‘Kabinet discrimineert psychisch zieke kinderen’

Ouders van geestelijk zieke kinderen die onder behandeling zijn in de jeugd-ggz moeten sinds 1 januari een eigen bijdrage betalen. De bijdrage kan oplopen tot 132 euro per maand, ongeacht inkomen. Voor lichamelijke medische zorg geldt de bijdrage niet. ‘Dit is in strijd met basale kinderrechten’, zegt hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren in NRC Handelsblad. Hij noemt de regeling ‘discriminatie van psychisch zieke kinderen’.

In NRC Handelsblad, 21 januari.

In NRC Handelsblad, 21 januari.

De jeugd-ggz is sinds 1 januari onderdeel van de gewone jeugdzorg. Geestelijke geneeskunde voor kinderen is daarmee op gelijke voet gekomen met bijvoorbeeld de opvoedhulp. Dat betekent dat de ouders van psychisch zieke kinderen voortaan een verplichte bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 17 jaar moeten betalen. Zoals dat geldt voor alle jeugdzorg. De bijdrage voor een kind tot 5 jaar bedraagt maximaal 75 euro, een kind vanaf 12 jaar 132 euro.

In het ergste geval krijgt een kind uit een arm gezin niet de noodzakelijke zorg. De bijdrage is voor iedereen, rijk of arm, namelijk evenveel. De Kamer praat morgen over de regeling die vooral minder draagkrachtige ouders hard treft.

Tegenstander en hoogleraar Vermeiren is ook voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Naast deze vereniging zijn ook GGZ Nederland, patiëntenorganisatie Landelijk Platform GGz, CDA, SP en GroenLinks tégen de verplichte bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 17 jaar. GGZ Nederland vreest bovendien de kostbare bureaucratie bij de inning van het geld.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma stemde afgelopen herfst nog voor de eigen bijdrage voor jeugd-ggz. Ze wil nu bij nader inzien een onderzoek. En wel naar alle eigen bijdragen in de jeugdzorg. (Foto: en.wikimedia.org)

PvdA-Kamerlid Loes Ypma stemde afgelopen herfst nog vóór de eigen bijdrage voor jeugd-ggz. Ze wil nu bij nader inzien een onderzoek. En wel naar álle eigen bijdragen in de jeugdzorg. (Foto: en.wikimedia.org)

De PvdA stemde afgelopen najaar nog vóór de eigen bijdrage, maar het congres van afgelopen weekend floot de Tweede Kamerfractie terug. Nu gaan de sociaaldemocraten toch nog eens goed kijken naar de eigen bijdrage. Kamerlid Loes Ypma verrast zelfs met een pleidooi voor een onderzoek, niet alleen naar de bijdrage voor de jeugd-ggz, maar naar álle bijdragen in de jeugdzorg. Hoezo verkiezingen op komst.

De SP maakt er morgen tijdens het Kamerdebat over jeugdzorg in elk geval een ‘groot punt’ van. Deze partij was overigens in het najaar al tegen. Volgens SP-Kamerlid Tjitskes Siderius belemmert de eigen bijdrage de toegang tot zorg. ‘En dat kan niet de bedoeling zijn, zeker niet bij kinderen.’ Ook CDA-Kamerlid Mona Keijzer is nog steeds tegen de bijdrage. ‘Dit gaat over kinderen die een ziekte hebben in hun hersenen’.

D66’er Magda Berndsen is eigenlijk ook tegen, maar stemde toch voor. D66. De partij probeerde volgens Berndsen eerder de jeugd-ggz buiten de jeugdwet te houden, zodat ook de eigen bijdrage niet door zou gaan. Toen dat mislukte was het volgens Berndsen ‘logisch’ dat nu ook voor de jeugd-ggz de bijdrage geldt.

Logisch? Het gaat hier over wel of geen eigen bijdrage voor ouders van zieke kinderen, niet over logica.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.