Burgerpetitie: ‘Bevolking heeft recht op parlementaire enquȇte naar de euro’

Drie schrijvers en vijf ondertekenaars, waaronder presentator Jort Kelder, vinden het tijd voor een parlementaire enquȇte naar de euro. De bevolking heeft namelijk recht op antwoorden. ‘Nog altijd verbaast het ons hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging. Welke rol speelde de overheid daarbij?’, dat vragen de schrijvers Thierry Baudet, Victor Broers en Arno Wellens zich af in hun ingezonden artikel in de Volkskrant.

Om de enquȇte aan te vragen zijn de initiatiefnemers een burgerpetitie gestart. Check peuro.nl. Ondertekenaars zijn naast BN’er Jort Kelder, hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur, filosoof Ad Verbrugge, hoogleraar staatsrecht Jos Teunissen, hoogleraar economie Arjo Klamer en journalist Bruno de Haas.

De schrijvers spreken van ‘een van de meest ingrijpende politieke besluiten in de Nederlandse geschiedenis’, waarover nog vele vele vragen zijn ‘die tot op de bodem moeten worden uitgezocht’. Het lijkt er namelijk op dat politici destijds wel degelijk voorzagen dat de invoering van een eenheidsmunt grote risico’s herbergde. Zo zou de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi hebben gezegd: ‘De moeilijke momenten waren voorspelbaar. Toen we de euro creëerden, was mijn bezwaar als econoom (en ik besprak dit met Kohl en alle andere staatshoofden): hoe kunnen we een gemeenschappelijke munt hebben zonder gedeelde financiële, economische en politieke pijlers? Het antwoord was: voor nu hebben we deze sprong voorwaarts gemaakt. De rest zal volgen’.

Baudet, Broers en Wellens: ‘Kunnen we daaruit concluderen dat men zich ervan bewust was dat invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel en economisch risico? Wist men dat er een crisis zou komen?’

Goed initiatief, die parlementaire enquȇte! Er zijn in het verleden om wel minder belangrijke zaken enquȇtes georganiseerd. De heren (waar zijn de dames?) moeten wel een beetje opschieten. De hoofdrolspelers van destijds zijn inmiddels (hoog)bejaard.

Voor ondertekening van de burgerpetitie, ga naar peuro.nl.

(Bron: de Volkskrant)

7 Reacties op Burgerpetitie: ‘Bevolking heeft recht op parlementaire enquȇte naar de euro’

 1. Zeker ondertekenen. En dan gelijk een onderzoek naar de huidige gang van zaken. Het beleid van brussel, inleveren soevereiniteit, inleeren welvaart, en bovenal, aansturing vanuit de EU alsof landen bv’s zijn,
  gevolgen voor NL een CEO Mark Rutte ( weliswaar een CEO zonder visie) maar wel een die “koers”wil houden onder het rookgordijn van wat eens een een links partij was ( met Samsom een voormalig green peace acticivist).De Euro, er is niet alleen gekozen voor een nieuwe munteenhied. Er is bovenal gekozen voor een Europees fiat monetair stelsel naar evenbeeld van Amerika.
  Nu ze in Amerik eindelijk door gaan krijgen hoe de centrale en andere banken in combinatie met het gedereguleerde Wall Street een essentiele rol speelt in het tot en in stand houden van grote inkomensongelijkheid, EN, het kapitaal zijn invloed uitoefend op politieke besluit processen (zoals arbeid moet goedkoper, sociale zekerheid afschaffen, zorg alleen voor de kapitaal krachtigen, maw geen rechten met voor IEDERE inwoner en feitelijk afschaffing van een regering) Dit alles onder de noemer van liberalisme ( wat uiteraard geen liberalisme is want liberalisme spreekt over vrijheid voor IEDER individu met bijbehorende rechten en plichten voor IEDERE inwoner).

 2. jos van veen // 9 maart 2015 om 12:14 // Beantwoorden

  toen de euro werd ingevoerd waren er verschillende landen en veel grootbedrijven/coporates erg blij.
  De zaken stonden er slecht voor en de suggestie dat het daarna ene kwestie van communicerende vaten zou worden sprak erg aan. Gelijke rijkdom,gelijke welvaart via het Centrum ,Brussel.
  De landen die nu risico vormen bijv. omarmden de euro maar wat graag

  De corporates leefden al jaren in hoogspanning en kwamen nu in de gelegenheid orde op zaken te stellen…massaontslagen,grootschalige revisies
  Talloze zeepbellen klapten en de schuldenlanden haalden weer opgelucht adem..ze werden heel voortvarend van geldleningen voorzien en ontzien bij verdere tegenslagen.Maar dan dienden de rijkere landen wel overstag te gaan tbv hun voordeel. En dat gebeurde.
  De rijkere landen gingen de kaar trekken.

  Het Centrum werd dwaas van machtzucht en potsierlijkheid..elk land dat maar enigszins wilde en voldeed aan gestelde(??) criteria kon zich aansluiten..arm of no iet,metwat gesjoemel werd groei en uitdijing geregeld.
  Geniet nou en betaal later,halen halen,uitbeiden en machtsvergroting zonder echt vooruitzicht.De rijkere landen als edkking..
  Iedereen kent het verhaal…

  De valutaafwerking bij de wisseling van munt verlipe dramatisch.Er zou op worden toegezien dar bij nL. de inmomsten ne prijzen conform de voorstellen zoudenworden afgewerkt.
  Salt rissen anagepast, prjzen aangepast..maar dat gebeurde anders…
  Hte paar cshienen van 80 gulden werd geen 36 euro volgens afspraak maar werd 80 euro..
  Salaris daalde met 55% maar de prijzen stegen met 2,23, dus meer dan het dubbele..
  De armoede werd ingezet en is nooit opgeheven. Salarissen afknijpen en prijzen nog meer omhoog…en dan worden mensen narrig.Meer dan een miljoen werkelozen (door een truc zijn het er 50% minder, maar dat is ene kwestie van verschuiving in uitkeringen)
  Zeg maar 1,5 miljoen mensen n onder de armoedegrens..alleen door een wisseltruc.
  Onze regering- eurofiel neoliberal- is voor 85% absoluut burgernvriendelijk en weert elke democratie/inspraak.
  De maatregelen die worden genomen zijn erg eenzijdig en dwingen ons in de richting van centralisatie ,Brussel.
  Het wordt alleen maar beroerder..het is een heel indribngend vooropgesteld programma wat een veel te hoge tol betaalt en waar geen burgers meer meetellen in het halndelscircus en eenzijdige besluitvorming..de burger moet betalen , arm moet rijk rijker makenn..
  Winsten privatiseren en kosten nationaliseren..een prima weergave van de realiteit.

  Het gaat de richting uit van totlitaire staat(want dat is het enige mdel overheid wat hierbij gehanteerd kan worden.
  Dwang, financiele terreur(halen,halen..het kan niet op)totale controle(iedereen in de lagere regionen is fraudeur, verdacht,), de hogere regionen zijn corrupt maar doen het voor Nederland..(..)en een heel bijzonder systeem van repressie dat enorm veel geld genereert: boetes.
  Alles heeft zijn prijs, consumeer en je steunt de markt.Macht, geld en status zijn levensdoelen geworden..alles is investering en moet renderen..en alles over voor euro(“koste wat kost”-Rutte)en EU- een veel te dure hobby van 15% belanghebbenden..De rest heeft er niets aan en mag alleen betalen.
  Grootbedrijf strijkt de gratis subsidies op en wij mogen hun winsten betalen door gedwongen afdracht
  De neoliberale ideologie en zijn centrum in Europa, Brussel, is desastreus voor NL.
  De verrotting komt van binnenuit.

 3. Al lang ondertekend!Die Euro moet en zal weg!En wij moeten uit die alles vernietigende EU!En snel!

 4. Jan de Vries // 9 maart 2015 om 22:18 // Beantwoorden

  Om dit te stoppen neem je een alternatieve bank, koop je zoveel mogelijk buiten de grote supers om zodat geld en welvaart binnen de regio blijft. Alleen door dit collectief te doen, verander je de wereld door bij jezelf te beginnen. Het zijn maar voorbeelden, met een beetje creativiteit kom je een heel eind.

 5. ruud de roode // 9 maart 2015 om 22:34 // Beantwoorden

  parlememtaire enq heeft totaal geen zin.het is vechten tegen grootmachten die er heel veel mee hebben gewonen.er zal niemand vertellen hoe het wel en wee tot stand is gekomen,en zeker niet bekkenen wie of wat er fout is gegaan,naar myn idee is er maar 1 mogelyheid,en dat is een nieuwe party oprichten die daadwerklyk de democratie neemt zoals die bedoelt is,en het volk ook raadpleegt met zulke grote risicovolle beslissingen,denk ook aan de joint strykefigher,het toetreden tot een europeese unie,afbreken van pensioenen,gezondheidszorg,werkgelegenheid,ik ben voorzitter van myn opgerichte party (nederland united}en wil deze graag verder uitbouwen tot een party die staat voor verantwoordelykheid en democratie,mvg ruud de roode

 6. Ik denk dat het heel goed is dat er flink in die str*ntemmer van het eurobedrog geroerd wordt, waarbij namen en rugnummers duidelijk in beeld komen. Verder mag je dan hopen dat de meerderheid in Nederland eens wakker wordt en inziet met welke verkwanselaars van Nederland we hier te maken hebben gehad en nog steeds hebben, louter om er zelf van te worden. Als je overigens wat verder kijkt dan de mainstream media dan zou dat bedrog, voor iedereen met een IQ hoger dan 85, nu ook al duidelijk moeten zijn, maar dat terzijde.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.