‘Fiscaal toezichthouder nodig als tegenwicht voor steeds machtiger Belastingdienst’

‘Mijn vrees is dat de rechts- en privacybescherming van de belastingbetaler tegenover de efficiencybelangen van de Belastingdienst structureel het onderspit gaat delven’, aldus emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens in het Financieele Dagblad. Hoog tijd dus voor een fiscaal toezichthouder die de steeds machtiger Belastingdienst straks tegenwicht biedt, betoogt Stevens.

De fiscus is door de politiek de laatste jaren met vele extra taken en bezuinigingen belast en is nu vooral gefocust op efficiëntie. In combinatie met de verregaande automatisering én de aangekondigde belastinghervormingen leidt dat tot ‘een machtsconcentratie’.

Stevens is een autoriteit op belastinggebied en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). De oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit ziet een onevenwichtigheid tussen enerzijds een Belastingdienst met een grotere toegang tot de levens van mensen, en anderzijds de privacy- en rechtsbescherming van burgers. Volgens Stevens zijn we ‘in de fiscaliteit thans toe aan versterking van de rechtstatelijkheid van de heffing’.

Politci zouden die ‘rechtstatelijkheid’ als wetgever moeten waarborgen, maar doen dat volgens Stevens onvoldoende: ‘De Raad van State attendeert daarbij geregeld op tekortkomingen, maar te vaak worden die in de wind geslagen’.

‘Bij onevenredige afknelling van de rechtsbeginselen kan daarover bij de rechter worden geklaagd, maar voor veel belastingplichtigen is die mogelijkheid slechts theorie’, meent Stevens. ‘Maar juist bij een meer robuuste uitvoering -en bij versterkte machtsconcentratie in de top- neemt de behoefte aan tegenwicht toe’.

Met andere woorden: een Belastingdienst krijgt steeds meer macht en toenemende toegang tot het reilen en zeilen van burgers, en moet zelf ook gecontroleerd worden. De politiek is daartoe kennelijk onvoldoende in staat en de rechter is in de praktijk ook geen optie. Volgens Stevens is een stevige toezichthouder nodig om de Belastingdienst straks terug te fluiten wanneer dat nodig is.

Prof. dr. Leo Stevens was in 2001 betrokken bij de laatste belastinghervorming. Hij heeft nog veel invloed in Den Haag. Laten we hopen dat men daar nu weer naar hem luistert.

(Bron: fd.nl)

4 Reacties op ‘Fiscaal toezichthouder nodig als tegenwicht voor steeds machtiger Belastingdienst’

 1. Prof.dr. Stevens heeft hier een treffend punt te pakken. Helaas speelt dit niet alleen bij de belastingdienst, maar ook elders in overheidsapparaat. Sinds de verdragen van Maastricht en Lissabon, de verdragen die de euro en eu mogelijk maakten, is de burger gereduceerd tot ‘onderdaan’, die eens in de 4 jaar mag tekenen bij het kruisje, maar verder zijn bek moet houden en gewoon moet dokken.

 2. jos van veen // 2 juni 2015 om 13:16 // Beantwoorden

  ik heb begrepen dat dit op meer terreienen geburt.
  Wel allerlei snele invoerngen van regels en wetjes maar het vertikken om deze te toetsen aan de grindwet…dat zou veel etveel ongemakken e opleveren en te weinig geld.

  We zitten natuurlijk in een waanzinnige obsessie in de politiek als het om geld gaat..Meer, meer..ipv minder.minder..Aan dat laatste schijnt er ook om andere redenen obsessie te zijn maar blijft ook dubbelziinig..(minder, minder IS..en die komen er toch!!)

  De lasten op arbeid moeten omlaag, maar wie dan het tekort in de staatsbegroting opvult weet nog niemand..Het is gewoon weer een douceurtje voor voor de welbekende hoek en een lastenverzwaring voor de rest
  De overheid met zijn veel te dure hobby’s bezuinigt niet..die verschuift alleen

  Volledig mee eens dat er veel meer controle moet komen op de controleurs en hun praktijken..toetsing aan de grondwet is absoluut noodzakelijk ook al vindt de kliek dat juist een lol- en machtsbeperking.
  De kliek acht enige groezeligheid in dat opzicht wel prettig..alleen hun werkgever ziet het toch graag anders..( de regering is de werknemer van het volk en dat wordt wel eens te gauw omgekeerd dat de werkgever de dienaar van de regering is. Dat verklaart de antidemocratische houding van neoliberale partijen..zij willen ene demagogische benadering met dwang, hypercontrole en repressie met veel autocratie)

 3. Tja, neo liberalen … Leuker kunnen we het niet maken maar wel makkelijker ( als kabinet in dienst van de technocraten en de Euro)
  Nu nog een staatsbank , iedereen daar verplicht een rekening en cash geld uitbannen.. Zo .. geen zwart geld meer en totale controle op alle transacties..
  De Euro, de weg naar armoede verval en grote ongelijkheid. Totaal mislukt experiment. En regeringen die er maar NIET aan willen om wetgeving te maken die de financiele sector hervormt en het geld bij het grote kapitaal gaat halen.. Onbegrijpelijk. Net zo onbegrijpelijk als dat de VVD nog steeds stemmers heeft. Zie de laatste speech van dhr Rutte op de laatste partijbijeenkomt. Libertijnser kan het bijna niet en leger ook niet.Dhr Rutte heeft alleen respect voor de hardwerkende nederlander. Wat is dat ? Een huisarts met een extra takenpakket van 3 uur per dag aan administratie zeker.En hij ergert zich kapot aan mensen die hun baan verliezen en dan gelijk het UWV inschakelen ( want de betalingen lopen wel door) ipv een baan zoeken.
  Hoezo ipv een baan zoeken.. Hij doelt waarschijnlijk op de riante wachtgeldregelingen voor politici.
  De ideale wereld van de VVD is iedereen zzpér, zodat al het verdiende geld op kan gaan aan private verzekeringen ( het belang wat de VVD dient namelijk die van de financiele sector)
  Zolang partijen en ideeen om de verzorgingstaat af te schaffen bestaan en worden uitgevoerd ten dienste van een financiele sector die alle crisissen hebben veroorzaakt blijft de Euro een weg naar armoede en verval.Moreel en ethisch.en Europa is hard op weg om te veramerikaniseren met olicharchen en zeer grote ongelijkheid. En zonder een welvarende middenklasse ( middeninkomens). Stop met stemmen op partijen die een glijbaan zijn voor de financiele sector. stop het verval. Wakker worden….

 4. meneer stevens kent de wet niet! mede door zijn beroepsdeformatie doden en diefstal zijn wereld wijd verboden. belasting is diefstal Een rechtshandeling “vereist” een op een rechtsgevolg gerichte “wil” UW WIL die zich door een verklaring uwerzijds heeft geopenbaard. dwang is een onaanvaardbare doorkruising van publiek en privaat recht. Voor uw informatie word dit beschreven in CONTRACTUEEL ZAKELIJK CIVIEL RECHT art 44 BW 3 en strafrecht Artikel 285b SR, Artikel 365 SR, artikel 284 SR, ART 273F SR, ART 140 SR, als in grondwet vastgelegd gegeven feit art 1 Art 13 Art 10 Art 94 van de Nederlandse grond wet.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.