Nederland verandert rap van democratische rechtsstaat in digitale controlestaat

‘De transformatie van democratische rechtsstaat in een digitale controlestaat gaat, de Grondwet ten spijt, in sneltreinvaart door’, schrijft jurist en technologiedeskundige Danny Mekic in NRC Handelsblad van woensdag. ‘Wat de Britten en Amerikanen in het geheim doen, is hier als het aan Rutte c.s. ligt straks legaal en openbaar. De geheime diensten mogen dan ongericht al het internetverkeer van Nederland aftappen en doorzoeken zonder dat daar een onafhankelijke rechter aan te pas komt.’ Ook handhaaft het kabinet, ondanks een vernietigend vonnis van het Europese Hof, de bewaarplicht van al die privacygevoelige gegevens.

Volgens Mekic gaat de Nederlandse overheid stappen verder dan de Verenigde Staten en andere Westerse landen met wie onze geheime diensten samenwerken.

In NRC Handelsblad, 25 februari.

In NRC Handelsblad, 25 februari.

Mekic: ‘Hier houdt onze regering niet eens de schijn op en houdt de bewaarplicht voor telefonie- en internetverkeer in leven, terwijl het Europese Hof van Justitie duidelijk is’. Dat verklaarde de bewaarplicht in de basis ongeldig omdat het onnodig de privacy schendt.

De wettelijke bewaarplicht regelt dat al onze telefonie- en internetgegevens plus onze fysieke locatie minimaal zes maanden en maximaal een jaar worden bewaard. Na het Europese Hof, noemen ook het College Bescherming Pensoonsgegevens, de Eerste Kamer en de Raad van State deze wet ongeldig. VVD-minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid zag echter toch geen reden om de wet in te trekken. Wellicht vergeten.

‘De Grondwet is ooit ingevoerd om de staat op gepaste afstand te houden. Nooit méér bevoegdheden voor de machthebbers en beperking van grondrechten dan noodzakelijk en alleen als het effectief is. Inmiddels is de constitutie, in de schaduw van wereldwijde dreigingen en angstbeelden, in steeds meer Westerse landen vervallen tot een afleidingsmanoeuvre voor de hang naar een digitale controlestaat’.

Terwijl ze terreurgroepen en ander schorriemorrie bestrijden, verzamelen juist de geheime diensten van de democratische rechtsstaten ‘inmiddels de grootste hoeveelheid privacygevoelige informatie over het grootste aantal onschuldige burgers’. Zoals een controlestaat. Dit alles onder applaus van het kabinet.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.