Vertrekkend ambassadeur jeugdwerkloosheid: ‘Jongeren zijn verliezende generatie’

‘De huidige jongeren zijn zeker geen verloren generatie, maar wel een verliezende generatie’, zegt vertrekkend ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk vandaag in De Telegraaf. ‘Het zijn vooral de jongeren die de rekening gepresenteerd krijgen van de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt’, concludeert het voormalige CDA-Tweede Kamerlid. ‘Zij moeten leren leven met voortdurende onzekerheid, kunnen geen hypotheek afsluiten en bouwen een gebrekkig pensioen op’.

Het kabinet stelde Sterk in april 2013 voor twee jaar aan als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Ze werd daarmee een soort bemiddelaar die overheden, bedrijven, organisaties en jongeren bij elkaar moest brengen om de jeugdwerkloosheid (volgens het CBS 19 procent in 2013) te bestrijden. Dat lukte een klein beetje: in 2014 was volgens het CBS de jeugdwerkloosheid met anderhalve procent gedaald naar 17,8.

Het werkloosheidspercentage onder allochtone jongeren daalde nauwelijks en bleef op 34 procent. Sterk noemt dat ‘frustrerend’. ‘Hoe goed ze ook zijn opgeleid, ze vinden beduidend moeilijker een baan’. ‘Extra treurig’, zegt Sterk. Volgens haar ontbreekt het hen vaak aan een uitgebreid netwerk maar is er ook sprake van discriminatie.

En dan zijn er nog de gevestigde belangen waar de jongeren maar niet tussenkomen. ‘Oude collectiviteiten, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen bepalen nog teveel de normen en waarden’, aldus CDA’er Sterk. ‘Weliswaar experimenteert de uitzendsector in samenwerking met banken al wel op kleine schaal met hypotheken voor flexkrachten, maar dit zou veel meer massa en navolging moeten krijgen.’

Opvallend is dat Sterk, terugkijkend op de taaie klus, vooral positief is over de uitzendbranche. ‘De vakbonden zullen het mij niet in dank afnemen dat ik dit zeg, maar ik heb de uitzendbranche als een belangrijke partner in deze strijd tegen jeugdwerkloosheid leren kennen. Zij doen belangrijk werk. Juist omdat ze nadenken over oplossingen voor de problemen die flexwerk met zich meebrengt. En omdat ze anders dan de meeste werkgevers wel investeren in scholing voor jonge flexkrachten’.

De scheidend ambassadeur spreekt overigens ook de jongeren zelf aan. Die kiezen volgens haar namelijk nog te vaak voor studies waarop de meeste werkgevers niet zitten te wachten. Verder vindt Sterk dat jongeren beter moeten netwerken, en ze zouden meer aan hun ‘werknemersvaardigheden’ moeten doen, zoals ‘servicegerichtheid’ en ‘communicatieve vaardigheden’.

Wie volgt Sterk op? De urgentie is weliswaar groot, maar gezien Sterks zeer matige succes, waarschijnlijk niemand.

(Bron: De Telegraaf)

6 Reacties op Vertrekkend ambassadeur jeugdwerkloosheid: ‘Jongeren zijn verliezende generatie’

 1. jos van veen // 7 april 2015 om 18:07 // Beantwoorden

  daar ben ik het wel mee eens.
  De politiek kiest de werkgeverskant en laat de werknemerskant/potentiele werknemers kant, sudderen.
  Eigenlijk weet eurofiel neoliberaal helemaal niet goed wat ze met dit alles aan moeten..speculeren wat, rommelen wat.zoeken de oplossingen in economische nationaal huishoudelijke “hervormingen”die als verbouwing meer kost dan dat het ooit zal opleveren en spelen links en rechts speculatief ideologische of foute soortgenoten het balletje toe.
  Balletje speelt naar balletjes.. en wil tijdrekken..tijd..en dan verzin je van alles..zeker met het geld van anderen..

  Alle geldmakers eerst..diegenen die het werk opknappen het laatst.
  Ze zien zichzelf als onvervangbaar en de rest kan zo over de rand..totdat..ze zelf over de rand vliegen door de eigen galbakkerij en snobisme.
  er komt dus een spanningsveld tussen de bazen/”het gezag”en de gewone bevolking die het zat is iedere keer de sjaak te worden van ene lam egoistisch rommelend zooitje dat nog bekend staat om hun fraude,corrupties en malversaties..en waar geen hond wat voor koopt..
  Dedupe is de gewone bevolking, jongeren,jonge mensen en 50 plussers..de erst verroert zich liever niet want je weet nooit wat voor repercussies je te wachten staan..Het barst van de perverse baasjes die graag koeioneren en treiteren met fascistische overtuiging.Dus zo’n beetje wordt de gewone bevolking in bedwang en dwang gehouden door de “kliek van inteelt”

  We kunnen er zo van af zijn maar dan moeten we dat wel willen en DOEN..

 2. Laten ze eerst maar eens zorgen dat onze eigen jongeren een fatsoenlijke baan kunnen krijgen;daarna kijken we wel weer verder!Over discriminatie gesproken:onze kinderen hangen er maar een beetje bij,mogen achteraan sluiten want eerst moeten alle allochtonen geholpen worden!Rot toch op!

 3. Laat ze de jongeren eerst maar eens aan het werk helpen door de oudere vervroegd met pensioen te laten gaan. Ikzelf ben zowat 60 jaar en moet tegen beter weten nog solliciteren wat op niets dan frustratie en depressie uitloopt. Geen enkele werkgever zit meer om een werknemer verlegen die zowat 60 jaar is. En deze ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid heeft deze onder de autochtone jongeren met 1% weten te verminderen en licht nu haar hielen. Ze moet zich kapot schamen voor deze wanprestatie. Jongeren zijn de verliezende generatie zeg maar gewoon “Jongeren zijn nu de verloren generatie” met dit beleid wat tot op heden gevoerd word.

 4. bert [maathuis] // 8 april 2015 om 01:34 // Beantwoorden

  Iedereen begrijpt toch dat er grote veranderingen in ons denken over het functioneren van onze samenleving noodzakelijk zijn! Een Mirjam Sterk moet dat zeker ook beseffen. Maar nee, gewoon die baan als ambassadeur geaccepteerd en maar zien wat er wel en wat er niet van komt. Eigen inkomen in ieder geval gegarandeerd. En wát voor een inkomen!!!

  Werk IS er gewoon minder. Helemaal geen ramp, toch? Integendeel, een geslaagde vooruitgang. Alleen dient de werkverdéling nu rap aangepast: van 5 naar 4 dagen en over enkele jaren van 4 naar 3 dagen per week. Invoering van het OBI zal dit op natuurlijke wijze activeren.

  “De scheidend ambassadeur spreekt overigens ook de jongeren zelf aan. Die kiezen volgens haar namelijk nog te vaak voor studies waarop de meeste werkgevers niet zitten te wachten.” O? De ambassadeur bedoelt: je leven lang werken tegen je gaven en talenten in? Juist, ook hier hebben we een enorme omslag in denken tot stand te brengen. Wellicht is de generatie van Mirjam hiervoor té vastgeroest in maatschappijvisie.

  De tijd om te gaan denken in collectieve waarden, gebaseerd op individuele zingeving, is inmiddels aangebroken. De vigerende regeringsleiders + parleurs (2e k.) zijn [bijna] allen hiervoor véél te ouderwets in hun mensbeeld. Vrijdenken is hun geheel vreemd. (Overigens is dat niet zo verwonderlijk, want zij hebben allen nog de oude vorm van scholing [inclusief kleuterschool] “genoten”.)
  Ook onze schoolse opvoeding zal vermenselijkt dienen te worden. Veel ouders geven om déze reden veel liever zélf scholing aan hun kinderen; unschooling. Ook in de landen om ons heen.

  “Jeugdwerkeloosheid”, een woord dat hopelijk snel in de oude doos geraakt.

 5. Goh, is er misschien een lampje gaan branden bij deze mevrouw? Ieder weldenkend mens met enige realiteitszin kan toch wel bedenken dat als je, je eigen jeugd geen fatsoenlijke toekomst kunt bieden, dit voor het land het begin van het einde is. Als de jeugd wordt afgescheept met tijdelijke onzekere baantjes, zal er geen bestendige groei van onze samenleving kunnen zijn. In het meest gunstige geval zullen hier en daar wat kleine tijdelijke oplevingen plaatsvinden.

  Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid om in hun eigen onderhoud te voorzien. Maar wat nu al enige jaren waarneembaar is, is dat iedere burger (en dit heeft betrekking op alle leeftijden) van overheidswege in een positie wordt gemanoeuvreerd om ‘geheel op eigen risico’ te leven. (Zonder de bij dat concept behorende zeer lage belastingtarieven). Dit beleid kan alleen maar leiden tot een verdere terugval in economische en maatschappelijke ontwikkeling. Wie denkt dat het aankomende ontslagrecht bijvoorbeeld, structurele banen gaat opleveren, heeft het niet goed begrepen. De ‘koek’ zal door deze maatregel niet groter worden, de financiële onzekerheid bij grote groepen uit de samenleving zal daarentegen wel groter worden. Dat zal dan ook de volgende intencive zijn tot verdere vraaguitval, o.a. ten koste van de middenstand.
  Het ‘voorzorgs motief’ (Keynes, 3e klas middelbare school) bij de bevolking zal nog meer dan nu al het geval is, steeds meer opgeld doen. Dit ondanks de nul-rente op de spaarrekening.

  Het standaard riedeltje van de afgelopen 30-40 jaar is dat Nederland ‘internationaal moet concurreren’ en dat, dat in belang is van de export, is een erg eenzijdige benadering. De keerzijde van de medaille is dat door die eenzijdige focus de ontwikkeling van de binnenlandse markt (70% van het BNP) wordt vergeten. Die doet van alles, behalve floreren. Het instrument ‘wisselkoers’ speelde in het verleden hierin een wezenlijke rol (prijs en koopkracht beïnvloeding), maar de wisselkoers is door economische en politieke kleingeesten afgeschaft met de invoering van euro.

  Dan de grensstreek, ja die ontwikkelde zich in de afgelopen jaren tot een desolate vlakte. Bij de buren krijg je immers meer voor je geld. En wie gaat in de toekomst bijvoorbeeld onze huizen kopen, met tijdelijke en onderbetaalde baantjes? Heeft iemand ooit een ‘Blok’ hypotheek afgesloten? De huursector is voor Jan Modaal onbetaalbaar geworden. Het beleid in de zorg wordt bepaald door een groep oligarchen, patiënten hebben het nakijken. De oudedagsvoorziening staat onder steeds grotere druk, met begerige blikken van…….(vult u maar in). Een demissionair VVD-CDA kabinet heeft voor Nederland onbetaalbare ESM garanties afgegeven, daarentegen is het statiegeld op blikjes door datzelfde kabinet controversieel verklaard. In welke stolp leven de hiervoor verantwoordelijk politici? Namens wie worden dergelijke besluiten genomen?

  Wie gaat er nog (bij zijn volle verstand) kinderen op de wereld zetten, als je op voorhand weet dat er onvoldoende middelen, zekerheden en goede vooruitzichten zijn. Per jaar vertrekken 70K-90K inwoners dit land. Zouden dat allemaal mensen zijn die ‘niets’ kunnen? De verstikkende controlestaat neemt groteske vormen aan. Ttip is de volgende ellende die eraan zit te komen. Wie is nog bereid te investeren in een land waarbij de politiek het eigen land uitverkoopt, zowel economisch als politiek, en de eigen bevolking als sluitpost opneemt?

  Via verkiezingen is dit patroon, in ieder geval tot op heden, niet doorbroken. Het beleid wordt grotendeels buiten Nederland, zonder democratische legitimering, geformuleerd. De politieke discussies in Nederland gaan zelden over fundamentele zaken, des te meer over een ‘beetje van dit en beetje van dat’, elkaar de vliegen afvangen en natuurlijk ‘ja en amen’ tegen alles wat er uit brussel komt. We hebben geen grip op onze eigen bestemming. Politici en politieke partijen lijken niet meer in dienst te staan van de bevolking. Politici worden gerekruteerd uit politieke partijen waarvan minder mensen lid zijn dan van de plaatselijke voetbalvereniging. Zou dit smaldeel (1.4% van de bewoners van NL is lid van een pp) de wijsheid in pacht hebben? Hebben verkiezingen in de geschetste context nog wel zin?

  Francis Fukuyama had het in één van zijn boeken over ‘high trust’ en ‘low trust’ samenlevingen. Tot mijn spijt en afgrijzen constateer ik dat ons Nederland steeds verder afdrijft naar een low trust samenleving. Jongeren kunnen het beter elders in de wereld gaan zoeken, helaas.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.