Accountantskoepel NBA in brandbrief: zorg is ‘slecht functionerend en inefficiënt geheel’

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) stuurde maandag 18 mei een opmerkelijke open brief naar de zorgzector. De NBA schrijft dat de ziekenhuiszorg in Nederland ‘volkomen onoverzichtelijk’ is, een ‘slecht functionerend en inefficiënt geheel’. De NBA waarschuwt ook de politiek: ‘Het maatschappelijk vertrouwen in de zorg en in het beleid van de overheid lijkt te dalen’. Advies aan de zorgminister Edith Schippers: ‘Zolang het systeem niet optimaal functioneert moet de minister van VWS de regie nemen en partijen bij elkaar brengen’.

Zorginstellingen hebben volgens de NBA inmiddels met zoveel partijen en regeltjes te maken dat men door de bomen het bos niet meer ziet. In de Volkskrant zegt voorzitter Huub Wieleman dat ‘partijen in zorg iets simpels onnodig ingewikkeld maken’.

Accountants die publiek alarm slaan. Dat is niet bepaald alledaags. De beroepsgroep hecht aan heldere regels en duidelijke geldstromen. En daar is in de zorg kennelijk geen sprake meer van.

Website nba.nl meldt: ‘Zorginstellingen hebben niet alleen te maken met zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen, maar ook met het ministerie van VWS en organisaties als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Instellingen worden geconfronteerd met een veelheid aan verzekeraars en polissoorten, elk met hun eigen vergoedingsvoorwaarden. Sommige instellingen moeten ook nog rekening houden met gemeenten en zorgregio’s, die elk hun eigen beleid mogen bepalen. Dit leidt tot complexe administratieve processen’.

Om de chaos te bestrijden zocht de liberale minister Schippers het altijd in meer regels. Nóg meer. Maar volgens de NBA werken die vooral averechts. ‘De stroom aan nieuwe regelgeving maakt het zorgstelsel steeds ingewikkelder, wat leidt tot inconsistenties en verstoringen van bestaande systemen en procedures. De uitvoerbaarheid rondom registratie en automatisering, maar ook het kunnen controleren van de verantwoording lijden hier onder’, schrijven de bezorgde accountants. Vrij vertaald: door de almaar groeiende regelbrij, loopt het in de zorg muurvast.

In de Volkskrant waarschuwt voorzitter Wieleman ook voor de nieuwe zorgplannen. Zo is hij niet enthousiast over het idee om zorgaanbieders op kwaliteit te gaan toetsen. ‘Als de politiek een systeem kiest met veel controle, volgen wij dat op. Maar wij maken ons wel zorgen. Hoe ga je die kwaliteit vaststellen? Daar moeten weer allemaal regels en instanties voor komen’.

Accountants lopen normaal gesproken niet voorop in demonstraties. De beroepsgroep staat niet bekend om een dwars temperament, wel om een hang naar zorgvuldigheid en duidelijke regels. Wanneer zij aan de bel trekken, is er echt iets aan de hand.

(Bronnen: nba.nl, de Volkskrant)

5 Reacties op Accountantskoepel NBA in brandbrief: zorg is ‘slecht functionerend en inefficiënt geheel’

 1. jos van veen // 19 mei 2015 om 17:27 // Beantwoorden

  ja…dat is typerend voor neoliberaal.
  De enorm groei van instanties en bureaucratie die alleen macht moeten hebben, alleen aan het nodige overheidsgraaiwerk moeten doen,waar de wet van de synergie absoluut niet opgaat,steeds meer geld verslindt en de zaken af doet mer povere resultaten..maar het geld is weg..Dat is zeker…!

  Het woud van eigen toko’s, eigen policies, eigen macht(s)exercities en prestigecampagnes..de hypercontroles en min-producties.
  Het middel is vele malen erger dan de de kwaal.
  Hoe simpeler de organisatie en regelingen des te beter en meer aandacht voor kwlaitiet en afwerking.

  Gezondheidszorg representeert natuurlijk miljarden en elke partij wenst mee te vreten uit ed ruif..

  Daartussen zit ene overkill aan toko’s/bureautjes,organisaties,diensten,bedrijven, experten en flikflooiers

  waarbij daaronder de geldschieters,betalende instanties , overheid etc ligt die middels geld + overheidspolicies EN al die hele overkill aan tussenlaag richting wil geven.

  Het is duidelijk dat de klant maar een fractie (!!!) van het geld ter beschikking krijgt voor zijn/haar zorg..
  Ook de zorg die wordt uitgevoerd is natuurlijk nog maar een fractie.
  Dat wordt door massa’s filters(lagen en overheid) ver afgeroomd

  Dit alles is dan ook nog eens omgeven door slogans dat verzekeringen miljardenwinsten moeten halen om de kosten in de gezondheidszorg te drukken…

  Gekker kunnen we het niet maken…wel krankzinniger..

  Als we er nu eens een groot aantal lagen met zeggenschappen uitmikken, de rol van verzekeraars drastisch temer peren in graaizucht dan is er niks aan de hand met dure emedicijnen( Die het gevolg zijn van patenten en pas na zo’n 10 jaar goedkoper kunnen worden omdat dan het patent vervalt..)

  Alhoewel; ook dat is ene illusie want neoliberaal plaats dat in eigen carrièreperspectief.. een dure baan bij de farmacie industrie is natuurlijk ook mooi meegenomen als je politiek het loodje legt)
  Double trouble dus

 2. Er is een heel simpele oplossingLalles eruit schoppen,te beginnen met alle zogenaamde managers,onderdirecteuren,directies,besturen en al de lagen daar tussen,evenals de verzekeringen!Terug naar EEN ziekenfonds:efficienter,overzichtelijker,goedkoper en,heel belangrijk:nooit geauwehoer:iedereen wist waar hij aan toe was en kreeg wat nodig was!Mensen komen niet meer in de problemen en kunnen hun ziekenfonds weer netjes betalen,gewoon omdat dat minstens de helft scheelt en de eigen bijdrage ook niet meer nodig is om dat hele scala aan mensen te betalen:de overbodige bovenlaag!Ook verlichting voor de belastingambtenaren:die hoeven geen zorgsubsidie meer te berekenen en over te maken!Win-win situatie!

 3. Zucht… dat de accountants ( eindelijk) aan de bel trekken had al lang voorzien kunnen worden. Dat krijg je als liberalen meer vrijheid van keuze willen door marktwerking.Die vrijheid van keuze, meer keuzes dus, houd in minder vrijheid doordat meer regels nodig zullen zijn t.a.v. de gewenste controle op kwaliteit en betalen van kwantiteit.
  De enige manier om dit te beteugelen is keuze beperkingen. Hetgeen voor de liberalen betekend het zorgpakket inhoudelijk ( en juridisch) zoveel en zover mogelijk uit te kleden (te versoberen). De gedachte is dan kennelijk dat met “eenvoudige”paketten er versimpeling vvan regelgeving en uitvoering kan plaatsvinden.
  Dat klinkt logisch maar bovenal erg simpel geredeneerd.
  Zorg is namelijk niet vergelijkbaar met een dienst of product zoals in een commerciele markt .
  Zorg is gericht op genezing, verhoging van kwaliteit van leven, draagkracht draaglast etc etc etc.
  M.a.w. de geneeskunst ( en zorg) is gericht op kwaliteitsverbetering in het overleven en leven van de mens. Dat gaat dus over zelfredzaamheid.
  Liberalen stellen dat primair dat de mens meer zelfredzaam moet zijn.
  Geneeskunst en zorg , we hadden het beste systeem in de wereld, prima exportartikel, buitengewone voedingsbodem voor innovaties op tal van vlakken. De hervormingen zijn bedacht omdat de zorg onbetaalbaar word ( tja, De Euro, de macht van banken , het bloed van de samenleving- dat laatste was een quote van Halbe Zijlstra ). Uiteraard zijn er in elke sector misstanden en ook daar heerst amoraliteit en misbruik. Iets wat aangepakt kan worden , met simpele wetgeving ( geen zorgbv’s maar cooperaties/stichtingen zonder winstoogmerk, verlaging admin. lasten, geen /zeer weinig managers, ketendenken en noem ze maar op.

  De liberalen hebben ervoor gekozen om marktwerking in de zorg te introduceren. 71 miljard zegt men. Ik zou nou graag weleens een financiele rapportage willen zien. Wie ontvangen dit geld? tegen welk tarief? Hoe was dat voor de introductie van marktwerking in de zorg en hoe is dat nu? De 2,2 miljard winst gemaakt dor de zorgverzekeraar moet , als het goed is, terug geïnvesteerd worden? Hoe, naar wie gaat dat geld? En wie bepaald dat?
  Als het antwoord wordt, dat bepaald de vraag in de markt, dan graag een uitleg over hoe deze berekening is opgesteld, door wie, welke variabelen. En wie haalt de vraag op uit de markt. De zorgverzekeraars? Daarbij komt dat de vraag niet voorspelbaar is. Neem Ebola, of de teken epidemie, de vogelgriep etc etc etc.

  Marktwerking in de zorg is onmogelijk. Marktwerking betekend vraag en aanbod op elkaar afstemmen, produkt en diensten life cycles etc etc.
  Tuurlijk, medicijnen zijn een voorbeeld van produkten. Daar is ook best wat winst behalen. Van innovatie naar snel goedkopere varianten.

  Het is echter uiterst betreurenswaardig dat juist Nederland, met het beste zorgsysteem ter wereld, onder leiding van de liberalen dit afdoet als een Kosten post.
  Het is een investering, in de bevolking, in beschaving, in cultuur, als leidend voorbeeld voor Europa en de wereld. Met meer intelligentie kunnen we zoveel betekenen in vooruitgang van kwaliteit van leven.En dus veel meer vrijheid genieten

  De liberalen, vermomde vrijheidsberovers.

 4. Even iets heel eenvoudigs mijn beste belastingbetaler, lezer(es) en natuurlijk min beste Huub Wieleman.

  U KUNT NOOIT OF TE NIMMER GEZONDHEID LATEN VERWORDEN TOT EEN COMMERCIËLE COMMODITY!!!!!

  Heeft u dit? Mooi. Want precies dit is namelijk de basis van falen van het hele privatiseren van een zorgstelsel. Degenen die van dit niets willen weten zijn de mensen die er het meeste politieke en/of commerciële belang bij hebben. Het enige wat het oplevert is een ‘onbetaalbare’ zorg.

  De Leugen?
  Dat politici, ex politici en commerciële partijen, die deze weg tegen beter weten in door blijven zetten, zeggen dat zij dit voor u en mij doen.

  Kan iemand dit even namens mij en velen anderen overhandigen aan Edith Schippers, Martin van Rijn en vooral… Andre Rouvoet?

  Dank!

 5. Beste lezeres, lezer,

  De reden waarom dit een falend geheel is?

  JE KUNT GEZONDHEID NIET VERCOMMERCIALISEREN EN VAN MENSELIJKE GEZONDHEID EEN FINANCIAL COMMODITY MAKEN!

  Misschien dat iemand in de buurt van van Rijn en Schipper hen dit willen mededelen? Misschien dat we dan op hele korte termijn gewoon weer terug kunnen naar een uniform systeem waar IEDEREEN gelijkwaardig zorg tegemoet kan zien.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.