Vreemde CBS-cijfers over aantal moslims in Nederland

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het aantal moslims in Nederland de laatste twintig jaar sterk op en af. Zo steeg het aantal islamitische landgenoten tussen 1995 en 2004 van 626.000 naar 945.000. Maar daarna zette plotseling een sterke daling in: in 2005 woonden er namelijk ineens 877.000 moslims in Nederland, in 2006 857.000 en in 2008 825.000, net als in 2012. Het aantal bleef tussen 2008 en 2012 gelijk. Het cijfer uit 2012 is overigens afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat zich weer baseerde op het CPB. Wat is er toch aan de hand met die cijfers?

In 2004 voorspelde hetzelfde CBS nog dat het aantal moslims in 2006 de miljoen zou passeren. Bovendien telde het Amerikaanse Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life in 2010 1 miljoen Nederlandse moslims.

Politiek analist van De Telegraaf Paul Jansen schrijft er vandaag over in zijn krant. Volgens hem ‘is er iets vreemds aan de hand met die cijfers’. Hij schrijft dat het CBS in 2005 een nieuwe rekenmethode invoerde waarna de moslimgemeenschap ineens onverklaarbaar slonk. Nadien zou het aantal islamitische Nederlanders verder gedaald zijn en dat is vreemd. De daling zou plaatsvinden ‘ondanks de jaarlijkse toestroom door asiel, gezinshereniging en -vorming en een geboortecijfer dat boven het Nederlandse gemiddelde ligt’.

Jansen belde met het CBS. ‘Een CBS-woordvoerder heeft geen verklaring voor de daling. Hij spreekt tegen dat er is gegoocheld met cijfers omwille van politieke wenselijkheid. Immers, een ‘magisch’ getal van een miljoen moslims zou wel eens door politici als Wilders kunnen worden uitgebuit’, schrijft Jansen.

Hopelijk is Jansens suggestie over politieke manipulatie niet waar en heeft het CBS snel een héle goede verklaring voor de onwaarschijnlijke cijfers. Een Centraal Bureau voor de Statistiek dat zijn cijfers manipuleert, helpt namelijk niemand. Wie desinformatie verspreidt, kan beter stoppen.

(Bron: De Telegraaf)

1 Reactie op Vreemde CBS-cijfers over aantal moslims in Nederland

  1. Het CBS ging, volgens mij, jarenlang uit van het herkomstbeginsel: migranten (en hun nakomelingen) afkomstig uit islamitische landen werden automatisch geacht óók moslim te zijn. Het CBS hield daarbij geen rekening met ontkerkelijking, iets waar het SCP wel onderzoek naar doet. Sinds 2005 vindt er een correctie op de cijfers plaats door het CBS. Dus ja: er zijn weliswaar meer migranten uit islamitische landen, maar dan zijn niet noodzakelijkerwijs allemaal moslims.

Reageer (max. 100 woorden). Stevige taal mag, maar racistische en bedreigende reacties worden verwijderd.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.