Utrecht zette mondige gehandicapte op zwarte lijst en staakte alle zorg

De rechter moest er aan te pas komen, en floot de gemeente inmiddels terug, maar in eerste instantie stopte de gemeente Utrecht in maart 2014 glashard de zorg voor de zwaar lichamelijk gehandicapte juriste Sophie Hankes (58). Bovendien plaatste Utrecht haar op een zwarte lijst als ‘gevaarlijk’. Ambtenaren ervoeren haar gedrag namelijk als ‘intimiderend’ en als ‘stalken’. De Volkskrant beschikt nu over de mailwisseling tussen de gemeente en Hankes en noemt haar mails ‘behoorlijk pittig’ en ‘kritisch van toon’, ‘maar ze zijn opgesteld in formele ambtelijke taal’. Niet intimiderend dus. Hankes was kennelijk overgeleverd aan de grillen van gemeente-ambtenaren.

En stalken? Hankes, gebonden aan rolstoel, ze draagt continu een nekkraag door ernstige aandoeningen aan nek, rug en hersenstam: ‘Ik begrijp niet hoe in totaal zes mails aan de gemeente als stalken kunnen worden ervaren’. De hulpbehoevende Utrechtse wil ook van de zwarte lijst, het zogenaamde Gemeentelijk Incidenten Register (GIR) waarop gevaarlijke Utrechtenaren staan.

Hankes: ‘Het zou toch gek zijn als ambtenaren die niet gediend zijn van kritische mails, hulpbehoevenden op een zwarte lijst kunnen zetten, zonder dat ze zich hoeven te verantwoorden op welke gronden zij dat doen’.

Het verhaal van Hankes begint eind 2013 met de herbeoordeling van Hankes’ gezondheidstoestand voor de toewijzing van zorg. De gemeente huurt daarvoor een extern bureau in: SCIO Consult. Begin 2014 mailt Hankes met dit bureau. Zij wijst in die mails op haar wettelijke recht om de rapportage van het bureau te mogen lezen vóórdat die naar de gemeente wordt verstuurd. Hankes vindt het namelijk van levensbelang dat haar situatie goed wordt omschreven. Ook schrijft ze er moeite mee te hebben dat ze haar vertrouwelijke medische gegevens moet delen met allerlei niet-medici. Een alleszins redelijke mail, maar niet volgens SCIO Consult.

Ondanks Hankes’ verzoek, zendt het externe bureau de rapportage zonder overleg met Hankes naar de gemeente. Hankes laat daarover haar teleurstelling blijken en laat SCIO Consult weten dat ‘U zonder mijn toestemming medische gegevens verstuurd hebt naar de Gemeente Utrecht. Hiermee schendt U Uw beroepsgeheim en mijn privacy. Bovendien weigert u in strijd met Uw wettelijke plichten om mij een kopie te sturen van een rapportage over mijn gezondheid. Ik kan hier uiteraard niet mee akkoord gaan. Ook verzoek ik U om toezending van informatie over het opstarten van een klachtenprocedure’, aldus de meest scherpe passage in de mailwisseling. SCIO Consult laat de gemeente weten dat Hankes dreigt en niet meewerkt. Het advies is daarom om de hulpvraag af te wijzen.

Utrecht nodigt de gehandicapte juriste daarna uit voor een ‘ordegesprek’, wegens ‘ontoelaatbare dwingende en intimiderende mails aan medewerkers’. Bovendien kondigt de gemeente aan Hankes op de zwarte lijst te zetten; ‘We vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers hun werk in veiligheid kunnen doen’. De gemeente geeft tot op de dag van vandaag geen verdere toelichting of uitleg over de GIR-registratie.

Nadat twee gesprekken tussen Utrecht en Hankes om verschillende redenen niet doorgingen, stopte de gemeente in maart 2014 ook de zorg. De rechter floot Utrecht inmiddels echter terug, maar tegen plaatsing op de GIR is geen beroep mogelijk.

Wie moet hier nu beschermd worden tegen wie? Wellicht wordt het tijd voor een zwarte lijst van domme ambtenaren en mensonvriendelijke gemeenten.

(Bron: de Volkskrant)

18 Reacties op Utrecht zette mondige gehandicapte op zwarte lijst en staakte alle zorg

 1. Hoogmoed te top

 2. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat een professioneel juriste, zoals hier mevrouw Sophie Hankes, stalken en bedreiging zou kunnen worden verweten. Schadelijker is zelfs, in dit geval voor de gemeente Utrecht, dat deze casus in de publciteit komt. De deur sluiten voor wederhoor doet aan het imago van de gemeente dan ook verder niet zo veel goed natuurlijk. Kleine tip wellicht voor mevrouw Sophie Hankes. Ik zou eens even kijken of de registratie als zodanig juridisch wel kan en mag. Wellicht dat een kort geding de gemeente dan op andere gedachten zou kunnen brengen.

  U stelde het gelukkig al zelf juist. U kunt onderzoek van een ‘ niet medisch ter zake kundige’ op juridische gronden afwijzen zonder dat men dit kan of mag sanctioneren. U heeft namelijk het recht op ordentelijke en professionele benadering van de zaak.

 3. Terug naar de nazitijd. Wat een bagger zit daar in die gemeente in Utrecht. Je ziet maar weer hoe mensen met de macht omgaan. In de oorlog stonden de ambtenaren ook al vooraan om de nazi’s te helpen mensen te deporteren. Is niet veel veranderd zie ik wel. Let op; dit zal helemaal de klauwen uitlopen. Je ziet het ook dat thuiszorg zonder een gesprek met betrokkene ook stop wordt gezet en dat je mag bedelen om een uurtje hulp. Vooral dat bedelen en het uitoefenen van de macht van de gemeentes is het ergste. Jaren heb je aan alles en nog wat scheel betaald maar als je er gebruik van moet maken geven ze niet thuis. Een asielzoeker heeft het hier in Nederland beter dan een autochtoon.

  • kritiek = prima Marejane! Dat allochtone het beter hebben dan autochtone is het deponeren van jouw vooringenomenheden. En bovendien niet correct. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over onrecht! Jij vergelijkt de handelwijze van de gemeente Utrecht met de NAZI’s De NAZI’s deden ook aan rassenhaat net als jij

   • Als je jaar in jaar uit door je eigen regering onderuit getrapt wordt ten gunste van pseudo-Nederlanders,ga je ze vanzelf haten,als het maar lang genoeg duurt!En zeker gezien de [on]dankbaarheid die ze ten toon spreiden!Dus praat me niet over racisme;het meest misbruikte woord van deze eeuw!

   • De gemeente Utrecht te vergelijken met de NAZI gaat wel degelijk op.
    Wie werkt aan dit systeem, werkt mee aan de ondergang van NL.
    Ik zou me schamen om aan dit systeem mee te werken en ik ben blij dat mijn kinderen niet meedoen aan dit systeem en hopelijk gaan vele inzien dat helpen aan dit systeem heel fout is en dat je je zelf verraad plus je kinderen en je medemens. Wil je als mens dat?
    Dat deze mensen vroeg o laat tegendemuur gezet gaan worden daar sta ik niet raar van te kijken want als de NLder los gaat dan heeft ie al veel elende gestapelt en gaat goed los denk ik.
    Ik denk dat deze veraders goed aan gepakt gaan worden en dat ze op het lopen mogen gaan zetten en terecht.
    Voor de duidelijkheid ik bentegen geweld maar kan me voorstellen dat er doden gaan vallen als het zover is.

 4. tjark reininga // 26 maart 2015 om 12:23 // Beantwoorden

  dat iemand de (correcte) ambtelijke taal weet te gebruiken is voor ambtenaren natuurlijk veel bedreigender dan ordinaire scheldmail. wat vindt de wethouder?

 5. Zie hier wederom een gevolg van het kabinetsbeleid.
  Het is de individuele vrijheid van de gemeente en haar ambtenaren de wet te intrpreteren en zelf in alle vrijheid hier beleid op te maken. Als “goedmakertje” voor de 40% budgetkorting?
  Deze ambtenarenvrijheid heeft uiteraard niets te maken met( o.a. sociale)rechten en plichten die gewaarborgd zouden horen te zijn voor iedere nederlander in een vrij nederland.
  Bewust beleid ingezet door het kabinet om voornamelijk de focus van de echte problemen en het negatief mensbeeld van dit kabinet af te halen. Transparant.

 6. Een paar dingen
  het eerste is dat we barsten van de private consult-/advies-/.en regelclubjes of personen.
  Volstrekt onbekend poppen die ineens het circus in en pretenderen expertise die er niet is.De status ervan is nooit als zodanig erkend.
  Iedereen kan zich adviseur en coordinator nemen..
  Incompetente mensen, ondeskundige mensen, slecht geinformeerde mensen,vlug op de eer en statusbehoevende tenengestrapte mensen,snelgeld halende mensen,onzinverkopende circusartiesten en bureaucraten bevolken het speelveld.
  Iedereen wil geld halen uit de pot die gezondheidszorg heet.
  We weten eigenlijk niet eens wat gezond is..biochemie is te beperkt en we hollen achter iets aan dat blijkbaar nooit in orde is of voldoet.
  Gezondheid is een in de tijd gestold proces waarbij alle factoren meespelen, ook alle die niet manipuleerbaar zijn.

  Het barst van de hufters van het zuiverste water,met pretenties en machtswanen waar je van omvalt.
  Dringend opschoning gevraag tot 2-3 erkende en bevoegde instanties ipv de rijstekorrelorganisatie waarvan de status heel discutabel is en van onderhandse “regelingen”in elkaar hangt, maar waar neoliberaal zo dol op is in het marktconcept..hun marktconcept en arrogantie.
  Het heeft dus weledgelijk met politiek te maken.

  de kant van gemeenteambtenaren is natuurlijk vast porik. Het gezxag en macht dat z deze zich anameeten is heel typerend.
  Veel kabaal en prestige lage output , onzeker en statusspelletjes en betweterigheid..bureaucraten en minderwaadigheidscomplexen die gecompenseerd/overgecompenseerd moeten worden.
  Natuurlijk vinden ze zich maar al te vaak de superieure factor en ingebed in een eigen bescherm(en)de subdultuur.
  De telefoniste verraadt de cultuur..ongeinteresseerd,zeikerig,monotone stem die aanhoudt na “kan ik voor U DOEHOENNNNN..? Nou, dan weet je al meteen..die juffrouw gaat weigerachtig doen en verwijst bij oppositie je meteen naar de klachtenregeling met de opmerking dat je dan 3-4 maanden de tijd moet hebben..
  Je raadt het: de belastingdienst en gemeente..
  Deze mentaliteit os fnuikend voor situaties waarbij je juist medewerking nodig hebt..
  De pseudo gezagdragers gijzelen aspecten van het leven en sociale dienstverlening in het bijzonder/ De klant is een laag onderkruipsel..
  Likken naar boven en trappen naar beneden..echte middenstanders..
  Politie heeft er ook het handje van…weigerachtigheid..”Dienstbaar” moet meteen uit het logo..Ze voelen zich veel te goed voor de “burger”..

  Dat soort komt veel teveel voor en bemant allerlei overheidsinstellingen en aanverwanten waarvan mensen afhankelijk zijn.
  De markt van saaiheid en ongeluk.Machtswanen.overgetilde zelfbeelden

  opvallend is dat in dit theater of circus de communicaytie kliekgewijs verloopt..totaal irrelevant gelul als defensie voor eiegen onvermogen binnen de eiegen suncultuur/kliek..WIJ en ZIJ denken.
  Zij zijn er wel maar WIJ laten ZIJ weten dat WIJ de dienst uitmaken..Daar hebben WIJ ZIJ niet voor nodig..De instrumenten: gemeente regelingen en richtlijnen, formulieren met nummers en alfabetcodes,verzinsel uit vergaderingen,rangorde aanduidingen,nummertjes en projectie scheremen,menigmaal hogere zitgedeelten voor de ambtenaar in functie (of hele klein meubilair om op te wachten,,,politiebureau Zwolle..heel lachwekkend,Heel hoge gewelfd entree, heel laag en klein meubilair. Verhoging bij balies etc etc)
  En de kudde doet braaf mee.Bombastisch.

  En daar moet je dan aan ondergordend worden als intelligent mens,,spelletjes met vervelende gevolgen..De macht van de dwang,repressie en manipulaties van drammerige nitwitten en ijdeltuiten

 7. Ambtenaren met lange tenen,die denken dat zij God zijn?

 8. Ook deze praktijken zelf meegemaakt in Oss.Had probleem met school speciaal onderwijs en nadat school met hulp van leerplicht een onterechte melding Amk had gedaan en ik ze vroeg voor gesprek was okk ik gevaarlijk.Blijf steeds kritisch en heb 3 rechtzaken gewonnen rond zorgplicht gemeenten.Kritische mensen lijken ze op gemeentehuizen moeilijk te vinden

 9. Zolang laagopgeleide ambtenaren, zonder enige kennis van wet-en regelgeving op sleutelposities blijven zitten, zal dit blijven voortduren. Het is een zorgelijke trendt in Nederland dat misstanden deze enorme vormen aan kunnen nemen. Helaas wordt dat ondersteund door de onverlichte voorbeelden die wij regering-en overheid noemen.

 10. Ik ben door een ambtenarin van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, in het Gir geplaatst. Dit nadat ik haar aangesproken heb op haar verantwoordelijkheden.
  Ik moest namelijk 3 maal voor niets naar het stadsdeel rond een aanvraag ivm mijn ziekte progressieve MS.
  Er stond foutieve info op de site van de gemeente en ook telefonisch was ik niet juist geinformeer.

  Uiteindelijk wel gelijk gekregen maar zij erkende hun fout niet en lieten ook niet blijken dat er iets geleerd was.

  Het is sowieso een rommeltje daar bij dat stadsdeel zuidoost. IK hoop dat het spoedig wordt opgeheven.

  Ik heb met alles wat ik in me had proberen uit te leggen waarom zij dit niet konden maken. Dat mensen als ik zelfs online regelzaken zouden moeten kunen doen.

  Ja ik was boos. Maar ik heb niemand bedreigd of zelfs gescholden. Ik heb haar wel de les gelezen. En dan mag natuurlijk niet, want iemand met een beperking word niet voor vol aan gezien in ons land. Zelfs niet op papier
  ( VN verdrag)
  Deze mevrouw heeft dus haar machtspositie gebruikt door me in dit register te plaatsen. Dit omdat ze het met woorden niet kon winnen. Triest.

  Maar ik kom er niet meer uit dit register. In dit systeem staan ook mensen die hulpverleners beletten hun werk te doen. Iets wat ik nooit zou doen en wat ik zeer ernstig vind.

  • Wat ik je aanraad is naar het buitenland te verhuizen, ik woon niet meer in NL en het bevalt me prima en heb betere zorg voor minder geld.
   Ja ik ben er vertrokken zonder een rooie rot cent, wat je nodig hebt is creatief zijn en veel lef hebben.
   Ga bv verhuizen naar Belgie en daar al zal je het verschil merken.
   Als je daar woont en ze verplichten je als nog ziektekosten te betalen in NL googel dan eventjes naar johan oldenkamp ziekteverzekering en dat kan iedereen hier al doen als ze met de deurwaarder te maken hebben op dit gebied. Men kan je niet verplichten een ziekteverzekering te nemen al doen ze het overkomen dat het wel kan en dat ze in hun recht staan.
   Is de deurwaarder al bij ej langs geweest eist je spullen en geld terug.
   Dit is namelijk diefstal! Als je aangiften doet neem dan alle info hierover mee naar de politie buro en men is verplicht deze aangiften op te nemen. Leverhierbij al je gegevens in die nodig zijn om kracht bij te zetten bij je aangiften. Anders heb je kans dat het afgewezen word deze klacht.

 11. D. van Zetten // 28 maart 2015 om 20:29 // Beantwoorden

  @Lone Wolf Misschien helpt het om contact op te nemen met de gemeentelijke ombudsman?

  • Hopelijk kan dat helpen die ombutsman maar beter is massaal NL te verlaten wat heeft het voor zin om nog in NL te wonen?
   Koop je ene huis mag je het op je oude dag opeten als je op je 60ste geen baan meer vind.
   Geen goede zorg en veel belastingen dokken en met zijn tweeen werken en kinderen groot brengen en daarnaast voor je moeder en vader zorgen tot je dood neervalt. Ben je oud mag je terwijl je zindelijk bent op je oude dag in een luier rondlopen tot je pis langs je benen afloopt.
   Hoe walgelijk moet je zijn naar je zelf toe om nog in NL te willen wonen ik heb overal gewoon in de EU maar dit kom je nergens tegen in heel de EU.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.