Haagse politici denken zeker dat we allemaal D66’er zijn

De D66’er, de zelfredzame hogeropgeleide wereldburger, lijkt voor politici en ambtenaren al jaren model te staan voor dé Nederlandse burger. Volgens NRC Handelsblad-redacteur Bas Blokker wordt de -verplichte- zelfredzaamheid één van dé onontkoombare thema’s van 2015, het jaar van ‘de definitieve D66-isering van Nederland’. Steeds meer wetten en regelingen zijn gemaakt met de hogeropgeleide D66’er als ijk-persoon. Iemand die de ingewikkelde regelingen van organisaties, bedrijven en overheid nog wél snapt. De minder zelfredzame, minder opgeleide burger mag het steeds vaker zelf uitzoeken.

Het D66-congres in 2009. Volgens NRC Handelsblad-redacteur Bas Blokker wordt 2015 het jaar van 'de definitieve D66-isering van Nederland'. Hij vreest dat als gevolg daarvan de minder zelfredzame groepen in de knel komen. (Foto: wikimedia.org. fotograaf: Sebastiaan ter Burg).

Een D66-congres in 2009. Volgens NRC Handelsblad-redacteur Bas Blokker wordt 2015 het jaar van ‘de definitieve D66-isering van Nederland’. Hij vreest dat als gevolg daarvan de minder zelfredzame groepen in de knel komen. (Foto: wikimedia.org., fotograaf: Sebastiaan ter Burg).

‘Probeer maar eens een formulier voor een persoonsgebonden budget in te vullen. Probeer het bericht van je pensioenfonds maar eens te lezen, je telefoonabonnement te veranderen. Het lukt natuurlijk allemaal wel, uiteindelijk. Maar grote genade, wat is het ingewikkeld’, verzucht Blokker. ‘Zelfs als je alle woorden kent, blijft de boodschap lastig te doorgronden.’

De politiek en ambtenarij lijken er al decennia van uit te gaan dat we allemaal slimme D66’ers zijn, die streven naar meer keuzevrijheid. Met name in de jaren negentig, toen de Paarse kabinetten regeerden, moderniseerde en privatiseerde de politiek de overheidsregelingen met als kernwoorden keuzevrijheid en maatwerk. Centraal stond de keuzevrijheid voor de zelfredzame burgers die hun eigen leven wilden vormgeven zonder betutteling van de overheid.

Blokker: ‘In een steeds ingewikkelder samenleving zijn de collectieve verbanden sindsdien doelbewust geslecht en verruild voor persoonlijke arrangementen, liefst uitgevoerd door private bedrijven. Allemaal onder het motto: keuzevrijheid’.

In NRC Handelsblad, 3 januari.

In NRC Handelsblad, 3 januari.

‘D66 is de kampioen van de zelfstandige burger’, aldus Blokker. Het is volgens hem dan ook geen toeval dat juist onder de Paarse kabinetten waarin D66 een centrale rol speelde, de overheid de handen begon af te trekken van de burger. De ‘D66-isering’ van Nederland begon toen.

Martijn Lampert van onderzoeksbureau Motivaction: ‘D66-kiezers zijn in hoge mate zelfredzaam en laten zich daarop voorstaan. Maar ze verwachten van anderen dat die net zo zelfredzaam zijn als zijzelf. Maar als de hele samenleving wordt vorm gegeven vanuit de zelfredzame bril, dan raken groepen in de knel’.

En dat is wat nu gebeurt: groepen raken in de knel. De individualisering, het stoppen van de betutteling was destijds nuttig, maar heeft zijn grens inmiddels wel bereikt.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.