Steeds meer gemeenten denken serieus na over basisinkomen

Het basisinkomen wordt op steeds meer plekken besproken als een serieus alternatief voor het huidige sociale zekerheidsstelsel. Zo werden op de D66- en PvdA-congressen de afgelopen maanden moties aangenomen om te experimeneteren met het basisinkomen. En in zeker veertien gemeenten, waaronder Enschede, Nijmegen, Pekela, Groningen, Leeuwarden en Zaanstad denkt men er ook over na. Tilburg heeft zelfs het voornemen om te experimenteren met een soort basisinkomen.

Tilburg wil namelijk stoppen met de controles op bijstandgerechtigden. Als Den Haag akkoord gaat met het experiment, kan een groep bijstandsgerechtigden daar straks zelf ondernemen, en zelfs bijverdienen. Dan hebben we het dus over een soort basisinkomen. De Brabantse stad denkt dat het de kans op werk vergroot en dat het ook beter is voor de gezondheid van de bijstandsontvangers.

Hoewel het onomstotelijk om een vorm van basisiinkomen gaat, wil Tilburg die benaming niet gebruiken. ‘Wat wij willen is iets anders: een proef met een kleine, specifieke groep mensen in de bijstand’, zei de gemeentewoordvoerder 23 april in Trouw. ‘We willen zien wat zij doen wanneer ze niet gebonden zijn aan regels. Wat gebeurt er met hun gezondheid? Gaan ze op zoek naar werk? Of gaan ze vrijwilligerswerk doen?’

Er zijn volgens de woordvoerder nog wel ‘heel veel juridische obstakels’. ‘We weten nog niet of het te realiseren is’. Het gaat naar verwachting om een groep van enkele honderden bijstandsgerechtigden. En áls het doorgaat, gaat de proef maximaal een jaar duren.

Volgens Ralf Embrechts, een manager bij een maatschappelike organisatie die veel werkt met bijstandsgerechtigden ‘worden mensen steeds vaker de dupe van een vinkje dat verkeerd staat in een controlesysteem’. Hij zwengelde de discussie in Tilburg aan. ‘Alles is gericht op wantrouwen. Dat heeft een verlammend effect op mensen.’

Hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg Ton Wilthagen is betrokken bij het project. ‘Laat de klassieke dwang- en controlemiddelen los. Geef mensen de kans om bij te verdienen. Ik ben benieuwd welk inkomen mensen zelf gaan realiseren’.

Het is hopen dat de Tilburgse proef een akkoord krijgt uit Den Haag, want die verstikkende controle smoort elk goed initiatief van bijstandsgerechtigden in de kiem.

(Bron: Trouw)

4 Reacties op Steeds meer gemeenten denken serieus na over basisinkomen

 1. Het gaat niet alleen om de controle op zich, maar ook om de daaraan gekoppelde repressie.
  Dat alles geeft dat je bestaat en leeft onder een soort van Gestaporegime wat je in de slechte lucht houdt
  Den haag is natuurlijk dol op financiele terreur en dwang,alsof mensen meteen allemaal profiteurs worden als ze niet gecontroleerd worden, allemaal crimineel worden zonder repressie en lui als je ze niet in de gaten houdt..

  Ja, zo de waard is…enz.

  Alleen de waard acht dezelfde repressies,controles en spionage niet op zichzelf van toepassing…dat is veel gemakkelijker leven..alleen mag een ander dat plezier niét hebben want anders is het ene profiteur..

 2. Zomaar een gedachte:

  Iedereen met een NL-paspoort en zonder werk kan bij de overheid solliciteren en wordt per definitie aangenomen voor een belastingvrij basisinkomen plus een “gratis” basis ziektekostenverzekering. De overheid kan hiervoor een tegenprestatie verlangen of juist mensen hiervan vrijstellen vanwegen leeftijd of gezondheid. Hierdoor zou b.v. de bijstand en misschien de aow kunnen vervallen. Ook een interessante gedachte is het openbaarvervoer toegankelijk te maken op vertoon van een NL-paspoort. Nederlanders die perse met eigenvervoer willen reizen betalen dan “dubbel” waardoor meer mensen van het openbaarvervoer gebruik gaan maken omdat het “gratis” is.

 3. Het basisinkomen is de verkeerde oplossing voor de verkokering van de verzorgingsstaat. Net als bij de huidige verzorgingsstaat is makkelijk uit te stippelen wat er zal gebeuren. Eerst lijkt het het ei van Columbus. Vervolgens loopt het gebruik uit de hand, nemen de lasten van werknemers verder toe, komen werknemers verder in de knel en gaat het nog slechter met de economie.
  Het basisinkomen is in feite socialisme. Socialisme is vele malen geprobeerd maar heeft nog nooit gewerkt. Zie het bejubelde Venezuela met hun gratis geld: het is failliet.
  Basisinkomen is de extrapolatie van onze failliete verzorgingsstaat. Het brengt ons nog sneller naar de ondergang. Het past in het rijtje Melkertbaan, windmolens en waterstofeconomie.
  De enige echte oplossing voor onze slechte economie is lagere lasten en lagere overheidsuitgaven.

 4. @ peertje, u woont in de EU met een “gratis “geldpers. Dat is geen socialistisch dingetje. Dat is een libertijns/ liberaal dingetje.
  De eigenaren van deze geldpers.
  Een basis inkomen vergroot de zelfstandigheid/autonomie van de mensen. socialisme stopt de uitbuiting en eigenaarschap van de gratis geldpers ( uitbuiting van de bevolking in samenwerking met de liberalen) voor de superrijken en gaat het geld halen waar het al jaren lang veel teveel zit.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.