Voormalig PvdA-leider Cohen: ‘We moeten absoluut niet van koers veranderen’

‘Iedereen baalt ontzettend van de uitslag. Maar we moeten absoluut niet van koers veranderen en ook niet van leider. De veranderingen die dit kabinet kabinet doorvoert, hebben pas op termijn effect. De kiezer plukt er nog niet de vruchten van. Doorgaan op de ingeslagen weg is dus het devies’, zei de oud-leider van de PvdA vrijdag in De Telegraaf. Zijn mening komt aardig overeen met die van Tweede Kamerleden en verschillende partijprominenten.

Volgens politiek adviseur van de partij Hans Anker kan het nog alle kanten op. Hij brengt het kronkelige pad van de laatste PvdA-premier in herinnering: ‘Vergeet niet dat Wim Kok in 1994 ook was afgeschreven. Ik bedoel maar: met deze uitslag kan Samsom ook nog premier worden’.

Ook oud-minister en voormalig burgemeester van Rotterdam Bram Peper pleit voor ‘gewoon doorgaan’. ‘Als het kabinet opkrast, schiet het land er ook niets mee op. Gewoon doorgaan dus’.

Het wil er bij de PvdA kennelijk niet in dat de partij inmiddels een levensgroot probleem heeft. De vergelijking met twintig jaar geleden door Anker, is een blinde ontkenning van de feiten. In 1994 hadden de sociaaldemocraten bijvoorbeeld nog een stevige basis in het land. Die verdwijnt nu in sneltreinvaart. De grote steden, waaronder thuisbasis Amsterdam, de Noordelijke provincies, het lerarenkorps; het ene na het andere bolwerk gaat verloren. Zelfs de nieuwe Nederlanders stemmen niet meer automatisch op de PvdA.

En er is nog een ander verschil tussen 1994 en nu. Toen kwam de destijds piepkleine SP met twee zeteltjes voor het eerst in de Tweede Kamer. Inmiddels zijn de socialisten een massieve concurrent. Sterker, de club van Emile Roemer is de PvdA inmiddels voorbij gestreefd.

De enige partijprominent die vindt dat de sociaaldemocraten hand in eigen boezem moeten steken is senator Adri Duivesteijn. Volgens hem moet de partijtop zich ‘zeer ernstig’ beraden op de huidige koers. Zijn ware woorden worden echter weggewuifd door Tweede Kamerleden. ‘Hij heeft wel vaker kritiek’, smaalde Kamerlid Henk Nijboer in De Telegraaf. Een ander anoniem PvdA-Kamerlid haalt er zelfs de ernstige ziekte van Duivesteijn bij: ‘Als hij niks had gezegd, had ik me pas echt zorgen gemaakt. Dan was hij echt terminaal’. Bah.

(Bron: De Telegraaf)

8 Reacties op Voormalig PvdA-leider Cohen: ‘We moeten absoluut niet van koers veranderen’

 1. met zoveel “wijze”mensen en hun bizar geluid gaan we zeker de afvalbak in.
  De winst is voor hen en de armoede is voor ons.
  Schieten we als gewoon volk geen moer mee op.

  De traditionele minderheid heeft gesproken en de meerderheid had geen interesse en gaat dus akkoord met de armoede-rit..
  Er kan dus nog meer gehaald worden en nog meer worden afgebroken..gaat toch gewoon door en luiheid en inertie vieren toch de boventoon.
  Aangeleerd slavengedrag.

 2. Ben het volledig met Cohen eens, vooral de huidige koers vasthouden. Dat de kiezers deze pvda niet moeten, is geen item. Deze pvda zit er voor zichzelf, want alleen deze pvda weet wat de kiezer zou moeten willen. Op naar de 0 zetels voor deze autistische betwetersclub.

 3. bert [maathuis] // 20 maart 2015 om 23:32 // Beantwoorden

  “Deze pvda zit er voor zichzelf” Het is dan ook PvdA, Juan (Jan).

  Wat hebben de harde werkers van Nederland “nodig”? Een PvdÁ; dat wil zeggen: een partij voor de arbeiders.
  En NIET een partij van de arbeid; want dan gaat het INDERDAAD om arbeiders/werkslaven. Duidelijk? Ja!

 4. Welke arbeid?? Tja geen arbeid meer ( flex flex flex etc etc) dan ook geen partij meer voor nodig. Wat is arbeid anno 2015.
  Het draait om kwaliteit van leven voor iedereen. Het draait om de maatschappij, ons. Nu wordt geregeerd met het mantra economie = maatschappij.. mijn stelling economie is een symptoom van de maatschappij. 10% van de bevolking bezit meer dan de overige 90%. Zijn het nu de belangen van de 10% die prevaleren? Het lijkt mij allemaal niet te rechtvaardigen. Harde data hierover zullen steeds meer een groter gedeelte van de bevolking gaan bereiken. De politiek zal hierdoor ook onwelgevallige transparantie van gaan ervaren. Het leid uiteindelijk tot onhoudbare sociale onrust.

 5. Het wil er bi de PvdA vooral niet in dat haar achterban de veranderingen (bezuinigingen) die dit kabinet kabinet doorvoert, en die pas op termijn effect zouden hebben (hoewel de thuishulp nu reeds is verdwenen) helemaal niet wil.
  Men is bezig met een Groot Project waar niemand om gevraagd heeft. Democratische principes gaan er bij de PvdA-top blijkbaar nog maar moeilijk in

 6. Bezuinigingen in een fiat monetair stelsel ( als de euro) bestaan niet!!! Een fiat monetair stelsel bestaat bij de gratie uit schulden.
  Zonder schulden geen geld creatie ( liquiditeit). Dit geld ook voor de overheidsschuld. De overheidsschuld oreert mede een belangrijke valuta basis die via ( lonen etc) en via de banken middels fractional lending de hoeveelheid geld vermeerderd die in omloop is. ELKE “bezuiniging” verminderd deze geldhoeveelheid. Elke “bezuiniging” is dus een politieke “hervorming”. Met als oorsprong een mensbeeld.
  De “hervormingen” in NL passen bij het neo liberale gedachtegoed in de EU. Helaas komt dit gedachtegoed voort uit de bankensector , de eigenaren van het fiat monetair stelsel. De banken verdienen aan het opkopen en doorverkopen van staatschulden en zijn gebaat bij een levendige ongereguleerde handel en wandel in de aandelen effecten derivaten handel. Ongereguleerd in die zin dat er zeer complexe (wiskundig gebaseerde) oncontroleerbare producten ontstaan. De huidige Quantitatieve Ease van de ECB stuwt dan ook voornamelijk de beursen naar ongekende hoogte. Daar gaat het geld naar toe. De banken kunnen dan lekker verder “spelen”met dit geld. De kwestie van de afbraak van sociale zekerheid is veelal gebaseerd op “loze” beloftes van multinationals dat bij verlaging van kosten op arbeid er meer banen gecreerd zullen worden. Maar eerst de aandelenkoers op orde en investeringsruimte. Kosten op arbeid verlagen kan ook via belastingverlaging op loon of door arbeid lager te waarderen. In onderhandelingen is het makkelijker afspraken maken met regeringen dan met talloze belangenclubs en/of vakbonden cao etc etc. Zie hier deen verklaring waarom regeringen en multinational zo naar lekaar toegroeien. Het “GAT”waarlangs de meeste winsten en de grootste hoeveelheid kapitaal “verdwijnt”via hedgefunds etc is de financiele sector. Zorg.
  De zorg wordt geprivatiseerd. Hetgeen betekend dat de 90 miljard aan zorgkapitaal richting de banken wordt geschoven. Nog meer speelveld aan kapitaal voor banken. Helaas is het bankenspeelveld een internationaal speelveld. En dus kan alleen op internationaal niveau hier doeltreffende wetgeving om dit speelveld aan banden te leggen gemaakt worden.
  internationaal door verdeelde politiek (versplinterde politiek) Dit is HET GAT waar de banken gebruik van maken.
  De conclusie dat Europa beter een eigen nutsvoorziening kan maken van een fiat monetair stelsel zou op zijn plaats zijn. echter dit gebeurt maar niet. Het gevolg is neo liberaal beleid ( kosten op arbeid omlaag voor een betere concurrentiepositie) wat nooit effectief zal kunnnen worden.De financiele sector, de bankensecor dient drastisch hervormd te worden.
  De pvda ( links ) heeft last van de neo liberale afspraken binnen Europa waar NL zich aan zal moeten houden. ALLE energie zal in de EU de komende tijd vloeien naar het kunstmatig in de lucht houden van het fiat monetair stelsel ( de heilige EURO) met ALLE risico voor het vrijwel gedoemd mislukken van een ingezet NEO liberaal beleid.Het leid naar sociale onruste daar er binnen dit beleid geen enkele ruimte meer is voor een geestelijk gezond eenwichtig mensbeeld. Het GELD en de Financiele sector regeren. Rendementdenken op bais van oncontroleerbare wisskundige financiele producten. ( zoals de renteswaps). De overheid, die verplicht moet lenen (geen schuld geen geldcreatie) en de bevolking die verplicht tegen de laagst mogelijke kosten moet werken om dit allemaal te betalen.

 7. De Partij van de Arbeid heeft helaas geen greintje zelfkennis als het gaat om het stemverlies van 18 maart j.l.
  Gehecht aan het pluche samen met de VVD dit onzalige kabinet in stand houden lijkt nog de enige drijfveer te zijn.
  De Partij van de Afbraak zou een betere benaming zijn voor de club van Samson cs waar het woord democratie alleen nog gefluisterd schijnt te mogen worden en waar andersdenkenden binnen de partij de mond gesnoerd worden.
  Job Cohen adviseert het huidige beleid gewoon door te zetten, prima plan Job want zodoende zal de PvdA na de volgende verkiezingen alleen nog als Partij van de Afgang betiteld kunnen worden.

 8. Stem niet meer op de moslimvriendjes van de pvda.
  http://fubar.mobi/2015/03/12/job-cohen-verdedigt-jihadistische-infiltrante/

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.