‘We beleven overgang van consensus- naar conflict-maatschappij’

Volgens de politiek commentator van NRC handelsblad Tom Jan Meeus beleven we nu in Nederland de overgang van de consensus- naar de conflictmaatschappij. Daarbij hoort volgens hem ook de opkomst van de ‘openbare onredelijkheid’, waaraan de politiek hard meedoet. Zo staan dezelfde politici die de zaak-Verheijen een ‘opgeblazen verhaal’ noemden, vooraan als het gaat om een snoeiharde aanpak van bijstandsontvangers die een vergissinkje maken. Niet alleen het verschil dat de politici maken tussen het Kamerlid en een bijstandgerechtigde is onredelijk, ook die snoeiharde aanpak is dat.

In NRC Handelsblad, 21/22 februari.

In NRC Handelsblad, 21/22 februari.

Meeus bekritiseert de onredelijk harde houding van de overheid. Over de bijstandsontvangers: ‘Zelfs wanneer zij zelf aanmelden dat ze per abuis de verkeerde datum noemden waarop ze gingen samenwonen, moeten ze niet alleen de onterecht genoten uitkering terugbetalen. Ze krijgen óók een boete. En dit beperkt zich niet tot de bijstand. Dit verschijnsel is veel groter’.

Wanneer mensen helemaal geen fouten meer mogen maken, leidt dat volgens Meeus tot bedrog. ‘Als overheden en rechters geen ruimte meer hebben om schappelijk te oordelen over normale vergissingen, dan weten burgers en andere overheden genoeg: dan is onredelijkheid de norm geworden’.

Ook tussen de overheden onderling lijkt de coulance verdwenen. Zo schrijft Meeus over de Gelderse gemeente Voorst waarvan een ambtenaar per ongeluk een verkeerd cijfer op een bepaald formulier had ingevuld. ‘Onhandig, maar enfin. Ook de accountant keek erover heen. Totdat de gemeente veel later zag dat het ministerie ruim een half miljoen euro in mindering bracht op een eerder verstrekt voorschot. Op het gemeentehuis keken ze alles na, ze zagen de verschrijving, en belden het ministerie even’.

Maar Voorst kwam van een koude kermis thuis. ‘Dat is dan jammer’, zei het ministerie. Ook in de beroepsprocedure was elke welwillendheid verdwenen. ‘We gaan gewoon minder vriendelijk met elkaar om’, aldus de verantwoordelijk wethouder van Voorst. ‘Dat leek me zwak uitgedrukt’, schrijft de politiek commentator.

Fouten maken kan eigenlijk nauwelijks nog. En dus, zo redeneert Meeus terecht, gaan mensen ‘perfectie veinzen, foutloosheid suggereren’. Net als de politiek zelf. En aangezien perfectie onmogelijk is, is voor politici reputatiemanagement inmiddels belangrijk. Dure spincoctors, pr-mensen en consultants. Die helpen graag bij het wegmoffelen van de foutjes. De zaak-Verheijen liet echter zien dat het ondanks deze hulptroepen nog steeds erg mis kan gaan.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.