Topambtenaar: ‘parlementaire enquête naar euro is een goede zaak’

‘De euro is helaas in potentie een enorme splijtzwam en tast het draagvlak voor de Europese samenwerking aan, met name in Nederland’, aldus Thijs van der Plas, plaatsvervangend directeur-generaal Europese Samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘De petitie voor een parlementaire enquête is een goede zaak. De mensen hebben er recht op dat dat naar boven komt’, zei de hoge ambtenaar volgens het Financieele Dagblad tijdens een discussieavond 2 juni in Den Haag over de euro.

Hij pleitte bovendien voor een veel sterkere rol van nationale parlementen in de democratische controle op de EU en het bestuur van de eurozone.

Eerder die dag overhandigde het Burgercomité-EU & Forum voor Democratie van onder meer anti-euro-activist Thierry Baudet een petitie met 40.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Het comité pleit daarin voor een parlementaire enquête over de besluitvorming die vooraf ging aan de Nederlandse toetreding tot de euro. Het burgerinitiatief startte in maart en kreeg steun van onder anderen journalist Jort Kelder, hoogleraar Paul Cliteur en filosoof Ad Verbrugge.

Op de website peuro.nl schrijven de initiatiefnemers: ‘Nog altijd verbaast het ons hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging. Welke rol speelde de overheid daarbij? Hoe kan het dat politici zich niet veel meer zorgen maakten over de financiële stabiliteit van ons land? Wat wisten de betrokkenen nu precies over de risico’s? En wat wisten ze niet?’

In de Tweede Kamer lijkt vooralsnog weinig animo voor een parlementaire enquête. En dat is best vreemd, want het besluit om tot de eurozone toe te treden was, zoveel is inmiddels wel duidelijk, een van de meest verstrekkende besluiten uit de moderne historie van Nederland.

De Tweede Kamer hield eerder al enquêtes over paspoorten, bouwfraude en woningcorporaties. Op dit moment loopt er een over de Fyra. Allemaal dossiers waar ergens iets grondig misliep. Gezien de gigantische kosten voor de noordelijke landen om Griekenland te redden, en de humanitaire ramp die daar desondanks plaatsvindt, hoort de euro zeker in dat rijtje thuis. Tijd voor een grondig onderzoek dus.

(Bronnen: peuro.nl, fd.nl)

6 Reacties op Topambtenaar: ‘parlementaire enquête naar euro is een goede zaak’

 1. Bijzonder he , dat de tweede kamer fracties geen interesse tonen in een parlementaire enquete. Het zou namelijk betekenen dat niet alleen de hoogopgeleiden onder ons maar iedereen eindelijk toegang krijgt tot kwalitatieve informatie over de Euro geldcreatie , rol van de banken, ondemocratisch EU parlement ( niet gekozen parlementariers etc).
  Maar bovenal zou duidelijk worden wat de invloed is op het dagelijkse leven. waar de bezuinigingen vandaan komen. En dat deze gevoed en uitgevoerd worden door mensen die uitsluitende zich beroepen op een negatief mensbeeld. De mens is tendiepste slecht . Een overigens volstrekt achterhaald middel eeuws mensbeeld Liberijns. En een mensbeeld wat voornamelijk in leven wordt gehouden , geprogandeerd, door de mensen met het grootkapitaal (mede mogelijk gemaakt door de financiele sector en privatiseringen). Je behandelt je bevolking bij voorbaat al als profiteurs , voert represiebeleid ( zie de VVD, en dat noemt zich dan liberaal of de weg naar vrijheid). en stort iederen in een “vrije markt” gericht op zoveel mogleijk winst in een zo’n kort mogelijke tijd. Het is moderne slavernij. Juist de neo liberalen en , naar mijn mening gelet de laatste speech van dhr Rutte,door een overheid die meegaat ( buigt) in de wensen van de financiele sector de mega corporaties multinationals wordt eenieder vanaf jong leeftijd gedwongen deel te nemen in een Race tot the bottom. Geen gezondheidszorg , geen kwaliteit van leven, maar “hard werken”, geen sociale zekerheid behoudens voor diegene aan de top. Want alleen door de scepter te zwaaien over andere mensen , de baas te zijn, en je positie te versterken met wetgeving houd je deze betere positie ten koste van deren vast.
  De euro is een weg naar armoede behalve voor politici , bankiers en de financiële sector. De ECB stort wel weer nieuw geld, de beurzen vieren hoogtijdagen, de medemens zonder kapitaal mag het doen met “hard werken”.

 2. En wat is dan “hard werken”. Voor onze politici nu ze vleugellam zijn gemaakt door de Euro en geen sturingsinstrumenten meer hebben over de eigen waarde van hun Economie via valuta. “hard werken “betekend dat je eigenwaarde ontleent aan het doorvoeren van “pijnlijke maatregelen”.
  Dat je dan je verantwoordelijkheid neemt. Dat doe je dan onder prachtige loze woorden als zelfredzaamheid participatiemaatschappij , privatisering ( pleasen van de fininaciele sector). VVD en hiermede neo liberaal beleid ( libertijns)..Volgers dus (met kans op een vetbetaalde baan in die sector) en geen leiders.

 3. De self fulfilling prophecy van aanhangers en uitvoerder van neo liberaal beleid is dat een dergelijk beleid het slechtste van de mens naar boven haalt. Opkomst radicale nazipartijen. Neo liberaal beleid, een enorme voedingsbodem voor sociale onrust. 90% van de bevolking van een land in de armoede stort ( afbraak verzorgingsstaat) de bron voor toenemende ongelijkheid in kwaliteit van leven en welvaart.

 4. jos van veen // 3 juni 2015 om 13:00 // Beantwoorden

  ik denk dat we in de gaten moeten houden dat de EU en euro een neoliberaal project vormen om de Lebensraum voor internationle bedrijven te vergroten..ten koste van de bevolkingen van de lidstaten.
  Het is geen democratisch project,bevolkingen hebben geen inspraak en het EP is nog steeds het speeltje van van de EC en aanhangende commissies.
  Groet woorden,weinig daden, veel beloftes weinig resultaten..de bevokingen zijn hooguit middel gworden in de doelen van de EU maar hebben er zelf geen profijt van.
  Het geld van de belsatingbetaler verdwijnt in andere circuits zonder dat dara de bevolkingen directe invloed op kunnen uitoefefen.

  De euro is natuurlijk een ramp.Dat moest dan de hefboom worden voor unificering..Wim Kok had zeker een acute stoornis of zo.Zeker niet gebaseerd op enige kennis van cultuur en cultuurverschillen, laat staan een wat doordachte visie op de gevolgen.Stapelgek..Een neoliberale aanval, of zo

  Mensen unificeren, taal unificeert maar een munt er in plompen unificeert niks.Integendeel..net als bij veel neoliberale projecten is het resultaat aversief.Het baat niet maar het schaadt wel.Voorbeelden te over..

  Wie had daar voordelen bij? De gewone burgers niet. Die zagen hun salaris met 55% slinken en de prijzen tot 123% stijgen. De spijkerbroek van 30 gulden werd bijna 3 maanden 30 euro..meen vielen bijna flauw in supermarkten van de prijsstijgingen
  Geld halen werd doelstelling nummer 1, machtsexploitatie volgde en dat moest met vertoon het gewenste imago opleveren..

  Als je met dwang en repressie het geld van de bevolking afpakt, dan gaat er iets fout.Als je het geld van de middenklasse afpakt en de topklasse bevoordeelt dan gat het helemaal fout.Naast de ellende van de tekorten onder de bevolking ontstaan er werkeloosheid, faillissementen (m.n. MKB),gewurgde economie en groeiende armoede.

  Aangezien neoliberalen politiek niet van ophouden weet en het ene ballonnetje na het andere bllijft oplaten met ad hioc benaderingen slechte transparantie wordt een crisis w zelfs opgewekt om het neoliberale gedachtegoed er door de drammen..De nieuwe kerk wordt geboren..
  Eerst geld en dan zien we wel weer ..en dat hebben we gezíen.
  Wij mochten de hobbs van neoliberaal betalen en-uiteraard- de EU laten en subsidies..
  Je tekent dan voor eigen armoede, verstoorde economie(want de afzet valt weg, dus ook de producties) en voor elke te ondernemen activiteit heb je steeds meer geld nodig..dus de sier trekt een wissel op de staatsschuld..nou, dat is dan ook een heel goed groeiende kool..die steeds maar kleiner moet (minder, minder in andere betekenis..)zonder dat de regering eens topt met zijn idiote neoliberale uitwassen die geld slorpen en schade achter laten..
  (en dat zijn dan onze werknemers van het volk..de regering gaat er van uit dat wij hun dienaren zijn…heel foute gedachte..vrees ik)

  Dat met name de eurofiel neoliberale partijen w.o. VVD, CDA, D66,PvdA,SGP, CU,GL(?) grote aarzelingen hebben is natuurlijk af te leiden uit het voorgaande. Die hebben immers hun carrierebelangen bij de EU, multinationals en euro liggen, bij TTIP en grote sier.
  Hen een zorg dat dit ten koste van anderen gaat..IKKE, ego en status..pakken wat je pakken kan. Dat volk bekijkt het maar..wat heb IK daar mee te maken..niks toch.

  Antidemocratisch tegen inspraak, betweterig en knalharde betonkoppen.
  Dat wordt dus een potje kleineren , met veel dédain reageren etc want de ego’s komen in het geding.
  Het volk roert zich en vraagt verantwoording..dat zijn ze al jaren niet gewend…democratie is een woord, geen daad!

 5. Wellicht wordt de carriere van die top-ambtenaar nu erg overzichtelijk.

 6. Inderdaad, die ambtenaar zal zijn eindpositie wel bereikt hebben. Ook wanneer heel Nederland voor de terugkeer van de gulden opteert, zal deze door Brussel – Straatsburg – Bilderberggroep tegengehouden worden.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.