VVD-minister Opstelten blunderde bij aanstelling miljoenen-consultant

Zo’n 63.000 euro verdiende de ICT-consultant die in 2013 een groot aantal ICT-problemen bij de Nationale Politie mocht opknappen. Per maand. In totaal verdiende de man 1,3 miljoen euro voor twee jaar werk. De consultant van het organisatiebureau BoerCroon werd door minister Opstelten aangesteld om de ‘versnipperde aansturing en onduidelijke verantwoordelijkheden’ -managementtaal voor puinhoop- bij de ICT-organisatie van de politie op te lossen. De minister van Justitie overtrad daarbij waarschijnlijk de wet. Dat stelt NRC Handelsblad. Er ging van alles mis. Het is de vraag of Opstelten de zoveelste klucht overleeft.

In NRC Handelsblad, 23 februari.

In NRC Handelsblad, 23 februari.

Topfunctionarissen op ministeries mogen volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet meer verdienen dan een ministerssalaris van 228.599 euro per jaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt echter dat die wet alleen geldt voor topfunctionarissen, en dat deze ICT-miljonair dat niet was.

De BoerCroon-ICT’er kreeg zijn opdracht nadat een rapport had geconcludeerd dat de ICT-organisatie van de Nationale Politie ‘in de allerhoogste risicosituatie’ was terecht gekomen. Het was daar volgens het rapport goed mis. Opmerkelijk detail: de opsteller van het vernietigende rapport was dezelfde BoerCroon-ICT’er, oftewel de man van 1,3 miljoen. Van integriteit wist deze ICT-topdog kennelijk niet zoveel.

PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Hij is verantwoordelijk voor de Wet Normering Topsalarissen (WNT) die collega Opstelten waarschijnlijkw was vergeten bij de aanstelling van een miljoenen-consultant. (Beeld: screenshot NPO Politiek)

PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk is verantwoordelijk voor de Wet Normering Topinkomens (WNT) die zijn collega Opstelten waarschijnlijk was vergeten bij de aanstelling van een miljoenen-consultant. (Beeld: screenshot NPO Politiek)

Opstelten maakte meerdere fouten. Ten eerste dus de beloning. Ten tweede had de minister de benoeming moeten voorleggen in de ministerraad. In enkele zeer uitzonderlijke gevallen mag iemand in publieke dienst namelijk meer verdienen dan de WTN voorschrijft, maar dan móet dat door de hele ministerraad worden goedgekeurd. Opstelten was dat regeltje waarschijnlijk vergeten.

Ten derde móesten ministers van de WNT alle overschrijdingen op die maximale beloningen eind 2013 eigenlijk publiceren. Ook dat deed Opstelten niet. De regel werd namelijk tussentijds geschrapt door de verantwoordelijk minister voor de publieke topinkomens Ronald Plasterk. De overheid beschikte namelijk, door een slechte administratie, niet over de financiële gegevens over de ingehuurde externen.

Het ministerie houdt vol dat de meeste overtredingen niet gelden omdat de peperdure BoerCroon-ICT’er geen topfunctie had. NRC Handelsblad beschikt echter over het organogram van de toenmalige organisatie waarin de BoerCroon-graaier vlak onder de korpsleiding hangt. In bepaalde gevallen is hij zelfs deel van die leiding.

Staatssecretaris Teeven haalde er zijn schouders zondagochtend bij het programma WNL op Zondag over op. De VVD’er zei niet dat het een ‘opgeblazen verhaal’ betrof, wel dat ‘sommige dingen nu eenmaal duur zijn’. Dat zag hij scherp: de wet overtreden kan Opstelten deze keer serieus de kop kosten.

(Bron: NRC handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.