PvdA-senator Linthorst wil tussentijdse evaluatie zorgstelsel

‘Niet een enquȇte achteraf, maar een grondige tussentijdse evaluatie: wat heeft marktwerking in de zorg ons opgeleverd en gekost, wat is er terecht gekomen van de doelstellingen, en waarborgen en wat zijn de neveneffecten?’ PvdA-senator Marijke Linthorst zette dinsdag vraagtekens bij het huidige zorgstelsel in NRC Handelsblad. Volgens het Eerste Kamerlid, een van de drie die in december tegen de Zorgwet stemden, gelooft minister Schippers ‘heilig in de kostenbeheersende en kwaliteitsverbeterende werking van de markt’. Maar, voegt ze toe: ‘harde bewijzen daarvoor ontbreken’.

Linthorst: ‘Verzekeringen waren ooit bedoeld om risico’s te spreiden: ik betaal nu mee aan jouw fysiotherapie en later betaal jij voor wat ik nodig heb. Die solidariteitsgedachte is in het huidige stelsel ver te zoeken’. Volgens de sociaaldemocraat stimuleert het huidige stelsel juist dat mensen alleen nog aan hun eigen belang denken. Het blijft niet beperkt tot de keuze van een zorgpolis. ‘Dat doordesemt de hele samenleving’, aldus Linthorst.

In NRC Handelsblad, 10 februari.

In NRC Handelsblad, 10 februari.

Over het nieuwe plan van minister Schippers is Linthorst niet erg enthousiast. ‘Hoewel het pakket op een aantal punten een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel, blijft de kern van haar aanpak overeind: verzekeraars moeten door een scherpe inkoop de kosten beheersen en de kwaliteit verbeteren’. Ze vraagt zich af of het vertrouwen van de minister in de zorgverzekeraars nog terecht is. De prestaties van de verzekeraars zijn namelijk niet erg indrukwekkend op het gebied van kostenbeheersing en de kwaliteit van zorg.

Linthorst toont in haar ingezonden artikel aan dat ‘kwaliteit’ bij zorgverzekeraars in de praktijk nauwelijks een rol speelt, en dat kwaliteit ook niet objectief is vast te stellen. Er bestaan namelijk nog geen algemeen geldende kwaliteitscriteria. Grote verzekeraars zijn bovendien erg ondoorzichtig over welke kwaliteitscriteria ze voor wie gebruiken.

Zo is volgens het Eerste Kamerlid bij sommige basisverzekeringen van Achmea het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL) wel gecontracteerd, en bij andere weer niet. Voor sommige verzekerden levert het ziekenhuis kennelijk wél kwaliteit, voor andere verzekerden niet. Vreemd. Wie daarbij bedenkt dat voor de studentenpolis -voor jonge, gezonde studenten- geen zorg in het alom geroemde kankerziekenhuis is gecontracteerd, denkt direct aan selectie op gezondheidskenmerken. ‘Uiterst dubieus’ schrijft Linthorst.

En dan de kosten. Die worden volgens de PvdA-senator beheerst door ‘afgesproken volumebeperking’. Daarmee bedoelt ze de afspraken die Schippers maakte met verschillende partijen over beheersing van de zorggroei. ‘Deze afspraak is echter niet de verdienste van de zorgverzekeraars, maar van de minister’, aldus Linthorst. Verder worden de kosten ‘beheerst’, door hogere eigen bijdragen aan verzekerden op te leggen en door ‘zorgaanbieders te dwingen onder de kostprijs te werken’.

Linthorsts voorstel tot een tussentijdse evaluatie verdient brede steun. Een win-winsituatie. Laat eindelijk eens helder worden hoeveel de zorgkosten toenamen voor verzekerden en patiënten. Laat de zorgaanbieders vertellen over hun ervaringen met de zorgverzekeraars en hoe die begaan zijn met de kwaliteit. En laten de minister en zorgverzekeraars eindelijk eens aantonen dat hun zorgstelsel wél top is. Dat moet lukken. Toch?

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.