Veel Nederlanders financieel niet voorbereid op terugtredende overheid

Moet de overheid sparen verplichten?

Drie miljoen Nederlandse huishoudens, vier op de tien, hebben schulden of maximaal 10.000 euro vermogen. Zij zijn dan ook niet voorbereid op een plotselinge inkomensdaling door baanverlies of ziekte. Econoom Aldert Boonen vindt dat de buffer van veel Nederlanders onvoldoende is, ‘zeker als ze steeds minder recht hebben op sociale zekerheid’. Hij vraagt zich in NRC Handelsblad af:’ Is het wel wenselijk dat de verzorgingsstaat verder inkrimpt?’

Boonen onderzocht voor het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging De Burcht de vermogensverdeling in Nederland. Dat doet hij overigens al sinds medio 2013, dus ruim voordat Piketty’s aanval op de scheefgetrokken vermogensdeling wereldwijd de aandacht trok.

Directeur van De Burcht en hoogleraar Paul de Beer vindt het wel belangrijk dat mensen kunnen sparen om een buffer op te bouwen, desnoods door de overheid verplicht. Volgens De Beer rechtvaardigt het lage vermogen van veel Nederlanders de overheid ‘om enigszins paternalistisch te zijn’. De Beer: ‘Misschien is het wel goed om af te spreken dat mensen meer moeten worden gestimuleerd of zelfs gedwongen om meer te sparen. Op het vlak van pensioenen is het al geaccepteerd dat werknemers verplicht pensioen opbouwen.’

De herintroductie van het fiscaalvriendelijke spaarloon zou volgens Boonen mensen ook weer kunnen stimuleren te sparen.

De onderzoeker komt verder tot de opvallende conclusie dat de verhouding van vermogensdeling sinds 1993 niet is veranderd. ‘De rijkste 10 procent heeft nog altijd 60 procent van het vermogen’, aldus Boonen. In percentages is de verdeling van vermogen tussen arm en rijk sinds ’93 dus niet veranderd, in absolute getallen wel. ‘Het vermogen van de 700.000 rijkste huishoudens is met gemiddeld 400.000 euro gestegen, terwijl het vermogen van de twee miljoen armste huishoudens met misschien 3 à 4.000 euro is gestegen’.

Boonen: ‘Wat kun je met een paar duizend euro als je je baan verliest. Daarom is de ongelijkheid in de jaren toch gegroeid, vind ik’.  De Beer vult aan: ‘En in 1993 kon je nog meer op het sociale vangnet vertrouwen als je je baan kwijtraakte en waren de zorg en onderwijs nog vrijwel gratis. Die verzorgingsstaat van toen is er niet meer’.

Sinds 1993 is de verzorgingsstaat dus drastisch afgebouwd, en zijn de armen daardoor onevenredig hard getroffen. Vraag is bovendien, zijn we ook minder belasting gaan betalen in die twintig jaar? Of krijgen we -veel- minder voorzieningen voor -veel- meer afgedragen belastinggeld? Wellicht is dat een aardig onderwerp voor een volgend onderzoek van de heren.

(Bron: NRC Handelsblad)

1 Reactie op Veel Nederlanders financieel niet voorbereid op terugtredende overheid

  1. Reagerend op de meest egoistische partij van Nederland haalde wel 42 zetels. Los van flegmatiek en apatisch is het nederlandse volk helaas erg naief en gelooft nog steeds in eerlijke verkiezingen. Stonden we altijd klaar om qua corruptie te wijzen naar bananen republieken,hadden wij niet door dat de chiquita bananen hier nog goedkoper zijn dan en dat wij dus in rechte een grotere bananenrepubliek vormen, met hebzucht-papaya’s en belangenverstrengelende mango’s gelardeerd met dievenbacchia’s van politici,onderwijl misselijkmakend heftig solliciterend naar de ” capo di tutti capi” baantjes in het europarlement oftewel hoe val ik met mijn kont in boter. Eerst harkte de, op automatische hebzucht ingestelde graai-arm van de politiek, belastingen genaamd, de werknemerspremies van de Werkloosheidswet,de AAW/WAO en de Ziektewet, naar zich toe volgens mij gebeurde dit in 1997.Vervolgens gebeurde het aanlengen van de wijn en het vervalsen van de hosties oftewel uw duurbetaalde premies werden monopoliegeld, alle hiervoor genoemde onderdelen van het sociale-stelsel werden volledig uitgehold en zijn nog slechts in contourvorm aanwezig, de premies betaald u echter wel volledig en als er iets teveel gegraaid is en de kassen leeggeroofd dan wordt de verantwoording naar de gemeenten verschoven.Die krijgen de ondankbare taak u een broodje te geven zonder beleg daar waar u een 2-gangen superbrunch voor betaalde.Dusss de overheid treedt niet terug, deed ze dat maar en dan gaarne met teruggave van premieheffing en uitvoering daar waar het thuishoort in het speelveld van werknemers en werkgevers.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.