SP stapt boos uit Tweede Kamerbestuur ofwel ‘kleuterklas’

‘Het Presidium is een kleuterklas’, aldus het boze SP-Kamerlid Ronald van Raak tegen de Volkskrant. De sfeer is inmiddels om te snijden in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, ofwel het Presidium. Alles draait om de openbaarmaking van de financiële handel en wandel van de fracties. De SP en PVV liggen dwars. De ruzie loopt nu zo hoog op dat de SP zelfs uit het Presidium is gestapt. De socialisten eisen dat de vergaderingen voortaan in het openbaar worden gevoerd. Verder blijkt uit de rel dat de VVD voorstelt dat fracties voortaan een reserve van 5 miljoen mogen aanhouden.

In de Volkskrant, 26 februari.

In de Volkskrant, 26 februari.

De Tweede Kamerfracties krijgen jaarlijks in totaal een subsidie van 23 miljoen euro. Daarvan kunnen ze hun medewerkers en andere kosten betalen. Ze mogen dit geld echter niet gebruiken voor andere doeleinden zoals campagnes. Dat wordt gecontroleerd en sinds dit jaar maken de fracties de bonnetjes ook openbaar.

De telkens terugkerende ruzies draaien altijd om hetzelfde onderwerp: de openbaarmaking van de bonnetjes van vóór 2015. De VVD deed inmiddels namelijk een voorstel om niet alleen de bonnetjes van 2015, maar ook die van eerdere jaren -vanaf 2012- met terugwerkende kracht te openbaren. De SP en PVV zijn daar -om verschillende redenen- fel tegen.

SP’er Van Raak heeft op zich geen bezwaar tegen openbaarmaking: ‘Integendeel. Dat zit heel anders. In het nieuwe voorstel staat dat Kamerfracties een reserve van 5 miljoen euro mogen opbouwen van het geld dat ze jaarlijks overhouden. 5 miljoen! Alsof partijen niet al genoeg geld krijgen. Daarom zijn wij tegen’. Partijen storten nu het subsidiegeld dat over is, aan het einde van elke periode terug.

De PVV heeft een andere reden. In het VVD-voorstel staat ook dat fracties geen vergoeding meer krijgen voor kosten die ze uit de subsidie voor politieke partijen kunnen betalen. Maak hier het verschil tussen de TK-fractie en de politieke partij, twee verschillende subsidies. De PVV is officieel geen partij, vangt die subsidie dus ook niet en krijgt zo dus een probleem.

De VVD heeft een obsessie voor de controle op dubbeltjes en centen. De euro’s die overal weglekken en broekzakken inglijen zien de liberalen niet. Zoals de katholieke kerk vroeger het zedige leven predikte én streng aan anderen oplegde. Iets met de balk en de splinter. Nu bespringen de liberale Kamerleden dus ook hun collega’s. En passant een reserve regelend van 5 miljoen.

(Bron: de Volkskrant)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.