PvdA-senator Duijvestein: ‘Discussie over vrije artsenkeuze komt terug’

Het PvdA-congres van het afgelopen weekend werd niet de verwachte ledenoproer. In tegendeel. De PvdA’ers stemden onder meer voor de kern van de beperking van de vrije artsenkeuze. De dwarse senator Adri Duivesteijn vond dit ‘heel teleurstellend’. Tegen Radio1 zei hij zondagavond: ‘De leiding maakte er een vertrouwenskwestie van. Er werd met vol geweld ingesproken op de leden’. Duivesteijn is er nog niet klaar mee: ‘Deze discussie komt weer terug. Het gaat om iets heel principieels. Over de vraag of de patiënt rechten heeft en of je die rechten ook in de wet terugvindt’.

Duivesteijn: ‘De verhouding was 60-40. Veel leden waren eigenlijk voor de vrije artsenkeuze. Ik verwacht een nieuw maatschappelijk debat over dit onderwerp. Dit zal niet zonder slag of stoot door de Kamer worden aangenomen.’

Voorzitter van de Jonge Socialisten Bart van Bruggen typeerde in dagblad Trouw de ledenbijeenkomst als een ‘volgzaam congres dat de weg volgde die de top had uitgestippeld’.

In Trouw, 19 januari.

In Trouw, 19 januari.

De afdeling Amsterdam-Zuid probeerde eerder tevergeefs met een motie om de vrije artsenkeuze in de nieuwe zorgwet tot een recht te verheffen. Iedereen zou volgens de indieners, ongeacht inkomen altijd zijn eigen zorgverlener moeten kunnen kiezen. Maar nadat de afdeling Eindhoven (de enige overgebleven PvdA-stad) een minder vergaande motie indiende, sneuvelde het voorstel van de Amsterdammers.

De Eindhovense motie handhaafde de beperkte artsenkeuze maar voorzag daarnaast in strengere randvoorwaarden voor verzekeraars: vrije keuze voor eerstelijnszorg, recht op second opinion, geen beperkingen bij acute of academische zorg en een ruim aanbod van zorgaanbieders landelijk en in de eigen regio. De motie bracht echter niets nieuws, want staatssecretaris Van Rijn heeft dit al geregeld. Volgens Duivesteijn zijn de voorwaarden al door minister Schippers (Volksgezondheid) toegezegd. De meerderheid van het congres schaarde zich dus feitelijk achter het bestaande kabinetsbeleid.

Partijleider Samsom in betere tijden, tijdens het congres in 2012. (Foto: wikimedia.commons.org)

Partijleider Samsom in betere tijden, tijdens het congres in 2012. (Foto: wikimedia.commons.org)

Partijleider Samsom hield ten slotte een strijdlustige eindspeech. Het moet gezegd: zo’n vechtlustige partijleider is een zeldzaamheid in de Nederlandse politiek. Alle onheil van de afgelopen maanden, de persoonlijke aanvallen, de kerstcrisis, de gespannen verhoudingen met de VVD en de rampzalige peilingen, gaven de stoere Samsom kennelijk extra power en energie. Tot besluit tartte hij zelfs de afvallige kiezer met ‘man, wat heb ik zin in die campagne’. Bescheidenheid staat kennelijk niet in zijn woordenboek. Het ging er bij zijn toehoorders in als koek.

Op 18 maart zal blijken of Samsom de sterke krachtpatser is die zijn partij voor een tweede maal wist te redden, of de militante rouwdouwer die de PvdA meesleepte in zijn diepe diepe val.

(Bron: Trouw, Radio1)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.