Pechtold: ‘Ongelijkheid is de voedingsbodem voor radicalisering’

Koerswending voor D66?

‘In ongelijkheid ligt de voedingsbodem voor radicalisering. Op ongelijkheid moeten we een antwoord vinden. Hoe vergroten we de kansen van kinderen die opgroeien in kansloze wijken waar de verleiding van het criminele of zelfs terroristische pad letterlijk om de hoek ligt?’, vraagt D66-leider Alexander Pechtold zich vandaag af in NRC handelsblad. In een zelf- (of door zijn voorlichter) geschreven artikel zegt hij dat de les van de Parijse aanslagen is dat politici de ongelijkheid moeten aanpakken.

Pechtold: ‘De afgelopen dagen is vaak verwezen naar de waarden van de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, de drie kernwaarden van ons moderne democratische Europa’. Volgens de gedoogpartner van Rutte 2 komt gelijkheid er echter het meest bekaaid van af.

Pechtold wil de radicalisering van kansloze jongeren preventief bestrijden op drie manieren: door middel van onderwijs, meer zeggenschap en onderlinge verbondenheid in de samenleving.

In NRC Handelsblad, 20 januari.

In NRC Handelsblad, 20 januari.

Volgens de D66-leider biedt onderwijs kansen voor kinderen die thuis ‘in een desolate omgeving opgroeien’. ‘Door onderwijs kun je achterstanden wegwerken en kansen op de arbeidsmarkt, zeker ook voor jongeren met een allochtone achtergrond, vergroten’.

Ten tweede: ‘Zorg dat mensen meer betrokken raken bij de strijd voor democratie. Geef ze meer invloed, meer zeggenschap. Dat vergroot hun betrokkenheid bij de samenleving’. Pechtold schrijft niet hoe hij dit voor zich ziet, wat hij precies bedoelt.

Als derde noemt Pechtold de ‘onderlinge verbondenheid’: ‘Zorg dat mensen meer met elkaar leven in plaats van naast elkaar. Vergroot de onderlinge verbondenheid’. Even verder schrijft Pechtold: ‘terrorisme en radicalisering bestrijd je niet met wetten alleen, maar ook met mensen. Iedereen heeft een rol bij de bescherming van onze vrijheden, in het uitdragen van onze waarden’.

Een goed politicus weet op tijd zijn steven te wenden. D66 was onder leiding van Pechtold de laatste jaren fors van de kwetsbaren en kanslozen afgedreven. Zo steunt de partij nog steeds het kabinet dat veel kwetsbaren en kanslozen slapeloze nachten bezorgt.

Dan de drie door Pechtold genoemde punten. Te beginnen bij zijn voorstel onderwijs voor kansloze kinderen als middel tegen radicalisering in te zetten. Dit rijmt niet met het kabinetsbeleid. Het huidige kabinet, dat D66 dus steunt, wil namelijk het beurzenstelsel in een leenstelsel wijzigen. Met name jongeren uit kansloze milieus zullen wel drie keer nadenken voordat ze zich straks aan het hoger onderwijs wagen, met torenhoge schulden in het verschiet.

Het pleidooi voor meer betrokkenheid ‘bij de strijd voor democratie’ klinkt nogal potsierlijk. Mensen die niet kunnen rondkomen, hebben namelijk wel wat anders aan hun hoofd. Dit kabinet vergrootte bewust de financiele sores bij deze groep door, met goedkeuring van D66, de zorgkosten, huur en BTW sterk te verhogen. Intussen verminderden alle toeslagen. ‘De strijd voor democratie’ kan hier waarschijnlijk de pot op.

Ten slotte de ‘onderlinge verbondenheid’, ook al geen prioriteit van Rutte 2.  ‘Zorg dat mensen meer met elkaar leven in plaats van naast elkaar’, aldus Pechtold. Had hij een black out? Het woonbeleid van minister Blok, gesteund door dezelfde Pechtold, leidt onherroepelijk tot gettovorming. Kanslozen wonen straks alleen nog tussen andere kanslozen, want wooncorporaties kunnen en mogen alleen de allerlaagste inkomens nog een huis bieden. Exit gemengde wijken. Het vormt een belangrijk onderdeel Bloks beleid.

D66 steunt beleid dat de ongelijkheid compleet links laat liggen. Maar nu maakt de D66-leider er ineens een punt van. Tijd voor een nieuwe koerswending, meneer Pechtold?

(Bron: NRC handelsblad)

1 Reactie op Pechtold: ‘Ongelijkheid is de voedingsbodem voor radicalisering’

 1. Wat Pechtold zegt over(de voedingsbodem van) radicalisering is grote NONSENS.Trap er niet in, stem niet meer op die club.
  Radicalisering wordt veroorzaakt door de invloed van imams in casu het aantal moskeeën(1) en de inhoud van een verzonnen, 1400 jaar oud islamitisch “bedrijfshandboek”(2).
  1) http://tinyurl.com/pkancuu
  2) tinyurl.com/ntaco4x
  Buiten dat is er ook nog een systeem dat in nov 2001 door de Zwitserse autoriteiten werd ontdekt, nl.HET PROJECT.
  Alle info + Engelse brontekst via deze webpagina:
  tinyurl.com/ov43avh

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.