VVD maakt zaak-Verheijen almaar erger

‘Het siert de VVD dat zij over een eigen morele gedragscode voor haar bestuurders beschikt. Maar in de praktijk blijkt telkens weer, dat die code een dode letter blijft. Het is symboolbeleid dat het als publiciteitsmiddel goed doet’, schrijft prof. dr. Hans van den Heuvel vandaag in Trouw. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Kwaliteit van Bestuur aan de Vrije Universiteit. Volgens hem valt aan de kwaliteit van de VVD-aanpak inzake de zaak-Verheijen nogal wat af te dingen. De partij verergert de zaak alleen maar.

In Trouw, 19 februari.

In Trouw, 19 februari.

Zo zou de VVD een onafhankelijke en onpartijdige commissie moeten aanstellen om de misstappen van Verheijen te onderzoeken, en niet een interne commissie met mensen uit de eigen gelederen. Verder moet de partij meer werk maken van het thema integriteit, en ‘niet door op een namiddagje een consultant of trainer in te huren’.

Terwijl liberale bestuurders als VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, VVD-voorzitter van Limburg Peter de Koning en premier Mark Rutte de media weer eens de schuld geven, de berichtgeving zou zijn ‘opgeblazen’, heeft het Tweede Kamerlid volgens Van den Heuvel wel degelijk een ‘serieus probleem’ met de strafwet. Volgens de professor vallen sommige aangetoonde feiten ‘onder de categorie valsheid in geschrifte, misbruik van overheidsgeld of zelfverrijking’.

Prof. Dr. Hans van den Heuvel, verbonden aan de onderzoeksgroep Kwaliteit van Bestuur van de Vrije Universiteit. Hij vindt dat Verheijen een serieus probleem heeft. (Beeld: screenshot zembla.vara.nl)

Prof. Dr. Hans van den Heuvel, verbonden aan de onderzoeksgroep Kwaliteit van Bestuur van de Vrije Universiteit. Hij vindt dat Verheijen een serieus probleem heeft. (Beeld: screenshot zembla.vara.nl)

Het gaat alweer mis wanneer het onderzoek door de interne Commissie Integriteit wordt overgelaten, vindt Van den Heuvel. ‘Dat is verre van onafhankelijk en verre van onpartijdig, twee eisen waaraan een integriteitsonderzoek moet voldoen. Voor het bemensen van zo’n commissie dient een handjevol te goeder naam en faam bekendstaande bestuurders uit niet-VVD-gelederen enkele dagdelen te worden vrijgemaakt.’

Deze commissie moet bovendien een normenkader samenstellen waaraan kan worden getoetst, aldus de professor. Ten slotte moet het VVD-hoofdbestuur transparant en in het openbaar beslissen over het lot van de bestuurder of Kamerlid, in dit geval Mark Verheijen.

VVD-voorzitter Limburg Peter de Koning sprak donderdag op Radio1 over de ‘moed’ die de VVD nu opbrengt om Verheijens gedrag te onderzoeken. Merkwaardige woordkeuze: moed. Hij herhaalde meerdere malen dat álle VVD’ers wel degelijk ‘integere mensen’ zijn. Mark Verheijen wilde alles terugbetalen en toonde daarmee volgens De Koning aan, dat hij integer is.

Zelfs na de uitspraak van de VVD-commissie Integriteit zal de ellende niet over zijn. Sterker, het zal verergeren.

(Bron: Trouw)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.