Staatssecretaris Van Rijn wees coalitietop op senaatvrije route

Toen het kabinet donderdagmiddag, twee dagen nadat de Zorgwet was gesneuveld in de Senaat, doorkreeg dat de drie senatoren geen stemgarantie wilden geven, bedacht staatssecretaris Van Rijn de omstreden sluiproute. ‘Als voormalig topambtenaar had hij meegeschreven aan de Zorgverzekeringswet. Artikel 126 van die wet bood ruimte om allerlei zaken te regelen via een algemene maatregel van bestuur (amvb)’, reconstrueert NRC Handelsblad. Van Rijn wees het kabinet op die senaatvrije route. NRC: ‘Op het Torentje heerste vreugde. Dit was de oplossing!’ De trukendoos kon echter nog niet dicht.

Toen de drie gedoogpartners, Pechtold van D66, ChristenUnieleider Slob en SGP-voorman Van der Staaij ’s avonds van de amvb-route hoorden, vonden ze het direct helemaal niks. ‘Ze vonden het een staatsrechtelijk monstrum, getuigend van minachting voor het parlement’, schrijft de krant. ‘Nu wreekt zich dat jullie ons er te lang niet bij betrokken hebben’, zou Pechtold tegen Rutte, Samsom Asscher en Zijlstra hebben gezegd. Al snel werd duidelijk dat de coalitie naar de steun van de gedogers kon fluiten. De kabinetstop paste toen een tweede truc toe.

De vermelding van de amvb-route werd toen, op het laatste moment in de brief aan de Tweede Kamer vervangen door een ‘onschuldiger ogende alinea’ om ‘in overleg te treden met de Tweede Kamer’. Volgens de brief zou het kabinet zodra de Zorgwet wederom zou worden weggestemd, met de Tweede Kamer ‘in overleg treden’. Tja, wie kan daar nou tegen zijn. Sluw, want zo konden D66, ChristenUnie en SGP zich nog onmogelijk verzetten tegen het plan. Tijdens het debat ’s nachts noemden Samsom en Zijlstra nog wel expres de ‘senaatvrije route’. ‘Zo gaven ze het signaal dat de coalitie de plannen er hoe dan ook door zouden drukken’, aldus NRC Handelsblad.

Waarom maakten Rutte, Samsom Asscher en Zijlstra zich zo hard voor die laatste mogelijkheid, de sluiproute? Ten eerste omdat minister Schippers dreigt op te stappen, en de VVD uit te coalitie stapt, wanneer de vrije artsenkeuze niet wordt beperkt. Ten tweede omdat ze verwachten dat PvdA-senator Duivesteijn ook de tweede keer tegen zal stemmen.

‘Al twee dagen zijn de PvdA en VVD met zichzelf bezig’, zei CDA Kamerlid Mona Keijzer. ‘Maar weet je waar dit wetsvoorstel eigenlijk over gaat: die mevrouw die in het ziekenhuis in Hoorn een nieuwe heup kreeg en 15.000 euro uit eigen zal moet betalen’.

Keijzer heeft gelijk. Het was een wanstaltige Haagse vertoning, daar aan het Binnenhof.

(Bron: NRC Handelsblad)

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.