Conflict huisartsen en VGZ jaagt verzekerden op extra kosten

Door een conflict tussen zo’n vijfhonderd huisartsen en zorgverzekeraar VGZ kunnen circa vijfhonderdduizend verzekerden alleen bij hun huisarts terecht voor basiszorg. Andere duurdere zorg zoals het maken van hartfilmpjes, injecties in gewrichten en het plaatsen van spiraaltjes horen daar niet bij. Daarvoor moeten de vijfhonderd huisartsen doorverwijzen naar een medisch specialist. Dat gaat voor de patiënt ten koste van zijn eigen risico. Dat schrijft het weekblad De Groene Amsterdammer.

De huisartsen willen de overeenkomst met VGZ niet ondertekenen omdat ze vinden dat de zorgverzekeraar te veel invloed krijgt op hun werk. Aan de niet-gecontracteerde huisartsen vergoedt VGZ daarom alleen de wettelijk verplichte basiszorg. De vijfhonderdduizend VGZ-polishouders die zijn aangesloten bij een van de vijfhonderd opstandige huisartsen, betalen dus de volle mep premie voor dertig procent minder huisartsenzorg. Bovendien hield VGZ dit de afgelopen maanden voor klanten verborgen.

LHV-voorzitter en voormalig PvdA-politica Ella Kalsbeek (Beeld: screenshot van www.lhv.nl)

Opmerkelijk is de houding van de koepel van huisartsen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). LHV-voorzitter en voormalig PvdA-politica Ella Kalsbeek kan haar opstandige achterban niet helpen. Volgens de wet mag de vereniging namelijk niet ‘georganiseerd protest bevorderen’ onder haar leden. (Beeld: screenshot van www.lhv.nl)

VGZ was beducht voor het verlies van klanten wanneer deze er achter zouden komen dat hun huisarts nog niet was gecontracteerd. Volgens het blad werden klanten onder valse voorwendselen geworven. De Groene: ‘De Groene Amsterdammer is in het bezit van een ondertekende verklaring van klanten die hierin stellen dat zij afgelopen november telefonisch hebben gevraagd aan VGZ of hun huisarts gecontracteerd was. Het antwoord was ‘ja’, terwijl dat niet het geval was’. Ook de website van VGZ meldde er niets over.

Een woordvoerder van VGZ zegt tegen het weekblad dat verzekerden ‘gewoon bij hun huisarts terecht kunnen voor de basiszorg’. De woordvoerder bevestigt dat de polishouders premie betalen voor dertig procent minder huisartsenzorg en biedt een oplossing: ‘overstappen naar een andere huisarts of zorgaanbieder’. De Groene: ‘De keuze is dus: het eigen risico verbruiken bij een ziekenhuis, of overstappen naar een onbekende huisarts verder weg voor bijzondere verrichtingen’.

In De Groene Amsterdammer, 8 januari.

In De Groene Amsterdammer, 8 januari.

De verzekeraars willen met een ingewikkeld financieringssysteem artsen dwingen goedkopere medicijnen voor te schrijven en door te verwijzen naar goedkopere zorgaanbieders, terwijl de huisartsen zelf willen bepalen welke medicijnen ze voorschrijven en naar wie ze doorverwijzen. ‘Ik ben een arts, geen koopman of verzekeringscontroleur’, aldus een huisarts in De Groene.

De vijfhonderd huisartsen ondertekenen dus niet en VGZ wil niet onderhandelen. Er is daardoor sprake van een patstelling. Ook de andere grote verzekeraars hebben de huisartsen zulke contracten aangeboden.

Opmerkelijk is overigens de houding van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Die kan hier niets betekenen voor haar opstandige leden, want volgens de mededingingswetgeving mag de LHV niet ‘georganiseerd protest bevorderen’. Dat zou de Autoriteit Consument & Markt namelijk wel eens als kartelvorming kunnen zien.

(Bron: De Groene Amsterdammer)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.