terug te draaien.

  Dan hebben wij het natuurlijk niet eens over de kans op vervolging, die in zal moeten worden gesteld, bij die gevallen waar men dit ernstig vermoed, die op kosten van de belastingbetaler zal worden uitgeknokt. Van Rijn heeft in geen enkel geval rekening gehouden met mogelijke gevolgen van eigen falen in de keten zoals het aanklagen van het SVB wegens te laat betalen, schadevergoedingen en hier laatste natuurlijk het terughalen bij eventuele fraude.

  Deze voorzienbare enorme kostenpost zal van belastinggeld uiteindelijk worden bekostigd. Het grote falen van D66 dit alles te stoppen is meer dan duidelijk want als men er even rustig over na zou willen denken….

  Dan zou deze hele exercitie gewoon en eenvoudig moeten worden teruggedraaid. Immers, alle ambtenaren die het oude regime van pgb’s uitvoerenden zijn er allemaal nog, de processen en regels ook, en een goed projectmanager legt dan de boel gewoon stil, gaat terug naar een werkende stand van zaken en dan terug naar de tekentafel.

  Te bizar voor woorden dat er mensen blijken te zijn die menen dat Martin van Rijn de enige zou zijn die dit nu nog zou kunnen trekken. Dit is een volkomen politiek falen geworden.

 4. Idd Misplaatst mededogen voor het Brein achter de zorghervormingen.
  Zalvend praten is een kunstje.
  Zorg is een essentiele waarde voor de NL samenleving, in de afgelopen tientallen jaren opgebouwd.
  Er is politiek onvermogen aanwezig is om de Benefits, de lessons learned ( inhoudelijk dus van een verzorgingsstaat) om een samenleving zowel individueel als samenleving ( en innovaties op product en dienst niveau) te laten gelden.Een voorbeeldrol te vervullen. Nederlandse samenleving bv als cooperatie. Ipv van de vvd benadering met individuele ondersteuning voor de Dikke Ikken de grootgraaiers, etc etc. Communistich , welnee.. cooperativisme wel.
  En bovenal een humanistische benadering met aandacht voor de kwetsbaarheid van de mens. Door het neo liberale beleid gaat alle aandacht naar onderlinge concurrentie en is dus een voedingsbodem voor dikke ikken en wordt de macht door de Elite gedeeld en het beleid door hen bepaald. De aandacht kan ook gaan naar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, samenwerking en bovenal een individueel aandeel in de Cooperatie Nederland. Daar is geen particpatie wet voor nodig als verhulling voor neo liberaal beleid.

 5. En dus zijn er ook geen zorghervormingen nodig. Het spasme van het kunstmatig omhoog houden van de waarde van een munt is niet nodig. En angstig de werkelijkheid van de idiotie van de banken en de financiele sector incl. dus de transfer van leningen ( belastinggeld) via griekenland naar je eigen banken is dan al helemaal niet nodig.
  En idd waar is al dat geld gebleven?? We hebben ( binnekort hadden) toch staatsbanken?
  Ik begrijp werkelijk niet dat neo liberalisme nog aanhangers heeft.
  Het heeft niets te maken met het verweren van vrijheden maar alles met creatie van Dikke Ikken. Dat hebben de afgelopen tientallen jaren al wel bewezen. Marktwerking is niet de weg naar een meer evoluerende samenleving. Martkwerkingh leid naar een hyper concurrerende samenleving. Veel teveel druk en onder ideologie van de VVD er verlegd van druk op bedrijven ( ontlasten van de aandeelhouder) naar druk op de individuele werknemer ( de uitvoerder oftwel de post nl bezorger). Het ivoren toren syndroom.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.