In 2013 beboette het Openbaar Ministerie 5680 burgers onterecht

Maar liefst 8 procent van de 71.000 strafbeschikkingen die de officier van justitie in 2013 oplegde, deugt achteraf niet. Dat betekent dat 5680 burgers destijds onterecht zijn bestraft. Dat blijkt uit onderzoek van de procureur-generaal* van de Hoge Raad. Die heeft forse kritiek op de wijze waarop de officieren van justitie (het Openbaar Ministerie) zelfstandig straffen opleggen. Vaak wordt er, ondanks geen of onvoldoende bewijs, gestraft. Het betrof zaken die de officier van justite volgens het zogenaamde lik-op-stuk-beleid, en zonder de rechter, afhandelde. NRC Handelsblad adviseerde afgelopen donderdag dan ook: ‘betaal nooit meer een boete meteen maar ga altijd in verzet’.

In NRC Handelsblad, 15 januari.

In NRC Handelsblad, 15 januari.

Om de rechter te ontlasten mag de officier van justitie sinds 2008 bij bepaalde strafbare feiten zonder tussenkomst van de strafrechter een geldboete, taakstraf of ontzegging van rijbevoegdheid opleggen. Dat mag alleen bij overtredingen en misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van maximaal zes jaar.

Er is volgens het onderzoeksrapport van de procureur-generaal sprake van een ‘gebrekkige naleving van de regelgeving’. Opvallend is verder dat volgens het rapport ‘een strafbeschikking zelden de correcte kwalificatie van het feit bevat’. Bovendien nogal eens behandeld door onbevoegde functionarissen (niet door de officier van justitie zelf).

Volgens het kritische rapport is er sowieso jaarlijks in zo’n 16.000 lichte zaken (bijvoorbeeld verkeersovertredingen, verkeerd aanbieden van huisvuil en zwartrijden in het openbaar vervoer) onvoldoende bewijs, terwijl de straf wordt opgelegd. Dat zijn de strafbeschikkingen die worden vastgesteld door het Centraal Justitieel Incasso Bureau dat automatisch boetes met een vast bedrag verstuurd.

NRC Handelsblad, toch altijd van de nuance, vindt het ‘verbluffend hoe pover de kwaliteit is van deze vorm van strafrechtspleging door het Openbaar Ministerie’. Er is ook verbazing over het gemak waarmee het OM en de politie de burger stafbeschikkingen opleggen. Er zou sprake zijn van een ‘vrijwel ongecontroleerd, deels zelfs onbevoegd administratief proces’.

Minister van Justitie en Veiligheid Opstelten vond het een ‘helder rapport’ en prees het OM ‘dat tegenwoordig zo professioneel, zo volwassen en zo rechtstatelijk opereert’. De NRC verzucht: ‘zou iemand de minister misschien kunnen wekken?’

(Bron: NRC Handelsblad)

* De procureur-generaal leidt het parket van de Hoge Raad. Dit parket is onafhankelijk en geeft rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het civiele-, straf- en belastingrecht. (Bron: rechtspraak.nl)

 

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.